Оновлено: 01.11.2017 11:38
Погосподарський облік для сільських, селищних рад
 

  Для вдосконалення та впровадження погосподарського обліку, підвищення рівня і якості праці у сільських, селищних радах розроблений програмний комплекс “Погосподарський облік для сільських, селищних рад”, що є автоматизованим робочим місцем не тільки секретаря і діловода, але і паспортиста, бухгалтера і землевпорядника.

Основне призначення даного комплексу є таким: на основі інформації, занесеної із книг погосподарського обліку в базу даних, яка є їхнім комп’ютерним аналогом, надати можливість отримання зведених звітів по ряду показників в автоматичному режимі в цілому по сільській (селищній) раді, вести облік населення, житлового фонду, що належить громадянам на правах особистої власності, наявності у них худоби, сільськогосподарської техніки, земельних наділів, формувати реєстр виборців, а також формувати та видавати різного виду документи, довідки та різні аналітичні таблиці.

Програмний комплекс “Погосподарський облік для сільських, селищних рад” розроблений на основі “Інструкції з ведення погосподарського обліку в сільських, селищних та міських радах” затвердженої Наказом Державного комітету статистики України від 18.04.2005 №95.

 
Опис програмного комплексу “Погосподарський облік для сільських, селищних рад”
 
  Ведення статистичного обліку по погосподарській книзі передбачено в розрізі:
     
 
членів домогосподарств (стать, вік, освіта, місце роботи, і т. д.);
 
кількісний і якісний склад наявного житлового фонду;
 
худоби та птиці в приватній власності;
 
землі в приватній власності та оренді;
 
сільськогосподарської техніки в приватній власності ;
 
посівних площ станом на 1 червня відповідного року .
     
 
Перелічені показники дозволили створити базу даних, яка є комп'ютерним аналогом погосподарської книги, що дозволяє запам'ятовувати всю введену інформацію, актуальну на будь-який момент і на підставі  якої можна одержати необхідні дані  для складання певних статистичних звітів за відповідний період:
     
 
по пенсіонерах усіх категорій;
 
по статевому і віковому складу населення;
 
по утворенню домогосподарств;
 
по кількості і видах тварин у приватній власності;
 
по сільськогосподарській техніці в приватній власності;
 
по кількісних і якісних характеристиках житлового фонду.
     
 
Також при необхідності можна швидко роздрукувати :
     
 
списки жителів села;
 
списки виборців ;
 
зробити вибірку жителів села по роках народження і віку, освіті, за місцем роботи і т.д.
     
 
У даному комплексі вирішена проблема, пов'язана з поданням звітності в органи статистики:
     
 
форма 6-сільрада ;
 
форма 4-сільрада;
 
форма 1-житлофонд;
 
форма 1-село.
     
 
На підставі бази даних ведеться виписка та облік документів:
     
 
актовий запис про шлюб;
 
актовий запис про смерть;
 
актовий запис про народження;
 
довіреність;
 
заповіт.
     
 
Причому, якщо виписується документ, наприклад, актовий запис про смерть, то автоматично вноситься запис у базу даних про те, що житель помер, вибув і т.д.
     
  Передбачено виписку довідок:
     
 
довідка про склад сім’ї ;
 
довідка про склад сім’ї а бо зареєстрованих осіб ;
 
довідка про склад сім’ї та землекористування;
 
довідка про склад сім’ї та розмір платежів ;
 
довідка про наявність худоби ;
 
довідка про наявність пасіки;
 
довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку (Форма №3ДФ) ;
 
довідка про приватизацію земельно ї ділянки ;
 
довідка про наявність земельно ї ділянки ;
 
довідка про право власностi на житловий будинок;
 
довідка довільної форми;
 
довідка про реєстрацію та проживання ;
 
довідка про розрахунковий місячний дохід;
 
відомість про забезпечення житлом;
 
довідка про землекористування ;
 
виписка з ПГК.
     
 
Є можливість одержання повної і різнобічної інформації про будь-якого жителя за будь-який період засобами швидкого й ефективного пошуку за реквізитами:
     
 
прізвище, ім’я та по батькові;
 
адреса;
 
особовий рахунок господарства;
 
№ паспорта;
 
ідентифікаційний код;
 
дата народження.
     
Встановлення програмного комплексу
     
  Встановлення та налаштування програмного комплексу проводиться спеціалістами управління інформатизації Головного управління статистики у Кіровоградській області.
     
Експлуатаційні вимоги
 
 
Для експлуатації програмного комплексу необхідне виконання мінімальних вимог :
     
 
IBM PC сумісний комп’ютер з процесором не нижче х486;
 
32 МБ оперативної пам’яті ;
 
10 MБ вільної пам’яті на жорсткому диску та пам’ять для файлів баз даних погосподарського обліку ;
 
операційна система MS Windows версії 9х ;
 
бібліотеки підтримки Visual FoxРro 9.0
     
 

Замовлення програмного комплексу, а також відповіді на питання, пов’язані із замовленням Ви можете одержати за адресою:

     
   
25009, м.Кропивницький, вул. Соборна, 7А
Контактний телефон: (0522)33-30-50