ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ

       

У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ

 

25009, м.Кропивницький, вул. Соборна, 7А  
тел.: (0522) 33-32-40, (0522) 33-10-21,  
 
 
Ласкаво просимо на офіційний веб-сайт Головного управління статистики у Кіровоградській області
 
 

 

 

 
 
 Архів:     2012      2013      2014       2015      2016      2017
Оновлено: 16.01.2018 11:39
СТАТИСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ
ПРОЕКТ
План-графік оновлення матеріалів розділу “Статистична інформація” веб-сайту
Головного управління статистики у Кіровоградській області у 2018 році
 
Перелік матеріалів
Дата оприлюднення
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
Демографічна та соціальна статистика
Населення та міграція
Чисельність населення
24
26
26
24
24
25
24
22
24
24
26
26
Природний рух населення
24
26
26
24
24
25
24
22
24
24
26
26
Міграційний рух населення
26
22
Населення (1995-2017рр.)
25
27
Ринок праці
Зайнятість та безробіття
Основні показники ринку праці у 2000-2017рр.
30
Основні показники ринку праці 
30
27
28
28
Економічна активність населення за статтю та місцем проживання
06
Зареєстроване безробіття та кількість вакансій
16
16
17
16
18
17
16
18
17
16
18
Оплата праці та соціально-трудові відносини
Темп зростання/зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати (2002-2017)
06
Кількість, робочий час та оплата праці штатних працівників за видами економічної діяльності
02
05
03
04
04
04
02
03
04
02
03
Кількість, відпрацьований час та середньомісячна заробітна плата штатних працівників по містах та районах
02
31
30
30
Заборгованість із виплати заробітної плати на кінець року
08
Темп зростання/зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати
02
05
03
04
04
04
02
03
04
02
03
Середня заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності 
02
05
03
04
04
04
02
03
04
02
03
Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності 
02
05
03
04
04
04
02
03
04
02
03
Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності (2010-2017)
06
Заборгованість із виплати заробітної плати
02
05
02
04
04
05
02
03
04
02
03
Освіта
Дошкільні навчальні заклади (1995-2017)
18
Загальноосвітні навчальні заклади (1995-2017)
04
Професійно-технічні навчальні заклади (1995-2017)
04
Вищі навчальні заклади (1995-2017)
21
Охорона здоров’я
Заклади охорони здоров’я (1995-2017)
           
04
         
Медичні кадри (1995-2017)
           
04
         
Захворюваність населення (1995-2017)
           
04
         
Доходи та умови життя
Характеристика домогосподарств 
06
Структура сукупних витрат домогосподарств 
06
Структура сукупних ресурсів домогосподарств
06
Розподіл населення за рівнем середньодушових еквівалентних загальних доходів
13
Диференціація життєвого рівня населення 
13
Споживання продуктів харчування в домогосподарствах 
06
Соціальний захист
Середній розмір місячної пенсії та кількість пенсіонерів (1995-2017)
20
Кількість усиновлених дітей (2000-2017)
18
Населені пункти та житло
Житловий фонд (1995-2017)
10
Правосуддя та злочинність
Правопорушення (1995-2017)
08
Культура
Заклади культури та мистецтва (1995-2017)
22
Засоби масової інформації та книговидання (1995-2017)
22
Економічна статистика
Національні рахунки
Валовий регіональний продукт
04
12
Доходи населення Кіровоградської області
26
04
Економічна діяльність
Діяльність підприємств
Кількість суб'єктів господарювання за видами економічної діяльності 
23
Кількість зайнятих працівників у суб'єктів господарювання за видами економічної діяльності 
23
Кількість зайнятих працівників у суб'єктів господарювання по містах обласного значення та районах
23
Кількість найманих працівників у суб'єктів господарювання за видами економічної діяльності 
23
Кількість найманих працівників у суб'єктів господарювання по містах обласного значення та районах
23
Витрати на оплату праці підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства
26
23
Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб'єктів господарювання за видами економічної діяльності
23
Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб'єктів господарювання по містах обласного значення та районах 
23
Кількість суб'єктів господарювання по містах обласного значення та районах
23
Показники структурної статистики по суб'єктах господарювання з розподілом за їх розмірами
24
Кількість підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства
26
23
Кількість зайнятих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства
26
23
Кількість найманих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства
26
23
Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства
26
23
Показники діяльності підприємств по містах обласного значення та районах
26
23
Фінансові результати підприємств до оподаткування за видами економічної діяльності
21
23
Фінансові результати підприємств до оподаткування за видами економічної діяльності промисловості
21
23
Фінансові результати підприємств до оподаткування по містах обласного значення та районах
21
23
Фінансові результати до оподаткування за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства  
21
23
Фінансові результати до оподаткування великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності 
27
26
27
Фінансові результати до оподаткування великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності промисловості
27
26
27
Рентабельність операційної діяльності підприємств за видами економічної діяльності
23
Рентабельність операційної діяльності підприємств за видами економічної діяльності промислової
23
Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності
27
26
27
Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності промислової
27
26
27
Показники балансу підприємств за видами економічної діяльності 
23
Внутрішня торгівля
Роздрібна торгівля 
24
22
22
24
23
22
24
22
24
24
22
26
Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі по містах обласного значення та районах
05
18
18
18
Основні показники роздрібної торгівлі (1991-2017)
21
Структура оптового товарообороту підприємств оптової торгівлі (2005–2017)
15
Структура оптового товарообороту підприємств оптової торгівлі 
18
18
18
Капітальні інвестиції
Капітальні інвестиції за видами активів
02
01
31
30
Капітальні інвестиції за джерелами фінансування 
02
01
31
30
Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності
02
01
31
30
Капітальні інвестиції за видами активів (2010-2017)
11
Капітальні інвестиції за джерелами фінансування (2010-2017)
11
Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності (2010-2017)
11
Сільське, лісове та рибне господарство
Сільське господарство
Виробництво сільськогосподарських культур у звітному році 
18
17
18
18
19
Виробництво сільськогосподарських культур за категоріями господарств
18
17
18
18
19
Виробництво культур зернових і зернобобових у сільськогосподарських підприємствах по містах обласного значення та районах
18
17
18
18
19
Рослинництво (1995–2017)
26
Посівні площі культур озимих на зерно та зелений корм за категоріями господарств 
28
Посівні площі култур озимих на зерно та зелений корм у сільськогосподарських підприємствах по містах обласного значення та районах
28
Виробництво соняшнику у сільськогосподарських підприємствах по містах обласного значення та районах
18
18
19
Внесення мінеральних та органічних добрив під урожай сільськогосподарських культур
21
Кількість сільськогосподарських тварин
21
Кількість сільськогосподарських тварин
14
15
13
16
14
13
14
13
12
14
13
Виробництво основних видів продукції тваринництва 
14
15
13
16
14
13
14
13
12
14
13
Виробництво основних видів продукції тваринництва 
21
Кількість сільськогосподарських тварин за категоріями господарств
14
15
13
16
14
13
14
13
12
14
13
Кількість сільськогосподарських тварин за категоріями господарств
21
Виробництво продукції тваринництва у сільськогосподарських підприємствах по містах обласного значення та районах
14
15
13
16
14
13
14
13
12
14
13
Виробництво продукції тваринництва у сільськогосподарських підприємствах по містах обласного значення та районах
21
Кількість сільськогосподарських тварин у сільськогосподарських підприємствах по містах обласного значення та районах
14
15
13
16
14
13
14
13
12
14
13
Кількість сільськогосподарських тварин у сільськогосподарських підприємствах по містах обласного значення та районах
21
Тваринництво (1995–2017) 
21
Середні ціни реалізованої продукції сільського господарства сільськогосподарськими підприємствами 
22
02;22
24
23
21
23
21
21
24
21
21
Середні ціни реалізованої продукції сільського господарства сільськогосподарськими підприємствами (1996–2017)
02
Основні показники ведення мисливського господарства (1991-2017)
13
Кількість мисливських тварин та їх добування за видами
13
Кількість мисливських тварин та їх добування по районах
13
Основні показники ведення лісогосподарської діяльності (1990-2017)
17
Заготівля ліквідної деревини (2010-2017)
17
Відтворення лісів (2010-2017)
17
Загибель лісових насаджень за причинами (2010-2017)
17
Заготівля деревини за породним складом деревостанів 
17
Заготівля деревини за системами та видами рубок 
17
Лісові пожежі по містах обласного значення та районах
17
Захист лісів від шкідників і хвороб (2005-2017)
17
Індекси сільськогосподарської продукції (1992-2017)
01
Надходження продукції тваринництва на переробні підприємства 
13
24
24
25
Наявність культур зернових і зернобобових, соняшнику в сільськогосподарських підприємствах та підприємствах, що займаються їхнім зберіганням та переробкою
22
Наявність культур зернових і зернобобових, соняшнику в сільськогосподарських підприємствах та підприємствах, що займаються їхнім зберіганням та переробкою
22
22
24
23
21
23
21
21
24
21
21
Енергетика
Використання та запаси палива 
22
Використання палива 
26
27
27
27
29
26
26
27
26
26
27
26
Запаси палива
26
27
27
27
29
26
26
27
26
26
27
26
Постачання та використання енергії
26
Промисловість
Індекси промислової продукції за видами діяльності
29
01;28
27
30
27
27
29
27
29
28
27
Індекси промислової продукції за видами діяльності (2013-2017)
27
Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності 
05
06
04
07
05
05
06
05
04
05
05
Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності 
13
Виробництво промислової продукції за видами
25
27
26
25
25
26
25
27
25
25
26
27
Виробництво промислової продукції за видами (2011-2017)
17
Будівництво
Загальна площа та кількість квартир в прийнятих в експлуатацію житлових будинках (2010-2017) 
12
Кількість та загальна площа прийнятих в експлуатацію будівель по містах обласного значення та районах
13
12
11
11
Прийняття в експлуатацію квартир у житлових будинках по містах обласного значення та районах
13
Прийняття в експлуатацію житлових будівель за видами (2010-2017)
02
Індекси будівельної продукції за видами 
29
01;29
02;30
02;27
29
27
29
28
27
Обсяг виконаних будівельних робіт за видами будівельної продукції
29
01;29
02;30
02;27
29
27
29
28
27
Індекси будівельної продукції за видами 
01
Обсяг виконаних будівельних робіт за видами будівельної продукції (2010-2017)
01
Транспорт
Вантажооборот та обсяги перевезень вантажів
25
23
23
25
24
25
25
23
25
25
23
26
Пасажирооборот та кількість перевезень пасажирів
25
23
23
25
24
25
25
23
25
25
23
26
Обсяг перевезених вантажів за видами транспорту (1995-2017)
15
Кількість перевезених пасажирів за видами транспорту (1995-2017)
15
Кількість дорожньо-транспортних пригод та кількість потерпілих у них (2000-2017)
15
Туризм
Готелі та інші місця для тимчасового проживання
не оновлюється
Санаторно-курортні та оздоровчі заклади (1995-2017)
11
Колективні засоби розміщування (2011-2017)
11
Туристичні потоки (2000-2017)
11
Дитячі заклади оздоровлення та відпочинку, які працювали влітку (2000-2018)
02
Реєстр статистичних одиниць
Показники Єдиного державного реєстру підприємств та організацій
12
12
12
Навколишнє середовище
Викиди забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю в атмосферне повітря (1990-2017)
26
Викиди діоксиду сірки та діоксиду азоту в атмосферне повітря (1990-2017)
26
Викиди основних забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю в атмосферне повітря
26
Викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення по містах обласного значення та районах
26
Викиди забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю у атмосферне повітря за видами економічної діяльності (секція за КВЕД)
26
Утворення та поводження з відходами (1995-2017)
28
Утворення та поводження з відходами І-ІІІ класів небезпеки за категоріями матеріалів
25
28
Утворення та поводження з відходами І-ІV класів небезпеки за категоріями матеріалів
25
28
Утворення відходів по містах обласного значення та районах
28
Поводження з відходами по містах обласного значення та районах
28
Загальний обсяг відходів, накопичених протягом експлуатації, у місяцях видалення відходів по містах тобласного значення та районах
28
Утворення відходів за видами економічної діяльності та у домогосподарствах
28
Кількість установок для поводження з відходами, спеціально відведених місць та об'єктів видалення відходів
28
Капітальні інвестиції на охорону навколишнього природного середовища за видами природоохоронних заходів (2006-2017)
29
Витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами природоохоронних заходів
29
Витрати на охорону навколишнього природного середовища по містах обласного значення та районах
29
Витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами економічної діяльності
29
Поточні витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами природоохоронних заходів (2000-2017)
29
Зовнішньоекономічна діяльність та платіжний баланс
Прямі інвестиції (акціонерний капітал, боргові інструменти)
02
01
31
30
Прямі інвестиції (акціонерний капітал) (2010-2017)
02
Прямі інвестиції (акціонерний капітал) в економіці Кіровоградської області: за видами економічної діяльності, по містах обласного значення та районах, з країн світу за видами економічної діяльності
02
01
31
30
Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами
22
20
23
20
22
20
23
21
20
23
20
21
Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами
01
Товарна структура зовнішньої торгівлі 
22
20
23
20
22
20
23
21
20
23
20
21
Товарна структура зовнішньої торгівлі
01
Динаміка географічної структури зовнішньої торгівлі товарами (1996-2017 роки)
01
Динаміка географічної структури зовнішньої торгівлі послугами (1996-2017 роки)
30
Географічна структура зовнішньої торгівлі послугами Кіровоградської області 
21
22
21
21
Структура зовнішньої торгівлі послугами за видами
21
22
21
21
Щоквартальні обсяги зовнішньої торгівлі послугами за країнами світу
31
Щоквартальні обсяги зовнішньої торгівлі послугами за видами 
31
Ціни
Індекси споживчих цін на товари та послуги (до попереднього місяця)
15
15
16
16
14
13
15
14
16
14
14
Індекси споживчих цін на товари та послуги (до грудня попереднього року)
15
15
16
16
14
13
15
14
16
14
14
Індекси споживчих цін на товари та послуги (2007–2017) (грудень до грудня попереднього року)
Наука, технології та інновації
Кількість працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок, за категоріями персоналу (2010-2017)
07
Витрати на виконання наукових досліджень і розробок за видами робіт (2010-2017)
07
Інноваційна активність промислових підприємств (2007-2017)
10
Джерела фінансування інноваційної діяльності промислових підприємств (2007-2017)
10
Впровадження інновацій на промислових підприємствах (2007-2017)
10
Інформаційне суспільство
Обсяг реалізованих послуг у сфері телекомунікацій та поштового зв'язку
22
22
22
22
Кількість засобів фіксованого телефонного зв’язку
22
22
22
22
Кількість поштових відправлень (2000-2017)
22
Багатогалузева статистична інформація
Комплексна статистика
Основні показники соціально-економічного розвитку Кіровоградської області
30
27
29
27
30
02;30
30
28
30
29
28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
Розробник: Управління інформатизації ГУС