ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ

       

У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ

 

25009, м.Кропивницький, вул. Соборна, 7А  
тел.: (0522) 33-32-40, (0522) 33-10-21,  
 
 
Ласкаво просимо на офіційний веб-сайт Головного управління статистики у Кіровоградській області
 
 

 

 

  СТАТИСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ    
 
Оновлено: 30.10.2017 10:34
Економічна діяльність
Капітальні інвестиції
Капітальні інвестиції за видами активів у січні–червні 2017 року
   
 
Освоєно (використано) капітальних інвестицій
тис.грн
у % до загального обсягу
Усього
2754284
100,0
  інвестиції у матеріальні активи
2745752
99,7
    житлові будівлі
105828
3,8
    нежитлові будівлі
261667
9,5
    інженерні споруди
86229
3,1
    машини, обладнання та інвентар
1714392
62,3
    транспортні засоби
524613
19,1
    земля
5197
0,2
    довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва
9465
0,3
    інші матеріальні активи
38361
1,4
  інвестиції у нематеріальні активи
8532
0,3
    з них
   
    програмне забезпечення та бази даних
4289
0,2
    права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні
    права, патенти, ліцензії, концесії тощо
1684
0,1
   
Капітальні інвестиції за джерелами фінансування у січні–червні 2017 року
   
 
Освоєно (використано) капітальних інвестицій
тис.грн
у % до загального обсягу
Усього
2754284
100,0
  у т.ч. за рахунок
   
  коштів державного бюджету
12118
0,4
  коштів місцевих бюджетів
169930
6,2
  власних коштів підприємств та організацій
2287085
83,0
  кредитів банків та інших позик
227973
8,3
  коштів іноземних інвесторів
  коштів населення на будівництво житла
42545
1,6
  інших джерел фінансування
14633
0,5
 
   
Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності у січні–червні 2017 року
   
 
Освоєно (використано) капітальних інвестицій
тис.грн
у % до загального обсягу
Усього
2754284
100,0
  Сільське, лісове та рибне господарство
1699831
61,7
    Сільське господарство, мисливство та надання пов’язаних із ними послуг
1694317
61,5
    Лісове господарство та лісозаготівлі
5514
0,2
    Рибне господарство
  Промисловість
554160
20,1
    Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
30467
1,1
    Переробна промисловість
459854
16,7
    Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
55034
2,0
    Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
8805
0,3
  Будівництво
120665
4,4
  Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
73233
2,6
    Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт
1108
0,0
    Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами
56269
2,0
    Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами
15856
0,6
  Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність
148098
5,4
    Наземний і трубопровідний транспорт
83257
3,0
    Водний транспорт
    Авіаційний транспорт
1
1
    Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту
1
1
    Поштова та кур’єрська діяльність
  Тимчасове розміщування й організація харчування
334
0,0
    Тимчасове розміщування
334
0,0
    Діяльність із забезпечення стравами та напоями
  Інформація та телекомунікації
1592
0,1
    Видавнича діяльність, виробництво кіно та відеофільмів, телевізійних програм, видання
    звукозаписів, діяльність у сфері радіо та телевізійного мовлення
1
1
    Телекомунікації (електрозв’язок)
646
0,0
    Комп’ютерне програмування та надання інших інформаційних послуг
1
1
  Фінансова та страхова діяльність
1
1
  Операції з нерухомим майном
11333
0,4
  Професійна, наукова та технічна діяльність
1883
0,1
    Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку, архітектури та інжинірингу, технічні
    випробування та дослідження, діяльність головних управлінь (хед-офісів)
828
0,0
    Наукові дослідження та розробки
1
1
    Рекламна діяльність і дослідження кон’юнктури ринку, інша професійна, наукова та технічна
    діяльність, ветеринарна діяльність
1
1
  Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
7129
0,3
  Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування
102901
3,7
  Освіта
5442
0,2
  Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
24704
0,9
  Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
2664
0,1
  Надання інших видів послуг
1
1
  1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.
   
Прийняття в експлуатацію житла у січні–червні 2017 року
   
 
Усього
У т.ч. у міських поселеннях
м2 загальної площі
у % до січня–червня 2016
м2 загальної площі
у % до січня–червня 2016
По області
23104
123,1
18065
141,4
    м.Кропивницький
14634
177,0
14634
177,0
    м.Знам’янка
144
21,6
144
21,6
    м.Олександрія
396
65,5
254
57,0
    м.Світловодськ
552
43,5
552
43,5
    райони
       
    Благовіщенський
112
64,0
112
    Бобринецький
    Вільшанський
    Гайворонський
567
201,1
534
387,0
    Голованівський
191
191
    Добровеличківський
    Долинський
558
558
    Знам’янський
42
    Кіровоградський
3717
81,4
    Компаніївський
    Маловисківський
171
397,7
129
    Новгородківський
117
18,0
117
18,0
    Новоархангельський
234
    Новомиргородський
157
261,7
157
261,7
    Новоукраїнський
74
29,4
74
29,4
    Олександрівський
303
55,0
303
426,8
    Олександрійський
620
166,7
105
140,0
    Онуфріївський
    Петрівський
71
66,4
71
66,4
    Світловодський
314
560,7
    Устинівський
130
130
   
Прийняття в експлуатацію об’єктів соціальної сфери у січні–червні 2017 року
   
 
Прийнято в експлуатацію
У % до січня–червня 2016
Житлові будівлі, м2 загальної площі
23104
123,1
Загальноосвітні навчальні заклади, учнівських місць
Дошкільні навчальні заклади, місць
20
25,0
Лікарні, ліжок
Амбулаторно-поліклінічні заклади, відвідувань за зміну
45
   
Індекси будівельної продукції за видами у 2017 році1
   
(у % до відповідного періоду попереднього року)
 
Січень
Січень–
лютий
Січень–
березень
Січень–
квітень
Січень–
травень
Січень–
червень
Січень–
липень
Січень–
серпень
Січень–
вересень
Січень–
жовтень
Січень–
листопад
Січень–
грудень
Будівництво
132,3
208,3
217,1
206,4
202,8
184,2
179,6
165,2
156,7
     
     Будівлі
104,4
138,3
149,5
153,9
152,3
162,6
154,2
145,7
139,6
     
     з них
                       
       житлові
173,8
115,0
86,6
95,3
85,1
84,1
86,9
73,3
76,4
     
       нежитлові
91,3
143,3
164,7
166,9
168,1
180,4
169,0
161,7
152,7
     
     Інженерні
     споруди
200,0
360,6
362,8
296,3
286,8
211,3
210,6
188,4
176,7
     
  1 Індекс будівельної продукції розраховано на підставі індексу цін на будівельно-монтажні роботи, без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м.Севастополя.  
   
Обсяг виконаних будівельних робіт за видами будівельної продукції у 2017 році
   
(тис.грн)
 
Січень
Січень–
лютий
Січень–
березень
Січень–
квітень
Січень–
травень
Січень–
червень
Січень–
липень
Січень–
серпень
Січень–
вересень
Січень–
жовтень
Січень–
листопад
Січень–
грудень
Будівництво
19593
84025
155869
223700
314022
415105
518497
624940
743359
     
     Будівлі
10859
38516
74182
106746
149577
207279
248971
304012
361515
     
     з них
                       
       житлові
2630
5120
7625
10858
14479
17996
23084
25321
31125
     
       нежитлові
8229
33396
66557
95888
135098
189283
225887
278691
330390
     
     Інженерні
     споруди
8734
45509
81687
116954
164445
207826
269526
320928
381844
     
   
 
       
   
 
Розробник: Управління інформатизації ГУС