ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ

       

У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ

 

25009, м.Кропивницький, вул. Соборна, 7А  
тел.: (0522) 33-32-40, (0522) 33-10-21,  
 
 
Ласкаво просимо на офіційний веб-сайт Головного управління статистики у Кіровоградській області
 
 

 

 

  СТАТИСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ    
 
Оновлено: 27.12.2017 9:21
Економічна діяльність
Капітальні інвестиції
Капітальні інвестиції за видами активів у січні–вересні 2017 року
   
 
Освоєно (використано) капітальних інвестицій
тис.грн
у % до загального обсягу
Усього
4468808
100,0
  інвестиції у матеріальні активи
4445252
99,5
    житлові будівлі
147276
3,3
    нежитлові будівлі
491351
11,0
    інженерні споруди
226463
5,1
    машини, обладнання та інвентар
2723120
60,9
    транспортні засоби
771559
17,3
    земля
6774
0,1
    довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва
13290
0,3
    інші матеріальні активи
65419
1,5
  інвестиції у нематеріальні активи
23556
0,5
    з них
   
    програмне забезпечення та бази даних
6967
0,2
    права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні
    права, патенти, ліцензії, концесії тощо
1799
0,0
   
Капітальні інвестиції за джерелами фінансування у січні–вересні 2017 року
   
 
Освоєно (використано) капітальних інвестицій
тис.грн
у % до загального обсягу
Усього
4468808
100,0
  у т.ч. за рахунок
   
  коштів державного бюджету
50398
1,1
  коштів місцевих бюджетів
375120
8,4
  власних коштів підприємств та організацій
3637416
81,4
  кредитів банків та інших позик
315486
7,1
  коштів іноземних інвесторів
1996
0,0
  коштів населення на будівництво житла
61768
1,4
  інших джерел фінансування
26624
0,6
 
   
Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності у січні–вересні 2017 року
   
 
Освоєно (використано) капітальних інвестицій
тис.грн
у % до загального обсягу
Усього
4468808
100,0
  Сільське, лісове та рибне господарство
2472380
55,3
    Сільське господарство, мисливство та надання пов’язаних із ними послуг
2461665
55,1
    Лісове господарство та лісозаготівлі
10715
0,2
    Рибне господарство
  Промисловість
1039023
23,3
    Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
53173
1,2
    Переробна промисловість
856798
19,2
    Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
108697
2,4
    Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
20355
0,5
  Будівництво
194870
4,4
  Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
117361
2,6
    Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт
1402
0,0
    Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами
83283
1,9
    Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами
32676
0,7
  Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність
238848
5,3
    Наземний і трубопровідний транспорт
125769
2,8
    Водний транспорт
    Авіаційний транспорт
1
1
    Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту
1
1
    Поштова та кур’єрська діяльність
  Тимчасове розміщування й організація харчування
505
0,0
    Тимчасове розміщування
505
0,0
    Діяльність із забезпечення стравами та напоями
  Інформація та телекомунікації
5869
0,1
    Видавнича діяльність, виробництво кіно та відеофільмів, телевізійних програм, видання
    звукозаписів, діяльність у сфері радіо та телевізійного мовлення
1
1
    Телекомунікації (електрозв’язок)
1164
0,0
    Комп’ютерне програмування та надання інших інформаційних послуг
1
1
  Фінансова та страхова діяльність
1
1
  Операції з нерухомим майном
25503
0,6
  Професійна, наукова та технічна діяльність
5237
0,1
    Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку, архітектури та інжинірингу, технічні
    випробування та дослідження, діяльність головних управлінь (хед-офісів)
3710
0,1
    Наукові дослідження та розробки
1
1
    Рекламна діяльність і дослідження кон’юнктури ринку, інша професійна, наукова та технічна
    діяльність, ветеринарна діяльність
1
1
  Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
10956
0,2
  Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування
279229
6,2
  Освіта
13092
0,3
  Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
54524
1,2
  Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
10471
0,2
  Надання інших видів послуг
1
1
  1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.
   
Прийняття в експлуатацію житла у січні–вересні 2017 року
   
 
Усього
У т.ч. у міських поселеннях
м2 загальної площі
у % до січня–вересня 2016
м2 загальної площі
у % до січня–вересня 2016
По області
32405
90,6
25489
100,4
    м.Кропивницький
19739
116,5
19739
116,5
    м.Знам’янка
513
33,3
513
33,3
    м.Олександрія
684
54,1
542
49,0
    м.Світловодськ
939
45,6
939
45,6
    райони
    Благовіщенський
112
29,4
112
54,4
    Бобринецький
25
13,7
25
13,7
    Вільшанський
    Гайворонський
714
162,3
681
340,5
    Голованівський
191
191
    Добровеличківський
    Долинський
709
709
    Знам’янський
185
349,1
    Кіровоградський
4594
63,9
    Компаніївський
66
9,5
66
9,5
    Маловисківський
612
1423,3
570
    Новгородківський
117
15,3
117
15,3
    Новоархангельський
482
248
    Новомиргородський
251
51,2
251
51,2
    Новоукраїнський
126
31,9
74
18,7
    Олександрівський
505
52,6
406
281,9
    Олександрійський
873
147,0
105
140,0
    Онуфріївський
131
45,5
    Петрівський
71
17,7
71
36,6
    Світловодський
636
69,7
    Устинівський
130
130
   
Прийняття в експлуатацію об’єктів соціальної сфери у січні–вересні 2017 року
   
 
Прийнято в експлуатацію
У % до січня–вересня 2016
Житлові будівлі, м2 загальної площі
32405
90,6
Загальноосвітні навчальні заклади, учнівських місць
Дошкільні навчальні заклади, місць
20
25,0
Лікарні, ліжок
Амбулаторно-поліклінічні заклади, відвідувань за зміну
45
   
Індекси будівельної продукції за видами у 2017 році1
   
(у % до відповідного періоду попереднього року)
 
Січень
Січень–
лютий
Січень–
березень
Січень–
квітень
Січень–
травень
Січень–
червень
Січень–
липень
Січень–
серпень
Січень–
вересень
Січень–
жовтень
Січень–
листопад
Січень–
грудень
Будівництво
132,3
208,3
217,1
206,4
202,8
184,2
179,6
165,2
156,7
146,6
141,3
 
     Будівлі
104,4
138,3
149,5
153,9
152,3
162,6
154,2
145,7
139,6
131,4
127,6
 
     з них
                       
       житлові
173,8
115,0
86,6
95,3
85,1
84,1
86,9
73,3
76,4
74,4
76,6
 
       нежитлові
91,3
143,3
164,7
166,9
168,1
180,4
169,0
161,7
152,7
143,0
136,9
 
     Інженерні
     споруди
200,0
360,6
362,8
296,3
286,8
211,3
210,6
188,4
176,7
164,1
157,0
 
  1 Індекс будівельної продукції розраховано на підставі індексу цін на будівельно-монтажні роботи, без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м.Севастополя.  
   
Обсяг виконаних будівельних робіт за видами будівельної продукції у 2017 році
   
(тис.грн)
 
Січень
Січень–
лютий
Січень–
березень
Січень–
квітень
Січень–
травень
Січень–
червень
Січень–
липень
Січень–
серпень
Січень–
вересень
Січень–
жовтень
Січень–
листопад
Січень–
грудень
Будівництво
19593
84025
155869
223700
314022
415105
518497
624940
743359
859041
1001363
 
     Будівлі
10859
38516
74182
106746
149577
207279
248971
304012
361515
417479
488388
 
     з них
                       
       житлові
2630
5120
7625
10858
14479
17996
23084
25321
31125
36725
41352
 
       нежитлові
8229
33396
66557
95888
135098
189283
225887
278691
330390
380754
447036
 
     Інженерні
     споруди
8734
45509
81687
116954
164445
207826
269526
320928
381844
441562
512975
 
   
 
       
   
 
Розробник: Управління інформатизації ГУС