ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
   
Повідомлення
Оновлено: 05.05.2022 15:53

      ❐ 05.05.2022

      Шановні користувачі!
Ураховуючи ситуацію, що склалася у зв’язку з військовою агресією росії проти України, наведену нижче інформацію буде оприлюднено після завершення терміну для подання статистичної та фінансової звітності, встановленого Законом України «Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни».

      Статистична інформація (17.05.2022)
      "Інвестиційні очікування у промисловості" (2015-2022).

      Статистична інформація (13.05.2022)
      "Очікування сільськогосподарських підприємств щодо перспектив розвитку їх ділової активності за видами економічної діяльності" (І кв.2015-ІІ кв.2022),
      "Очікування промислових підприємств щодо перспектив розвитку їх ділової активності за видами економічної діяльності та основними промисловими групами" (І кв.2015-ІІ кв.2022),
      "Очікування будівельних підприємств щодо перспектив розвитку їх ділової активності за видами економічної діяльності" (І кв.2015-ІІ кв.2022),
      "Очікування підприємств роздрібної торгівлі щодо перспектив розвитку їх ділової активності за видами економічної діяльності" (І кв.2015-ІІ кв.2022),
      "Очікування підприємств сфери послуг щодо перспектив розвитку їх ділової активності за видами економічної діяльності" (І кв.2015-ІІ кв.2022),
      "Індикатор економічних настроїв" (I кв.2017-ІI кв.2022).

      Статистичний збірник (13.05.2022)
      «Умови праці працівників» у 2021 році

      Статистична інформація (06.05.2022)
      «Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності» за січень–березень 2022 року,
      «Обсяг реалізованої промислової продукції добувної та переробної промисловості за основними промисловими групами (ОПГ)» за січень–березень 2022 року,
      «Індекс обороту (реалізації) продукції добувної та переробної промисловості за видами діяльності та основними промисловими групами (ОПГ)» за січень–березень 2022 року,
      «Обсяг реалізованої промислової продукції по регіонах» за січень–березень 2022 року,
      "Очікування сільськогосподарських підприємств щодо перспектив розвитку їх ділової активності" (ІІ кв.2022),
      "Очікування промислових підприємств щодо перспектив розвитку їх ділової активності" (ІІ кв.2022),
      "Очікування будівельних підприємств щодо перспектив розвитку їх ділової активності" (ІІ кв.2022),
      "Очікування підприємств роздрібної торгівлі щодо перспектив розвитку їх ділової активності" (ІІ кв.2022),
      "Очікування підприємств сфери послуг щодо перспектив розвитку їх ділової активності" (ІІ кв.2022),
      "Очікування промислових підприємств щодо перспектив розвитку їх ділової активності за видами економічної діяльності та основними промисловими групами" (04-06.2022).

      Інфографіка (05.05.2022)
      "Заробітна плата" (березень 2022 року).

      Інформація (05.05.2022):
      «Оперативна оцінка ВВП» за I квартал 2022 року

      Статистичні бюлетені (05.05.2022)
      «Соціально-економічне становище регіону» за січень–березень 2022 року

      Статистична інформація (05.05.2022)
      «Індекси промислової продукції з усуненням сезонних коливань (2016=100%) у 2006-2022 роках» за січень–березень 2022 року,
      «Індекси промислової продукції за видами діяльності та ОПГ (2016=100%), з усуненням сезонних коливань» за березень 2021 року – березень 2022 року.

      Статистична інформація (03.05.2022)
      «Сукупний індекс витрат на виробництво сільськогосподарської продукції» (березень 2022 року).


      Експрес-випуски (29.04.2022)
      «Промислове виробництво» у січні–березні 2022 року,
      «Виробництво будівельної продукції» у січні–березні 2022 року.

      Статистична інформація (29.04.2022)
      «Індекси цін у будівництві (до попереднього місяця)» (03.2022),
      «Індекси цін у будівництві (до відповідного місяця попереднього року)» (03.2022),
      «Індекси цін у будівництві (до грудня попереднього року)» (03.2022),
      «Індекси цін у будівництві (до відповідного періоду попереднього року)» (01-03.2022),
      «Індекси цін у будівництві (до попереднього кварталу)» (І кв. 2022),
      «Індекси цін у будівництві (до відповідного кварталу попереднього року)» (І кв. 2022),
      «Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності» (березень 2022 року)
      «Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у промисловості» (березень 2022 року)
      «Відпрацьований робочий час штатних працівників за видами економічної діяльності» (березень 2022 року)
      «Відпрацьований робочий час штатних працівників за видами економічної діяльності у промисловості» (березень 2022 року)
      «Фонд оплати праці усіх працівників за видами економічної діяльності» (березень 2022 року)
      «Фонд оплати праці усіх працівників за видами економічної діяльності за період з початку року» (березень 2022 року)
      «Середня заробітна плата за видами економічної діяльності» (березень 2022 року)
      «Середня заробітна плата за видами економічної діяльності промисловості» (березень 2022 року)
      «Середньомісячна заробітна плата за видами економічної діяльності» (березень 2022 року)
      «Середньомісячна заробітна плата за видами економічної діяльності промисловості» (березень 2022 року)
      «Заборгованість із виплати заробітної плати (за видами економічної діяльності, по регіонах, за категоріями підприємств, джерелами фінансування, організаційно-правовими формами господарювання)» (на 1 квітня 2022 року)
      «Сума заборгованості із виплати заробітної плати в цілому по країні на 1 число» (на 1 квітня 2022 року)
      «Середня заробітна плата за регіонами за місяць» (березень 2022 року)
      «Індекси реальної заробітної плати за регіонами у % до попереднього місяця» (березень 2022 року)
      «Індекси реальної заробітної плати по регіонах, % до відповідного місяця попереднього року» (березень 2022 року)
      «Середньомісячна заробітна плата за регіонами за період з початку року» (березень 2022 року)
      «Індекси реальної заробітної плати за регіонами у % до відповідного періоду попереднього року» (березень 2022 року)
      «Середньооблікова кількість штатних працівників по регіонах» (березень 2022 року)
      «Відпрацьований робочий час штатних працівників по регіонах» (березень 2022 року)
      «Фонд оплати праці усіх працівників по регіонах» (березень 2022 року)
      «Фонд оплати праці усіх працівників по регіонах за період з початку року» (беоезень 2022 року)
      «Індекси промислової продукції в Україні у 2007-2022 роках» за січень–березень 2022 року,
      «Індекси промислової продукції за видами діяльності та основними промисловими групами (ОПГ)» за січень–березень 2022 року,
      «Індекси промислової продукції по регіонах» за січень–березень 2022 року,
      «Виробництво промислової продукції за видами» за січень–березень 2022 року,
      «Виробництво промислової продукції за видами по регіонах» за січень–березень 2022 року,
      «Індекси будівельної продукції в 2011-2022 роках» за січень-березень 2022 року,
      «Індекси будівельної продукції за видами (за періоди з початку року)» за січень-березень 2022 року,
      «Індекси будівельної продукції за видами з усуненням сезонних коливань (2016=100)» за березень 2021-березень 2022 року,
      «Індекси будівельної продукції за видами у 2022 році» за січень-березень 2022 року,
      «Індекси будівельної продукції по регіонах (за періоди з початку року)» за січень-березень 2022 року,
      «Індекси будівельної продукції за видами по регіонах у 2011-2022 роках» за січень-березень 2022 року,
      «Обсяг виробленої будівельної продукції за видами (за періоди з початку року)» за січень-березень 2022 року,
      «Обсяг виробленої будівельної продукції по регіонах» за січень-березень 2022 року,
      «Обсяг виробленої будівельної продукції за видами по регіонах (2010-2022)» за січень-березень 2022 року,
      «Розподіл обсягів виробленої будівельної продукції за характером будівництва (за періоди з початку року)» за січень-березень 2022 року,
      «Розподіл обсягів виробленої будівельної продукції за характером будівництва по регіонах» за січень-березень 2022 року.

      Експрес-випуски (28.04.2022)
      «Заборгованість із виплати заробітної плати станом на 1 квітня 2022 року»;
      «Заробітна плата у березні 2022 року».

      Статистична інформація (27.04.2022)
      «Оптовий та роздрібний товарооборот підприємств оптової та роздрібної торгівлі» за січень–березень 2022 року,
      «Перевезення вантажів залізничним транспортом за видами вантажів» за січень–березень 2022 року,
      «Вантажні та пасажирські перевезення автомобільним транспортом по регіонах» за січень–березень 2022 року.

      Статистична інформація (26.04.2022)
      «Використання палива» (за березень 2022 року),
      «Запаси палива» (на 1 квітня 2022 року),
      «Обсяги перевезених вантажів за видами транспорту (попередні дані)» за січень–березень 2022 року,
      «Кількість перевезених пасажирів за видами транспорту (попередні дані)» за січень–березень 2022 року,
      «Вантажообіг за видами транспорту (попередні дані)» за січень–березень 2022 року,
      «Пасажирообіг за видами транспорту (попередні дані)» за січень–березень 2022 року.

      Експрес-випуск (22.04.2022)
      «Індекси фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі» у січні–березні 2022 року.

      Статистична інформація (22.04.2022)
      «Роздрібна торгівля по регіонах» у січні–березні 2022 року.

      Статистична інформація (20.04.2022)
      «Надходження культур зернових i зернобобових, олійних на підприємства, що займаються їхнім зберіганням та переробленням» (01-03.22),
      «Реалізація продукції сільського господарства підприємствами та господарствами населення» (01-03.22),
      «Середні ціни продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами» (01-03.22),
      «Індекси цін продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами» (01-03.22),
      «Індекси цін продукції сільського господарства, реалізованої господарствами населення» (01-02.22),
      «Індекси фізичного обсягу продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами» (01-03.22),
      «Індекси цін на житло (до попереднього кварталу)» (І кв. 2022),
      «Індекси цін на житло (до IV кварталу попереднього року)» (І кв. 2022),
      «Індекси цін на житло (до відповідного кварталу попереднього року)» (І кв. 2022),
      «Індекси цін на житло (до відповідного періоду попереднього року)» (І кв. 2022),
      «Індекси сільськогосподарської продукції» (січень-березень 2022 року),
      «Індекси сільськогосподарської продукції за регіонами» (січень-березень 2022 року).

      Статистична інформація (19.04.2022)
      «Чисельність населення (за оцінкою) на 1 березня 2022 року та середня чисельність» у січні–лютому 2022 року,
      «Формування приросту (скорочення) чисельності населення» у січні–лютому 2022 року,
      «Кількість живонароджених, померлих по регіонах» у січні–лютому 2022 року,
      «Кількість померлих за причинами смерті» у січні–лютому 2022 року,
      «Кількість прибулих, вибулих по регіонах» у січні–лютому 2022 року,
      «Надходження сільськогосподарських тварин на переробні підприємства» (01-03.22),
      «Надходження молока на переробні підприємства» (01-03.22),
      «Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами» за січень-лютий 2022 року
      «Товарна структура зовнішньої торгівлі України» за січень-лютий 2022 року
      «Регіональні обсяги зовнішньої торгівлі товарами» за січень-лютий 2022 року
      «Зовнішня торгівля окремими видами товарів за країнами світу» за січень-лютий 2022 року
      «Країни за товарною структурою зовнiшньої торгiвлi» за січень-лютий 2022 року
      «Індекси фізичного обсягу, середніх цін та умов торгівлі у зовнішній торгівлі України товарами» за січень-лютий 2022 року

      Експрес-випуск (18.04.2022)
      «Демографічна ситуація» у січні–лютому 2022 року,
      «Індекс сільськогосподарської продукції у січні-березні 2022 року».

      Статистична інформація (18.04.2022)
      «Кількість сільськогосподарських тварин за їх видами» (на 1 квітня 2022 року),
      «Виробництво продукції тваринництва за її видами» (за січень-березень 2022 року),

      «Середні ціни виробників промислової продукції» (за березень 2022).

      Експрес-випуск (15.04.2022)
      «Фінансові результати діяльності великих та середніх підприємств» у 2021 році.

      Статистична інформація (15.04.2022)
      «Відтворення лісів (2010-2021)»,
      «Відтворення лісів по регіонах у 2021 році»,
      «Лісорозведення за породним складом деревостанів (2015-2021)»,
      «Загибель лісових насаджень за причинами (2010-2021)»,
      «Площа рубок лісу за породним складом деревостанів (2015-2021)»,
      «Площа рубок лісу за системами по регіонах у 2021 році»,
      «Площа рубок лісу за системами та видами рубок (2005-2021)»,
      «Площа рубок лісу по регіонах (2000-2021)».

      Експрес-випуск (14.04.2022)
      «Зовнішня торгівля України товарами» у січні-лютому 2022 року.

      Статистична інформація (13.04.2022)
      «Індекси обороту продукції добувної та переробної промисловості за видами діяльності (угрупування секцій В-C, секції В, C), скориговані на календарний ефект (2016=100%) (експериментальні розрахунки) за лютий 2021–лютий 2022 року,
      «Індекс тарифів на вантажні перевезення залізничним транспортом (до відповідного періоду попереднього року)», (за І квартал 2022 року),
      «Індекс тарифів на вантажні перевезення залізничним транспортом (до попереднього кварталу)», (за І квартал 2022 року);
      «Індекс тарифів на вантажні перевезення залізничним транспортом (до відповідного кварталу попереднього року)», (за І квартал 2022 року),
      «Індекс тарифів на вантажні перевезення залізничним транспортом (до IV кварталу попереднього року)», (за І квартал 2022 року).

      Статистична інформація (11.04.2022)
      «Індекси цін виробників промислової продукції (до попереднього місяця)» (за березень 2022),
      «Індекси цін виробників промислової продукції (до грудня попереднього року)» (за березень 2022),
      «Індекси цін виробників промислової продукції (до відповідного місяця попереднього року)» (за березень 2022),
      «Індекси цін виробників промислової продукції (до відповідного періоду попереднього року)» (за січень-березень 2022),
      «Індекси цін виробників промислової продукції (до попереднього кварталу)» (за I квартал 2022),
      «Індекси цін виробників промислової продукції (до відповідного кварталу попереднього року)» (за I квартал 2022).
      Кількість копитних тварин по регіонах (1995-2021)
      Кількість мисливських тварин та їх добування (1991-2021)
      Кількість мисливських тварин та їх добування за видами (2021)
      Кількість мисливських тварин та їх добування по регіонах (2021)
      Кількість мисливських тварин у розплідниках та їх передача для заселення у ареалах перебування за видами (2021)
      Кількість пернатої дичини по регіонах (1995-2021)
      Кількість та добування окремих видів копитних тварин по регіонах (2021)
      Кількість та добування окремих видів пернатої дичини по регіонах (2021)
      Кількість та добування окремих видів хутрових звірів по регіонах (2021)
      Кількість хутрових звірів по регіонах (1995-2021)

      Бюлетені (08.04.2022)
      «Основні макроекономічні показники соціально-економічного розвитку» за січень–лютий 2022 року
      «Основні соціально-економічні показники України» (інфографіка) за січень–лютий 2022 року
      «Соціально-економічний розвиток України» (інфографіка) за січень–лютий 2022 року
      Статистичний огляд (08.04.2022)
      «Статистичний огляд соціально-економічного становища України» за січень–лютий 2022 року

      Бюлетень (05.04.2022)
      «Соціально-економічне становище регіону» за січень–лютий 2022 року
      Статистична інформація (05.04.2022)
      «Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності» за січень–лютий 2022 року,
      «Обсяг реалізованої промислової продукції добувної та переробної промисловості за основними промисловими групами (ОПГ)» за січень–лютий 2022 року,
      «Індекс обороту (реалізації) продукції добувної та переробної промисловості за видами діяльності та основними промисловими групами (ОПГ)» за січень–лютий 2022 року,
      «Обсяг реалізованої промислової продукції по регіонах» за січень–лютий 2022 року,

      Статистична інформація (04.04.2022)
      «Індекси промислової продукції з усуненням сезонних коливань (2016=100%) у 2006-2022 роках» за січень–лютий 2022 року,
      «Індекси промислової продукції за видами діяльності та ОПГ (2016=100%), з усуненням сезонних коливань» за лютий 2021–лютий 2022 року,
      «Очікування промислових підприємств щодо перспектив розвитку їх ділової активності за видами економічної діяльності та основними промисловими групами» у березні-травні 2022 року.

      Інфографіка (01.04.2022)
      «Заробітна плата" у лютому 2022 року

      Дякуємо за розуміння.

      ❐ 30.03.2022

      Шановні користувачі!
Ураховуючи ситуацію, що склалася у зв’язку з військовою агресією росії проти України, наведену нижче інформацію буде оприлюднено після завершення терміну для подання статистичної та фінансової звітності, встановленого Законом України «Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни».

      експрес-випуск «Виробництво будівельної продукції у січні–лютому 2022 року»
      (дата оприлюднення відповідно до ПДСС – 31.03.2022),

      статистична інформація «Індекси будівельної продукції в 2011-2022 роках» за січень-лютий 2022 року,
      статистична інформація «Індекси будівельної продукції за видами (за періоди з початку року)» за січень-лютий 2022 року.
      статистична інформація «Індекси будівельної продукції за видами з усуненням сезонних коливань (2016=100)» за лютий 2021-лютий 2022 року,
      статистична інформація «Індекси будівельної продукції за видами у 2022 році» за січень-лютий 2022 року,
      статистична інформація «Індекси будівельної продукції по регіонах (за періоди з початку року)» за січень-лютий 2022 року,
      статистична інформація «Індекси будівельної продукції за видами по регіонах у 2011-2022 роках» за січень-лютий 2022 року,
      статистична інформація «Обсяг виробленої будівельної продукції за видами (за періоди з початку року)» за січень-лютий 2022 року,
      статистична інформація «Обсяг виробленої будівельної продукції по регіонах» за січень-лютий 2022 року,
      статистична інформація «Обсяг виробленої будівельної продукції за видами по регіонах (2010-2022)» за січень-лютий 2022 року,
      статистична інформація «Розподіл обсягів виробленої будівельної продукції за характером будівництва (за періоди з початку року)» за січень-лютий 2022 року,
      статистична інформація «Розподіл обсягів виробленої будівельної продукції за характером будівництва по регіонах» за січень-лютий 2022 року
      (дата оприлюднення відповідно до ПДСС – 31.03.2022),

      Дякуємо за розуміння.


      ❐ 29.03.2022

      Шановні користувачі!
Ураховуючи ситуацію, що склалася у зв’язку з військовою агресією росії проти України, наведену нижче інформацію буде оприлюднено після завершення терміну для подання статистичної та фінансової звітності, встановленого Законом України «Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни».

      експрес-випуск «Промислове виробництво у січні–лютому 2022 року» (дата оприлюднення відповідно до ПДСС – 30.03.2022),
      експрес-випуск «Заборгованість із виплати заробітної плати станом на 1 березня 2022 року»;
      експрес-випуск «Заробітна плата у лютому 2022 року».

      статистична інформація «Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності»
      статистична інформація «Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у промисловості»
      статистична інформація «Відпрацьований робочий час штатних працівників за видами економічної діяльності»
      статистична інформація «Відпрацьований робочий час штатних працівників за видами економічної діяльності у промисловості»
      статистична інформація «Фонд оплати праці усіх працівників за видами економічної діяльності»
      статистична інформація «Фонд оплати праці усіх працівників за видами економічної діяльності за період з початку року»
      статистична інформація «Середня заробітна плата за видами економічної діяльності»
      статистична інформація «Середня заробітна плата за видами економічної діяльності промисловості»
      статистична інформація «Середньомісячна заробітна плата за видами економічної діяльності»
      статистична інформація «Середньомісячна заробітна плата за видами економічної діяльності промисловості»
      статистична інформація «Заборгованість із виплати заробітної плати (за видами економічної діяльності, по регіонах, за категоріями підприємств, джерелами фінансування, організаційно-правовими формами господарювання)»
      статистична інформація «Сума заборгованості із виплати заробітної плати в цілому по країні на 1 число»
      статистична інформація «Середня заробітна плата за регіонами за місяць»
      статистична інформація «Індекси реальної заробітної плати за регіонами у % до попереднього місяця»
      статистична інформація «Індекси реальної заробітної плати по регіонах, % до відповідного місяця попереднього року»
      статистична інформація «Середньомісячна заробітна плата за регіонами за період з початку року»
      статистична інформація «Індекси реальної заробітної плати за регіонами у % до відповідного періоду попереднього року»
      статистична інформація «Середньооблікова кількість штатних працівників по регіонах»
      статистична інформація «Відпрацьований робочий час штатних працівників по регіонах»
      статистична інформація «Фонд оплати праці усіх працівників по регіонах»
      статистична інформація «Фонд оплати праці усіх працівників по регіонах за період з початку року»
      статистична інформація «Індекси промислової продукції в Україні у 2007-2022 роках» за січень–лютий 2022 року,
      статистична інформація «Індекси промислової продукції за видами діяльності та основними промисловими групами (ОПГ)» за січень–лютий 2022 року,
      статистична інформація «Індекси промислової продукції по регіонах» за січень–лютий 2022 року,
      статистична інформація «Виробництво промислової продукції за видами» за січень–лютий 2022 року
      статистична інформація «Виробництво промислової продукції за видами по регіонах» за січень–лютий 2022 року
      (дата оприлюднення відповідно до ПДСС – 30.03.2022)

      Дякуємо за розуміння.


      ❐ 28.03.2022

      Шановні користувачі!
Ураховуючи ситуацію, що склалася у зв’язку з військовою агресією росії проти України, наведену нижче інформацію буде оприлюднено після завершення терміну для подання статистичної та фінансової звітності, встановленого Законом України «Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни».

      експрес-випуск «Заборгованість із виплати заробітної плати станом на 1 березня 2022 року»;
      експрес-випуск «Заробітна плата у лютому 2022 року».

      статистична інформація «Індекси промислової продукції в Україні у 2007-2022 роках» за січень–лютий 2022 року,
      статистична інформація «Індекси промислової продукції за видами діяльності та основними промисловими групами (ОПГ)» за січень–лютий 2022 року,
      статистична інформація «Індекси промислової продукції по регіонах» за січень–лютий 2022 року,
      статистична інформація «Виробництво промислової продукції за видами» за січень–лютий 2022 року
      статистична інформація «Виробництво промислової продукції за видами по регіонах» за січень–лютий 2022 року
      (дата оприлюднення відповідно до ПДСС – 30.03.2022)

      Дякуємо за розуміння.


      ❐ 25.03.2022

      Шановні користувачі!
Ураховуючи ситуацію, що склалася у зв’язку з військовою агресією росії проти України, наведену нижче інформацію буде оприлюднено після завершення терміну для подання статистичної та фінансової звітності, встановленого Законом України «Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни».

      статистична інформація «Оптовий та роздрібний товарооборот підприємств оптової та роздрібної торгівлі» за січень–лютий 2022 року,
      статистична інформація «Вантажообіг за видами транспорту (попередні дані)» за січень–лютий 2022 року,
      статистична інформація «Кількість перевезених пасажирів за видами транспорту (попередні дані)» за січень–лютий 2022 року,
      статистична інформація «Обсяги перевезених вантажів за видами транспорту (попередні дані)» за січень–лютий 2022 року,
      статистична інформація «Пасажирообіг за видами транспорту (попередні дані)» за січень–лютий 2022 року
      (дата оприлюднення інформації, передбачена Планом державних статистичних спостережень на 2022 рік – 28.03.2022)

      Дякуємо за розуміння.


      ❐ 22.03.2022

      Шановні користувачі!

      Ураховуючи ситуацію, що склалася у зв’язку з військовою агресією росії проти України за підтримки білорусі:
      статистична інформація «Надходження культур зернових i зернобобових, олійних на підприємства, що займаються їхнім зберіганням та переробленням» (01-02.22),
      статистична інформація «Реалізація продукції сільського господарства підприємствами та господарствами населення» (01-02.22),
      статистична інформація «Середні ціни продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами» (01-02.22),
      статистична інформація «Індекси цін продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами» (01-02.22),
      статистична інформація «Індекси фізичного обсягу продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами» (01-02.22),
      (дата оприлюднення відповідно до ПДСС – 23.03.2022),

      будуть оприлюднені після завершення встановленого Законом України «Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни» терміну для подання статистичної та фінансової звітності.

      Дякуємо за розуміння.


      ❐ 18.03.2022

      Шановні користувачі!

      Ураховуючи ситуацію, що склалася у зв’язку з військовою агресією росії проти України за підтримки білорусі:
      статистична інформація «Індекс сільськогосподарської продукції» за січень-лютий 2022 року,
      статистична інформація «Індекс сільськогосподарської продукції за регіонами» за січень-лютий 2022 року
      (дата оприлюднення відповідно до ПДСС – 21.03.2022),

      експрес-випуск «Індекси фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі за січень–лютий 2022 року»,
      статистична інформація «Роздрібна торгівля по регіонах за січень–лютий 2022 року»
      (дата оприлюднення відповідно до ПДСС – 22.03.2022),

      статистична інформація «Розподіл кількості штатних працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати,
      за видами економічної діяльності» (грудень 2021 року),
      статистична інформація «Розподіл кількості штатних працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати,
      за видами економічної діяльності у промисловості» (грудень 2021 року),
      статистична інформація «Розподіл кількості штатних працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати,
      за регіонами» (грудень 2021 року)
      (дата оприлюднення відповідно до ПДСС – 25.03.2022),

      будуть оприлюднені після завершення встановленого Законом України «Про захист інтересів суб’єктів подання звітності
      та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни» терміну для подання статистичної та фінансової звітності.

      Дякуємо за розуміння.


      ❐ 16.03.2022

      Шановні користувачі!

      Ураховуючи ситуацію, що склалася у зв’язку з військовою агресією росії проти України за підтримки білорусі:
      експрес-випуск «Індекс сільськогосподарської продукції за січень-лютий 2022 року»
      буде оприлюднений після завершення встановленого Законом України «Про захист інтересів суб’єктів подання звітності
      та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни» терміну для подання статистичної та фінансової звітності.

      Дякуємо за розуміння.
      Дата оприлюднення відповідно до ПДСС – 17.03.2022.


      ❐ 14.03.2022

      Шановні користувачі!

      Ураховуючи ситуацію, що склалася у зв’язку з військовою агресією росії проти України за підтримки білорусі:
      статистична інформація «Кількість сільськогосподарських тварин за їх видами» (на 1 березня 2022 року) та
      статистична інформація «Виробництво продукції тваринництва за її видами» (за січень-лютий 2022 року)
      буде оприлюднена після завершення встановленого Законом України «Про захист інтересів суб’єктів подання звітності
      та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни» терміну для подання статистичної та фінансової звітності.

      Дякуємо за розуміння.

© Головне управління статистики у Кіровоградській області