ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
   
Статистична інформація
Оновлено: 13.06.2024 9:39
Викиди в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення
за видами економічної діяльності (секція за КВЕД) у 2022 році1

Код за
КВЕД-2010

Кількість викидів забруднюючих речовин і парникових газів

Крім того, кількість викидів діоксиду вуглецю

т

2022 % до 2021

т

2022 % до 2021

Усі види економічної діяльності
8412,730
75,8
554541,447
66,2
Сільське, лісове та рибне господарство
А
1683,061
92,9
14356,840
112,3
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
В
810,342
57,7
397,026
15,9
Переробна промисловість
С
5158,638
77,0
384538,548
62,0
Постачання електроенергії, газу, пари та  кондиційованого повітря
D
276,471
80,1
123262,901
82,3
Водопостачання; каналізація, поводження з  відходами
Е
0,293
8,6
6,844
21,4
Будівництво
F
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
G
27,118
13,7
859,239
8,0
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність
H
234,469
73,0
19910,063
77,8
Тимчасове розміщування й організація харчування
I
Інформація та телекомунікації
J
Фінансова та страхова діяльність
K
4,923
79,5
62,570
79,6
Операції з нерухомим майном
L
10,362
1918,9
189,208
57,9
Професійна, наукова та технічна діяльність
M
2,237
52,5
78,609
76,7
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного  обслуговування
N
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування
O
49,368
76,5
2561,521
69,4
Освіта
P
45,789
41,8
1605,936
45,2
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги
Q
109,659
87,4
6712,142
89,9
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
R
Надання інших видів послуг
S
1 Дані можуть бути уточнені.
  
 
© Головне управління статистики у Кіровоградській області