ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
   
Статистична інформація
Оновлено: 13.06.2024 10:24
Викиди в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення
за видами економічної діяльності (секція за КВЕД) у 2023 році1

Код за
КВЕД-2010

Кількість викидів забруднюючих речовин і парникових газів

Крім того, кількість викидів діоксиду вуглецю

т

2023 % до 2022

т

2023 % до 2022

Усі види економічної діяльності
7496,224
89,1
476508,110
85,9
Сільське, лісове та рибне господарство
А
1710,477
101,6
11682,379
81,4
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
В
1026,002
126,6
11008,334
2772,7
Переробна промисловість
С
3795,666
73,6
316620,386
82,3
Постачання електроенергії, газу, пари та  кондиційованого повітря
D
302,464
109,4
107348,458
87,1
Водопостачання; каналізація, поводження з  відходами
Е
Будівництво
F
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
G
46,644
172,0
657,151
76,5
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність
H
309,243
131,9
16691,028
83,8
Тимчасове розміщування й організація харчування
I
Інформація та телекомунікації
J
Фінансова та страхова діяльність
K
Операції з нерухомим майном
L
13,303
128,4
251,385
132,9
Професійна, наукова та технічна діяльність
M
2,775
124,1
74,773
95,1
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного  обслуговування
N
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування
O
158,580
321,2
4378,065
170,9
Освіта
P
39,514
86,3
957,616
59,6
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги
Q
91,556
83,5
6838,535
101,9
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
R
Надання інших видів послуг
S
1 Дані можуть бути уточнені.
  
 
© Головне управління статистики у Кіровоградській області