ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
   
Статистична інформація
Оновлено: 22.10.2021 13:36
Показники балансу підприємств за видами економічної діяльності
станом на 31 грудня 2020 року
(тис.грн)
 
Код за КВЕД-2010
Актив
необоротні активи
оборотні активи
необоротні активи та групи вибуття
на 1 січня 2020р.
на 31 грудня 2020р.
на 1 січня 2020р.
на 31 грудня 2020р.
на 1 січня 2020р.
на 31 грудня 2020р.
Усього1
51314165,7
52048471,4
86303910,7
93450830,1
153460,2
10460,1
сільське, лісове та рибне господарство
A
19333941,8
20733395,9
33197908,9
35325577,6
944,3
878,0
промисловість
B+C+D+E
17131497,8
17367821,2
17139261,6
19599258,4
142271,9
231,8
будівництво
F
294369,1
250696,8
1122880,6
1029915,4
оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
G
2192022,1
2344697,3
26360162,0
28604549,3
7586,4
7753,1
транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність
H
2397402,5
2497845,6
2116637,3
2094181,6
1875,7
1447,0
тимчасове розміщування й організація харчування
I
71126,9
78580,7
50690,1
226781,3
інформація та телекомунікації
J
89227,1
101094,5
108813,6
126057,2
7,1
7,1
фінансова та страхова діяльність
K
123766,8
189738,6
104894,0
85660,4
412,0
операції з нерухомим майном
L
2407378,2
2458094,2
4021120,3
4011751,3
52,0
52,0
професійна, наукова та технічна діяльність
M
1223922,4
893189,9
909658,4
925596,1
30,7
91,1
діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
N
4467096,9
3334292,3
854915,3
634609,4
280,1
освіта
P
к
к
к
к
к
к
охорона здоров'я та надання соціальної допомоги
Q
1530671,5
1727496,8
267462,3
743602,4
мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
R
к
к
к
к
к
к
надання інших видів послуг
S
4057,7
3803,3
10279,9
9502,8
Продовження
 
Код за КВЕД-2010
Пасив
власний капітал
довгострокові зобов’язання і забезпечення
поточні зобов’язання і забезпечення
на 1 січня 2020р.
на 31 грудня 2020р.
на 1 січня 2020р.
на 31 грудня 2020р.
на 1 січня 2020р.
на 31 грудня 2020р.
Усього1
53699832,7
57436796,6
16453759,8
16571817,7
67475626,6
71500009,2
сільське, лісове та рибне господарство
A
37088029,5
39871562,7
2514093,1
2656721,7
12928905,2
13530429,0
промисловість
B+C+D+E
6537090,4
7978530,4
6989428,2
6726872,2
20745962,4
22261908,8
будівництво
F
468208,6
316811,4
57245,6
51324,1
891795,5
912476,7
оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
G
921363,0
1308885,0
5724865,2
5588935,7
21913542,3
24059179,0
транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність
H
1119208,1
1296557,9
520874,7
561379,5
2875832,7
2735536,8
тимчасове розміщування й організація харчування
I
36328,1
42170,6
8787,1
11498,3
76701,8
251693,1
інформація та телекомунікації
J
94604,3
121250,0
2826,0
1468,9
100617,5
104439,9
фінансова та страхова діяльність
K
138807,5
183103,7
5740,3
5623,4
84525,0
86671,9
операції з нерухомим майном
L
634598,5
616741,4
527063,5
691947,4
5266888,5
5161208,7
професійна, наукова та технічна діяльність
M
876482,9
523144,4
2775,0
2278,5
1254353,6
1293454,2
діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
N
4314492,9
3235286,2
31383,7
30327,4
976415,7
703288,1
освіта
P
к
к
к
к
к
к
охорона здоров'я та надання соціальної допомоги
Q
1429999,3
1921492,1
67354,6
240171,9
300779,9
309435,2
мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
R
к
к
к
к
к
к
надання інших видів послуг
S
8240,3
8049,0
41,6
41,6
6055,7
5215,5
Продовження
 
Код за КВЕД-2010
Пасив
Баланс
зобов’язання, пов’язані
з необоротними активами та групами вибуття та чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду
на 1 січня 2020р.
на 31 грудня 2020р.
на 1 січня 2020р.
на 31 грудня 2020р.
Усього1
142317,5
1138,1
137771536,6
145509761,6
сільське, лісове та рибне господарство
A
1767,2
1138,1
52532795,0
56059851,5
промисловість
B+C+D+E
140550,3
34413031,3
36967311,4
будівництво
F
1417249,7
1280612,2
оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
G
28559770,5
30956999,7
транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність
H
4515915,5
4593474,2
тимчасове розміщування й організація харчування
I
121817,0
305362,0
інформація та телекомунікації
J
198047,8
227158,8
фінансова та страхова діяльність
K
229072,8
275399,0
операції з нерухомим майном
L
6428550,5
6469897,5
професійна, наукова та технічна діяльність
M
2133611,5
1818877,1
діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
N
5322292,3
3968901,7
освіта
P
к
к
к
к
охорона здоров'я та надання соціальної допомоги
Q
1798133,8
2471099,2
мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
R
к
к
к
к
надання інших видів послуг
S
14337,6
13306,1
1 Дані наведено без урахування результатів діяльності бюджетних установ.
к - дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації (первинне та вторинне блокування вразливих значень).

© Головне управління статистики у Кіровоградській області