ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
   
Статистична інформація
Оновлено: 13.06.2024 10:27
Викиди в атмосферне повітря окремих забруднюючих речовин
за категоріями стаціонарних джерел забруднення у 2022 році1

 

Кількість викинутих у атмосферне повітря забруднюючих речовин, т
сірки діоксид
діоксид азоту
оксид вуглецю
неметанові леткі органічні сполуки
поліароматичні вуглеводні
тверді частинки
Тч2,5
тверді частинки
Тч10
аміак
Усього
656,036
620,691
2257,179
329,007
0,060
152,260
1458,101
169,287
у тому числі
Енергетика
472,142
437,176
945,458
151,802
0,060
23,270
115,789
0,150
Виробництво
174,998
163,728
1216,344
135,736
26,430
1042,072
3,631
Сільське господарство
3,647
3,595
38,739
5,927
31,671
163,331
161,059
Відходи
0,193
0,636
0,620
0,001
1,108
0,367
0,015
Інші стаціонарні джерела викидів
5,056
15,556
56,018
35,541
69,781
136,542
4,432
1 Дані можуть бути уточнені.
  
 
© Головне управління статистики у Кіровоградській області