ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
   
Статистична інформація
Оновлено: 20.01.2023 11:00
Товарна структура зовнішньої торгівлі
Кіровоградської області у січні–листопаді 2022 року
Код і назва товарів згідно з УКТЗЕД
Експорт
Імпорт
тис.дол.
США
у % до
січня–листопада 2021р.
у % до
загального
обсягу
тис.дол.
США
у % до
січня–листопада 2021р.
у % до
загального
обсягу
Усього
789315,2
88,7
100,0
216429,4
82,4
100,0
I. Живi тварини; продукти тваринного походження
3860,7
35,5
0,5
453,7
1074,5
0,2
01 живi тварини
63,4
4,5
0,0
03 риба i ракоподібні
19,1
0,0
04 молоко та молочні продукти, яйця птиці; натуральний мед
3762,9
39,9
0,5
434,6
0,2
05 інші продукти тваринного походження
34,4
80,1
0,0
II. Продукти рослинного походження
310126,4
94,4
39,3
5491,3
56,9
2,5
06 живі дерева та інші рослини
213,5
57,2
0,1
07 овочi
116,6
44,6
0,0
426,6
33,5
0,2
08 їстівнi плоди та горiхи
33,9
0,0
645,1
63,8
0,3
09 кава, чай
369,5
117,5
0,2
10 зерновi культури
268174,6
85,2
34,0
62,2
27,6
0,0
11 продукцiя борошномельно-круп'яної промисловості
338,3
18,5
0,0
12 насiння і плоди олійних рослин
41434,3
362,4
5,2
3770,8
58,5
1,7
13 шелак природний
3,4
0,0
14 рослинні матеріали для виготовлення
28,6
0,0
ІІІ. 15 Жири та олії тваринного або рослинного походження
329911,3
109,6
41,8
23661,1
62,3
10,9
IV. Готові харчові продукти
65566,8
59,0
8,3
2281,3
161,0
1,1
16 продукти з м'яса, риби
10,9
96,9
0,0
17 цукор і кондитерські вироби з цукру
6707,8
126,4
0,8
29,2
352,3
0,0
18 какао та продукти з нього
2126,8
97,4
0,3
407,5
0,2
19 готові продукти із зерна
1332,5
64,8
0,2
211,7
0,1
20 продукти переробки овочів
390,2
72,7
0,0
304,7
1382,6
0,1
21 різнi харчовi продукти
3232,0
89,0
0,4
960,8
106,8
0,4
22 алкогольні і безалкогольні напої та оцет
9,5
115,1
0,0
265,1
103,8
0,1
23 залишки і вiдходи харчової промисловості
51757,1
53,2
6,6
102,4
76,2
0,0
V. Мiнеральнi продукти
1398,5
38,8
0,2
35434,2
198,4
16,4
25 сіль; сірка; землі та каміння
1261,7
44,3
0,2
164,0
27,9
0,1
26 руди, шлак і зола
136,6
18,2
0,0
27 палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки
0,2
5,4
0,0
35270,2
204,2
16,3
VI. Продукція хімічної та пов'язаних з нею галузей промисловостi
10525,1
138,2
1,3
11672,0
57,5
5,4
28 продукти неорганiчної хiмiї
7,9
0,0
500,2
477,3
0,2
29 органiчнi хiмiчнi сполуки
7315,0
195,6
0,9
1470,4
58,7
0,7
30 фармацевтична продукція
0,0
0,1
0,0
36,7
55,3
0,0
31 добрива
34,1
12,1
0,0
3602,4
31,9
1,7
32 екстракти дубильнi
136,9
134,1
0,0
77,9
29,7
0,0
33 ефiрнi олії
223,4
68,3
0,0
113,3
156,9
0,1
34 мило, поверхнево-активні органічні речовини
898,0
133,6
0,1
111,8
86,3
0,1
35 бiлковi речовини
0,0
0,0
948,0
64,4
0,4
38 різноманітна хімічна продукція
1909,9
76,9
0,2
4811,2
108,6
2,2
VII. Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них
924,8
61,8
0,1
7419,2
58,0
3,4
39 пластмаси, полімерні матеріали
380,4
56,9
0,0
4601,6
49,4
2,1
40 каучук, гума
544,4
65,7
0,1
2817,6
81,1
1,3
VIII. Шкури необроблені, шкіра вичищена
59,6
26,3
0,0
41 шкури
0,1
0,1
0,0
42 вироби із шкiри
59,5
74,3
0,0
IX. Деревина і вироби з деревини
5425,3
106,3
0,7
12,6
17,4
0,0
44 деревина і вироби з деревини
5425,3
106,3
0,7
12,5
17,5
0,0
45 корок та вироби з нього
0,1
256,2
0,0
X. Маса з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів
54,6
40,0
0,0
817,4
259,8
0,4
48 папiр та картон
39,7
66,8
0,0
816,9
265,0
0,4
49 друкована продукція
14,9
19,3
0,0
0,6
8,7
0,0
ХI. Текстильні матеріали та текстильні вироби
3428,7
80,9
0,4
6656,9
55,5
3,1
51 вовна
6,1
60,4
0,0
442,3
65,8
0,2
52 бавовна
1,8
78,5
0,0
664,0
174,4
0,3
53 іншi текстильні волокна
80,2
90,3
0,0
54 нитки синтетичні або штучні
27,4
11,8
0,0
1707,4
55,7
0,8
55 синтетичні або штучні штапельні волокна
6,3
209,9
0,0
510,9
69,3
0,2
56 вата
0,7
96,7
0,0
436,1
45,4
0,2
57 килими
69,5
49,5
0,0
58 спецiальнi тканини
1,1
178,1
0,0
604,9
50,1
0,3
59 текстильнi матерiали
1,1
61,3
0,0
265,2
135,1
0,1
60 трикотажні полотна
4,5
43,5
0,0
672,4
33,9
0,3
61 одяг та додаткові речі до одягу, трикотажні
342,6
64,2
0,0
15,8
2,7
0,0
62 одяг та додаткові речі до одягу, текстильні
2999,7
88,2
0,4
228,6
25,3
0,1
63 іншi готовi текстильні вироби
37,5
87,4
0,0
959,6
89,2
0,4
XII. Взуття, головнi убори, парасольки
0,2
4,8
0,0
2058,1
418,6
1,0
64 взуття
0,2
9,9
0,0
2053,1
462,2
0,9
65 головнi убори
4,9
12,5
0,0
XIII. Вироби з каменю, гіпсу, цементу
281,2
32,3
0,0
973,3
37,4
0,4
68 вироби з каменю, гiпсу, цементу
228,1
27,2
0,0
905,5
80,8
0,4
69 керамiчнi вироби
52,9
169,8
0,0
14,3
11,5
0,0
70 скло та вироби із скла
0,2
245,9
0,0
53,5
3,9
0,0
XIV. 71 Перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння
4,3
28,5
0,0
XV. Недорогоцінні метали та вироби з них
2865,8
10,6
0,4
11972,0
79,2
5,5
72 чорнi метали
1520,9
6,1
0,2
3312,8
77,4
1,5
73 вироби з чорних металiв
1176,0
71,7
0,1
5631,5
83,0
2,6
74 мiдь i вироби з неї
0,2
115,4
0,0
504,1
39,3
0,2
76 алюмiнiй i вироби з нього
38,4
23,8
0,0
514,2
110,1
0,2
81 іншi недорогоціннi метали
38,8
119,4
0,0
82 інструменти, ножовi вироби
111,1
110,5
0,0
1081,9
71,0
0,5
83 іншi вироби з недорогоцінних металiв
19,2
140,9
0,0
888,7
118,6
0,4
XVI. Машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання
49051,1
60,1
6,2
52026,6
73,2
24,0
84 реактори ядерні, котли, машини
47594,9
59,3
6,0
40564,9
65,5
18,7
85 електричнi машини
1456,2
103,1
0,2
11461,7
125,7
5,3
XVII. Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби
858,2
66,3
0,1
52247,3
97,5
24,1
86 залізничні локомотиви
164,9
38,0
0,0
3,4
19,8
0,0
87 засоби наземного транспорту, крім залізничного
693,2
80,7
0,1
52241,4
98,4
24,1
88 літальні апарати
1,0
0,3
0,0
89 судна
1,5
1,9
0,0
XVIII. Прилади та апарати оптичні, фотографічні
124,9
46,0
0,0
642,9
88,8
0,3
90 прилади та апарати оптичні, фотографічні
124,9
46,0
0,0
600,7
85,8
0,3
91 годинники
42,1
214,5
0,0
XX. Рiзнi промислові товари
4911,5
92,6
0,6
2521,7
39,9
1,2
94 меблi
4855,4
95,9
0,6
1975,9
36,0
0,9
95 іграшки
39,7
25,4
0,0
279,6
76,9
0,1
96 рiзнi готовi вироби
16,3
19,1
0,0
266,3
56,4
0,1
XXI. Твори мистецтва
0,3
0,0
97 твори мистецтва
0,3
0,0
Товари, придбані в портах
18,9
24,0
0,0
Різне
5,2
0,0
Примітка. Суми складових та підсумкових даних по колонках можуть мати незначні розбіжності за рахунок округлення.
© Головне управління статистики у Кіровоградській області