ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
   
Статистична інформація
Оновлено: 06.10.2021 13:13
Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності
за січень–серпень 2021 року
 
Код за КВЕД-2010
Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу
тис.грн
у % до всієї реалізованої продукції
Промисловість
B+C+D+Е
28304520,0
100,0
Добувна та переробна промисловість
B+C
21996084,7
77,7
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
B
1549648,3
5,5
Переробна промисловість
С
20446436,4
72,2
з неї
 
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів
10-12
12966443,3
45,8
Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
13-15
68472,7
0,2
Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність
16-18
349613,5
1,2
Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
19
к
к
Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
20
563292,6
2,0
Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
21
27752,9
0,1
Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції
22, 23
661648,7
2,3
Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання
24, 25
к
к
Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання
26-30
2356480,8
8,3
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
D
5876781,3
20,8
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
Е
431654,0
1,5
к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.
   
© Головне управління статистики у Кіровоградській області