ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
   
Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України
Оновлено: 22.06.2021 15:35
Отримання відомостей з ЄДРПОУ
   
   Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) – це автоматизована система збирання, накопичення та опрацювання даних про юридичних осіб всіх форм власності та організаційно-правових форм господарювання, відокремлені підрозділи юридичних осіб, що знаходяться на території України, а також відокремлені підрозділи юридичних осіб України, що знаходяться за її межами.
   Суб’єкти ЄДРПОУ – це юридичні особи та відокремлені підрозділи юридичних осіб всіх форм власності та організаційно-правових форм господарювання, що знаходяться на території України та провадять свою діяльність на підставі її законодавства.
   Відомості з ЄДРПОУ можна отримати за місцезнаходженням суб’єкта в територіальних органах Держстату. Адреси, контактні дані та платіжні реквізити для отримання відомостей з ЄДРПОУ розміщено на офіційних вебсайтах територіальних органів Держстату.

   Положення про Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 22.01.1996 № 118 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 22.06.2005 № 499)
   Положення про порядок і умови користування даними Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, затверджені наказом Держкомстату від 28.11.2005 № 386, зареєстрованим у Мін’юсті 15.12.2005 за № 1509/11789 (зі змінами, затвердженими наказом Держстату від 02.11.2020 № 312, зареєстрованим у Мін’юсті 22.02.2021 за № 224/35846)
   Вартість користування даними Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, затверджена наказом Держкомстату від 18.03.1999 № 98, зареєстрованим в Мін’юсті 31.03.1999 за № 200/3493
   
   


Користувачі Реєстру
   Користувачами Реєстру є юридичні особи (їх уповноважені представники при наявності належно оформленого підтвердження наданих їм повноважень) та фізичні особи, які подали запит про надання відомостей з Реєстру.Які відомості надаються з Реєстру
   Відомості з Реєстру надаються користувачу у вигляді:
   1) даних щодо кількості суб'єктів Реєстру, інформація щодо яких формується за категоріями даних, зазначеними в запиті користувача;
   2) переліку суб’єктів Реєстру, дані щодо яких формуються за категоріями даних, зазначеними в запиті користувача;
   3) даних щодо суб'єкта Реєстру, до складу яких входять ідентифікаційні, класифікаційні, довідкові та реєстраційні категорії даних.
!!! Весь інформаційний фонд Реєстру на запит користувачу не надається.
   Відомості щодо суб'єктів Реєстру (юридичних осіб та відокремлених підрозділів юридичних осіб) надаються користувачам за такими категоріями даних:
   ідентифікаційні – ідентифікаційний код та найменування суб'єкта;
   класифікаційні – види економічної діяльності, територіальна належність, організаційно-правова форма господарювання, інституційний сектор економіки, найменування органу, до сфери управління якого належить юридична особа, яка діє на основі державної власності, а також класифікаційні коди відповідно до державних класифікаторів, класифікацій, переліків кодів;
   довідкові – місцезнаходження, прізвище керівника (голови ліквідаційної комісії, керуючого санацією), телефон, факс, адреса електронної пошти (за наявності);
   реєстраційні – відомості про створення, припинення суб'єктів та вчинення інших реєстраційних дій щодо них.Умови надання відомостей з Реєстру
   Відомості на запит користувача можуть надаватися в паперовій або в електронній формі у спосіб, що зазначений у запиті.
   Запит подається користувачем особисто, надсилається поштою, електронною поштою або іншим способом передачі електронного повідомлення.
!!! Передача користувачами відомостей, одержаних з Реєстру, третім особам на комерційній основі забороняється.Надання відомостей з Реєстру є платним
   Поштові витрати на пересилку відомостей відшкодовуються за рахунок користувача.
   Відомості з Реєстру формуються органом державної статистики та надаються користувачу після отримання запиту та документів або відомостей про оплату користувачем вартості наданих послуг.Перелік документів для отримання відомостей з Реєстру
   1) Запит.
   2) Документ або відомості про оплату.Форма запиту
   Форма запиту про надання відомостей з ЄДРПОУПриклади заповнення форми запиту
   Запит стосовно отримання "1. ДАНИХ ЩОДО КІЛЬКОСТІ СУБ'ЄКТІВ РЕЄСТРУ"
   Запит стосовно отримання "2. ДАНИХ ЩОДО ПЕРЕЛІКУ СУБ'ЄКТІВ РЕЄСТРУ"
   Запит стосовно отримання "3. ДАНИХ ЩОДО СУБ'ЄКТА"
   Запит стосовно отримання "3. ДАНИХ ЩОДО СУБ'ЄКТА" (для фізичної особи про підтвердження стажу роботи в певному підприємстві з метою надання відомостей в Пенсійний фонд України)Підтвердження факту оплати
   Документами, що підтверджують унесення плати, є квитанція, платіжне доручення або відомості (реквізити платежу) про внесення плати в будь-якій формі, надані користувачем, за якими можливо перевірити факт оплати із використанням загальнодоступних електронних сервісів перевірки квитанцій.Терміни надання відомостей з Реєстру
   Відомості з Реєстру надаються органом державної статистики на запит суб'єкта у п'ятиденний строк, що передбачено пунктом 16 Положення про Єдиний державний реєстр підприємств та організацій УкраїниВартість надання відомостей з Реєстру
   Вартість користування даними ЄДРПОУ розраховується відповідно до наказу «Про затвердження вартості користування даними Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України»
   Для отримання відомостей особисто/на відділення Нової пошти/на e-mail:

   - протягом робочого дня — 25,94 грн (без ПДВ);

   - протягом 2 робочих днів — 16,86 грн (без ПДВ);

   - протягом 5 робочих днів — 12,97 грн (без ПДВ).Реквізити для оплати
   Одержувач платежу: Головне управління статистики у Кіровоградській області
   код ЄДРПОУ: 02360926
   Установа банку одержувача: ДКСУ, м. Київ
   Рахунок: UA118201720313241003201002673
   Призначення платежу: отримання відомостей ЄДРПОУКонтакти
   щодо всіх суб'єктів ЄДРПОУ надаються на державному рівні Головним управлінням регіональної статистики
   Поштова адреса ТОД: 01601, м.Київ, вул. Еспланадна, 4-6
   Контактні телефони/факс: (044) 287 51 44
   e-mail: edrpou@ukrstat.gov.ua

   щодо суб'єктів ЄДРПОУ по Кіровоградської області надаються Головним управлінням статистики у Кіровоградській області
   Поштова адреса ТОД: 25009, м.Кропивницький, вул. Соборна, 7А, кім. 103
   Контактні телефони/факс: (0522) 33 20 71
   e-mail: gus@kr.ukrstat.gov.ua

   
Розпорядок роботи Головного управління статистики у Кіровоградській області наведено у розділі "Про Головне управління"
© Головне управління статистики у Кіровоградській області