ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
   
Статистична інформація
Оновлено: 22.10.2021 14:17
Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності промисловості у 2015-2020 роках1
Код за
КВЕД -2010
2015
2016
2017
2018
2019
2020
млн.грн
у %
до
підсумку
млн.грн
у %
до
підсумку
млн.грн
у %
до
підсумку
млн.грн
у %
до
підсумку
млн.грн
у %
до
підсумку
мли.грн
у %
до
підсумку
Промисловість1
B+C+D+Е
23479,6
100,0
25175,5
100,0
29578,9
100,0
33609,8
100,0
38165,7
100,0
43249,5
100,0
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів
B
1926,2
8,2
1129,6
4,5
2062,2
7,0
2380,3
7,1
2385,3
6,3
3542,6
8,2
Переробна промисловість
C
18322,4
78,0
18552,7
73,7
21263,8
71,9
25013,7
74,4
27780,4
72,8
31471,5
72,8
виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів
10+11+12
11488,9
48,9
10043,4
39,9
10550,8
35,7
13105,6
39,0
14573,1
38,2
17480,8
40,4
текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
13+14+15
87,6
0,4
145,4
0,6
136,1
0,5
184,9
0,6
218,6
0,6
122,0
0,3
виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність
16+17+18
552,3
2,4
524,3
2,1
574,9
1,9
616,9
1,8
658,1
1,7
642,3
1,5
виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
19
к
к
к
к
к
к
к
к
к
к
к
к
виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
20
400,4
1,7
354,4
1,4
583,0
2,0
649,7
1,9
678,5
1,8
676,7
1,6
виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
21
к
к
к
к
к
к
к
к
к
к
к
к
виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції
22+23
615,8
2,6
792,9
3,1
1069,5
3,6
1540,2
4,6
1372,7
3,6
1284,1
3,0
металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин та устатковання
24+25
2681,6
11,4
2664,1
10,6
2698,8
9,1
3300,4
9,8
3445,2
9,0
3608,5
8,3
машинобудування
26+27+28+
29+30
1946,7
8,3
2803,9
11,1
3839,7
13,0
4600,8
13,7
4749,2
12,4
5325,0
12,3
виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції
26
28,9
0,1
115,3
0,5
296,9
1,0
174,4
0,5
к
к
к
к
виробництво електричного устатковання
27
337,7
1,5
417,4
1,6
628,5
2,1
919,0
2,8
к
к
к
к
виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань
28
1527,3
6,5
2198,1
8,7
2849,8
9,7
3433,7
10,2
2832,0
7,4
3123,9
7,2
виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів
29+30
52,8
0,2
73,1
0,3
64,5
0,2
73,7
0,2
67,9
0,2
75,7
0,2
виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання
31+32+33
544,3
2,3
801,8
3,2
870,1
2,9
975,7
2,9
1268,2
3,3
1245,6
2,9
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
D
2889,6
12,3
5184,8
20,6
5843,3
19,7
5758,9
17,1
7458,7
19,5
7567,3
17,5
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
Е
341,4
1,5
308,4
1,2
409,6
1,4
456,9
1,4
541,3
1,4
668,1
1,5
1 Дані сформовані за функціональним підходом (спосіб узагальнення даних, за яким показники діяльності підприємств формуються за однорідними видами економічної діяльності) із урахуванням розподілу даних структурних підрозділів підприємства, які розташовані в інших адміністративно-територіальних угрупуваннях, ніж саме підприємство.
к - дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації (первинне та вторинне блокування вразливих значень).
   
© Головне управління статистики у Кіровоградській області