ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
   
Статистична інформація
Оновлено: 14.06.2024 13:41
Витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами економічної діяльності у 2023 році1
(у фактичних цінах, тис.грн)
 
Код за КВЕД-2010
Усього
У тому числі
капітальні інвестиції
поточні витрати
Усі види економічної діяльності

 

442053,9
142207,0
299846,9
Сільське, лісове та рибне господарство

А

1175,4
1175,4
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

В

1092,0
1092,0
Переробна промисловість

С

22320,9
145,6
22175,3
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

5929,8
5929,8
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

382576,6
140643,9
241932,7
Будівництво

F

19,2
19,2
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

2,6
2,6
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

H

224,4
224,4
Тимчасове розміщування й організація харчування

I

Інформація та телекомунікації

J

Фінансова та страхова діяльність

K

Операції з нерухомим майном

L

5601,7
5601,7
Професійна, наукова та технічна діяльність

M

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

11535,5
190,4
11345,1
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

O

1288,5
1082,2
206,3
Освіта

P

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Q

139,9
-
139,9
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

10147,4
144,9
10002,5
Надання інших видів послуг

S

  1 Інформація сформована на основі фактично поданих підприємствами звітів (рівень звітування становив 97%). Дані можуть бути уточнені.
© Головне управління статистики у Кіровоградській області