ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
   
Статистична інформація
Оновлено: 14.06.2024 11:38
Витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами природоохоронної діяльності у 2023 році1
(у фактичних цінах, тис.грн)
 
Усього
У тому числі
капітальні інвестиції
поточні витрати
усього
з них витрати на капітальний ремонт
Капітальні інвестиції та поточні витрати
442053,9
142207,0
135401,9
299846,9
у тому числі на
охорону атмосферного повітря і проблеми зміни клімату
8531,3
239,6
8291,7
очищення зворотних вод
361676,5
137789,8
135106,7
223886,7
поводження з відходами
57864,7
3694,0
295,2
54170,7
захист і реабілітацію ґрунту, підземних і поверхневих вод
2424,1
263,7
2160,4
зниження шумового і вібраційного впливу
9,8
9,8
збереження біорізноманіття і середовища існування
10314,8
144,9
10169,9
радіаційну безпеку
159,9
159,9
науково-дослідні роботи природоохоронного спрямування
259,0
75,0
184,0
інші напрями природоохоронної діяльності
813,8
813,8
  1 Інформація сформована на основі фактично поданих підприємствами звітів (рівень звітування становив 97%). Дані можуть бути уточнені.
© Головне управління статистики у Кіровоградській області