ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ

       

У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ

 

25009, м.Кропивницький, вул. Соборна, 7А  
тел.: (0522) 33-32-40, (0522) 33-10-21, e-mail: gus@kr.ukrstat.gov.ua  
 
 
Ласкаво просимо на офіційний веб-сайт Головного управління статистики у Кіровоградській області
 
 

 

 

  СТАТИСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ    
 
     
 
Оновлено: 12.04.2017 15:44
Навколишнє середовище
Викиди забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю в атмосферне повітря (1990-2015рр.)
 

 

Обсяги викидів забруднюючих речовин
Крім того, викиди діоксиду вуглецю
усього, тис. т
у тому числі
усього, млн.т
у тому числі
стаціонарними джерелами
пересувними джерелами1
стаціонарними джерелами
пересувними джерелами1
1990
338,0
171,7
166,3
1991
316,6
152,8
163,8
1992
188,5
136,9
51,6
1993
190,2
112,7
77,5
1994
151,0
91,9
59,1
1995
133,7
84,3
49,4
1996
101,6
59,5
42,1
1997
91,2
55,0
36,2
1998
108,2
52,3
55,9
1999
104,3
49,7
54,6
2000
80,4
44,7
35,7
2001
92,3
47,2
45,1
2002
77,7
36,9
40,8
2003
68,2
28,8
39,4
2004
72,2
29,4
42,8
1,2
1,2
2005
70,3
33,0
37,3
1,5
1,5
2006
61,9
22,6
39,3
1,4
1,4
2007
80,3
20,2
60,1
1,8
1,0
0,8
2008
75,1
14,2
60,9
1,7
0,9
0,8
2009
75,8
18,2
57,6
1,5
0,7
0,8
2010
72,2
14,8
57,4
1,6
0,8
0,8
2011
73,9
15,2
58,7
1,8
1,0
0,8
2012
73,8
16,8
57,0
1,7
0,9
0,8
2013
73,8
15,7
58,1
1,8
1,0
0,8
2014
64,0
11,8
52,2
1,7
1,0
0,7
2015
61,6
14,2
47,4
1,7 
1,0
0,7
  1 За 1990-2002 рр. відображаються дані по автомобільному транспорту; з 2003р. – по автомобільному, залізнич-ному, авіаційному, водному транспорту; з 2007р. – по автомобільному, залізничному, авіаційному, водному транспорту та виробничій техніці.
 
Викиди діоксиду сірки та оксидів азоту в атмосферне повітря (1990-2015рр.)
   

 

Обсяги викидів діоксиду сірки
усього, тис. т
у тому числі
у розрахунку
стаціонарними джерелами
пересувними джерелами1
на 1 особу, кг
на 1 км2 площі регіону, кг
1990
...
...
...
...
...
1991
...
...
...
...
...
1992
...
...
...
...
...
1993
...
...
...
...
...
1994
...
...
...
...
...
1995
45,4
45,4
0,0
36,9
1846,4
1996
...
...
...
...
...
1997
...
...
...
...
...
1998
...
...
...
...
...
1999
...
...
...
...
...
2000
23,4
23,3
0,1
20,2
951,7
2001
23,6
23,4
0,2
20,7
959,8
2002
13,3
13,2
0,1
11,8
540,9
2003
12,5
12,4
0,1
11,3
508,4
2004
11,1
10,9
0,2
10,2
451,4
2005
12,0
11,8
0,2
11,2
488,0
2006
6,4
6,2
0,2
6,0
260,3
2007
5,9
5,2
0,7
5,6
240,0
2008
2,4
1,7
0,7
2,3
97,2
2009
2,9
2,2
0,7
2,8
118,3
2010
2,0
1,3
0,7
2,0
81,8
2011
2,1
1,3
0,8
2,1
86,9
2012
2,1
1,3
0,8
2,1
85,2
2013
2,2
1,4
0,8
2,2
89,2
2014
2,6
1,8
0,8
2,6
105,0
2015
2,9
2,2
0,7
2,9
116,6
 

 

Обсяги викидів оксидів азоту2
усього
у тому числі
у розрахунку
стаціонарними джерелами
пересувними джерелами1
на 1 особу, кг
на 1 км2 площі регіону, кг
1990
...
...
...
...
...
1991
...
...
...
...
...
1992
...
...
...
...
...
1993
...
...
...
...
...
1994
...
...
...
...
...
1995
4,7
4,1
0,6
3,8
191,2
1996
...
...
...
...
...
1997
...
...
...
...
...
1998
...
...
...
...
...
1999
...
...
...
...
...
2000
3,9
1,9
2,0
3,4
158,6
2001
4,5
1,7
2,8
4,0
183,0
2002
4,6
2,1
2,5
4,1
187,1
2003
4,5
2,1
2,4
4,1
183,0
2004
6,1
3,3
2,8
5,6
248,1
2005
6,8
4,1
2,7
6,3
276,6
2006
5,4
2,5
2,9
5,1
219,6
2007
9,3
2,2
7,1
8,9
378,2
2008
9,4
2,3
7,1
9,1
380,9
2009
8,3
1,7
6,6
8,1
338,6
2010
8,4
1,6
6,8
8,3
342,4
2011
9,1
1,8
7,3
9,0
369,1
2012
8,9
1,6
7,3
8,9
360,6
2013
9,0
1,5
7,5
9,0
363,9
2014
8,2
1,2
7,0
8,3
332,9
2015
7,7
1,2
6,5
7,8
311,3
  1 За 1990-2002 рр. відображаються дані по автомобільному транспорту; з 2003р. – по автомобільному, залізнич-ному, авіаційному, водному транспорту; з 2007р. – по автомобільному, залізничному, авіаційному, водному транспорту та виробничій техніці.
2 У перерахунку на діоксид азоту NO2
 
Викиди окремих забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю в атмосферне повітря у 2015 році
   

 

Обсяги викидів
усього
у тому числі
у % до 2014р
стаціонарними джерелами
пересувними джерелами1
Викиди забруднюючих речовин - усього, т
61644,0
14152,1
47491,9
96,3
у тому числі
метали та їх сполуки
337,5
337,5
104,3
з них
свинець
0,1
0,1
126,2
мідь
0,4
0,4
139,3
нікель
10,3
10,3
106,6
хром
2,1
2,1
108,6
цинк
0,3
0,3
117,6
арсен
0,1
0,1
108,8
метан
3153,8
2999,0
154,8
165,3
неметанові леткі органічні сполуки
6127,7
1051,2
5076,5
91,8
оксид вуглецю
36911,2
2590,2
34321,0
92,0
діоксид та інші сполуки сірки
2928,5
2210,8
717,7
112,7
з них
діоксид сірки
2867,4
2149,7
717,7
111,1
сполуки азоту
7832,5
1372,4
6460,1
91,9
з них
оксиди азоту2
7653,8
1224,6
6429,2
93,5
оксид азоту
93,1
62,5
30,6
120,6
аміак
76,1
75,9
0,2
29,7
речовини у вигляді твердих суспендованих частинок
4338,5
3581,1
757,4
111,9
стійкі органічні забруднювачі
4,4
0,0
4,4
92,4
з них
поліароматичні вуглеводні (ПАВ)
0,0
0,0
100,0
інші
3163,7
3008,9
154,8
165,3
Крім того, діоксид вуглецю, млн. т
1,7
1,0
0,7
98,1
  1 Враховані викиди від автомобільного, залізничного, авіаційного, водного транспорту та виробничої техніки.
2 У перерахунку на NO2
   
2.1.6.4. Основні показники поводження з відходами (1994-2015рр.) 1
   
 
(тис.т)
 
Утворено2
Утилізовано
Спалено
Видалено у спеціально відведені місця та об’єкти
Загальний обсяг відходів, накопичених протягом експлуатації, у місцях видалення відходів3
1994
1,9
0,4
...
0,8
13,4
1995
1,0
0,3
...
...
13,9
1996
0,6
...
...
...
15,5
1997
0,6
0,2
...
...
15,9
1998
0,9
1,9
...
...
14,8
1999
0,5
0,2
...
...
15,0
2000
0,5
0,4
...
...
14,8
2001
0,4
0,2
...
...
14,9
2002
0,3
0,2
...
...
14,8
2003
0,3
0,2
...
...
14,7
2004
0,3
0,3
...
...
14,7
2005
0,7
0,6
0,0
0,1
15,2
2006
2,7
0,3
0,0
0,3
16,0
2007
3,1
0,5
0,0
0,0
15,2
2008
2,7
0,6
0,0
0,0
15,3
2009
2,8
0,5
0,0
0,0
15,3
2010
29058,6
20814,5
39,4
7554,0
235122,2
у т.ч. відходи І-ІІІ класів небезпеки
6,2
1,4
0,0
0,0
15,1
2011
36433,9
23841,2
51,3
12066,6
249034,4
у т.ч. відходи І-ІІІ класів небезпеки
6,9
0,9
0,0
1,2
16,3
2012
40091,2
18639,5
44,5
20848,7
270253,3
у т.ч. відходи І-ІІІ класів небезпеки
11,4
5,0
0,0
0,0
15,1
2013
38934,9
18292,1
5,9
20228,1
291142,6
у т.ч. відходи І-ІІІ класів небезпеки
8,0
5,7
0,0
0,0
14,4
2014
39748,6
11335,7
7,2
28203,3
318700,1
у т.ч. відходи І-ІІІ класів небезпеки
5,3
1,1
0,1
4,7
17,8
2015
33344,7
8591,0
38,6
24433,3
343823,1
у т.ч. відходи І-ІІІ класів небезпеки
6,5
1,0
0,3
0,0
14,1
  1 За 1994-2009рр. відображаються дані по відходах І-ІІІ класів небезпеки; з 2010р. – по відходах І-ІV класів небезпеки.
  2 До 2010р. відображаються дані від економічної діяльності підприємств та організацій, з 2011р. – з урахуванням відходів, утворених у домогосподарствах.
  3 До 2014р. наведено дані з урахуванням відходів, тимчасово розміщених у спеціально відведених місцях чи об’єктах.
   
2.1.8.2.2. Основні показники використання й охорони лісу, тваринних ресурсів (1990-2014рр.)
   

 

Обсяги продукції, робіт та послуг лісового господарства (у фактичних цінах), млн. грн.
Заготівля деревини, тис.куб.м1
Відтворення лісів, тис.га
Площа мисливських угідь, тис.га
Загальна чисельність мисливських тварин, тис. голів
усього
у т.ч. від рубок головного користування
копитних тварин
хутрових звірів
пернатої дичини
1990
...
...
...
0,4
2126,4
9,3
136,2
119,0
1991
...
...
...
0,4
2186,4
8,8
102,9
233,1
1992
...
...
...
0,3
2186,4
8,8
103,7
543,6
1993
...
...
...
0,3
2186,4
8,7
103,8
1395,2
1994
...
...
...
0,3
2186,4
9,3
123,2
893,8
1995
...
...
...
0,3
2186,4
9,4
127,8
1038,4
1996
...
101,0
31,1
0,3
2014,3
8,2
116,8
922,6
1997
4,1
85,2
32,0
0,3
1960,2
6,9
115,8
806,1
1998
4,5
72,0
35,0
0,3
1960,2
6,8
108,5
730,3
1999
6,8
89,3
29,5
0,3
1960,2
5,8
110,3
614,5
2000
10,6
101,2
31,7
0,4
1982,1
5,8
114,2
1018,1
2001
9,5
144,0
32,0
0,5
1982,1
5,4
106,9
979,5
2002
10,1
175,9
48,0
0,7
1982,1
5,7
110,6
1018,3
2003
14,2
213,7
52,1
0,6
1982,1
5,8
102,6
971,4
2004
20,1
229,8
34,7
0,9
1982,1
5,9
99,1
1000,2
2005
22,3
231,2
36,1
0,9
1982,1
5,9
103,3
931,6
2006
30,3
223,2
35,0
0,8
1982,1
6,2
99,0
821,1
2007
40,6
232,3
40,9
1,2
1982,1
6,5
102,5
794,4
2008
48,8
221,4
41,3
1,9
1982,1
6,7
102,3
851,2
2009
40,8
196,5
45,8
2,7
1955,7
6,3
100,9
881,2
2010
46,4
182,8
40,0
2,3
1948,1
6,3
95,8
854,1
2011
72,5
229,5
44,1
1,9
1948,1
6,9
96,5
820,9
2012
67,9
222,5
42,9
1,8
1928,5
7,4
94,4
906,8
2013
68,4
206,5
42,6
1,5
1928,5
7,3
96,2
919,2
2014
79,2
213,8
37,3
1,1
1960,0
7,5
95,5
956,0
  1 За 1997-2002, 2004 рр. наводяться дані щодо заготівлі ліквідної деревини.
 
2.1.8.2.3. Заготівля ліквідної деревини (2010-2014 рр.)
 

 

Обсяги заготівель, тис. куб. м
2010р.
2011р.
2012р.
2013р.
2014р.
Ліквідна деревина
182,8
205,9
201,5
189,0
196,1
Лісоматеріали круглі (ділова деревина)
54,7
46,7
51,1
50,9
54,3
Пиломатеріали і заготовки, клеєна фанера та шпон
39,8
41,1
43,7
45,5
47,5
у тому числі хвойні породи
3,2
2,6
3,0
2,7
2,6
Балансова деревина (кругла та колота)
8,7
1,8
1,3
1,0
3,5
у тому числі хвойні породи
0,0
0,2
Інші сортименти лісоматеріалів круглих
6,2
3,8
6,1
4,4
3,3
у тому числі хвойні породи
...
...
...
...
1,2
Паливна деревина (включаючи деревину для виробництва деревного вугілля)
127,1
158,4
149,8
137,7
141,8
у тому числі хвойні породи
...
...
...
...
7,8
Із загального обсягу заготовленої
паливної деревини 
         
дрова для опалення
27,0
23,6
17,5
14,5
12,4
дров'яна деревина для технологічних потреб
100,1
134,8
132,3
123,2
129,4
 
2.1.6.5. Утворення та поводження з відходами за категоріями матеріалів у 2015 році
 
(тис.т)
 
Утворено
Утилізовано
Спалено - усього
У т.ч. з метою
Видалено у спеціально відведені місця чи об’єкти
отримання енергії
теплового пере-роблення
Усього
33344,7
8591,0
38,6
36,9
1,7
24433,3
Використані розчинники
0,0
0,0
0,0
Відходи кислот, лугів чи солей
0,0
0,1
Відпрацьовані оливи
0,4
0,1
0,2
0,0
0,2
Хімічні відходи
840,3
840,3
0,1
0,0
0,1
Осад промислових стоків
18,2
0,0
0,3
Шлами та рідкі відходи очисних споруд
0,0
Відходи від медичної допомоги та біологічні
0,0
0,3
0,3
Відходи чорних металів
38,6
0,0
0,0
Відходи кольорових металів
0,2
Змішані відходи чорних та кольорових металів
0,0
Скляні відходи
0,1
0,0
0,1
Паперові та картонні відходи
0,3
0,0
0,0
Гумові відходи
0,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Пластикові відходи
0,3
0,7
0,4
0,0
0,4
0,0
Деревні відходи
8,6
0,0
6,8
6,7
0,1
0,0
Текстильні відходи
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Відходи, що містять поліхлордифеніли
Непридатне обладнання
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
Непридатні транспортні засоби
Відходи акумуляторів та батарей
0,1
0,0
Відходи тваринного походження та змішані харчові відходи
0,7
0,2
0,2
0,0
Відходи рослинного походження
122,4
21,5
30,3
30,2
0,1
0,8
Тваринні екскременти, сеча та гній
100,8
77,2
0,2
Побутові та подібні відходи
181,5
0,1
0,0
0,1
158,8
Змішані та недиференційовані матеріали
2,4
0,0
0,0
0,0
1,4
Залишки сортування
0,0
Звичайний осад
3,7
0,0
Мінеральні відходи будівництва та знесення, у тому числі змішані будівельні відходи
1,3
0,0
0,0
0,0
0,5
Інші мінеральні відходи
30478,6
6803,3
0,2
0,2
23672,2
Відходи згоряння
943,9
847,4
0,7
ґ рунтові відходи
0,1
0,1
Пуста порода від днопоглиблювальних робіт
598,1
598,1
Затверділі, стабілізовані або засклянілі відходи; мінеральні відходи, що утворюються після переробки
3,1
0,1
0,2
 
2.1.6.6. Витрати на охорону та раціональне використання природних ресурсів за напрямами природоохоронних витрат у 2015 році
 
(тис.грн)

 

Усього
У тому числі
капітальні інвестиції
поточні витрати
усього
з них на капітальний ремонт
Капітальні інвестиції та поточні витрати
119633,9
6252,8
1713,5
113381,1
у тому числі на
       
охорону атмосферного повітря і клімату
3986,3
3986,3
очищення зворотних вод
75173,9
5121,2
1651,7
70052,7
поводження з відходами
35159,1
97,7
6,8
35061,4
захист і реабілітацію ґрунту, підземних і поверхневих вод
2781,6
991,0
55,0
1790,6
зниження шумового і вібраційного впливу
збереження біорізноманіття і середовища існування
2363,1
42,9
2320,2
радіаційну безпеку
47,2
47,2
науково-дослідні роботи природоохоронного спрямування
інші напрями природоохоронної діяльності
122,7
122,7

Основні показники утворення та поводження з відходами у 2015 році

 

 

Обсяги відходів І-ІV класів небезпеки
У тому числі І-ІІІ класів небезпеки
тис.т
у % до 2014р.
тис.т
у % до 2014р.
Утворено
33344,7
83,9
6,5
122,7
Спалено з метою отримання енергії
36,9
748,5
0,0
107,8
Спалено з метою теплової переробки відходів
1,7
75,3
0,3
212,8
Утилізовано
8591,0
75 , 8
1,0
86,6
Підготовлено до утилізації
0,0
0,3
Видалено у спеціально відведені місця чи об’єкти
24433,3
86,6
0,0
0,0
у тому числі на спеціально обладнані звалища
Видалено іншими методами видалення
Знешкоджено
Розміщено на стихійних звалищах
4,1
127,4
0,0
3529,0
Вилучено внаслідок витікання, випаровування, пожеж, крадіжок
1,8
24,3
0,0
98,5
Експортовано
у тому числі
       
для утилізації
для видалення
Імпортовано
Загальний обсяг відходів, накопичених у спеціально відведених місцях чи об'єктах на кінець 2015 року 1
343823,1
107.9
14,1
79.6
1 Дані від економічно активних протягом 2015 року підприємств та організацій.
 
     
       
   
 
Розробник: Управління інформатизації ГУС