ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
   
Статистична інформація
Оновлено: 13.05.2024 15:24
Заклади вищої та фахової передвищої освіти
Заклади вищої освіти
(на початок навчального року)

 

Кількість ЗВО, од
Кількість студентів у ЗВО, тис. осіб
Кількість осіб, прийнятих на навчання до ЗВО3, тис.
коледжі,
технікуми,
училища1
університети,
академії,
інститути2
коледжі,
технікуми,
училища1
університети,
академії,
інститути2
коледжі,
технікуми,
училища1
університети,
академії,
інститути2
1995/96
19
6
11,8
12,2
3,6
3,6
1996/97
19
6
11,2
12,7
3,8
3,2
1997/98
18
6
10,4
14,5
3,6
3,8
1998/99
18
6
10,4
15,7
3,7
3,7
1999/00
18
6
10,8
17,5
3,8
4,2
2000/01
18
6
11,2
17,7
4,1
4,1
2001/02
17
6
12,0
18,3
4,5
4,2
2002/03
17
6
12,5
19,0
4,7
4,4
2003/04
17
6
12,5
20,4
4,5
4,8
2004/05
17
6
12,2
20,4
4,1
4,9
2005/06
17
6
12,3
20,8
4,2
4,7
2006/07
14
7
11,0
21,8
3,6
4,9
2007/08
15
7
10,8
22,2
3,5
4,6
2008/09
15
7
10,2
22,0
2,9
4,2
2009/10
15
7
9,0
20,8
2,3
3,2
2010/11
14
7
8,6
19,8
3,2
4,0
2011/12
13
6
8,2
16,0
2,4
2,6
2012/13
12
5
8,0
13,1
2,5
2,5
2013/14
12
5
8,0
11,7
2,2
2,4
2014/15
13
4
7,3
10,0
1,9
2,2
2015/16
13
4
6,5
9,6
1,8
1,9
2016/17
13
3
6,0
9,6
1,7
1,9
2017/18
13
3
5,6
8,9
1,5
1,8
2018/19
13
2
5,5
8,5
1,5
1,7
2019/20
11
4
4,8
8,6
1,3
1,7
 

 

Кількість осіб, випущених із ЗВО4, тис.
Кількість аспірантів, осіб5
Кількість докторантів, осіб5
коледжі,
технікуми,
училища1
університети,
академії,
інститути2
1995
3,6
1,9
127
3
1996
3,9
1,7
159
7
1997
3,2
1,8
183
8
1998
3,2
2,0
179
9
1999
3,0
2,4
176
8
2000
3,5
3,1
174
6
2001
3,4
3,2
176
5
2002
3,7
3,6
201
7
2003
3,7
5,4
227
6
2004
3,5
4,3
277
4
2005
3,6
4,2
286
4
2006
3,4
4,5
284
5
2007
3,3
4,8
280
7
2008
3,0
5,0
265
5
2009
2,9
5,1
256
5
2010
2,7
5,0
254
5
2011
2,4
4,7
230
5
2012
2,1
4,0
222
9
2013
2,0
3,7
215
9
2014
2,4
3,0
185
13
2015
2,2
2,4
176
10
2016
2,0
2,0
169
10
2017
1,8
2,7
126
10
2018
1,6
2,7
123
5
2019
1,4
2,3
156
8

1 До 2016/17 навчального року – вищі навчальні заклади І-ІІ рівнів акредитації.
2 До 2016/17 навчального року – вищі навчальні заклади ІІІ-IV рівнів акредитації.
3 Особи, уперше прийняті до ЗВО (без тих, що продовжують навчання з метою здобуття більш високого освітнього ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня)).
4 Випущено фахівців (без урахування осіб, що продовжують навчання з метою здобуття більш високого освітнього ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня)).
5 На кінець 1995, 1996, ..., 2019 року.

 
Заклади вищої освіти
(на початок навчального року)

 

Кількість ЗВО, од
Кількість осіб у ЗВО, тис.
Кількість осіб, прийнятих на навчання до ЗВО3, тис.
Кількість осіб, випущених із ЗВО4, тис.
2020/211
9
11,6
2,8
3,4
2021/221
7
10,2
2,4
2,5
2022/232
7
14,6
3,1
3,7
2023/242
7
17,3
3,8
3,1

1 Інформація підготовлена за даними Єдиної державної електронної бази з питань освіти, наданими Державним підприємством "Інфоресурс" Міністерства освіти і науки України.
2 Інформація підготовлена за наявними даними Єдиної державної електронної бази з питань освіти, наданими Державним підприємством "Інфоресурс" Міністерства освіти і науки України.
3 Особи, уперше прийняті до ЗВО (без тих, що продовжують навчання з метою здобуття більш високого освітнього ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня)).
4 На кінець 2020, 2021, 2022, 2023 року.

 
Заклади фахової передвищої освіти
(на початок навчального року)

 

Кількість ЗФПО, од
Кількість осіб у ЗФПО, тис.
Кількість осіб, прийнятих на навчання до ЗФПО, тис.
Кількість осіб,випущених із ЗФПО3, тис.
2020/211
6
3,8
1,2
1,0
2021/221
8
5,2
1,8
1,3
2022/232
11
8,3
2,7
1,9
2023/242
11
8,7
3,2
2,0

1 Інформація підготовлена за даними Єдиної державної електронної бази з питань освіти, наданими Державним підприємством "Інфоресурс" Міністерства освіти і науки України.
2 Інформація підготовлена за наявними даними Єдиної державної електронної бази з питань освіти, наданими Державним підприємством "Інфоресурс" Міністерства освіти і науки України.
3 На кінець 2020, 2021, 2022, 2023 року.

© Головне управління статистики у Кіровоградській області