ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
   
Статистична інформація
Оновлено: 14.06.2024 10:52
Витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами економічної діяльності у 2021 році1
(у фактичних цінах, тис.грн)
 
Код за КВЕД-2010
Капітальні інвестиції
Поточні витрати
Усі види економічної діяльності

 

165369,4
285877,5
Сільське, лісове та рибне господарство

А

1453,0
35428,9
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

В

1897,9
Переробна промисловість

С

24605,9
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

753,4
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

151390,6
203747,8
Будівництво

F

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

3,5
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

H

2237,9
Тимчасове розміщування й організація харчування

I

4055,4
Інформація та телекомунікації

J

Фінансова та страхова діяльність

K

Операції з нерухомим майном

L

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

9,0
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

3452,0
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

O

12381,9
6,1
Освіта

P

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Q

178,6
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

143,9
9480,8
Надання інших видів послуг

S

20,3
  1 Дані можуть бути уточнені.
© Головне управління статистики у Кіровоградській області