ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ

       

У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ

 

25009, м.Кропивницький, вул. Соборна, 7А  
тел.: (0522) 33-32-40, (0522) 33-10-21,  
 
 
Ласкаво просимо на офіційний веб-сайт Головного управління статистики у Кіровоградській області
 
 

 

 

  СТАТИСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ    
 
Оновлено: 29.12.2017 9:46
Ринок праці
Зайнятість та безробіття
Основні показники ринку праці
   
 
Одиниця виміру
2017
січень - березень
січень - червень
січень - вересень
січень - грудень
Економічно активне населення 
в середньому за період, тис. осіб
       
у віці 15-70 років
430,6
431,2
432,0
 
працездатного віку
416,7
418,1
418,6
 
Рівень економічної активності населення
у % до населення відповідної вікової групи
       
у віці 15-70 років
60,9
61,0
61,1
 
працездатного віку
71,5
71,7
71,8
 
Зайняте населення
в середньому за період, тис. осіб
       
у віці 15-70 років
375,7
378,8
379,0
 
працездатного віку
361,8
365,7
365,6
 
Рівень зайнятості  населення
у % до населення відповідної вікової групи
       
у віці 15-70 років
53,2
53,6
53,6
 
працездатного віку
62,1
62,7
62,7
 
Безробітне населення (за методологією МОП)
в середньому за період, тис. осіб
       
у віці 15-70 років
54,9
52,4
53,0
 
працездатного віку
54,9
52,4
53,0
 
Кількість зареєстрованих безробітних
на кінець періоду, тис. осіб
17,8
13,5
12,3
 
в середньому за період, тис. осіб
19,1
17,2
15,7
 
Рівень безробіття населення (за методологією МОП)
у % до економічно активного населення відповідної вікової групи
       
у віці 15-70 років
12,7
12,2
12,3
 
працездатного віку
13,2
12,5
12,7
 
Рівень зареєстрованого безробіття населення працездатного віку (в середньому за період)
у % до економічно активного населення працездатного віку
4,6
4,1
3,8
 
Кількість громадян, які мали статус безробітного 
за період, тис. осіб
25,7
30,9
35,9
 
з них
 
 
працевлаштовано
тис. осіб
4,4
9,9
12,6
 
Потреба в робочій   силі
на кінець звітного періоду,
тис. осіб
3,7
2,9
3,1
 
Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце  (вакантну посаду)
на кінець звітного періоду, осіб
5
5
4
 
Середній розмір допомоги по безробіттю
в останньому місяці  звітного періоду, гривень
2042,1
1665,7
1719,1
 
у % до відповідного періоду попереднього року
138,1
125,9
109,3
 
Середньооблікова кількість штатних працівників1
тис. осіб
172,4
174,4
175,1
 
Коефіцієнт обороту робочої сили по прийому1
у % до середньооблікової кількості штатних працівників
8,5
16,5
24,9
 
Коефіцієнт обороту робочої сили по звільненню1
у % до середньооблікової кількості штатних працівників
6,8
14,3
22,2
 
Середньомісячна заробітна плата1
 
 
номінальна
гривень 
5123
5407
5617
 
реальна 
у % до відповідного періоду попереднього року
129,3
127,7
125,8
 
  Примітка: Інформація щодо джерел та визначення показників наведено у методологічних поясненнях до розділу "Статистична інформація".
1 Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.
   
Соціальний захист населення від безробіття (за даними державної служби зайнятості, місячні дані)
   
Попит та пропозиція робочої сили у 2017 році1
   
(на кінець звітного періоду, осіб)

 

Кількість зареєстрованих безробітних

Потреба підприємств у працівниках на заміщення вільних робочих місць (вакантних посад)

Навантаження на одне вільне робоче місце (вакантну посаду)

Січень
19654
1825
11
Лютий
20310
2797
7
Березень
17845
3748
5
Квітень
15445
2759
6
Травень
14430
2893
5
Червень
13499
2856
5
Липень
12898
2817
5
Серпень
12584
3202
4
Вересень
12284
3062
4
Жовтень
11729
2887
4
Листопад
13977
2673
5
Грудень
     
  1 Дані наведено за інформацією державної служби зайнятості.
   
Зареєстроване безробіття у 2017 році1
   
(на кінець звітного періоду)

 

Кількість зареєстрованих безробітних
Середній розмір допомоги  за місяць, гривень
осіб
у % до населення працездатного віку
Всього
з них отримують допомогу по безробіттю
Січень
19654
15033
3,35
1904
Лютий
20310
15862
3,46
1791
Березень
17845
13512
3,04
2042
Квітень
15445
11053
2,63
1755
Травень
14430
10282
2,46
1729
Червень
13499
9467
2,33
1666
Липень
12898
8968
2,23
1745
Серпень
12584
8639
2,17
1742
Вересень
12284
8091
2,12
1719
Жовтень
11729
7649
2,03
1840
Листопад
13977
9507
2,41
1835
Грудень
       
  1 Дані наведено за інформацією державної служби зайнятості.
   
Працевлаштування зареєстрованих безробітних у 2017 році1
   
 
Працевлаштовано зареєстрованих безробітних за місяць
осіб
у % до кількості громадян, які мали статус безробітного впродовж місяця
Січень
526
2,5
Лютий
831
3,8
Березень
3058
13,7
Квітень
3113
15,7
Травень
1262
7,4
Червень
1133
7,1
Липень
933
6,2
Серпень
750
5,2
Вересень
1020
7,0
Жовтень
1359
9,5
Листопад
623
4,0
Грудень
   
  1 Дані наведено за інформацією державної служби зайнятості.  
 

 

 

       
   
 
Розробник: Управління інформатизації ГУС