ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
   
Статистична інформація
Оновлено: 22.10.2021 8:35
Кількість зайнятих працівників у суб’єктів господарювання
за видами економічної діяльності у 2020 році

 

Код за КВЕД-2010
Усього,
осіб
У тому числі
підприємства
фізичні особи-підприємці
осіб
у відсотках
до загальної кількості
осіб
у відсотках
до загальної кількості
Усього1
  
161636
111636
100,0
50000
100,0
Сільське, лісове та рибне господарство
A
30762
28884
25,9
1878
3,8
Промисловість
B+C+D+E
38248
35151
31,5
3097
6,2
Будівництво
F
3573
2822
2,5
751
1,5
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
G
39152
11625
10,4
27527
55,0
Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність
H
9699
6142
5,5
3557
7,1
Тимчасове розміщування й організація харчування
I
3234
481
0,4
2753
5,5
Інформація та телекомунікації
J
3584
978
0,9
2606
5,2
Фінансова та страхова діяльність
K
189
96
0,1
93
0,2
Операції з нерухомим майном
L
3118
2197
2,0
921
1,8
Професійна, наукова та технічна діяльність
M
3222
1234
1,1
1988
4,0
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
N
3542
2903
2,6
639
1,3
Освіта
P
к
к
к
299
0,6
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
Q
19312
18585
16,6
727
1,5
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
R
к
к
к
259
0,5
Надання інших видів послуг
S
3127
222
0,2
2905
5,8
1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.
к - дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації (первинне та вторинне блокування вразливих значень).


© Головне управління статистики у Кіровоградській області