ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
   
Статистична інформація
Оновлено: 14.06.2024 11:02
Витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами природоохоронної діяльності у 2021 році1
(у фактичних цінах, тис.грн)
 
Усього
У тому числі
капітальні інвестиції
поточні витрати
усього
з них витрати на капітальний ремонт
Капітальні інвестиції та поточні витрати
451246,9
165369,4
146182,1
285877,5
у тому числі на
охорону атмосферного повітря і проблеми зміни клімату
15146,3
15146,3
очищення зворотних вод
341477,4
146609,5
146176,7
194867,9
поводження з відходами
32127,5
4749,5
5,4
27378,0
захист і реабілітацію ґрунту, підземних і поверхневих вод
16351,6
12413,5
3938,1
зниження шумового і вібраційного впливу
7,6
7,6
збереження біорізноманіття і середовища існування
45619,0
1596,9
44022,1
радіаційну безпеку
105,7
105,7
науково-дослідні роботи природоохоронного спрямування
інші напрями природоохоронної діяльності
411,8
411,8
  1 Дані можуть бути уточнені.
© Головне управління статистики у Кіровоградській області