ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
   
Статистична інформація
Оновлено: 14.06.2024 11:11
Капітальні інвестиції на охорону навколишнього природного середовища за видами природоохоронної діяльності (2006-2021)
(у фактичних цінах, тис.грн)
 
Усього
У тому числі на
охорону атмосферного повітря і проблеми зміни клімату
очищення зворотних вод
поводження з відходами
захист і реабілітацію ґрунту, підземних і поверхневих вод
збереження біорізноманіття і середовища існування
інші
2006
13446,4
11491,6
27,3
571,4
1310,7
45,4
2007
25674,6
4129,3
1704,8
1285,2
18555,3
2008
31329,5
810,6
3114,4
1097,1
26307,4
2009
8405,5
831,2
2998,7
3075,5
1468,5
31,6
2010
26363,4
1424,2
3803,7
18931,6
2016,0
11,2
176,7
2011
7417,3
634,6
2718,8
1487,0
2514,3
62,6
2012
13943,1
7856,3
4829,6
567,4
497,4
192,4
2013
8893,5
84,7
1891,8
5653,5
1062,4
201,1
2014
24228,8
8287,3
15437,9
141,4
362,2
2015
6252,8
5121,2
97,7
991,0
42,9
2016
18517,0
16756,0
676,5
996,0
88,5
2017
14179,4
10602,2
168,1
3367,3
41,8
2018
41376,4
33675,7
1455,0
5711,6
534,1
2019
77255,4
70690,5
935,7
5390,8
238,4
2020
48486,4
788,0
42216,1
4549,8
522,0
410,5
20211
165369,4
146609,5
4749,5
12413,5
1596,9
  1 Дані можуть бути уточнені.
© Головне управління статистики у Кіровоградській області