ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
   
Календар
Оновлено: 28.06.2024 11:20
Липень
01.07.2024
Експрес–випуск
 
Заробітна плата Кіровоградської області у травні 2024 року
Статистична інформація
 
Робоча сила у січні-березні 2024р.
Вантажні перевезення у січні-травні 2024р.
Пасажирські перевезення у січні-травні 2024р.
02.07.2024
Експрес–випуск
 
Заборгованість із виплати заробітної плати у Кіровоградській області на 1 травня 2024
03.07.2024
Експрес–випуск
 
Промислове виробництво у Кіровоградській області у січні-травні 2024 року
Статистична інформація
 
Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у травні 2024р.
Відпрацьований робочий час штатних працівників за видами економічної діяльності у травні 2024р.
Середня заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності у травні 2024р.
Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності у травні 2024р.
Темпи зростання/зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати у травні 2024р.
Сума заборгованості з виплати заробітної плати на 1 травня 2024р.
Індекси промислової продукції за видами діяльності у січні-травні 2024р.
Індекси промислової продукції за видами діяльності (за період з початку року) у січні-травні 2024р.
Індекси будівельної продукції за видами у січні-травні 2024р.
Обсяг виробленої будівельної продукції за видами у січні-травні 2024р.
Розподіл обсягів виробленої будівельної продукції за характером будівництва у січні-травні 2024р.
04.07.2024
Статистична інформація
 
Виробництво промислової продукції за видами у січні-травні 2024р.
05.07.2024
Статистична інформація
 
Розподіл кількості працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати та видами економічної діяльності у І кварталі 2024р.
10.07.2024
Експрес–випуск
 
Індекси фізичного обсягу валового регіонального продукту
Статистична інформація
 
Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності у січні-травні 2024р.
Основні соціально-економічні показники Кіровоградської області у січні-травні 2024р.
11.07.2024
Статистична інформація
 
Індекси фізичного обсягу валового регіонального продукту (2004-2023)
Оплата праці найманих працівників (2004-2023)
Валове нагромадження основного капіталу (2004-2023)
15.07.2024
Експрес–випуск
 
Індекси споживчих цін у Кіровоградській області у червні 2024 року
Інформація для медіа
 
Індекси споживчих цін
Статистична інформація
 
Використання палива за видами економічної діяльності у 2023р.
Індекси споживчих цін на товари та послуги (до попереднього місяця) у червні 2024р.
Індекси споживчих цін на товари та послуги (до грудня попереднього року) у червні 2024р.
16.07.2024
Експрес–випуск
 
Зовнішня торгівля товарами Кіровоградської області у січні-травні 2024 року
Статистична інформація
 
Кількість зареєстрованих юридичних осіб за районами та територіями територіальних громад на 1 липня 2024р.
Кількість зареєстрованих фізичних осіб-підприємців за районами та територіями територіальних громад на 1 липня 2024р.
Кількість зареєстрованих юридичних осіб за районами та за організаційно-правовими формами господарювання на 1 липня 2024р.
Кількість зареєстрованих юридичних осіб за районами та за видами економічної діяльності на 1 липня 2024р.
Кількість зареєстрованих фізичних осіб-підприємців за районами та за видами економічної діяльності на 1 липня 2024р.
18.07.2024
Інформація для медіа
 
Цінова ситуація в Кіровоградській області
19.07.2024
Експрес–випуск
 
Демографічна ситуація в Кіровоградській області у січні-травні 2024 року
Статистична інформація
 
Кількість сільськогосподарських тварин на 1 липня 2024р.
Кількість сільськогосподарських тварин за категоріями господарств на 1 липня 2024р.
Кількість сільськогосподарських тварин у підприємствах по районах на 1 липня 2024р.
Виробництво основних видів продукції тваринництва на 1 липня 2024р.
Виробництво основних видів продукції тваринництва за категоріями господарств на 1 липня 2024р.
Виробництво продукції тваринництва у підприємствах по районах на 1 липня 2024р.
22.07.2023
Інформація для медіа
 
Зовнішня торгівля товарами Кіровоградської області
Статистична інформація
 
Чисельність населення по районах у січні-травні 2024р.
Формування приросту (скорочення) чисельності населення по районах у січні-травні 2024р.
Кількість живонароджених, померлих по районах у січні-травні 2024р.
Кількість померлих за причинами смерті у січні-травні 2024р.
Кількість прибулих, вибулих по районах у січні-травні 2024р.
Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами Кіровоградської області у січні-травні 2024р.
Товарна структура зовнішньої торгівлі Кіровоградської області у січні-травні 2024р.
23.07.2024
Експрес–випуск
 
Індекс сільськогосподарської продукції у Кіровоградській області у січні-червні 2024 року
Статистична інформація
 
Виробництво сільськогосподарських культур на 1 липня 2024р.
Виробництво сільськогосподарських культур за категоріями господарств на 1 липня 2024р.
Виробництво культур зернових і зернобобових у підприємствах по районах на 1 липня 2024р.
Виробництво пшениці у підприємствах по районах на 1 липня 2024р.
Виробництво ячменю у підприємствах по районах на 1 липня 2024р.
24.07.2024
Статистична інформація
 
Надходження молока на переробні підприємства у січні-червні 2024р.
Виробництво промислової продукції за видами у 2023р.
25.07.2024
Статистична інформація
 
Роздрібна торгівля у січні-червні 2024р.
26.07.2024
Статистична інформація
 
Населення (1990-2023)
Посівні площі сільськогосподарських культур за категоріями господарств у 2024р.
Посівні площі основних сільськогосподарських культур у підприємствах по районах у 2024р.
Наявність культур зернових і зернобобових, соняшнику в підприємствах, які здійснюють їхнє вирощування, зберігання та перероблення на 1 липня 2024р.
Середні ціни продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами у січні-червні 2024р.
Використання палива у червні 2024р.
Запаси палива у червні 2024р.
30.07.2024
Статистична інформація
 
Надходження сільськогосподарських тварин на переробні підприємства у січні-червні 2024р.
Утворення та оброблення відходів (1995-2023)
Утворення та оброблення відходів І-ІІІ класів небезпеки за категоріями відходів за матеріалом у 2023р. (остаточні дані)
Утворення та оброблення відходів І-ІV класів небезпеки за категоріями відходів за матеріалом у 2023р. (остаточні дані)
Утворення та оброблення відходів по районах та територіях територіальних громад у 2023р. (остаточні дані)
Утворення відходів за джерелами у 2023р. (остаточні дані)
Кількість установок для оброблення відходів, полігонів для видалення відходів у 2023р. (остаточні дані)
31.07.2024
Експрес–випуск
 
Заробітна плата Кіровоградської області у червні 2024 року
Статистична інформація
 
Вантажні перевезення у січні-червні 2024р.
Пасажирські перевезення у січні-червні 2024р.
 
 
© Головне управління статистики у Кіровоградській області