ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
   
Статистична інформація
Оновлено: 22.10.2021 8:35
Кількість найманих працівників у суб’єктів господарювання
за видами економічної діяльності у 2020 році

 

Код за КВЕД-2010
Усього,
осіб
У тому числі
підприємства
фізичні особи-підприємці
осіб
у відсотках
до загальної кількості
осіб
у відсотках
до загальної кількості
Усього1
  
128389
108155
100,0
20234
100,0
Сільське, лісове та рибне господарство
A
27137
26344
24,4
793
3,9
Промисловість
B+C+D+E
36772
34996
32,4
1776
8,8
Будівництво
F
3018
2726
2,5
292
1,4
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
G
23227
11305
10,4
11922
58,9
Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність
H
7705
6098
5,6
1607
7,9
Тимчасове розміщування й організація харчування
I
2221
452
0,4
1769
8,8
Інформація та телекомунікації
J
1158
934
0,9
224
1,1
Фінансова та страхова діяльність
K
91
85
0,1
6
0,0
Операції з нерухомим майном
L
2339
2080
1,9
259
1,3
Професійна, наукова та технічна діяльність
M
1547
1183
1,1
364
1,8
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
N
3054
2841
2,6
213
1,1
Освіта
P
к
к
к
131
0,7
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
Q
18872
18584
17,2
288
1,4
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
R
к
к
к
104
0,5
Надання інших видів послуг
S
700
214
0,2
486
2,4
1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.
к - дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації (первинне та вторинне блокування вразливих значень).


© Головне управління статистики у Кіровоградській області