ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ

       

У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ

 

25009, м.Кропивницький, вул. Соборна, 7А  
тел.: (0522) 33-32-40, (0522) 33-10-21, e-mail: gus@kr.ukrstat.gov.ua  
 
 
Ласкаво просимо на офіційний веб-сайт Головного управління статистики у Кіровоградській області
 
 

 

 

  СТАТИСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ    
 
Оновлено: 12.04.2017 15:42
Діяльність підприємств
 
   
Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) за видами економічної діяльності за 2010 – 2015 роки1
   

 

2010
2011
2012
2013
2014
20152
тис.грн
у % до підсумку
тис.грн
у % до підсумку
тис.грн
у % до підсумку
тис.грн
у % до підсумку
тис.грн
у % до підсумку
тис.грн
у % до підсумку
Промисловість1
9844916,7
100
12046379,2
100
15610715,8
100
18265484,8
100
20356464,2
100
18467077,1
100,0
  Добувна промисловість і
  розроблення кар'єрів
298888,8
3,0
434853,5
3,6
499630,4
3,1
649406,4
3,6
638295,7
3,1
702761,0
3,8
  Переробна промисловість
7924258,2
80,5
9538950,1
79,2
12933929,6
82,9
15197694,3
83,2
17204488,6
84,5
15122862,5
81,9
    виробництво харчових
    продуктів, напоїв і
    тютюнових виробів
4843859,4
49,2
5407345,4
44,9
8297872,0
53,2
10853105,0
59,4
12115147,3
59,5
10678231,1
57,8
    текстильне виробництво,
    виробництво одягу,
    шкіри, виробів зі шкіри та
    інших матеріалів
58220,1
0,6
56650,4
0,5
64753,9
0,4
57289,5
0,3
64658,1
0,3
94926,9
0,5
    виготовлення виробів з
    деревини, паперу та
    поліграфічна діяльність
137674,2
1,4
604592,0
5,0
183310,4
1,2
196192,0
1,1
239248,0
1,2
509492,3
2,8
    виробництво коксу та
    продуктів
    нафтоперероблення
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
    виробництво хімічних
    речовин і хімічної
    продукції
176563,4
1,8
196301,5
1,6
186936,4
1,2
209492,2
1,1
261100,8
1,3
399892,7
2,2
    виробництво основних
    фармацевтичних
    продуктів і
    фармацевтичних
    препаратів
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
    виробництво ґумових і
    пластмасових виробів,
    іншої неметалевої
    мінеральної продукції
270126,7
2,7
472155,5
3,9
420134,3
2,7
401727,7
2,2
500688,3
2,4
534396,2
2,9
    металургійне
    виробництво,
    виробництво готових
    металевих виробів, крім
    виробництва машин та
    устатковання
876389,6
8,9
1059084,8
8,8
1757102,3
11,3
1776334,6
9,7
1687877,0
8,3
344226,4
1,9
    машинобудування
1406264,2
14,3
1449616,4
12,0
1692651,6
10,8
1336661,4
7,3
1669205,5
8,2
2000361,9
10,8
      виробництво
      комп'ютерів,
      електронної та оптичної
      продукції
359762,8
3,7
24457,8
0,2
471330,0
3,0
65821,0
0,3
256917,9
1,3
28912,9
0,1
      виробництво
      електричного
      устатковання
120770,2
1,2
182680,4
1,5
145107,3
0,9
273057,0
1,5
275158,9
1,3
337679,3
1,8
      виробництво машин і
      устатковання, не
      віднесених до інших
      угруповань
867628,5
8,8
1193072,4
9,9
992115,9
6,4
943058,9
5,2
1085574,9
5,3
1507435,8
8,2
      виробництво
      автотранспортних
      засобів, причепів і
      напівпричепів та інших
      транспортних засобів
58102,7
0,6
49405,8
0,4
84098,4
0,5
54724,5
0,3
51553,8
0,3
126333,9
0,7
    виробництво меблів,
    іншої продукції; ремонт і
    монтаж машин і
    устатковання
146297,2
1,5
285323,1
2,4
325203,0
2,1
361438,5
2,0
481896,0
2,4
556630,2
3,0
  Постачання
  електроенергії, газу, пари
  та кондиційованого
  повітря
1385495,2
14,1
1682342,2
14,0
1948492,0
12,5
2162575,2
11,8
2271672,0
11,2
2303191,2
12,5
  Водопостачання;
  каналізація, поводження з
  відходами
236274,5
2,4
390233,4
3,2
228663,8
1,5
255808,9
1,4
242007,9
1,2
338262,4
1,8
1 Дані сформовані за функціональним підходом (спосіб узагальнення даних, за яким показники діяльності формуються за однорідними видами діяльності).
2 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків, бюджетних установ та без урахування зміни підприємствами основного виду економічної діяльності у 2015 році.
3 Дані вилучено з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації".
   
2.1.7.9. Індекси промислової продукції за основними видами діяльності за 2013–2014 роки
   
(відсотків до попереднього року)
 
Код за
  КВЕД-2010
2013
2014
Промисловість
B+C+D
106,6
100,8
Добувна та переробна промисловість
B+C
106,6
102,3
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
B
113,5
85,1
Переробна промисловість
С
104,7
107,5
з неї
     
Виробництво харчових продуктів, напоїв та
тютюнових виробів
10-12
105,6
115,8
Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
13-15
98,0
79,0
Виготовлення виробів з деревини,
виробництво паперу та поліграфічна діяльність 
16-18
96,4
92,8
Виробництво коксу та продуктів
нафтоперероблення
19
Виробництво хімічних речовин і хімічної
продукції
20
113,0
109,5
Виробництво основних фармацевтичних
продуктів і фармацевтичних препаратів
21
81,9
36,0
Виробництво гумових і пластмасових
виробів; іншої неметалевої мінеральної
продукції
22, 23
93,8
99,3
Металургійне виробництво. Виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання
24, 25
113,1
95,7
Машинобудування, крім ремонту і монтажу
машин і устатковання
26-30
95,6
93,8
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
D
106,7
89,5
   
Виробництво основних видів промислової продукції за 2011-2015 роки1
   
 
2011
2012
2013
2014
2015
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
Граніт, необроблений або начорно оброблений, тис.т
162,1
228,0
1063,9
558,3
913,5
Піски природні, тис.т
155,6
184,7
214,8
117,6
109,1
Гранули, щебінь (камінь дроблений), крихта
та порошок: галька, гравій, тис.т
5628,8
5556,8
6304,8
5080,8
4896,3
Виробництво харчових продуктів, напоїв
М’ясо великої рогатої худоби свіже чи охолоджене, т
5191
4775
4479
3613
2352
М'ясо великої рогатої худоби заморожене, т                
615
2
497
432
135
М’ясо свиней свіже чи охолоджене, т
4820
4232
4345
6254
5689
М'ясо свиней заморожене, т                  
497
2
707
2
2
Баранина (туші, напівтуші та відруби; уключаючи м'ясо ягнят) свіжа чи охолоджена, т
8
13
11
2
2
М'ясо свійської птиці свіже чи охолоджене, т                  
39
19
9
2
2
М'ясо свиней у відрубах, солене, сушене чи копчене (бекон і шинка),  т                  
950
1064
1142
907
2
Яловичина і телятина солона, в розсолі, сушена чи копчена, т                   
31
29
44
2
2
Вироби ковбасні, т
21161
21131
20817
21649
20186
Олія соєва нерафінована та її фракції (крім хімічно модифікованих), т
15510
15136
26463
32555
30509
Олія соняшникова нерафінована та її фракції
(крім хімічно модифікованих), т
382747
519511
669528
765716
446594
Олія соняшникова та її фракції, рафіновані
(крім хімічно модифікованих), т
75173
74327
75821
77318
53074
Молоко та вершки, жирністю більше 6%, неконцентровані
та непідсолоджені, т                  
96
57
63
51
2
Сири жирні, т
660
520
501
336
279
Борошно, т
56555
54002
61725
65771
54330
Крупи, т
15229
10852
14436
10555
5542
Хліб та вироби хлібобулочні, нетривалого  зберігання, т
26568
25427
23641
20701
14046
Торти, т
206
195
157
116
69
Тістечка, т
160
158
123
63
38
Вироби здобні (булочки підвищеної калорійності, листкові, рулети з маком, рогалики тощо), т
905
803
970
1193
603
Печиво солодке (уключаючи сендвіч-печиво; крім частково чи повністю покритого шоколадом або іншими сумішами, що містять какао), т
2957
2484
2527
2712
2070
Пряники та вироби аналогічні, т
162
159
187
144
113
Вироби макаронні, локшина та вироби борошняні подібні, т                  
296
131
62
27
39
Цукор білий кристалічний буряковий, т
91286
69638
31297
65516
2
Вироби кондитерські цукрові (у т.ч. шоколад білий), що не містять какао,  т                  
8315
9780
11791
12552
11777
Напої безалкогольні, тис.дал
3821,5
3966,3
3498,8
3538,2
3243,4
Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
Білизна постільна, тис.шт.
12,3
20,7
23,3
25,7
21,1
Комплекти і костюми чоловічі та хлопчачі з тканини бавовняної або з волокон синтетичних або штучних, виробничі та професійні, тис.шт.
18,4
15,4
13,8
15,3
9,6
Костюми та комплекти, крім трикотажних, чоловічі та хлопчачі, тис.шт.             
1,3
4,7
4,9
3,0
1,3
Сукні, крім трикотажних, жіночі та дівчачі, тис.шт.             
2
2,9
2,6
2,8
2
Спідниці та спідниці-брюки, крім трикотажних,
жіночі та дівчачі, тис.шт.             
12,4
3,3
3,5
1,4
2
Колготки, панчохи, шкарпетки та вироби панчішно-шкарпеткові інші, трикотажні машинного та ручного в'язання, тис. пар            
2
590,4
158,6
530,1
497,0
Взуття, тис. пар
9,9
7,5
2,9
2
2
Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність
Деревина уздовж розпиляна чи розколота, розділена на частини чи лущена, завтовшки більше 6 мм; шпали з деревини для залізничних чи трамвайних колій, непросочені, тис.м3
15,3
12,7
10,6
9,4
13,0
Вікна та їх рами, двері балконні та їх рами, двері та їх коробки та пороги, з деревини, м2                  
4820
5503
3957
4041
2890
Піддони, ящикові піддони та інші вантажні щити, з деревини, тис.шт.             
134,2
111,2
80,5
21,6
30,1
Паливні брикети та гранули з деревини та іншої природної сировини, т
14749
27005
38834
24151
77634
Журнали реєстраційні, книги бухгалтерські, швидкозшивачі (папки), формуляри і бланки, вироби канцелярські інші, з паперу чи картону, т                  
425
345
284
302
291
Бланки і формуляри ділові, самокопіювальні та набори копіювальні поаркушно прокладені, з паперу чи картону, т
162
152
170
178
211
Етикетки з паперу чи картону, т  
87
113
85
118
142
Газети, які виходять менше чотирьох разів
на тиждень, віддруковані, т
489
461
394
632
401
Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
Фарби та лаки на  основі акрилових або вінілових полімерів, у водному середовищі, т                  
622
942
1344
927
846
Фарби та лаки, інші; сикативи готові, т                  
4488
5295
5828
8541
7017
Виробництво гумових і пластмасових виробів,  іншої неметалевої мінеральної продукції
Вікна та їх рами, двері та їх коробки і пороги,
з пластмас, тис.шт.
106,4
122,3
127,0
144,4
160,4
Цегла невогнетривка керамічна будівельна
(крім виробів з борошна кам’яного кремнеземистого чи  грунтів діатомітових),  тис.м3
57,2
51,5
49,5
45,6
52,1
Вапно негашене, гашене та  гідравлічне, тис.т 
8,5
7,8
…2
4,8
3,9
Блоки та цегла з цементу, бетону або каменю штучного для будівництва, тис.т
49,2
44,7
32,5
28,6
22,9
Елементи конструкцій збірні для  будівництва  з цементу, бетону або каменю штучного, тис.т          
150,4
176,8
181,5
133,0
114,3
Камінь декоративний і будівельний оброблений інший і вироби з нього; гранули та порошок із каменю природного інші, штучно забарвлені; вироби з агломерованого сланцю, т
6691
5465
6824
12108
4270
Виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання
Металоконструкції будівельні збірні, т
678
639
918
2296
1482
Конструкції інші та їх частини, плити, прутки, кутики, профілі та вироби подібні, з металів чорних або алюмінію, т
2532
2657
2614
2375
2254
Резервуари, цистерни, баки та контейнери подібні (крім призначених для стисненого чи скрапленого газу), з металів чорних або алюмінію, місткістю більше 300 л, не оснащені механічним чи тепловим устаткованням, т
128
10
25
10
2
Машинобудування
Трансформатори електричні, шт.                 
43254
25483
23860
14796
9924
Крани мостові на нерухомих опорах, шт.
38
17
29
2
33
Крани перевантажувальні, крани портальні,
крани мостові, шт.  
2
19
22
2
13
Вантажопідіймачі та конвеєри пневматичні
та іншої безперервної дії, для вантажів і матеріалів, шт.
101
119
188
174
141
Виробництво меблів
Меблі для сидіння переважно з дерев’яним каркасом, шт.
373
2007
1754
1832
656
Меблі для офісів і підприємств торгівлі, шт.
513879
525358
351035
407345
493116
Меблі кухонні, шт.
107
89
52
2
73
Матраци, крім каркасів матрацних, шт.                 
175002
193892
209497
277634
179209
Меблі інші, шт.
299654
648433
504295
392490
326317
Меблі для спалень, їдалень і віталень дерев'яні, шт.                 
368
179
429
217
245
 
1 Інформація наводиться на підставі річної статистичної звітності.
2 Дані вилучено з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності інформації.
   
   

 

       
   
 
Розробник: Управління інформатизації ГУС