ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
   
Доступ до публічної інформації
Оновлено: 18.06.2019 14:31

Інформація про систему обліку

Запити на отримання публічної інформації згідно із Законом України “Про доступ до публічної інформації” надходять до Головного управління статистики у Кіровоградській області поштою, факсом, телефоном, електронною поштою, що вказані на офіційному веб-сайті Головного управління статистики в розділі “Доступ до публічної інформації”, або надаються запитувачем особисто.
Реєстрацію запитів на інформацію здійснює сектор документального забезпечення та контролю виконання (далі – сектор) централізовано по мірі надходження. При реєстрації в секторі на запиті проставляється штамп про взяття його на контроль.
Зареєстровані сектором запити на інформацію терміново передаються начальнику Головного управління статистики у Кіровоградській області, який розглядає їх та визначає, у володінні якого структурного підрозділу Головного управління статистики знаходиться запитувана інформація.
Для забезпечення виконання запиту самостійний структурний підрозділ, який визначено відповідальним за організацію доступу до публічної інформації, здійснює координацію дій виконавців запиту.
Підготовка відповіді на запит на інформацію не перевищує 5 робочих днів із дня реєстрації запиту сектором. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження і повідомленням про це запитувача інформації. Якщо запит стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь надається не пізніше 48 годин із дня отримання запиту.
Усі відповіді на запити щодо отримання публічної інформації реєструє в спеціальному журналі реєстрації запитів на публічну інформації самостійний структурний підрозділ, відповідальний за організацію доступу до публічної інформації. Запити на інформацію та документи щодо їх розгляду централізовано зберігаються в самостійному структурному підрозділі, який визначено відповідальним за організацію доступу до публічної інформації, копії – у самостійному структурному підрозділі, який є відповідальним за розробку та зберігання документів (інформації), що запитуються.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Головне управління статистики у Кіровоградській області