ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ

       

У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ

 

25009, м.Кропивницький, вул. Соборна, 7А  
тел.: (0522) 33-32-40, (0522) 33-10-21,  
 
 
Ласкаво просимо на офіційний веб-сайт Головного управління статистики у Кіровоградській області
 
 

 

 

  СТАТИСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ    
 
Оновлено: 07.08.2017 8:54
Інвестиції та будівельна діяльність
Капітальні інвестиції за видами активів
   

 

Освоєно (використано) капітальних інвестицій
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
тис.грн
Усього
2123053
3993206
4576219
3224031
3122384
4057085
6355304
інвестиції в матеріальні активи
2117907
3981055
4565109
3205693
3081740
4043566
6334240
житлові будівлі
251269
237958
311318
298103
162950
338950
162074
нежитлові будівлі
546032
1013202
1640124
764313
773768
663619
982379
інженерні споруди
112280
620196
276236
160194
176611
287673
518603
машини, обладнання та інвентар
987752
1711071
1953378
1631152
1565495
2044865
3398914
транспортні засоби
169038
326369
320680
251857
266847
604954
1117658
земля
6538
9770
2952
4101
25032
5768
24134
довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва
12090
25935
17627
57351
47604
22734
25794
інші матеріальні активи
32908
36554
42794
38622
63433
75003
104684
інвестиції в нематеріальні активи
5146
12151
11110
18338
40644
13519
21064
з них
           
програмне забезпечення та бази даних
3134
3718
4770
7769
4733
4637
10165
права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо
1602
5627
2587
6760
34737
2176
1857
у % до загального обсягу
Усього
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
   інвестиції в матеріальні активи
99,8
99,7
99,8
99,4
98,7
99,7
99,7
     житлові будівлі
11,8
6,0
6,8
9,2
5,2
8,4
2, 5
     нежитлові будівлі
25,7
25,4
35,9
23,7
24,8
16,4
15,5
     інженерні споруди
5,3
15,5
6,0
5,0
5,7
7,1
8,2
     машини, обладнання та інвентар
46,5
42,9
42,7
50,6
50,1
50,4
53,5
     транспортні засоби
8,0
8,2
7,0
7,8
8, 6
14,9
17,6
     земля
0,3
0,2
0,1
0,1
0,8
0,1
0,4
     довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва
0,6
0,6
0,4
1,8
1,5
0,6
0,4
     інші матеріальні активи
1,6
0,9
0,9
1,2
2,0
1,8
1,6
   інвестиції в нематеріальні активи
0,2
0,3
0,2
0,6
1,3
0,3
0,3
     з них
             
     програмне забезпечення та бази даних
0,1
0,1
0,1
0,2
0,2
0,1
0,2
     права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні
     права, патенти, ліцензії, концесії тощо
0,1
0,1
0,1
0,2
1,1
0,1
0,0
 
Капітальні інвестиції за джерелами фінансування
   

 

Освоєно (використано) капітальних інвестицій
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
тис.грн
Усього
2123053
3993206
4576219
3224031
3122384
4057085
6355304
   у тому числі за рахунок
             
   коштів державного бюджету
46039
103793
135019
26371
32205
294692
139752
   коштів місцевих бюджетів
79717
199078
203125
136919
119248
327143
484568
   власних коштів підприємств та організацій
1529477
2609473
3308925
2321941
2452016
2948402
5165819
   кредитів банків та інших позик
46818
644821
444280
297085
357998
127163
309793
   коштів іноземних інвесторів
8259
6702
5500
9710
1
1
125565
   коштів населення на будівництво житла
233228
206582
237726
262484
136608
299533
112338
   інших джерел фінансування
179515
222757
241644
169521
1
1
17469
у % до загального обсягу
Усього
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
   у тому числі за рахунок
             
   коштів державного бюджету
2,2
2,6
3,0
0,8
1,0
7,3
2,2
   коштів місцевих бюджетів
3,8
5,0
4,4
4,3
3,8
8,1
7,6
   власних коштів підприємств та організацій
72,0
65,3
72,3
72,0
78,5
72,7
81,3
   кредитів банків та інших позик
2,2
16,1
9,7
9,2
11,5
3,1
4,9
   коштів іноземних інвесторів
0,4
0,2
0,1
0,3
1
1
2,0
   коштів населення на будівництво житла
11,0
5,2
5,2
8,1
4,4
7,4
1,7
   інших джерел фінансування
8,4
5,6
5,3
5,3
1
1
0,3
 
 1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності інформації.
 
Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності
(тис.грн)

 

Освоєно (використано) капітальних інвестицій
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
тис.грн
Усього
2123053
3993206
4576219
3224031
3122384
4057085
6355304
Сільське, лісове та рибне господарство
679054
968576
1289975
1042798
1269017
1865009
3639818
   Сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг
676156
964731
1284700
1036103
1259610
1849022
3626192
   Лісове господарство та лісозаготівлі
2507
3701
5275
6695
8065
1
13000
   Рибне господарство
391
144
1342
1
626
Промисловість
418316
1018343
1068598
955644
774343
752223
1276932
   Добувна промисловість і розроблення кар'єрів
11494
21505
43369
147883
43669
61206
91053
   Переробна промисловість
288662
854553
887118
644988
562873
542031
966968
   Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
105973
136204
131554
143044
154511
137453
173156
   Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
12187
6081
6557
19729
13290
11533
45755
Будівництво
268013
283594
348303
413474
297727
344793
165520
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
427036
1143291
484380
100345
180306
112454
298825
   Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт
2347
1701
4885
11384
24677
2445
2830
   Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами
41085 8
1116130
461591
73740
95602
73189
236989
   Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами
13831
25460
17904
15221
60027
36820
59006
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність
97561
163816
98048
489563
129076
191255
256548
   Наземний і трубопровідний транспорт
27523
53077
31513
49837
46123
80007
155415
   Водний транспорт
   Авіаційний транспорт
13335
17496
1
1
1
1
1
   Складське господарство та допоміжнадіяльність у сфері транспорту
56691
92841
48305
436438
1
1
1
   Поштова та кур'єрська діяльність
12
402
1
1
Тимчасове розміщування й організація харчування
7247
4993
18797
3457
1241
449
1072
   Тимчасове розміщування
995
502
11725
2735
956
374
983
   Діяльність із забезпечення стравами та напоями
6252
4491
7072
722
285
75
89
Інформація та телекомунікації
5000
6249
12248
4181
2947
4531
7973
   Видавнича діяльність, виробництво кіно та відеофільмів, телевізійних програм,
   видання звукозаписів, діяльність у сфері радіо та телевізійного мовлення
703
1803
4358
1591
1111
1020
1182
   Телекомунікації (електрозв'язок)
3428
3881
7248
1806
1456
2395
4401
   Комп'ютерне програмування та надання інших інформаційних послуг
869
565
642
784
380
1116
2390
Фінансова та страхова діяльність
531
599
1924
557
96
575
2055
Операції з нерухомим майном
30003
31523
15316
21148
19451
52849
71347
Професійна, наукова та технічна діяльність
8319
9600
9371
11682
12252
7868
16858
   Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку, архітектури та інжинірингу,
   технічні випробування та дослідження, діяльність головних управлінь (хед-офісів)
6791
6478
6722
5763
11697
6757
12393
   Наукові дослідження та розробки
1
1723
1683
5530
1
235
3204
   Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку, інша професійна, наукова
   та технічна діяльність, ветеринарна діяльність
1
1399
966
389
1
876
1261
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
31376
22723
890760
16622
274578
13912
16648
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування
101547
289568
262831
130461
121160
544901
488424
Освіта
16562
12506
9841
9104
5215
9313
16593
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги
21390
33738
64450
19279
13964
146818
67978
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
9772
3543
1091
4976
19631
6530
27963
Надання інших видів послуг
1326
544
286
740
1380
3605
750
 
 1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності інформації.
 
Прийняття в експлуатацію житла за видами житлових будівель
2 загальної площі)
Роки
Усього
У тому числі у житлових будівлях
одноквартирних
з двома та більше квартирами
гуртожитках
2003
93994
77805
16189
2004
103769
94430
9339
2005
107634
79534
27799
301
2006
105296
78583
26367
346
2007
120527
91337
29190
2008
128479
101079
26365
1035
2009
66488
60417
6071
2010
97844
96144
1387
313
2011
76017
65043
10974
2012
129908
115850
12782
1276
2013
109327
103814
4739
774
2014
56917
55702
489
726
2015
117148
112647
4501
2016
53601
47731
5870
 
   
Прийняття в експлуатацію загальної площі житла та кількість збудованих квартир
   
 
2000
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Усього
Прийняття в
експлуатацію
загальної площі,
тис.м2
78,2
107,6
105,3
120,5
128,5
66,5
97,8
76,0
129,9
109,3
56,9
117,1
53,6
     у тому числі
                         
   у міських
   поселеннях
59,4
83,9
84,2
95,3
99,3
50,2
64,0
59,2
92,0
79,1
42,3
86,4
39,7
   у сільській
   місцевості
18,8
23,7
21,1
25,2
29,2
16,3
33,8
16,8
37,9
30,2
14,6
30,7
13,9
Кількість збудованих
квартир, тис.
1,0
1,3
1,1
1,2
1,2
0,5
0,8
0,6
1,2
0,8
0,4
1,0
0,4
     у тому числі
                         
   у міських
   поселеннях
0,8
1,1
0,9
1,0
1,0
0,4
0,5
0,5
0,9
0,6
0,3
0,8
0,3
   у сільській
   місцевості
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,3
0,1
0,3
0,2
0,1
0,2
0,1
На 10000 населення
Прийняття в
експлуатацію
загальної площі, м2
678,7
1006,8
999,3
1158,9
1251,0
654,4
971,2
760,3
1309,0
1110,0
582,2
1207,2
556,6
     у тому числі
                         
   у міських
   поселеннях
840,4
1293,0
1312,2
1501,8
1580,3
804,1
1031,0
957,3
1494,3
1290,8
692,7
1423,7
657,8
   у сільській
   місцевості
422,4
564,1
511,6
621,5
731,5
416,4
875,3
441,3
1006,4
811,7
398,5
845,1
386,8
Кількість збудованих
квартир
9,0
11,8
10,8
11,1
11,7
5,4
8,2
5,7
11,6
8,4
4,1
10,7
4,5
     у тому числі
                         
   у міських
   поселеннях
11,9
16,0
14,8
14,8
15,5
6,3
8,5
7,1
13,7
9,9
4,9
12,9
5,7
   у сільській
   місцевості
4,3
5,3
4,6
5,3
5,7
4,0
7,8
3,5
8,3
5,9
2,8
7,1
2,4
 
Кількість будівель та інженерних споруд незавершеного будівництва станом на 1 січня
(одиниць)
Загальна кількість незавершених будівель та інженерних споруд
У тому числі
будівель
інженерних споруд
2004
930
711
219
2005
866
642
224
2006
738
553
185
2007
615
465
150
2008
595
448
147
2009
556
416
140
2010
532
398
134
2011
505
372
133
2012
432
310
122
2013
390
270
120
2014
344
236
108
2015
341
238
103
 
Індекси будівельної продукції за видами (уточнені дані)1
(у % до попереднього року)

 

Будівництво, всього
Будівлі
У тому числі
Інженерні
споруди
житлові
нежитлові
2011
129,7
112,0
55,1
119,7
152,8
2012
95,1
117,0
168,6
113,7
74,4
2013
88,2
95,4
87,3
96,1
77,6
2014
77,0
78,3
75,3
78,5
74,5
2015
104,7
81,4
150,7
75,8
149,5
2016
111,8
121,7
120,9
121,9
101,4
   1 Індекс будівельної продукції розраховано на підставі індексу цін на будівельно-монтажні роботи, без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м.Севастополя
   
Обсяг виконаних будівельних робіт за видами будівельної продукції (уточнені дані)
(у % до попереднього року)

 

Будівництво, всього
Будівлі
У тому числі
Інженерні
споруди
житлові
нежитлові
2010
390237
219802
25501
194301
170435
2011
607760
294078
16378
277700
313682
2012
636055
383605
30933
352672
252450
2013
585841
380569
28152
352417
205272
2014
501705
332068
23350
308718
169637
2015
674341
348234
44400
303834
326107
2016
821116
460112
58349
401763
361004
 
   

 

 
       
   
 
Розробник: Управління інформатизації ГУС