ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ

       

У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ

 

25009, м.Кропивницький, вул. Соборна, 7А  
тел.: (0522) 33-32-40, (0522) 33-10-21,  
 
 
Ласкаво просимо на офіційний веб-сайт Головного управління статистики у Кіровоградській області
 
 

 

 

  СТАТИСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ    
 
     
 
Оновлено: 07.08.2017 9:01
Доходи населення
 
Темп зростання/зниження номінальної та реальної заробітної плати у 2002-2016 роках
   

 

Номінальна заробітна плата
Реальна заробітна плата
у % до
у % до
попереднього року
грудень до грудня попереднього року
попереднього року
грудень до грудня попереднього року
2002
121,9
118,7
123,3
120,1
2003
125,2
126,9
116,4
113,0
2004
129,1
129,4
120,2
117,1
2005
137,1
146,6
119,7
133,8
2006
131,3
126,3
121,9
114,8
2007
128,7
127,3
114,3
110,0
2008
135,5
120,9
108,8
98,9
2009
107,6
117,9
95,0
107,1
2010
119,5
113,3
111,0
105,2
2011
116,4
117,1
108,1
112,9
2012
114,9
110,2
115,3
111,7
2013
107,4
109,7
109,0
109,6
2014
106,9
105,8
94,8
83,5
2015
117,7
134,4
78,8
94,4
2016
121,1
118,7
107,1
106,4
 

Примітка. До 2009р. включно дані наведено по підприємствах, установах, організаціях та їхніх відокремлених підрозділах, крім статистично малих; починаючи з 2010 року – по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб. Безпосереднє порівняння даних 2010-2016 років з аналогічними даними попередніх років є некоректним

 
1.8.2.2. Динаміка середньомісячної номінальної заробітної плати за видами економічної діяльності у 1995-2012рр.
(у розрахунку на одного штатного працівника, грн.)
 

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Усього
58
103
114
119
137
170
231
282
353
455
624
819
1054
1428
1537
1815
2114
2428
Сільське господарство, мисливство та пов’язані з ним послуги
28
61
79
81
96
108
142
164
197
286
394
518
638
936
1053
1272
1718
2019
Лісове господарство та пов’язані з ним послуги
61
95
91
90
123
145
185
211
290
426
562
839
1090
1280
1407
1762
2436
2738
Рибальство, рибництво
43
79
103
110
138
141
194
246
409
453
450
630
884
900
952
943
880
1034
Промисловість
73
123
133
143
160
208
277
332
410
540
699
911
1221
1627
1708
2064
2436
2728
Добувна промисловість
91
154
179
195
230
272
330
369
437
630
843
1206
1806
2466
2584
3048
3531
3727
Переробна промисловість
66
108
114
125
134
179
243
298
377
492
655
844
1084
1404
1403
1785
2133
2394
Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води
94
168
176
176
210
261
358
409
489
605
740
937
1244
1761
2016
2322
2672
3055
Будівництво
72
103
100
103
118
147
254
315
444
563
636
882
1043
1358
1576
1942
1972
2006
Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку
57
99
117
113
136
160
198
238
284
356
500
623
769
985
990
1230
1496
1844
Діяльність готелів та ресторанів
39
69
85
83
111
84
103
146
183
261
381
488
635
807
891
1191
1334
1273
Діяльність транспорту та зв’язку
79
165
151
167
193
276
405
525
646
773
939
1162
1457
1943
2074
2451
2745
3047
Фінансова діяльність
136
186
179
198
232
306
419
527
583
737
954
1310
1726
2320
2377
2876
3270
3774
Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям
53
99
115
123
152
199
243
291
344
421
561
755
958
1250
1307
1425
1840
2074
Державне управління
110
147
179
170
196
303
365
457
503
583
888
1262
1503
2084
2063
2346
2698
3007
Освіта
65
111
118
122
133
146
206
242
310
389
587
737
958
1293
1468
1715
1903
2323
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
70
119
120
118
126
135
179
216
270
338
500
641
831
1115
1256
1539
1663
2074
Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту
81
94
98
101
114
126
164
191
241
298
449
592
779
1058
1239
1568
1613
1972
  Примітка. Дані за 1995-1999рр. перераховано згідно з Класифікацією видів економічної діяльності. До 2009р. включно дані наведено по підприємствах, установах, організаціях та їхніх відокремлених підрозділах, крім статистично малих; починаючи з 2010 року – по підприємствах, установах, організаціях та їхніх відокремлених підрозділах із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб. Інформація узагальнена за видами економічної діяльності відповідно до Класифікації видів економічної діяльності (ДК 009:2005), яка втратила чинність з 1 січня 2014р. Безпосереднє порівняння даних 2010-2012 років з аналогічними даними попередніх років є некоректним.
 

Динаміка середньомісячної заробітної плати за видами економічної діяльності у 2010-2016 роках

(у розрахунку на одного штатного працівника, грн)
 
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Усього
1815
2114
2428
2608
2789
3282
3974
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство
1291
1741
2039
2251
2480
3120
4017
Промисловість
2050
2433
2722
2959
3170
3676
4603
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
3048
3531
3753
3960
4285
5170
6372
Переробна промисловість
1788
2138
2396
2616
2787
3333
4065
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
2405
2813
3188
3536
3738
3962
5392
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
1774
2003
2404
2512
2779
3073
3711
Будівництво
1929
1955
2007
2089
1968
2946
3115
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
1230
1497
1844
1980
2358
2761
3453
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність
2489
2779
3107
3202
3531
4251
4941
Тимчасове розміщування й організація харчування
1191
1334
1273
1678
1457
1806
2306
Інформація та телекомунікації
2028
2390
2357
2524
2639
3189
3857
Фінансова та страхова діяльність
2878
3272
3774
3966
4302
4706
5444
Операції з нерухомим майном
1239
1482
1722
1942
1954
2233
2491
Професійна, наукова та технічна діяльність
1920
2093
2592
3022
2930
3286
3515
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
960
1296
1348
1904
2491
2402
3047
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування
2352
2701
3023
3227
3422
3811
5041
Освіта
1712
1900
2313
2472
2502
2899
3398
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги
1539
1665
2076
2228
2353
2733
3123
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
1436
1541
1989
1964
2028
2403
2925
Надання інших видів послуг
1803
1863
1737
2455
2400
2125
2420

  Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.
Починаючи з 2013 року інформація узагальнена за видами економічної діяльності відповідно до Класифікації видів економічної діяльності (ДК 009:2010).
Інформація за 2010-2012рр. перерахована за видами економічної діяльності відповідно до класифікації ДК 009:2010.
 

 

Заборгованість із виплати заробітної плати у 2000-2017 рр.
 
(станом на 1 січня)

 

Тис. грн.
У % до попереднього періоду
2000
190032
х
2001
133417
х
2002
55149
х
2003
47082
85,4
2004
43711
92,8
2005
24112
55,2
2006
28425
117,9
2007
36866
129,7
2008
33383
90,6
2009
34621
103,7
2010
52287
151,0
2011
59845
114,5
2012
47877
80,0
2013
39722
83,0
2014
32513
81,9
2015
31080
95,6
2016
32345
104,1
2017
29883
92,4
 

 

  Примітка. З січня 2005р. загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати включає дані економічно активних підприємств, суб’єктів господарювання, щодо яких реалізовуються процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, а також економічно неактивних підприємств. Динаміка показників приведена у відповідність до даної методології.
 

 

 

 
     
       
   
 
Розробник: Управління інформатизації ГУС