ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
   
Експрес-випуски
Оновлено: 08.07.2021 9:51
План-графік оновлення матеріалів розділу “Експрес-випуски” веб-сайту
Головного управління статистики у Кіровоградській області у 2018 році
Перелік матеріалів
Дата оприлюднення
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
Демографічна та соціальна статистика
Населення та міграція
Демографічна ситуація в Кіровоградській області
Ринок праці
Зайнятість та безробіття
Зайнятість та безробіття населення Кіровоградської області
Оплата праці та соціально-трудові відносини
Заборгованість із виплати заробітної плати у Кіровоградській області
Заробітна плата Кіровоградської області
Розподіл працівників Кіровоградської області за розмірами заробітної плати
Соціальний захист
Про надання населенню Кіровоградської області субсидій 
Населені пункти та житло
Про оплату населенням Кіровоградської області житлово-комунальних послуг
Економічна статистика
Національні рахунки
Індекси фізичного обсягу валового регіонального продукту
Валовий регіональний продукт
Доходи та витрати населення Кіровоградської області у 2016 році 
Доходи та витрати населення Кіровоградської області у 2017 році (попередні дані)
Економічна діяльність
Діяльність підприємств
Фінансові результати діяльності великих та середніх підприємств Кіровоградської області
Послуги
Діяльність підприємств сфери послуг Кіровоградської області
Внутрішня торгівля
Продаж світлих нафтопродуктів і газу через АЗС Кіровоградської області
Обсяг та структура роздрібного товарообороту підприємств роздрібної торгівлі Кіровоградської області
Обсяг продажу і запаси товарів (продукції) на підприємствах оптової торгівлі Кіровоградської області
Торгова мережа підприємств роздрібної торгівлі Кіровоградської області
Капітальні інвестиції
Капітальні інвестиції у Кіровоградській області
Сільське, лісове та рибне господарство
Індекс сільськогосподарської продукції у Кіровоградській області
Промисловість
Промислове виробництво у Кіровоградській області
Будівництво
Виконання будівельних робіт у Кіровоградській області
Житлове будівництво у Кіровоградській області
Транспорт
Підсумки роботи транспорту Кіровоградської області
Зовнішньоекономічна діяльність та платіжний баланс
Зовнішня торгівля товарами Кіровоградської області
Зовнішня торгівля послугами Кіровоградської області
Ціни
Індекси споживчих цін у Кіровоградській області

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Головне управління статистики у Кіровоградській області