ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
   
Статистична інформація
Оновлено: 13.06.2024 10:30
Викиди в атмосферне повітря окремих забруднюючих речовин
за категоріями стаціонарних джерел забруднення у 2023 році1

 

Кількість викинутих у атмосферне повітря забруднюючих речовин, т
сірки діоксид
діоксид азоту
оксид вуглецю
неметанові леткі органічні сполуки
поліароматичні вуглеводні
тверді частинки
Тч2,5
тверді частинки
Тч10
аміак
Усього
545,941
684,691
1934,389
438,349
0,240
236,782
597,695
173,599
у тому числі
 
 
 
 
 
 
 
 
Енергетика
445,078
464,612
1100,649
237,207
0,240
24,163
76,356
1,100
Виробництво
54,096
110,900
604,255
171,361
97,717
193,414
3,572
Сільське господарство
5,159
4,413
30,537
8,581
33,537
178,236
164,265
Відходи
0,158
0,222
0,573
0,001
0,802
0,373
0,013
Інші стаціонарні джерела викидів
41,450
104,544
198,375
21,199
80,563
149,316
4,649
1 Дані можуть бути уточнені.
  
 
© Головне управління статистики у Кіровоградській області