ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ

       

У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ

 

25009, м.Кропивницький, вул. Соборна, 7А  
тел.: (0522) 33-32-40, (0522) 33-10-21,  
 
 
Ласкаво просимо на офіційний веб-сайт Головного управління статистики у Кіровоградській області
 
 

 

 

  СТАТИСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ    
 
Оновлено: 07.08.2017 9:07
Промисловість
 
Індекси промислової продукції за основними видами діяльності у 2013–2016 роках
 
(відсотків до попереднього року)

 

Код за КВЕД-2010
2013
2014
2015
2016
Промисловість
B+C+D
106,6
100,8
82,9
120,3
Добувна та переробна промисловість
B+C
106,6
102,3
82,3
121,6
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
B
113,5
85,1
98,9
117,8
Переробна промисловість
С
104,7
107,5
78,4
122,7
з неї
         
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів
10-12
105,6
115,8
65,2
125,5
Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
13-15
98,0
79,0
118,5
105,9
Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність
16-18
96,4
92,8
118,4
128,8
Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
19
Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
20
113,0
109,5
94,8
85,4
Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
21
81,9
36,0
260,9
89,5
Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції
22,23
93,8
99,3
119,3
92,5
Металургійне виробництво. Виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання
24,25
113,1
95,7
93,9
102,3
Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання
26-30
95,6
93,8
108,0
142,7
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
D
106,7
89,5
87,9
109,5
 
 
 
       
   
 
Розробник: Управління інформатизації ГУС