ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
   
Статистична інформація
Оновлено: 20.10.2021 14:40
Кількість померлих за причинами смерті у січні–серпні 2021 року

Коди причин смерті
за МКХ-10
Осіб
Усього
A00–U85
11647
Клас I. Деякі інфекційні та паразитарні хвороби
A00–B99
164
з них
туберкульоз
A15–A19
69
xвороба, зумовлена вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ)
B20–B24
57
Клас ІІ. Новоутворення
C00–D48
1238
з них злоякісні
C00–C97
1231
Клас ІІІ. Хвороби крові й кровотворних органів та окремі порушення із залученням імунного механізму
D50–D89
5
Клас ІV. Ендокринні хвороби, розлади харчування та порушення обміну речовин
E00–E89
28
з них цукровий діабет
E10–E14
26
Клас V. Розлади психіки та поведінки
F01–F99
22
з них розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю
F10
22
Клас VІ. Хвороби нервової системи
G00–G98
19
Клас ІХ. Хвороби системи кровообігу
I00–I99
7021
з них
ішемічна хвороба серця
I20–I25
5890
алкогольна кардіоміопатія
I42.6
35
цереброваскулярні хвороби
I60–I69
912
Клас Х. Хвороби органів дихання
J00–J98
642
з них грип і пневмонія
J10–J18
530
Клас ХІ. Хвороби органів травлення
K00–K92
368
з них алкогольна хвороба печінки
K70
28
Клас ХІІ. Хвороби шкіри та підшкірної клітковини
L00–L98
6
Клас ХІІІ. Хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини
M00–M99
6
Клас ХІV. Хвороби сечостатевої системи
N00–N98
32
Клас ХV. Вагітність, пологи та післяпологовий період
O00–O99
1
Клас ХVІ. Окремі стани, що виникають у перинатальному періоді
P00–P96
20
Клас ХVІІ. Природжені вади розвитку, деформації та хромосомні аномалії
Q00–Q99
21
Клас ХVІІІ. Симптоми, ознаки та відхилення від норми, що виявлені при клінічних і лабораторних дослідженнях, не класифіковані в інших рубриках
R00–R99
921
Клас ХХ. Зовнішні причини смерті
V01–Y89
543
з них
транспортні нещасні випадки
V01–V99
44
випадкове утоплення та занурення у воду
W65–W74
42
нещасні випадки, спричинені дією диму, вогню та полум'я
X00–X09
10
випадкове отруєння, спричинене отруйними речовинами (крім алкоголю)
X40–X44, X46–X49
50
випадкове отруєння та дія алкоголю
X45
107
навмисне самоушкодження
X60–X84
131
наслідки нападу з метою убивства чи нанесення ушкодження
X85–Х99, Y00–Y09
29
Клас ХХІІ. Коди для особливих цілей
U00-U85
590
COVID-19, вірус ідентифікований
U07.1
590
COVID-19, вірус неідентифікований
U07.2
  
© Головне управління статистики у Кіровоградській області