ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
   
Статистична інформація
Оновлено: 13.06.2024 14:30
Викиди основних забруднюючих речовин, діоксиду вуглецю
в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення у 2022 році1

Кількість підприємств, які мали викиди забруднюючих речовин і парникових газів, одиниць
Кількість викидів забруднюючих речовин і парникових газів, т
2022 у % до 2021
Всього забруднюючих речовин і парникових газів
245
8412,730
75,8
у тому числі
метали та їх сполуки
98
178,133
61,2
з них
свинець
9
0,134
53,2
мідь
13
0,185
56,7
нікель
10
5,205
58,0
хром
17
1,291
57,6
цинк
13
0,342
51,8
арсен
9
0,154
54,8
метан
146
1368,324
106,4
неметанові леткі органічні сполуки
149
329,007
58,9
оксид вуглецю
211
2257,179
74,4
діоксид та інші сполуки сірки
140
694,370
81,2
з них
діоксид сірки
122
656,036
86,9
сполуки азоту
223
861,562
82,9
з них
діоксид азоту
198
620,691
72,4
оксид азоту
106
69,661
138,7
аміак
53
169,287
157,5
речовини у вигляді твердих суспендованих частинок
198
2701,698
67,4
стійкі органічні забруднювачі
2
0,249
42,9
з них
поліароматичні вуглеводні (ПАВ)
1
0,060
10,3
інші
38
22,208
105,7
Крім того, викиди діоксиду вуглецю, млн.т
186
0,6
66,2
1 Дані можуть бути уточнені.
  
 
© Головне управління статистики у Кіровоградській області