ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
   
Статистична інформація
Оновлено: 13.06.2024 10:12
Викиди в атмосферне повітря за джерелами забруднення
 
Кількість викидів забруднюючих речовин і парникових газів
Крім того, викиди діоксиду вуглецю
усього, тис. т
у тому числі
усього, млн.т
у тому числі
стаціонарними джерелами
пересувними джерелами1
стаціонарними джерелами
пересувними джерелами1
1990
338,0
171,7
166,3
...
...
...
1991
316,6
152,8
163,8
...
...
...
1992
188,5
136,9
51,6
...
...
...
1993
190,2
112,7
77,5
...
...
...
1994
151,0
91,9
59,1
...
...
...
1995
133,7
84,3
49,4
...
...
...
1996
101,6
59,5
42,1
...
...
...
1997
91,2
55,0
36,2
...
...
...
1998
108,2
52,3
55,9
...
...
...
1999
104,3
49,7
54,6
...
...
...
2000
80,4
44,7
35,7
...
...
...
2001
92,3
47,2
45,1
...
...
...
2002
77,7
36,9
40,8
...
...
...
2003
68,2
28,8
39,4
...
...
...
2004
72,2
29,4
42,8
1,2
1,2
...
2005
70,3
33,0
37,3
1,5
1,5
...
2006
61,9
22,6
39,3
1,4
1,4
...
2007
80,3
20,2
60,1
1,8
1,0
0,8
2008
75,1
14,2
60,9
1,7
0,9
0,8
2009
75,8
18,2
57,6
1,5
0,7
0,8
2010
72,2
14,8
57,4
1,6
0,8
0,8
2011
73,9
15,2
58,7
1,8
1,0
0,8
2012
73,8
16,8
57,0
1,7
0,9
0,8
2013
73,8
15,7
58,1
1,8
1,0
0,8
2014
64,0
11,8
52,2
1,7
1,0
0,7
2015
61,7
14,2
47,5
1,7 
1,0
0,7
2016
57,2
11,8
45,4
1,0
1,0
...
2017
54,8
12,2
42,6
1,1
1,1
...
2018
53,7
12,2
41,5
1,1
1,1
...
2019
56,3
12,8
43,5
0,9
0,9
...
2020
49,2
10,7
38,5
0,8
0,8
20212
51,7
11,1
40,6
0,8
0,8
20222
8,4
8,4
0,6
0,6
__________________________
1 За 1990-2002рр. відображаються дані по автомобільному транспорту; з 2003р. – по автомобільному, залізничному, авіаційному, водному транспорту; з 2007р. – по автомобільному, залізничному, авіаційному, водному транспорту та виробничій техніці; з 2016р. – по автомобільному транспорту, розраховані на основі щорічних даних про кінцеве використання палива автомобільним транспортом, наведених у енергетичному балансі України (продуктовому).
2 Дані можуть бути уточнені.
 
© Головне управління статистики у Кіровоградській області