ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
   
Експрес-випуски
Оновлено: 01.01.2022 0:24
  
 Архів:  2012-2020 
План-графік оновлення матеріалів розділу “Експрес-випуски” у 2021 році
Перелік матеріалів
Дата оприлюднення
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
Демографічна та соціальна статистика
Населення та міграція
Демографічна ситуація в Кіровоградській області
Ринок праці
Зайнятість та безробіття
Зайнятість та безробіття населення Кіровоградської області
Оплата праці та соціально-трудові відносини
Заробітна плата Кіровоградської області
Заборгованість із виплати заробітної плати у Кіровоградській області
Населені пункти та житло
Про оплату населенням Кіровоградської області житлово-комунальних послуг
Економічна статистика
Національні рахунки
Індекси фізичного обсягу валового регіонального продукту 
Доходи та витрати населення Кіровоградської області
Економічна діяльність
Внутрішня торгівля
Обсяг та структура роздрібного товарообороту підприємств роздрібної торгівлі Кіровоградської області
Сільське, лісове та рибне господарство
Індекс сільськогосподарської продукції у Кіровоградській області
Енергетика
Продаж світлих нафтопродуктів і газу через АЗС Кіровоградської області
Промисловість
Промислове виробництво у Кіровоградській області
Будівництво
Виробництво будівельної продукції у Кіровоградській області
Зовнішньоекономічна діяльність та платіжний баланс
Зовнішня торгівля товарами Кіровоградської області
Зовнішня торгівля послугами Кіровоградської області
Ціни
Індекси споживчих цін у Кіровоградській області

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Головне управління статистики у Кіровоградській області