ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
   
Статистична інформація
Оновлено: 14.06.2024 11:21
Витрати на охорону навколишнього природного середовища за напрямами природоохоронної діяльності у 2022 році1
(у фактичних цінах, тис.грн)
 
Усього
У тому числі
капітальні інвестиції
поточні витрати
усього
з них витрати на капітальний ремонт
Капітальні інвестиції та поточні витрати
492733,6
128497,4
118764,9
364236,2
у тому числі на
охорону атмосферного повітря і проблеми зміни клімату
6257,8
176,4
6081,4
очищення зворотних вод
327831,7
119924,7
118764,9
207907,0
поводження з відходами
51327,8
4070,9
47256,9
захист і реабілітацію ґрунту, підземних і поверхневих вод
3756,5
684,0
3072,5
зниження шумового і вібраційного впливу
7,6
7,6
збереження біорізноманіття і середовища існування
103093,9
3641,4
99452,5
радіаційну безпеку
171,7
171,7
науково-дослідні роботи природоохоронного спрямування
інші напрями природоохоронної діяльності
286,6
286,6
  1 Дані можуть бути уточнені.
© Головне управління статистики у Кіровоградській області