ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
   
Статистична інформація
Оновлено: 15.06.2022 10:42
Кількість померлих за причинами смерті у 2021 році

Коди причин смерті
за МКХ-10
Осіб
Усього
A00–U85
19005
Клас I. Деякі інфекційні та паразитарні хвороби
A00–B99
237
з них
туберкульоз
A15–A19
100
xвороба, зумовлена вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ)
B20–B24
87
Клас ІІ. Новоутворення
C00–D48
1863
з них злоякісні
C00–C97
1853
Клас ІІІ. Хвороби крові й кровотворних органів та окремі порушення із залученням імунного механізму
D50–D89
6
Клас ІV. Ендокринні хвороби, розлади харчування та порушення обміну речовин
E00–E89
41
з них цукровий діабет
E10–E14
38
Клас V. Розлади психіки та поведінки
F01–F99
34
з них розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю
F10
34
Клас VІ. Хвороби нервової системи
G00–G98
34
Клас ІХ. Хвороби системи кровообігу
I00–I99
10937
з них
ішемічна хвороба серця
I20–I25
9193
алкогольна кардіоміопатія
I42.6
61
цереброваскулярні хвороби
I60–I69
1410
Клас Х. Хвороби органів дихання
J00–J98
1585
з них грип і пневмонія
J10–J18
1398
Клас ХІ. Хвороби органів травлення
K00–K92
560
з них алкогольна хвороба печінки
K70
40
Клас ХІІ. Хвороби шкіри та підшкірної клітковини
L00–L98
9
Клас ХІІІ. Хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини
M00–M99
9
Клас ХІV. Хвороби сечостатевої системи
N00–N98
47
Клас ХV. Вагітність, пологи та післяпологовий період
O00–O99
2
Клас ХVІ. Окремі стани, що виникають у перинатальному періоді
P00–P96
26
Клас ХVІІ. Природжені вади розвитку, деформації та хромосомні аномалії
Q00–Q99
33
Клас ХVІІІ. Симптоми, ознаки та відхилення від норми, що виявлені при клінічних і лабораторних дослідженнях, не класифіковані в інших рубриках
R00–R99
1508
Клас ХХ. Зовнішні причини смерті
V01–Y89
818
з них
транспортні нещасні випадки
V01–V99
77
випадкове утоплення та занурення у воду
W65–W74
51
нещасні випадки, спричинені дією диму, вогню та полум'я
X00–X09
15
випадкове отруєння, спричинене отруйними речовинами (крім алкоголю)
X40–X44, X46–X49
80
випадкове отруєння та дія алкоголю
X45
183
навмисне самоушкодження
X60–X84
191
наслідки нападу з метою убивства чи нанесення ушкодження
X85–Х99, Y00–Y09
37
Клас ХХІІ. Коди для особливих цілей
U00-U85
1256
COVID-19, вірус ідентифікований
U07.1
1255
COVID-19, вірус неідентифікований
U07.2
1
 
 
© Головне управління статистики у Кіровоградській області