ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
   
Календар
Оновлено: 16.06.2024 4:32
Червень
03.06.2024
Статистична інформація
 
Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у квітні 2024р.
Відпрацьований робочий час штатних працівників за видами економічної діяльності у квітні 2024р.
Середня заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності у квітні 2024р.
Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності у квітні 2024р.
Темпи зростання/зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати у квітні 2024р.
Капітальні інвестиції за видами активів у січні-березні 2024р.
Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності у січні-березні 2024р.
Капітальні інвестиції за джерелами фінансування у січні-березні 2024р.
Індекс капітальних інвестицій у січні-березні 2024р.
Виробництво промислової продукції за видами у січні-квітні 2024р.
Динаміка географічної структури зовнішньої торгівлі послугами (1996-2023)
Щоквартальні обсяги зовнішньої торгівлі послугами за країнами світу Кіровоградської області у 2023р. (остаточні дані)
Щоквартальні обсяги зовнішньої торгівлі послугами за видами Кіровоградської області у 2023р. (остаточні дані)
Капітальні інвестиції на охорону навколишнього природного середовища за видами природоохоронної діяльності (2006-2023)
Поточні витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами природоохоронної діяльності (2006-2023)
Витрати на охорону навколишнього природного середовища по районах та територіях територіальних громад у 2023р.
04.06.2024
Статистична інформація
 
Середньооблікова кількість штатних працівників по районах у І кварталі 2024р.
Відпрацьований робочий час штатних працівників по районах у І кварталі 2024р.
Середньомісячна заробітна плата штатних працівників по районах у І кварталі 2024р.
Індекси будівельної продукції за видами у січні-квітні 2024р.
Обсяг виробленої будівельної продукції за видами у січні-квітні 2024р.
Розподіл обсягів виробленої будівельної продукції за характером будівництва у січні-квітні 2024р.
05.06.2024
Статистична інформація
 
Кількість працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок, за категоріями персоналу (2010-2023)
Кількість працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок, які мають науковий ступінь (2010-2023)
Витрати на наукові дослідження і розробки за видами робіт (2010-2023)
06.06.2024
Статистична інформація
 
Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності у січні-квітні 2024р.
10.06.2024
Статистична інформація
 
Обсяг реалізованих послуг за видами економічної діяльності по Кіровоградській області у І кварталі 2024р.
Основні соціально-економічні показники Кіровоградської області у січні-квітні 2024р.
13.06.2024
Експрес–випуск
 
Інформація для медіа
 
Статистична інформація
 
14.06.2024
Статистична інформація
 
Капітальні інвестиції за видами активів (2010-2023)
Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності (2010-2023)
17.06.2024
Експрес–випуск
 
Статистична інформація
 
Кількість живонароджених, померлих по районах у 2023р. (остаточні дані)
Кількість померлих за причинами смерті у 2023р. (остаточні дані)
Населення (1990-2023)
Кількість прибулих, вибулих по районах у 2023р. (остаточні дані)
Міграційний рух населення за типом місцевості (2002-2023)
Міграційний рух населення за типом місцевості по районах у 2023р.
Кількість мігрантів за віком, статтю та типом місцевості за всіма потоками у 2023р.
Кількість міждержавних мігрантів за віком, статтю та типом місцевості у 2023р.
Кількість міждержавних мігрантів за країнами в'їзду (виїзду) у 2023р.
Кількість міждержавних мігрантів за країнами громадянства у 2023р.
Кількість міждержавних мігрантів - громадян України за країнами в'їзду (виїзду) у 2023р.
Кількість міждержавних мігрантів за країнами народження у 2023р.
Обсяг продажу і запаси товарів (продукції) на підприємствах оптової торгівлі у січні-березні 2024р.
18.06.2024
Статистична інформація
 
Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі за товарними групами у січні-березні 2024р.
Обсяг роздрібного продажу підприємствами роздрібної торгівлі продовольчих товарів у січні-березні 2024р.
19.06.2024
Експрес–випуск
 
Демографічна ситуація в Кіровоградській області у січні-квітні 2024 року
20.06.2023
Інформація для медіа
 
Зовнішня торгівля товарами Кіровоградської області
Статистична інформація
 
Чисельність населення по районах у січні-квітні 2024р.
Формування приросту (скорочення) чисельності населення по районах у січні-квітні 2024р.
Кількість живонароджених, померлих по районах у січні-квітні 2024р.
Кількість померлих за причинами смерті у січні-квітні 2024р.
Кількість прибулих, вибулих по районах у січні-квітні 2024р.
Кількість сільськогосподарських тварин на 1 червня 2024р.
Кількість сільськогосподарських тварин за категоріями господарств на 1 червня 2024р.
Кількість сільськогосподарських тварин у підприємствах по районах на 1 червня 2024р.
Виробництво основних видів продукції тваринництва на 1 червня 2024р.
Виробництво основних видів продукції тваринництва за категоріями господарств на 1 червня 2024р.
Виробництво продукції тваринництва у підприємствах по районах на 1 червня 2024р.
Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами Кіровоградської області у січні-квітні 2024р.
Товарна структура зовнішньої торгівлі Кіровоградської області у січні-квітні 2024р.
21.06.2024
Експрес–випуск
 
Індекс сільськогосподарської продукції у Кіровоградській області у січні-травні 2024 року
25.06.2024
Статистична інформація
 
Фінансові результати до оподаткування підприємств за видами економічної діяльності у 2023р. (попередні дані)
Фінансові результати до оподаткування підприємств по районах у 2023р. (попередні дані)
Фінансові результати до оподаткування підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2023р. (попередні дані)
26.06.2024
Статистична інформація
 
Кількість діючих підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2023р. (попередні дані)
Кількість зайнятих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2023р. (попередні дані)
Кількість найманих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2023р. (попередні дані)
Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2023р. (попередні дані)
Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств по районах з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2023р. (попередні дані)
Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності промисловості у 2023р. (попередні дані)
Витрати на персонал (витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи) підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2023р. (попередні дані)
Кількість діючих підприємств по районах з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2023р. (попередні дані)
Кількість зайнятих працівників на підприємствах по районах з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2023р. (попередні дані)
Кількість найманих працівників на підприємствах по районах з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2023р. (попередні дані)
Витрати на персонал (витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи) підприємств по районах з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2023р. (попередні дані)
Кількість діючих підприємств в розрізі територій територіальних громад з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2023р. (попередні дані)
Роздрібна торгівля у січні-травні 2024р.
Використання палива у 2023р.
Використання палива у травні 2024р.
Запаси палива у травні 2024р.
27.06.2024
Експрес–випуск
 
Зайнятість та безробіття населення Кіровоградської області у І кварталі 2024 року
Статистична інформація
 
Населення (1990-2023)
Наявність культур зернових і зернобобових, соняшнику в підприємствах, які здійснюють їхнє вирощування, зберігання та перероблення на 1 червня 2024р.
Середні ціни продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами у січні-травні 2024р.
Колективні засоби розміщування (2018-2023)
 
 
© Головне управління статистики у Кіровоградській області