ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
   
Статистична інформація
Оновлено: 23.11.2021 12:44
Кількість померлих за причинами смерті у січні–вересні 2021 року

Коди причин смерті
за МКХ-10
Осіб
Усього
A00–U85
12783
Клас I. Деякі інфекційні та паразитарні хвороби
A00–B99
182
з них
туберкульоз
A15–A19
75
xвороба, зумовлена вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ)
B20–B24
64
Клас ІІ. Новоутворення
C00–D48
1392
з них злоякісні
C00–C97
1384
Клас ІІІ. Хвороби крові й кровотворних органів та окремі порушення із залученням імунного механізму
D50–D89
5
Клас ІV. Ендокринні хвороби, розлади харчування та порушення обміну речовин
E00–E89
31
з них цукровий діабет
E10–E14
28
Клас V. Розлади психіки та поведінки
F01–F99
24
з них розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю
F10
24
Клас VІ. Хвороби нервової системи
G00–G98
24
Клас ІХ. Хвороби системи кровообігу
I00–I99
7713
з них
ішемічна хвороба серця
I20–I25
6471
алкогольна кардіоміопатія
I42.6
39
цереброваскулярні хвороби
I60–I69
1000
Клас Х. Хвороби органів дихання
J00–J98
696
з них грип і пневмонія
J10–J18
572
Клас ХІ. Хвороби органів травлення
K00–K92
403
з них алкогольна хвороба печінки
K70
30
Клас ХІІ. Хвороби шкіри та підшкірної клітковини
L00–L98
7
Клас ХІІІ. Хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини
M00–M99
6
Клас ХІV. Хвороби сечостатевої системи
N00–N98
34
Клас ХV. Вагітність, пологи та післяпологовий період
O00–O99
1
Клас ХVІ. Окремі стани, що виникають у перинатальному періоді
P00–P96
22
Клас ХVІІ. Природжені вади розвитку, деформації та хромосомні аномалії
Q00–Q99
23
Клас ХVІІІ. Симптоми, ознаки та відхилення від норми, що виявлені при клінічних і лабораторних дослідженнях, не класифіковані в інших рубриках
R00–R99
1024
Клас ХХ. Зовнішні причини смерті
V01–Y89
588
з них
транспортні нещасні випадки
V01–V99
49
випадкове утоплення та занурення у воду
W65–W74
44
нещасні випадки, спричинені дією диму, вогню та полум'я
X00–X09
10
випадкове отруєння, спричинене отруйними речовинами (крім алкоголю)
X40–X44, X46–X49
55
випадкове отруєння та дія алкоголю
X45
111
навмисне самоушкодження
X60–X84
150
наслідки нападу з метою убивства чи нанесення ушкодження
X85–Х99, Y00–Y09
31
Клас ХХІІ. Коди для особливих цілей
U00-U85
608
COVID-19, вірус ідентифікований
U07.1
607
COVID-19, вірус неідентифікований
U07.2
1
  
© Головне управління статистики у Кіровоградській області