ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
   
Статистична інформація
Оновлено: 14.06.2024 13:33
Витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами економічної діяльності у 2022 році1
(у фактичних цінах, тис.грн)
 
Код за КВЕД-2010
Усього
У тому числі
капітальні інвестиції
поточні витрати
Усі види економічної діяльності

 

492733,6
128497,4
364236,2
Сільське, лісове та рибне господарство

А

94475,7
3624,6
90851,1
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

В

777,8
777,8
Переробна промисловість

С

15109,8
15109,8
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

7127,1
7127,1
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

351325,2
124069,0
227256,2
Будівництво

F

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

2,4
2,4
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

H

107,7
107,7
Тимчасове розміщування й організація харчування

I

Інформація та телекомунікації

J

Фінансова та страхова діяльність

K

Операції з нерухомим майном

L

4756,0
4756,0
Професійна, наукова та технічна діяльність

M

1,0
1,0
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

8896,4
103,0
8793,4
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

O

689,9
684,0
5,9
Освіта

P

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Q

119,1
119,1
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

9313,0
16,8
9296,2
Надання інших видів послуг

S

32,5
32,5
  1 Дані можуть бути уточнені.
© Головне управління статистики у Кіровоградській області