ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ

       

У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ

 

25009, м.Кропивницький, вул. Соборна, 7А  
тел.: (0522) 33-32-40, (0522) 33-10-21, e-mail: gus@kr.ukrstat.gov.ua  
 
 
Ласкаво просимо на офіційний веб-сайт Головного управління статистики у Кіровоградській області
 
 

 

 

  ПРЕС-ВИПУСКИ   
 
Оновлено: 28.04.2017 9:57
 
28.04.2017 
Діяльність будівельних підприємств Кіровоградської області у січні–березні 2017 року
 
У січні–березні 2017р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 155,9 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні–березні 2017р. порівняно з січнем–березнем 2016р. становив 217,1%.
Нове будівництво, реконструкція та технічне переоcнащення склали 73,2% загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – 14,2% та 12,6% відповідно.
Підприємствами обласного центру виконано 78,2% обсягу будівельних робіт по області.
 
28.04.2017 
Діяльність будівельних підприємств м.Кропивницького у січні–березні 2017 року
 
У січні–березні 2017р. підприємствами м.Кропивницького виконано будівельних робіт на суму 121,9 млн.грн або 78,2% обсягу робіт по області.
Підприємства міста займалися підготовкою ділянок для гірничих робіт, будівництвом, реконструкцією та ремонтом житлових будівель, промислових та торговельних підприємств, транспортних споруд, ліній електропередачі та зв’язку.
Нове будівництво, реконструкція та технічне переоcнащення склали 75,8% загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – 13,7% та 10,5% відповідно.
 
28.04.2017
До Дня охорони праці
 
За ініціативою Міжнародної організації праці понад 100 країн світу 28 квітня відзначають Всесвітній день охорони праці.
З метою привернення уваги до питань охорони праці в Україні згідно з Указом Президента від 18 серпня 2006р. офіційно відзначається День охорони праці.
Одним із девізів Дня охорони праці є запобігання професійним захворюванням, які зумовлені впливом на працівника шкідливих факторів виробничого середовища.
Охорона життя і здоров’я працюючих від впливу небезпечних та шкідливих виробничих чинників має важливе соціальне значення, оскільки безпосередньо впливає на якість та тривалість життя, працездатність людини, а відтак – на її добробут.
Раз у два роки органами державної статистики проводиться статистичне обстеження стану умов праці на підприємствах.
У 2015 році обстеженню підлягали підприємства промисловості, сільського господарства, будівництва, транспорту та установи охорони здоров’я Кіровоградської області. Наприкінці 2015р. на цих підприємствах було зайнято 95,5 тис. осіб, з яких 18,8 тис. осіб (19,7%) працювали у несприятливих умовах.
Найвища питома вага працівників, які були зайняті в умовах, що не відповідають встановленим санітарно-гігієнічним нормам, зосереджено на підприємствах добувної промисловості і розроблення кар’єрів.
Найбільш розповсюдженим серед небезпечних факторів виробничого середовища був підвищений рівень шуму, інфразвуку, ультразвуку. Під дією цих факторів працювали 10,1 тис. осіб, або 10,6% облікової кількості штатних працівників.
Відповідно до чинного законодавства працівникам, які зайняті на роботах зі шкідливими умовами праці, надавались пільги та компенсації у вигляді додаткових відпусток, скороченого робочого тижня, доплат за умови праці, безкоштовного лікувально-профілактичного харчування та видачі молока або інших рівноцінних продуктів харчування, права на пенсію на пільгових умовах.
Кількість працівників, яким встановлено хоча б один із видів пільг та компенсацій, у 2015р. становила 41,5 тис. осіб, або 43,5% облікової кількості штатних працівників.
 
27.04.2017
Промислове виробництво Кіровоградської області у січні–березні 2017 року
 
У січні–березні 2017р. порівняно з січнем–березнем 2016р. випуск промислової продукції в області збільшився на 13,8%, у т.ч. у добувній промисловості та розробленні кар’єрів на 20,9%, переробній промисловості – на 12,9%, постачанні і розподіленні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – на 6,4%.
У виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів випуск промислової продукції порівняно з січнем–березнем 2016р. збільшився на 17,3%, у т.ч. у виробництві молочних продуктів – у 2,2 раза, інших харчових продуктів – на 33,6%, олії та тваринних жирів – на 16,2%, хліба, хлібобулочних і борошняних виробів – на 4,4%, готових кормів для тварин – на 2,7%. Водночас у виробництві продуктів борошномельно-круп’яної промисловості обсяги продукції зменшились на 24,9%, м’яса та м’ясних продуктів – на 8,1%.
 
27.04.2017
Використання палива у Кіровоградській області у березні 2017 року
 
У березні 2017р. підприємствами та організаціями Кіровоградської області використано на виробничі, комунально-побутові потреби газу природного 46,8 млн.м3, що на 12,3% менше березня 2016р., вугілля бурого – 0,1 тис.т (на 49,8% менше), вугілля кам’яного – 14,5 тис.т (на 19,5% менше), мазутів топкових важких – 0,2 тис.т (у 1,5 раза більше), бензину моторного – 1,2 тис.т (на 3,7% більше), газойлів (палива дизельного) – 8,4 тис.т (на 4% більше).
 
25.04.2017
Продаж світлих нафтопродуктів та газу на території Кіровоградської області через АЗС у березні 2017 року
 
У березні 2017р. на території Кіровоградської області 207 автозаправних станцій здійснили продаж світлих нафтопродуктів та газу на суму 176,1 млн.грн.
Бензину моторного реалізовано 2,8 тис.т, пропану та бутану скраплених – 2 тис.т, газойлів (палива дизельного) – 1,6 тис.т, газу природного скрапленого або у газоподібному стані (метану) – 0,3 тис.т.
В обсязі реалізованого бензину моторного найбільшим попитом користувався бензин моторний марки А–92, частка продажу якого у загальному обсязі склала 68,8%, найменшим – А–80.
Станом на 1 квітня 2017р. запаси бензину моторного на АЗС області становили 2,7 тис.т, газойлів (палива дизельного) – 1,4 тис.т, пропану та бутану скраплених – 0,3 тис.т.
 
25.04.2017
Демографічна ситуація на території Кіровоградської міськради у січні–лютому 2017 року
 
Станом на 1 березня 2017р. на території м.Кропивницького (з урахуванням смт Нове), за оцінкою, проживало 237,9 тис. осіб, що становило 24,7% населення області.
У січні–лютому 2017р. через природні та міграційні втрати чисельність населення, яке проживало та території Кіровоградської міськради, зменшилась на 332 особи. Природне скорочення населення становило 6,9 особи у розрахунку на 1000 жителів, міграційне скорочення – 1,71.
На території Кіровоградської міськради у січні–лютому 2017р зареєстровано народження 339 дітей та 605 померлих осіб, що відповідно на 11% та на 1,9% менше ніж у січні–лютому 2016р.
 
25.04.2017
Демографічна ситуація в Кіровоградській області у січні–лютому 2017 року
 
Станом на 1 березня 2017р. в області, за оцінкою, проживало 964,2 тис. осіб. Частка міського населення складала 62,9%.
У січні–лютому 2017р. чисельність населення області скоротилася на 1520 осіб, що в розрахунку на 1000 жителів становило 9,7 особи. Зменшення чисельності населення області відбулось виключно за рахунок природного скорочення (1702 особи). Водночас зафіксовано міграційний приріст населення (182 особи).
Найвищими темпами скорочувалась чисельність населення Компаніївського (0,32%), Гайворонського, Долинського та Маловисківського (по 0,3%) районів (в середньому по області – 0,16%).
Обсяг природного скорочення становив 10,9 особи у розрахунку на 1000 жителів (у січні–лютому 2016р. – 10,2 особи). Найнижчий рівень природного скорочення спостерігався на території Кіровоградської міськради (6,9 особи), найвищий – в Олександрівському районі (18,1 особи).
Рівень народжуваності в середньому по області становив 8,4 особи у розрахунку на 1000 жителів та коливався від 11,3 народженого у Новоукраїнському районі до 5,3 народженого на території Світловодської міськради.
Рівень смертності в середньому по області становив 19,3 особи у розрахунку на 1000 жителів. Найнижчий рівень смертності зафіксовано на території Кіровоградської міськради (15,7 особи), найвищий – в Олександрівському районі (28,8 особи).
Інтенсивність загального міграційного приросту населення області у січні–лютому 2017р. становила 1,17 особи на 1000 жителів.
 
24.04.2017
Обсяг роздрібного товарообороту підприємств-юридичних осіб по Кіровоградській області у 2017 році
 
Обсяг роздрібного товарообороту підприємств-юридичних осіб Кіровоградської області, основним видом діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–березні 2017р. становив 2172,7 млн.грн, що в порівнянних цінах на 8% більше обсягу січня–березня 2016р.
У березні 2017р. обсяг роздрібного товарообороту порівняно з березнем 2016р. збільшився на 15,5% та становив 802,9 млн.грн.
Частка обсягу товарообороту підприємств області у загальному обсязі товарообороту України склала 1,8%.
Обсяг роздрібного товарообороту у розрахунку на одну особу по області в середньому за місяць склав 749,9 грн.
 
24.04.2017
Робота автомобільного транспорту м.Кропивницького у січні–березні 2017 року
 
У січні–березні 2017р. автотранспортними підприємствами м.Кропивницького (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами–підприємцями) перевезено 1,1 млн.т вантажів, що у 3,1 раза більше ніж у січні–березні 2016р., вантажооборот збільшився на 18% і становив 91,9 млн.ткм.
Питома вага вантажних перевезень автотранспортними підприємствами міста у загальному обсязі вантажних перевезень по області склала 67,4%.
У січні–березні 2017р. перевізниками м.Кропивницького перевезено 6,6 млн. пасажирів, що на 1% менше ніж у січні–березні 2016р., пасажирооборот зменшився на 6,3% і склав 112,3 млн.пас.км. Питома вага пасажирських перевезень по місту у загальному обсязі пасажирських перевезень по області склала 59,5%.
 
24.04.2017
Робота підприємств транспортного комплексу Кіровоградської області у січні–березні 2017 року
 
У січні–березні 2017р. підприємствами транспорту Кіровоградської області перевезено 3,4 млн.т вантажів, що на 30% більше ніж у січні–березні 2016р., вантажооборот збільшився на 3,1% і становив 6752,2 млн.ткм.
Послугами пасажирського транспорту скористалися 15,8 млн. пасажирів, що на 9,4% більше обсягу січня–березня 2016р. Пасажирооборот зменшився на 0,7% і становив 520,6 млн.пас.км.
Залізницею у січні–березні 2017р. як і у січні–березні 2016р. перевезено 1,2 млн. пасажирів.
Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами–підприємцями) у січні–березні 2017р. перевезено 11,2 млн. пасажирів, що на 5,6% менше порівняно з відповідним періодом минулого року, пасажирооборот зменшився на 7,3% і становив 184,2 млн.пас.км.
Найбільша частка пасажирських перевезень автотранспортом серед міст та районів області належала перевізникам міст Кропивницького, якими було перевезено 6,6 млн. пасажирів, Олександрії та Світловодська – по 1 млн. пасажирів та Кіровоградського району – 1,4 млн. пасажирів.
Авіаційним транспортом у січні–березні 2017р. перевезено 15,5 тис. пасажирів, що на 8,4% більше ніж у січні–березні 2016р., пасажирооборот зменшився на 1,5% і склав 6,4 млн.пас.км.
Тролейбусами у січні–березні 2017р. перевезено 3,5 млн. пасажирів, що у 2,3 раза більше ніж у січні–березні 2016р.
 
21.04.2017 
Про надання населенню субсидій у березні 2017 року
 
Кількість домогосподарств, які отримували субсидії у березні 2017р., становила 40,6% загальної кількості домогосподарств області.
Загальна сума субсидій, призначених домогосподарствам для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у січні–березні 2017р., становила 51,2 млн.грн. Середній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на одне домогосподарство у березні 2017р. становив 822,2 грн. У січні–березні 2017р. загальна сума субсидій готівкою, призначених домогосподарствам на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 24,1 млн.грн. Середній розмір призначеної субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива у березні 2017р. на одне домогосподарство становив 2962,2 грн. У січні–березні 2017р. загальна сума субсидій готівкою, отриманих домогосподарствами на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 21,2 млн.грн.
 
21.04.2017 
Продаж споживчих товарів за усіма каналами реалізації у Кіровоградській області у січні–березні 2017 року
 
Оборот роздрібної торгівлі Кіровоградської області у січні–березні 2017р. становив 3204,8 млн.грн, що на 7,6% більше обороту січня–березня 2016р.
У березні 2017р. порівняно із попереднім місяцем та березнем 2016р. оборот роздрібної торгівлі збільшився на 17,5% та 15,1% відповідно.
Частка обороту торгової мережі підприємств у загальному обсязі обороту роздрібної торгівлі склала 67,8%, підприємців-фізичних осіб – 32,2%.
Обсяг обороту роздрібної торгівлі у розрахунку на одну особу у середньому за місяць становив 1106,1 грн, абсолютний приріст до січня–березня 2016р. склав 203,9 грн.
 
21.04.2017 
Реалізація сільськогосподарської продукції сільськогосподарськими підприємствами Кіровоградської області у січні–березні 2017 року
 
У січні–березні 2017р. сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) реалізовано 424 тис.т культур зернових та зернобобових, що у 2,3 раза більше ніж у січні–березні 2016р., у т.ч. пшениці – 104,5 тис.т (у 2 рази), кукурудзи на зерно – 285,9 тис.т (у 2,4 раза), ячменю – 22,3 тис.т (у 1,9 раза), бобів сої – 13,7 тис.т (на 26%), насіння соняшнику – 95,4 тис.т (на 10,3%). Водночас тварин сільськогосподарських (у живій масі) реалізовано 2,9 тис.т, що у 1,9 раза менше ніж у січні–березні 2016р., молока – 11,4 тис.т (на 1,8%). – 59,8 тис.т (на 28,7%). Водночас бобів сої реалізовано 7,2 тис.т, що на 11,1% менше ніж у січні–лютому 2016р., тварин сільськогосподарських (у живій масі) – 1,8 тис.т (на 28,7%), молока – 7,2 тис.т (на 1,3%).
Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) за всіма напрямами реалізації у січні–березні 2017р. порівняно з січнем–березнем 2016р. зросли на 13,6%, у т.ч. продукції рослинництва – на 12,3%, тваринництва – на 41,8%.
 
20.04.2017
Зовнішня торгівля товарами м.Кропивницького у січні–лютому 2017 року
 
Обсяг експорту товарів м.Кропивницького у січні–лютому 2017р. становив 40,7 млн.дол. США (у 2,1 раза більше проти січня–лютого 2016р.), імпорту – 22,1 млн.дол. (у 2 рази більше).
Зовнішньоторговельні операції здійснювались з 71 країною світу. Основними ринками збуту продукції були країни Азії та СНД.
Основу експорту товарів склали жири та олії тваринного або рослинного походження, машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання, готові харчові продукти.
Імпорт в основному складався з механічних машин, засобів наземного транспорту, крім залізничного, взуття, головних уборів, парасольок.
 
20.04.2017
Зовнішня торгівля товарами Кіровоградської області з країнами ЄС у січні–лютому 2017 року
 
Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу у січні–лютому 2017р. становив 13 млн.дол. США, імпорту – 11,4 млн.дол., що відповідно на 24,7% та в 1,9 раза більше порівняно з січнем–лютим 2016р.
Зовнішньоторговельні операції проводилися з 26 країнами Європейського Союзу.
Найбільше експортовано продуктів рослинного походження, жирів та олій тваринного або рослинного походження, готових харчових продуктів, мінеральних продуктів, текстильних матеріалів та текстильних виробів.
Основу імпортних надходжень склали механічні машини, засоби наземного транспорту, крім залізничного, полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них.
 
20.04.2017
Експорт товарів Кіровоградської області у січні–лютому 2017 року
 
Обсяг експорту товарів області у січні–лютому 2017 року становив 73,4 млн.дол. США та порівняно з січнем–лютим 2016р. збільшився у 1,9 раза.
Область експортувала товари до 74 країн світу. Найбільше товарів експортовано до Індії, Російської Федерації, Єгипту, Іспанії, Китаю.
У товарній структурі переважали жири та олії тваринного або рослинного походження, продукти рослинного походження, машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання.
 
14.04.2017
Цінова ситуація в Кіровоградській області у cічні–березні 2017 року
 
Індекс споживчих цін в області у січні–березні 2017р. становив 104,3% (в Україні – 103,9%).
Ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 4,5%. Найбільше (на 21,1%) подорожчали овочі. На 12,5–1,7% зросли ціни на фрукти, хліб, масло, кондитерські вироби з цукру, маргарин, сири, цукор, сметану, кондитерські вироби з борошна, продукти переробки зернових, макаронні вироби, морозиво, інші продукти харчування, молоко, рибу та продукти з риби, м’ясо та м’ясопродукти, рис, кисломолочну продукцію, олію соняшникову. Водночас суттєво (на 27,5%) знизились ціни на яйця; на 4,1–2,7% подешевшали сало, олія оливкова, шоколад.
Ціни на алкогольні напої, тютюнові вироби зросли на 4,3%, у т.ч. тютюнові вироби – на 9,5%, алкогольні напої – на 1,1%.
Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 6,6% відбулося за рахунок підвищення тарифів на утримання будинків та прибудинкових територій на 31,2% та електроенергію – на 28,1%.
Підвищення цін на транспорт у цілому на 7,4% відбулося в основному за рахунок подорожчання проїзду в автодорожньому транспорті на 17,9%, палива та мастил – на 4,5%, автомобілів – на 3,9%. Разом з цим на 7,5% знизились ціни на пасажирські перевезення залізничним транспортом.
Зростання цін у сфері охорони здоров’я на 3,1%, насамперед спричинено підвищенням цін на амбулаторні послуги на 10,8%. Крім того на 2,5% зросли ціни на фармацевтичну продукцію.
Послуги освіти подорожчали на 0,9% головним чином за рахунок підвищення плати за утримання дітей у дошкільних закладах на 6,7%.
Ціни у сфері відпочинку та культури зросли на 1,9% в основному через подорожчання послуг кабельного телебачення на 15%, газет – на 12,8%, туристичних послуг – на 4,7%.
 
14.04.2017 
Основні показники роботи галузі тваринництва в Кіровоградській області у січні-березні 2017 року
 
Виробництво м’яса (реалізація сільськогосподарських тварин на забій у живій масі) усіма категоріями господарств у січні–березні 2017р. склало 16,9 тис.т та залишилося на рівні січня–березня 2016р.
У січні–березні 2017р. загальне виробництво молока порівняно з січнем–березнем 2016р. зменшилося на 1,1% і склало 56 тис.т, у т.ч. у господарствах населення – на 1,4% (42,9 тис.т), у сільськогосподарських підприємствах – залишилося на рівні січня–березня 2016р. і склало 13,1 тис.т.
Загальне виробництво яєць від птиці свійської усіх видів порівняно з січнем–березнем 2016р. зменшилося на 21,9% і склало 75,8 млн.шт, у т.ч. в сільськогосподарських підприємствах – у 39,3 раза (0,6 млн.шт), господарствах населення – зросло на 2,5% (75,2 млн.шт).
Станом на 1 квітня 2017р. загальна кількість великої рогатої худоби становила 118,8 тис. голів, що на 1% менше ніж на 1 квітня 2016р., у т.ч. корів – 57,6 тис. голів (на 1,7%), свиней – 243,3 тис. голів (на 7,4%), овець та кіз – 51,3 тис. голів (на 1,3%), птиці – 3602,3 тис. голів (на 7,8%).
 
13.04.2017 
Індекси споживчих цін у березні 2017 року
 
Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у березні 2017р. порівняно з попереднім місяцем в Кіровоградській області становив 101,7%, в Україні – 101,8%.
 
12.04.2017
Ведення мисливського господарства в Кіровоградській області
 
У 2016р. мисливський фонд Кіровоградської області включав 5 видів копитних тварин (7,5 тис. голів), 13 – хутрових звірів (94,5 тис. голів), 23 – птахів (952,5 тис. голів).
Площа мисливських угідь у 2016р. склала 1960 тис.га, на якій здійснювали діяльність 16 господарств.
Порівняно з 2015р. загальні витрати на ведення мисливського господарства збільшилися на 16,7% та становили 6,9 млн.грн, загальні надходження від ведення мисливського господарства – на 14,9% (4,6 млн.грн).
Протягом 2016р. добуто (відстріляно) 286 голів копитних тварин, 14,9 тис. голів хутрових звірів та 301,6 тис. голів пернатої дичини.
 
10.04.2017 
До Дня довкілля
 
День довкілля – це привід звернути увагу громадян нашої держави на проблеми навколишнього середовища та спрямувати діяльність громадськості на збереження довкілля. Вжиття таких заходів покращить стан навколишнього середовища, забезпечить здорові умови проживання та збереження довкілля для прийдешніх поколінь.
За попередніми даними протягом 2016р. від стаціонарних джерел забруднення у повітряний басейн Кіровоградської області надійшло 11,8 тис.т викидів забруднюючих речовин, що на 16,5% менше ніж у 2015р.
У розрахунку на 1 км2 припадає 480,5 кг викидів забруднюючих речовин (у 2015р. – 575,6 кг), на одну особу – 12,2 кг (14,5 кг).
Основними забруднювачами довкілля області є підприємства переробної промисловості (52,9% загального обсягу викидів забруднюючих речовин), транспорту, складського господарства, поштової та кур'єрської діяльності (21,1%) та добувної промисловості і розроблення кар'єрів (16,1%).
Із загальної кількості забруднюючих речовин викиди метану та діоксиду азоту, які належать до парникових газів, становили відповідно 2 тис.т та 1,2 тис.т. Крім того, в атмосферу надійшло 1017,3 тис.т діоксиду вуглецю, який також має парникову дію.
 
06.04.2017 
Прямі іноземні інвестиції в економіку м.Кропивницького у 2016 році
 
У 2016р. в економіку м.Кропивницького іноземними інвесторами унесено 7,5 млн.дол. США прямих інвестицій (акціонерного капіталу).
Станом на 31 грудня 2016р. обсяг прямих інвестицій склав 18,9 млн.дол. США (32% загального обсягу інвестицій по області) та порівняно з початком 2016р. збільшився в 1,5 раза.
В економіку міста вклали капітал інвестори 23 країн світу, серед яких провідні партнери: Кіпр, Велика Британія та Сейшельські Острови.
Найбільші обсяги інвестицій зосереджені на підприємствах промисловості та організаціях, що здійснюють операції з нерухомим майном.
 
06.04.2017
Обсяг реалізованої промислової продукції підприємствами м.Кропивницького у січні–лютому 2017 року
 
У січні–лютому 2017р. підприємствами м.Кропивницького реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 2182,9 млн.грн, що становило 51,4% загального обсягу реалізованої продукції по області (підприємствами міст Світловодська – 964,6 млн.грн (22,7%), Олександрії – 200,6 млн.грн (4,7%) та Знам’янки – 19,4 млн.грн (0,5%)).
На реалізацію продукції підприємствами з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря припало 57,1% реалізованої продукції, переробну промисловість – 41,4%. В обсязі реалізації підприємств переробної промисловості найбільша питома вага припала на машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання (43,7%) та виробництво харчових продуктів, напоїв (39,3%).
На кожного мешканця міста в середньому припало 9135 грн реалізованої промислової продукції, що в 2,1 раза більше ніж в середньому по області. За цим показником місто зайняло 4 місце серед міст та районів області після м.Світловодська, Голованівського та Світловодського районів.
 
06.04.2017
Обсяг реалізованої промислової продукції підприємствами Кіровоградської області у січні–лютому 2017 року
 
У січні–лютому 2017р. підприємствами області реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 4249,8 млн.грн, з неї продукції добувної та переробної промисловості – на суму 2716,7 млн.грн (63,9%). У структурі реалізованої промислової продукції на постачання електроенергії, газу пари та кондиційованого повітря припало 35%, виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – 31,7%, машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання, – 10,5%, металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання, – 8,3%.
В обсязі реалізації харчових продуктів та напоїв найбільша питома вага припадала на виробництво олії та тваринних жирів (65,3%), м’яса та м’ясних продуктів (11,6%).
Найбільше реалізовано продукції добувної промисловості підприємствами Новомиргородського, Гайворонського, Новоукраїнського, Кіровоградського районів та м.Кропивницького; харчової промисловості – міст Світловодська, Кропивницького, Олександрії, Кіровоградського, Олександрійського, Голованівського районів; машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання, – міст Кропивницького та Олександрії.
Обсяг реалізованої промислової продукції у розрахунку на одну особу у січні–лютому 2017р. по області становив 4384 грн, найбільше – у м.Світловодську (18141 грн), Голованівському (10472 грн) та Світловодському (9655 грн.) районах.
 
05.04.2017
Соціально-економічне становище м.Кропивницького за січень–лютий 2017 року
 
Населення. На 1 лютого 2017р. на території міськради проживало 238,1 тис. осіб. За січень 2017р. чисельність населення скоротилася на 147 осіб.
Оплата праці. Сума невиплаченої заробітної плати на 1 лютого 2017р. становить 3,5 млн.грн, що на 5,4% більше ніж на 1 січня 2017р.
Промисловість. За січень 2017р. підприємствами міста реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 1079,2 млн.грн, що становило 51,5% від загального обсягу реалізованої продукції по області.
Будівництво. За січень–лютий 2017р. будівельниками міста виконано робіт на суму 62,3 млн.грн, що становило 74,1% від загального обсягу виконаних будівельних робіт по області.
Транспорт. Підприємствами автомобільного транспорту за січень–лютий 2017р. перевезено 260,4 тис.т вантажів, що на 18,4% більше ніж за січень–лютий 2016р., вантажооборот збільшився на 46,6% і склав 57,5 млн.ткм.
Перевезено 4,3 млн. пасажирів, що на 2,3% більше ніж за січень–лютий 2016р., пасажирооборот зменшився на 4,2% і склав 72,4 млн.пас.км.
 
04.04.2017
Валовий регіональний продукт Кіровоградської області у 2015 році
 
Валовий регіональний продукт, як узагальнюючий показник макроекономічних тенденцій розвитку економіки Кіровоградської області, у 2015 році становив у фактичних цінах 38447 млн.грн і зменшився порівняно з 2014 роком на 8,3%.
Вклад області у загальне виробництво валового регіонального продукту по Україні у 2015 році становив 1,9%.
Валовий регіональний продукт у розрахунку на одну особу по області у 2015 році склав 39356 грн, що на 7,7% менше порівняно з 2014 роком.
 
03.04.2017
Заробітна плата у лютому 2016 року
 
Середня номінальна заробітна плата одного штатного працівника по підприємствах, установах, організаціях Кіровоградської області (юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у лютому 2017р. становила 5002 грн, що у 1,6 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (3200 грн). Порівняно з січнем 2017р. розмір номінальної заробітної плати збільшився на 1,7%, з лютим 2016р. – збільшився на 48,1%.
Рівень заробітної плати в області у лютому 2017р. становив 80,6% середнього рівня в Україні (6209 грн).
Індекс реальної заробітної плати у лютому 2017р. порівняно з січнем 2017р. становив 100,8%, з лютим 2016р. – 127,9%.
 
03.04.2017
Заборгованість із виплати заробітної плати по м.Кропивницькому на 1 березня 2017 року
 
Загальна сума невиплаченої заробітної плати працівникам підприємств, установ, організацій м.Кропивницького (без урахування найманих працівників статистично малих підприємств і у фізичних осіб-підприємців) на 1 березня 2017р. становила 2,9 млн.грн або 9,4% загальної суми боргу по області.
Заборгованість працівникам економічно активних підприємств на початок березня 2017р. становила 1,9 млн.грн або 66,3% загальної суми боргу по місту.
На початок березня 2017р. вчасно не отримали заробітну плату 523 працівника, кожному з яких не виплачено в середньому по 3,7 тис.грн.
 
03.04.2017
Заборгованість із виплати заробітної плати на 1 березня 2017 року
 
Загальна сума невиплаченої заробітної плати працівникам підприємств, установ, організацій Кіровоградської області (без урахування найманих працівників статистично малих підприємств і у фізичних осіб-підприємців) на 1 березня 2017р. становила 31 млн.грн або 1,6% загальної суми боргу в Україні.
Обсяг невиплаченої заробітної плати на початок березня 2017р. становив 3,5% фонду оплати праці, нарахованого за лютий 2017р.
Сума боргу працівникам економічно активних підприємств на 1 березня 2017р. становила 6,9 млн.грн або 22,3% загальної суми боргу по області.
На початок березня 2017р. вчасно не отримали заробітну плату 1,4 тис. працівників, кожному з яких не виплачено в середньому по 5 тис.грн.
 
23.03.2017
Зовнішня торгівля товарами м.Кропивницького у 2016 році
 
Обсяг експорту товарів м.Кропивницького у січні 2017р. становив 18 млн.дол. США (в 2 рази більше проти січня 2016р.), імпорту – 8,3 млн.дол. (у 2,8 раза більше).
Зовнішньоторговельні операції здійснювались з 59 країнами світу. Основними ринками збуту продукції були країни Азії та СНД.
Основу експорту товарів склали жири та олії тваринного або рослинного походження, машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання, готові харчові продукти.
Імпорт в основному складався з засобів наземного транспорту, крім залізничного, механічних машин, взуття, головних уборів, парасольок.
 
22.03.2017
Підсумки одноразового вибіркового опитування домогосподарств щодо наявності у них товарів тривалого користування
 
Підсумки опитування домогосподарств, які брали участь у 2016 році в обстеженні умов їхнього життя, свідчать, що частка тих, хто не має у користуванні окремих видів товарів тривалого вжитку, поступово знижується. Тобто рівень забезпеченості товарами тривалого користування підвищується.
Упродовж досліджуваного періоду в цілому по області дещо поліпшились показники забезпеченості домогосподарств холодильниками, морозильниками, кольоровими телевізорами. Так частка тих домогосподарств, що не мають морозильної камери у 2016р. проти 2014р. скоротилася на 2,7 в.п., холодильника – на 1,1 в.п. кольорового телевізора – на 0,5 в.п.
Зросла частка тих домогосподарств, які мають сучасні товари домашнього побуту та культурного призначення: ноутбуки – на 11,8 в.п., супутникові антени – на 6,3 в.п., кондиціонери – на 2,7 в.п., мікрохвильові печі – на 0,7 в.п. тощо.
Все більшу перевагу домогосподарства надають імпортним товарам культурно-побутового призначення. Кожні дев’ять з десяти холодильників та кольорових телевізорів, вісім з дев’яти пральних машин, електропилососів – імпортного виробництва. Всі наявні в домогосподарствах мікрохвильові печі, відеоплеєри, відеомагнітофони, DVD-програвачі, цифрові фотоапарати, швейні машини, мобільні телефони, персональні комп’ютери, ноутбуки імпортного виробництва.
 
16.03.2017
Окремі аспекти народжуваності дітей жінками у віці 15 років і старшому
 
Програмою тематичного вибіркового опитування членів домогосподарства, які приймали участь в обстеженні умов їхнього життя щодо стану їх здоров’я, у жовтні 2016р. було передбачено вивчення питання народжуваності дітей жінками у віці 15 років і старшому.
Підсумки дослідження свідчать, що за своє життя народжували дітей 89% жінок відповідного віку.
Найчастіше першу дитину жінки народжували у віці 20–24 років (57% матерів). У віці 15-19 років первістка народила більш ніж кожна п’ята жінка; у віці 25-29 років – 16,1%; у віці 30 років і старшому народили вперше 4,4% жінок, які народжували дітей.
Із загальної кількості жінок, які народжували дітей, 44,2% жінок повідомили, що народили одну дитину, 43,3% – двох дітей, і лише 12,5% народили трьох і більше дітей.
За попередніми даними демографічної статистики у 2016р. в області зареєстровано 8859 новонароджених дітей, з них 4554 хлопчика та 4305 дівчинок. Середній вік матері при народженні дитини становив 26,9 року.
 
16.03.2017
Окремі показники одноразового вибіркового опитування домогосподарств щодо стану здоров’я населення
 
З метою дослідження питань, пов’язаних із доступністю для населення послуг охорони здоров’я та лікарських препаратів, а також отримання інформації щодо самооцінки та рівня захворюваності, органами державної статистики у жовтні 2016 року проведено щорічне вибіркове опитування членів домогосподарств, які приймали участь в обстеженні умов їхнього життя.
Підсумки опитування, розповсюджені на всі домогосподарства області, свідчать, що 53% (у 2015р. – 60%) оцінювало стан свого здоров’я як “добрий”, 37% осіб (32%) уважали стан свого здоров’я “задовільним”, 10% (8%) – “поганим”.
Три чверті осіб, які перенесли захворювання, зазначили їхні негативні довготермінові наслідки: зокрема 8% осіб відчули вплив на повсякденну працездатність (у 2015р. – 5%), 89% (92%) – на життєву активність, тобто можливість займатися фізичною працею, відвідувати культурні заклади, вести активний спосіб життя.
Із загальної кількості опитаних осіб 39% (у 2015р.– 30%) мали хронічні захворювання або проблеми зі здоров’ям. Найбільш поширеними були гіпертонія, остеохондроз, серцеві захворювання та артроз або артрит (у т.ч. ревматоїдний). Про наявність однієї з цих хвороб повідомили відповідно 46%, 25%, 20% та 18% осіб, які мають хронічні захворювання. Серед осіб, які мають проблеми зі здоров’ям, 10% хворіють на хронічний бронхіт, емфізему легенів, алергію (за винятком алергічної астми), 9% – на мігрень або частий головний біль, 8% – виразку шлунка або 12-палої кишки, 6% – холецистит, холангіт, цироз печінки.
За даними опитування частка домогосподарств, у яких хто-небудь потребував медичної допомоги, придбання ліків та медичного приладдя, як і в 2015р., становила майже 100%. Повідомили, що протягом 2016р. зверталися за медичною допомогою 72% (у 2015р. – 69%) опитаних осіб. Серед них 93% зазначили, що зверталися до поліклініки (крім стоматолога), 10% – до стоматолога у державній медичній установі, по 6% – до швидкої медичної допомоги та сімейного лікаря у поліклініці, 5% – до приватного стоматолога.
 
16.03.2017
Окремі аспекти щодо наявності шкідливих звичок
 
Здоров’я кожної людини, в значній мірі, залежить від способу її життя, наявності шкідливих звичок, зокрема тютюнокуріння.
За даними вибіркового опитування членів домогосподарств, які приймали участь у 2016 році в обстеженні умов їхнього життя, шкідливу звичку курити, мало незалежно від рівня матеріальної забезпеченості, 22% населення у віці 12 років і старшому, майже третина осіб, які мають цю звичку, курять понад 20 років.
Серед осіб, які курять, понад два з п’яти у середньому викурюють за добу від 16 до 20 сигарет, майже третина – від 6 до 10 сигаре
Загальновідомо, що тютюнокуріння в значній мірі сприяє утворенню раку органів дихання. За попередніми даними від злоякісних новоутворень гортані, трахеї, бронхів, легенів та інших органів дихання та грудної клітини в області у 2016 році померло 398 особи або 41,1 особи на 100 тисяч наявного населення.
 
14.03.2017 
Реалізація сільськогосподарської продукції сільськогосподарськими підприємствами Кіровоградської області у 2016р.
 
У 2016р. сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) реалізовано 1915,9 тис.т культур зернових та зернобобових, що на 31,1% менше ніж у 2015р., у т.ч. пшениці – 612,8 тис.т (на 31,8% менше), кукурудзи на зерно – 1063,7 тис.т (на 34% менше), ячменю – 186,7 тис.т (на 18,2% менше), бобів сої – 156,6 тис.т (на 22,9% менше), насіння ріпаку й кользи – 53,9 тис.т (на 16,7% більше), насіння соняшнику – 608,5 тис.т (на 35,8% менше), тварин сільськогосподарських живих – 17,3 тис.т (на 12,7% більше), молока сирого від сільськогосподарських тварин усіх видів – 49,4 тис.т (на 37,2% більше).
Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) Кіровоградської області у 2016р. порівняно з 2015р. збільшилися на 15,6%, у т.ч. на продукцію рослинництва – на 16,1%, тваринництва – на 6,9%.
 
02.03.2017 
Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності Кіровоградської області у 2016 році
 
У 2016р. в економіку області іноземними інвесторами 10 країн світу вкладено 9,9 млн.дол. США прямих іноземних інвестицій, з них 7,6 млн.дол. або 76,7% загального обсягу – із країн Європейського Союзу.
До основних країн-інвесторів, на які припадає 95,9% загального обсягу надходжень інвестицій, належать: Кіпр, Велика Британія та Сейшельські Острови.
Найвагоміші обсяги надходжень прямих інвестицій були спрямовані до підприємств промисловості – 6,9 млн.дол., установ та організацій, що здійснюють фінансову та страхову діяльність – 1,3 млн.дол., операції з нерухомим майном – 1 млн.дол.
 
02.03.2017
Інвестиційна активність підприємств м.Кропивницького у січні–грудні 2016 року
 
У січні–грудні 2016р. підприємствами та організаціями м.Кропивницького освоєно 1927,7 млн.грн капітальних інвестицій, що становить 31,3% загальнообласного обсягу.
На кожного мешканця міста в середньому припало 8,1 тис.грн капітальних інвестицій, що на 28,5% більше ніж у середньому по області.
Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій були власні кошти підприємств та організацій.
 
02.03.2017
Інвестиційна активність підприємств Кіровоградської області у січні–грудні 2016 року
 
У січні–грудні 2016р. підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 6150,6 млн.грн капітальних інвестицій, що на 47% більше ніж у січні–грудні 2015р.
Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій були власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 81,7% усіх капіталовкладень.
На кожного мешканця області в середньому припало 6,3 тис.грн капітальних інвестицій.
Підприємствами м.Кропивницького освоєно 31,3% загального обсягу капіталовкладень по області.
Найбільшу частку капітальних інвестицій освоєно підприємствами сільського, лісового та рибного господарства (56,7%), промисловості (21,1%).
 
02.03.2017
Заробітна плата по м. Кропивницькому у 2016 році
 
Головне управління статистики повідомляє, що середньомісячна номінальна заробітна плата, нарахована одному штатному працівникові м.Кропивницького по підприємствах, установах, організаціях (юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у 2016р. порівняно з 2015р. зросла на 23,5% і становила 4065 грн, що в 2,5 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (1600 грн).
Рівень заробітної плати по місту перевищив середній показник по Кіровоградській області на 2,3%.
 
01.03.2017
Промислове виробництво Кіровоградської області у січні 2017 року
 
У січні 2017р. порівняно з січнем 2016р. випуск промислової продукції в області збільшився на 21,4%, у т.ч. у переробній промисловості – на 32,6%, добувній промисловості та розробленні кар’єрів – на 9,7%, постачанні і розподіленні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – на 2,5%.
У виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів випуск промислової продукції порівняно з січнем 2016р. збільшився в 1,5 раза, у т.ч. у виробництві молочних продуктів – у 3 рази, олії та тваринних жирів – у 1,6 раза, інших харчових продуктів – на 33,2%, готових кормів для тварин – на 13,3%, хліба, хлібобулочних і борошняних виробів – на 1,5%, м’яса та м’ясних продуктів – на 0,7%. Водночас у виробництві продуктів борошномельно-круп’яної промисловості обсяги продукції зменшились на 28%.
 
28.02.2017
Діяльність підприємств сфери послуг Кіровоградської області у ІV кварталі 2016 року
 
У ІV кварталі 2016р. підприємствами сфери нефінансових послуг області реалізовано послуг на суму 1972,7 млн.грн, з них населенню – 287,1 млн.грн або 14,6% загального обсягу реалізованих послуг.
У структурі обсягу реалізованих послуг за видами економічної діяльності значну частку (76,7%) займали послуги підприємств транспорту, складського господарства, пошти та кур’єрської діяльності. Частка послуг, реалізованих підприємствами сфери інформації та телекомунікацій, склала 11,7%, професійної, наукової та технічної діяльності – 3,1%, адміністративного та допоміжного обслуговування – 3%, організацій, що здійснюють операції з нерухомим майном – 2%, установ освіти – 1,6%.
Обсяг реалізованих послуг у розрахунку на одну особу населення у ІV кварталі 2016р. склав 296 грн.
 
23.02.2017
Демографічна ситуація в Кіровоградській області у 2016 році
 
Станом на 1 січня 2017р. в області, за оцінкою, проживало 965,8 тис. осіб. Частка міського населення складала 62,9%.
У 2016р. чисельність населення області скоротилася на 7394 особи, що в розрахунку на 1000 жителів становило 7,6 особи. Зменшення чисельності населення області відбулось виключно за рахунок природного скорочення (7418 осіб). Водночас зафіксовано міграційний приріст населення (24 особи).
Найвищими темпами скорочувалась чисельність населення Онуфріївського (1,34%), Олександрівського (1,31%) та Світловодського (1,18%) районів (в середньому по області – 0,76%).
Обсяг природного скорочення становив 7,7 особи у розрахунку на 1000 жителів (у 2015р. – 6,9 особи). Найнижчий рівень природного скорочення спостерігався на території Кіровоградської міськради (4,3 особи), найвищий – на території Знам’янської міськради (11,9 особи).
Рівень народжуваності в середньому по області становив 9,1 особи у розрахунку на 1000 жителів та коливався від 11,1 народженого в Знам’янському районі до 6,5 народженого на території Світловодської міськради.
Рівень смертності в середньому по області становив 16,8 особи у розрахунку на 1000 жителів. Найнижчий рівень смертності зафіксовано на території Кіровоградської міськради (14,4 особи), найвищий – в Знам’янському районі (21,9 особи).
Інтенсивність загального міграційного приросту населення області у 2016р. становила 0,02 особи на 1000 жителів.
 
23.02.2017
Демографічна ситуація на території Кіровоградської міськради у 2016 році
 
Станом на 1 січня 2017р. в м.Кропивницькому та смт Новому, за оцінкою, проживало 238,2 тис. осіб, що становило 24,7% населення області.
У 2016р. через природні та міграційні втрати чисельність населення, яке проживало та території Кіровоградської міськради, зменшилась на 1496 осіб. При цьому природне скорочення населення становило 4,3 особи у розрахунку на 1000 жителів, а міграційне – 1,95 особи.
На території Кіровоградської міськради зареєстровано народження 2415 дітей та смерть 3445 осіб, що відповідно на 2,3% менше та на 4% більше ніж у 2015р.
 
23.02.2017 
Прийняття в експлуатацію житла, об’єктів соціальної сфери та виробничих потужностей у м.Кропивницькому у 2016 році
 
У 2016р. у м.Кропивницькому прийнято в експлуатацію 27,6 тис.м2 загальної площі житла, що на 49,1% менше ніж у 2015р.
За обсягом житлового будівництва м.Кропивницький посів перше місце серед міст та районів, де збудовано 51,4% загального обсягу житла по області. Індивідуальними забудовниками збудовано 79,1% житла по місту.
У 2016р. завершено будівництво й прийнято в експлуатацію ряд виробничих об’єктів і потужностей, серед яких лінії електропередачі, місцеві трубопроводи для транспортування газу, водопровідні та теплові мережі, ремонтні майстерні, склади, магазини, церква, гаражі, котельні та інші.
 
23.02.2017 
Прийняття в експлуатацію житла, об’єктів соціальної сфери та виробничих потужностей у Кіровоградській області у 2016 році
 
У 2016р. в області прийнято в експлуатацію 53,6 тис.м2 загальної площі житла, що на 54,2% менше ніж у 2015р. Переважну частину (89%) загального обсягу житла прийнято в експлуатацію в одноквартирних будинках, 11% – у будинках із двома й більше квартирами.
За обсягом житлового будівництва перше місце серед міст та районів посів обласний центр, де збудовано 51,4% загального обсягу житла. Значну частку житла прийнято в експлуатацію також у Кіровоградському районі (18,3%), містах Світловодську (4,6%), Знам’янці (4%) та Олександрії (3,9%).
Зросли обсяги прийнятого житла у Новгородківському, Добровеличківському та Компаніївському районах.
Серед інших об’єктів соціальної сфери реконструйовано та прийнято в експлуатацію 6 дошкільних навчальних закладів на 120 місць, що у 4,3 раза більше ніж у 2015р. (у селах Червоний Яр та Олено-Косогорівка Кіровоградського району на 24 та 16 місць відповідно, Злинка та Якимівка Маловисківського, Семенасте Новоукраїнського та Щасливе Олександрійського районів – по 20 місць), фізкультурно-оздоровчий комплекс на 20 місць у м.Знам’янці та спортивний зал площею 104 м2 у м.Кропивницькому.
У 2016р. завершено будівництво й прийнято в експлуатацію ряд виробничих об’єктів і потужностей, серед яких гідроелектростанції та фотоелектричні сонячні електростанції, лінії електропередачі, місцеві трубопроводи для транспортування газу, водопровідні, каналізаційні та теплові мережі, залізничні колії, потужності з виробництва олії нерафінованої, виробів з паперу та картону, ремонтні майстерні, адміністративні будівлі, склади, зерносклади, зерноочисні пункти, магазини, авіаційно-спортивний клуб, церкву, котельні та інші.
 
21.02.2017
Зовнішня торгівля товарами Кіровоградської області з країнами ЄС у 2016 році
 
Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу у 2016 році становив 115,5 млн.дол. США, імпорту – 74,1 млн.дол., що відповідно на 28,7% та в 1,8 раза більше порівняно з попереднім роком.
Зовнішньоторговельні операції проводилися з 27 країнами Європейського Союзу.
Найбільше експортовано жирів та олій тваринного або рослинного походження, продуктів рослинного походження, готових харчових продуктів, мінеральних продуктів, текстильних матеріалів та текстильних виробів.
Основу імпортних надходжень склали механічні машини, засоби наземного транспорту, крім залізничного, недорогоцінні метали та вироби з них.
 
21.02.2017
Експорт товарів Кіровоградської області у 2016 році
 
Обсяг експорту товарів області у 2016 році становив 425,1 млн.дол. США або 104,6% проти попереднього року.
Область експортувала товари до 116 країн світу. Найбільше товарів експортовано до Індії, Російської Федерації, Нідерландів, Китаю, Єгипту.
У товарній структурі переважали жири та олії тваринного або рослинного походження, продукти рослинного походження, машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання.
 
21.02.2017 
Діяльність операторів, провайдерів телекомунікацій та поштового зв’язку Кіровоградської області у 2016 році
 
Доходи від основної діяльності підприємств пошти та зв’язку області у 2016р. склали 871,9 млн.грн, що на 2,9% більше ніж у 2015р.
Найбільший обсяг доходів (598,8 млн.грн), отриманий від надання послуг рухомого (мобільного) зв’язку, склав 68,7% загального обсягу доходів. Частка доходів від надання Інтернет-послуг склала 10,2%, послуг фіксованого телефонного зв’язку – 9,3%, поштової та кур’єрської діяльності – 8%, трансляції теле- та радіопрограм, радіозв’язку – 2,5%.
Підприємства пошти та зв’язку від послуг, наданих населенню у 2016р., отримали доходи на суму 604,3 млн.грн або 69,3% доходів від основної діяльності підприємств пошти та зв’язку області.
Телефонна мережа області станом на 1 січня 2017р. налічує 122,3 тис. основних телефонів, з них 90,4 тис. (73,9%) – у населення. У міських поселеннях встановлено 101,5 тис. телефонів, у сільській місцевості – 20,8 тис. Рівень телефонізації в середньому по області становив 21 телефонний апарат на 100 сімей, у міських поселеннях – 28, у сільській місцевості – 11.
Станом на 1 січня 2017р. кількість абонентів мережі Інтернет становила 222,2 тис. та порівняно з початком 2016р. зросла в 2,9 раза. Водночас кількість абонентів кабельного телебачення скоротилася на 3,3%, рухомого (мобільного) зв’язку – на 3,2%, і становила відповідно 39,7 тис. та 1176,6 тис. абонентів.
1
 
08.02.2017
Витрати і ресурси домогосподарств Кіровоградської області у ІІІ кварталі 2016 року
 
За підсумками вибіркового обстеження домогосподарств, середньомісячні загальні доходи одного домогосподарства у ІІI кварталі 2016р. склали 5769 грн і зросли в 1,2 раза проти відповідного періоду 2015р.
У середньому на одного члена домогосподарства еквівалентні загальні доходи становили 3036 грн на місяць. Рівень середньомісячних загальних доходів однієї особи в 2,2 раза перевищив рівень встановленого на цей період прожиткового мінімуму в розрахунку на місяць (1399 грн).
Середньомісячні сукупні витрати одного домогосподарства у ІІI кварталі 2016р. склали 5065 грн, що на 11% більше, ніж у відповідному періоді 2015р. У середньому на одного члена домогосподарства еквівалентні сукупні витрати становили 2666 грн.
 
06.02.2017
Обсяг реалізованої промислової продукції підприємствами Кіровоградської області у 2016 році
 
У 2016р. підприємствами області реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 22849,4 млн.грн, з неї продукції добувної та переробної промисловості – на суму 17723,8 млн.грн (77,5%). У структурі реалізованої промислової продукції на виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів припадало 40,2%, постачання електроенергії, газу пари та кондиційованого повітря – 21,4%, машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання, – 11,8%, металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання, – 11%.
В обсязі реалізації харчових продуктів та напоїв найбільша питома вага припадала на виробництво олії та тваринних жирів (60,9%), м’яса та м’ясних продуктів (11,3%).
Найбільше реалізовано продукції добувної промисловості підприємствами Новомиргородського, Гайворонського, Новоукраїнського, Кіровоградського районів та м.Кропивницького; харчової промисловості – міст Світловодська, Кропивницького, Олександрії, Кіровоградського, Олександрійського, Голованівського районів; машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання, – міст Кропивницького та Олександрії.
Обсяг реалізованої промислової продукції у розрахунку на одну особу у 2016р. по області становив 23,4 тис.грн, найбільше – у м.Світловодську (108,9 тис.грн), Голованівському районі (73,7 тис.грн) та м.Кропивницькому (43,8 тис.грн).
 
06.02.2017
Обсяг реалізованої промислової продукції підприємствами м.Кропивницького у 2016 році
 
У 2016р. підприємствами м.Кропивницького реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 10522,5 млн.грн, що становило 46,1% загального обсягу реалізованої продукції по області (підприємствами міст Світловодська – 5840,4 млн.грн (25,6%), Олександрії – 1114 млн.грн (4,9%) та Знам’янки – 220,4 млн.грн (1%)).
На переробну промисловість міста припадало 60,3% реалізованої продукції. В обсязі реалізації харчових продуктів та напоїв найбільша питома вага припадала на виробництво олії та тваринних жирів (45,1%); машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання – виробництво машин і устатковання для сільського та лісового господарства (43,4%).
На кожного мешканця міста в середньому припадало 43,8 тис.грн реалізованої промислової продукції, що в 1,9 раза більше ніж в середньому по області. За цим показником місто зайняло 3 місце серед міст та районів області після м.Світловодська та Голованівського району.
 
03.02.2017
Попередні підсумки збору врожаю сільськогосподарських культур всіма категоріями господарств Кіровоградської області за 2016 рік
 
За попередніми підсумками, господарствами усіх категорій у 2016р. одержано 3723,7 тис.т зерна (включаючи кукурудзу) у вазі після доробки, з них зерна продовольчих культур – 1140,8 тис.т (30,6% загального обсягу), фуражних зернових культур – 2582,9 тис.т (69,4%). Порівняно з 2015р. виробництво зерна збільшилося на 12,4%, що зумовлено збільшенням середньої врожайності на 5 ц з 1 га (на 12,2%).
Сільськогосподарськими підприємствами вироблено 2980,5 тис.т зерна (80% загального валового збору), господарствами населення – 743,2 тис.т (20%). Середня врожайність зернових культур в аграрних підприємствах склала 48,5 ц з 1 га та порівняно з 2015р. збільшилася на 6,4 ц з 1 га або на 15,2%, у господарствах населення – 38,2 ц з 1 га (на 1,1 ц з 1 га або на 3%.).
Валовий збір соняшнику на зерно становив 1292,5 тис.т і порівняно з 2015р. збільшився на 10,5% за рахунок збільшення площ посіву на 29,2 тис.га (на 5,3%).
Загальне виробництво цукрових буряків для промислової переробки становило 677,2 тис.т і порівняно з 2015р. збільшилося на 40,1% за рахунок збільшення площі збирання на 22,1% та середньої врожайності на 51,5 ц з 1 га.
Виробництво ріпаку (озимого та ярого) порівняно з 2015р. збільшилося на 28,4% і становило 63,3 тис.т, за рахунок збільшення середньої врожайності на 6,2 ц з 1 га (на 29,2%). Валовий збір сої (278,4 тис.т) зменшився на 4,1%, за рахунок зменшення зібраних площ (на 13,5%).
 
27.01.2017 
Діяльність будівельних підприємств м.Кропивницького у 2016 році
 
У 2016р. підприємствами м.Кропивницького виконано будівельних робіт на суму 488,3 млн.грн або 67,5% обсягу робіт по області.
Підприємства міста займалися будівництвом, реконструкцією та ремонтом житлових будівель, промислових та торговельних підприємств, транспортних споруд, ліній електропередачі та зв’язку.
За характером будівництва обсяги робіт розподілились наступним чином: роботи з нового будівництва, реконструкції та технічного переозброєння – 72,9% загального обсягу, решта – з капітального та поточного ремонту (18% та 9,1% відповідно).
 
27.01.2016 
Діяльність будівельних підприємств Кіровоградської області у 2016 році
 
У 2016 році підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 723,4 млн.грн. Індекс будівельної продукції у 2016р. порівняно з 2015р. становив 98,8%.
За характером будівництва обсяги робіт розподілились наступним чином: роботи з нового будівництва, реконструкції та технічного переозброєння – 65,2% загального обсягу, решта – з капітального та поточного ремонту (22,4% та 12,4% відповідно).
Підприємствами обласного центру виконано 67,5% обсягу будівельних робіт по області.
 
27.01.2017
Промислове виробництво Кіровоградської області у 2016 році
 
У 2016р. обсяг виробництва промислової продукції у Кіровоградській області порівняно з 2015р. збільшився на 18,5%, у т.ч. у добувній промисловості та розробленні кар’єрів – на 17,8%, переробній промисловості – на 20,1%, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – на 9,5%.
У переробній промисловості зростання рівня виробництва зафіксовано на підприємствах машинобудування (індекс становив 131,1%), з виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності (128,3%), виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (125,3%), текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (105,9%), металургійного виробництва, виробництва готових металевих виробів, крім машин і устатковання (101,9%). Водночас скорочено випуск продукції у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції (індекс – 85,4%), гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (89,4%).
 
24.01.2017
Доходи та витрати населення Кіровоградської області у 2015 році
 
За остаточними даними номінальні доходи населення Кіровоградської області за 2015р. становили 34576 млн.грн, що вище рівня доходів 2014р. на 19,6%. Їх частка у загальному обсязі доходів населення України склала 2%.
Реальний наявний дохід населення у 2015р. становив 82,1% до 2014р. Наявний дохід у розрахунку на одну особу становив 26631,2 грн, що на 21,3% більше ніж у 2014р.
Витрати населення у 2015р. становили 35852 млн.грн, що на 24,2% більше ніж у 2014р.
 
24.01.2017
Обсяг роздрібного товарообороту підприємств-юридичних осіб по Кіровоградській області у 2016 році
 
Обсяг роздрібного товарообороту підприємств-юридичних осіб області у 2016р. становив 9598,6 млн.грн, що у порівнянних цінах на 1,2% більше обсягу 2015р.
У грудні 2016р. обсяг роздрібного товарообороту становив 894,2 млн.грн та порівняно з листопадом 2016р. збільшився на 1,4%, з груднем 2015р. зменшився – на 13%.
Частка обсягу товарообороту підприємств області у загальному обсязі по Україні склала 1,8%.
Обсяг роздрібного товарообороту у розрахунку на одну особу по області в середньому за місяць склав 822 грн.
 
24.01.2017
Робота автомобільного транспорту м.Кропивницького у 2016 році
 
У 2016р. автотранспортними підприємствами м.Кропивницького (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами–підприємцями) перевезено 1516,8 тис.т вантажів, що на 2,6% менше ніж у 2015р., вантажооборот збільшився на 15,3% і становив 371,4 млн.ткм.
Питома вага вантажних перевезень автотранспортними підприємствами міста у загальному обсязі вантажних перевезень по області склала 35,1%.
У 2016р. перевізниками м.Кропивницького перевезено 27,6 млн. пасажирів, що на 5% більше ніж у 2015р., пасажирооборот зменшився на 1,8% і склав 498,9 млн.пас.км. Питома вага пасажирських перевезень по місту у загальному обсязі пасажирських перевезень по області склала 58,8%.
 
24.01.2017
Робота підприємств транспортного комплексу Кіровоградської області у 2016 році
 
У 2016р. підприємствами транспорту області перевезено вантажів на 12,7% більше ніж у 2015р., вантажооборот зменшився на 15%.
Послугами пасажирського транспорту скористалося 58,5 млн. пасажирів, що на 6,9% менше обсягу 2015р. Пасажирооборот збільшився на 1,9% і становив 2522,3 млн.пас.км.
Залізницею у 2016р. перевезено 4,8 млн. пасажирів, що на 0,6% менше ніж у 2015р.
Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами–підприємцями) у 2016р. перевезено 46,9 млн. пасажирів, що на 3,2% менше порівняно з 2015р., пасажирооборот зменшився на 3,1% і становив 826,4 млн.пас.км.
Найбільша частка пасажирських перевезень автотранспортом серед міст та районів області належала перевізникам міст Кропивницького, якими було перевезено 27,6 млн. пасажирів, Світловодська – 4,8 млн. пасажирів, Олександрії – 4,5 млн. пасажирів та Кіровоградського району – 5,5 млн. пасажирів.
 
23.01.2017 
Продаж споживчих товарів за усіма каналами реалізації у Кіровоградській області у 2016 році
 
Оборот роздрібної торгівлі, до якого включено товарооборот торгової мережі підприємств роздрібної торгівлі, оборот торгової мережі підприємців-фізичних осіб, обсяги продажу товарів на організованих ринках з продажу сільськогосподарських продуктів та неформальних ринках у 2016р. становив 24545,5 млн.грн, що на 3,7% більше обороту 2015р.
Частка обороту торгової мережі підприємств у загальному обсязі обороту роздрібної торгівлі склала 39,1%, підприємців-фізичних осіб – 43,7%, обороту організованих ринків з продажу сільськогосподарських продуктів та неформальних ринків – 17,2%.
Обсяг обороту роздрібної торгівлі у розрахунку на одну особу по області в середньому за місяць становив 2102 грн, абсолютний приріст – 822,9 грн.
 
18.01.2017 
Основні показники роботи галузі тваринництва в області за 2016 рік
 
За попередніми даними, усіма категоріями господарств області у 2016р. вироблено м’яса 71,9 тис.т та порівняно з 2015р. менше на 0,4 тис.т або на 0,6%.
Загальне виробництво молока зменшилося на 0,9% і склало 307,7 тис.т, у т.ч. у господарствах населення – на 3,1% (251,4 тис.т), сільськогосподарських підприємствах – збільшилося на 10% (56,3 тис.т).
Від птиці всіх видів загальне виробництво яєць порівняно з 2015р. зменшилося на 10% і склало 455,6 млн.шт, у т.ч. в сільськогосподарських підприємствах – у 2,5 раза (41,1 млн.шт), у господарствах населення – зросло на 2,9% (414,5 млн.шт).
Станом на 1 січня 2017р. загальна кількість великої рогатої худоби становила 100,5 тис. голів (на 3% менше ніж на 1 січня 2016р.), у т.ч. корів – 55,3 тис. голів (на 2,3% менше), свиней – 240,7 тис. голів (на 5,2% менше), овець та кіз – 39,7 тис. голів (на 2% менше), птиці – 4729,9 тис. голів (на 4,6% менше).
 
17.01.2017
Цінова ситуація в Кіровоградській області у 2016 році
 
Індекс споживчих цін в області у 2016р. становив 112,3% (в Україні – 112,4%).
Ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 2,1%. Найбільше (на 35,5%) зросла ціна на масло. На 23,1–1,9% підвищились ціни на кисломолочну продукцію, сметану, молоко, сири, олію соняшникову, харчовий лід і морозиво, продукти переробки зернових, кондитерські вироби з борошна, інші продукти харчування, хліб, макаронні вироби, м’ясо та м’ясопродукти, кондитерські вироби з цукру, маргарин, шоколад. Водночас суттєво (на 26,1%) подешевшали овочі. На 16,4–3,7% знизились ціни на сало, яйця, мед натуральний, фрукти, рис, цукор.
Алкогольні напої, тютюнові вироби подорожчали на 25,2%, у т.ч. тютюнові вироби – на 27,2%, алкогольні напої – на 21,3%.
Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива в 1,5 раза відбулося в основному за рахунок підвищення тарифів на гарячу воду, опалення (в 1,8 раза), електроенергію (в 1,6 раза), природний газ та водопостачання (в 1,5 раза). На 27,2–3,2% підвищилась плата за водовідведення, оренду житла, утримання та ремонт житла, квартирна плата.
У сфері охорони здоров’я ціни зросли на 7,1% за рахунок подорожчання амбулаторних послуг (на 11,5%), послуг лікарень (на 8%) та фармацевтичної продукції (на 5,6%).
Підвищення цін на транспорт у цілому на 9,2% відбулося, головним чином, за рахунок подорожчання палива та мастил на 18,9%, перевезень залізничним пасажирським транспортом – на 7,1%.
Ціни у сфері відпочинку та культури зросли на 5,5% в основному через подорожчання туристичних послуг на 27,3%. Водночас знизились ціни на аудіотехніку, фотоапаратуру та обладнання для обробки інформації на 6,7%.
У сфері зв’язку ціни зросли на 2,2%, що пов’язано з підвищенням абонентної плати за користування телефоном на 25,8%.
Подорожчання послуг освіти на 16,7% спричинено зростанням плати за утримання дітей у дошкільних закладах на 27,1%, середньої та вищої освіти на 14,6% та 10,1% відповідно.
 
27.12.2015
Наявність фермерських господарств у Кіровоградській області станом на 1 листопада 2016 року
 
Cтаном на 1 листопада 2016р. в області налічується 2550 фермерських господарства, які мають у користуванні площу сільськогосподарських угідь, що на 81 господарство більше порівняно з 1 листопадом 2015р.
Найбільша кількість фермерських господарств налічується в Маловисківському (205), Кіровоградському (202), Бобринецькому (186) та Новоукраїнському (184) районах.
У користуванні фермерських господарств знаходилося 417,3 тис.га сільськогосподарських угідь (на 2,1 тис.га більше ніж на 1 листопада 2015р.), в середньому на одне фермерське господарство припадає 163,6 га сільськогосподарських угідь.
 
27.12.2016 
Про основні показники роботи промисловості у січні–листопаді 2016 року
 
У січні–листопаді 2016р. обсяг виробництва промислової продукції у Кіровоградській області порівняно з січнем–листопадом 2015р. збільшився на 18,2%, у т.ч. у добувній промисловості та розробленні кар’єрів – на 14,5%, переробній промисловості – на 20,7%, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – на 8,8%.
У переробній промисловості зростання рівня виробництва зафіксовано на підприємствах машинобудування (індекс становив 131,6%), з виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності (128,2%), виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (125,3%), текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (111,7%), металургійного виробництва, виробництва готових металевих виробів, крім машин і устатковання (103,3%). Водночас скорочено темпи випуску продукції у виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (індекс – 98,5%), хімічних речовин і хімічної продукції (82,8%).
 
23.12.2016
Робота підприємств транспортного комплексу області у січні–листопаді 2016 року
 
У січні–листопаді 2016р. підприємствами транспорту Кіровоградської області перевезено вантажів на 13,9% більше ніж у січні–листопаді 2015р., вантажооборот зменшився на 15,5%.
Послугами пасажирського транспорту скористалося 53,4 млн. пасажирів, що на 7,2% менше обсягу січня–листопада 2015р. Пасажирооборот збільшився на 2,1% і становив 2303 млн.пас.км.
Залізницею у січні–листопаді 2016р. перевезено 4,4 млн. пасажирів, що на 2,7% менше ніж у січні–листопаді 2015р.
Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами–підприємцями) у січні–листопаді 2016р. перевезено 42,9 млн. пасажирів, що на 2,7% менше порівняно з січнем–листопадом 2015р., пасажирооборот зменшився на 2,6% і становив 757,4 млн.пас.км.
Найбільша частка пасажирських перевезень автотранспортом серед міст та районів області належала перевізникам міст Кропивницького, якими було перевезено 25,2 млн. пасажирів, Світловодська – 4,4 млн. пасажирів, Олександрії – 4,1 млн. пасажирів та Кіровоградського району – 5 млн. пасажирів.
 
23.12.2016
Робота підприємств транспортного комплексу м.Кропивницького у січні–листопаді 2016 року
 
У січні–листопаді 2016р. автотранспортними підприємствами м.Кропивницького (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами–підприємцями) перевезено 1359,7 тис.т вантажів, що на 4,4% менше ніж у січні–листопаді 2015р., вантажооборот збільшився на 17,4% і становив 340,1 млн.ткм.
Питома вага вантажних перевезень автотранспортними підприємствами міста у загальному обсязі вантажних перевезень по області склала 34,8%.
У січні–листопаді 2016р. перевізниками м.Кропивницького перевезено 25,2 млн. пасажирів, що на 5,5% більше ніж у січні–листопаді 2015р., пасажирооборот зменшився на 1,3% і склав 457,8 млн.пас.км. Питома вага пасажирських перевезень по місту у загальному обсязі пасажирських перевезень по області склала 58,8%.
 
20.12.2016
Про сівбу озимих культур під урожай 2017 року в господарствах області
 
Під урожай 2017р. озимі на зерно та зелений корм, включаючи ріпак у господарствах усіх категорій посіяно на площі 364,3 тис.га (під урожай 2016р. – 384,5 тис.га), у т.ч. зернові культури на зерно – на площі 322,6 тис.га (347,6 тис.га), ріпак на зерно – на площі 40,5 тис.га (34,8 тис.га).
У структурі площ зернових озимих на зерно частка пшениці озимої становить 82,5% (торік – 79,5%), ячменю озимого – 17,1% (20,3%), жита озимого – 0,3% (0,2%).
Площі посіву озимих культур на зерно та зелений корм під урожай 2017р. порівняно з попереднім роком збільшилися у сільськогосподарських підприємствах 8 районів, значно – Новгородківського (в 1,7 раза), Устинівського (на 12,9 %), Долинського (на 12,3 %) та Петрівського (на 12 %) районів.
Станом на 1 грудня 2016р. оранка на зяб у сільськогосподарських підприємствах проведена на площі 713,7 тис.га, що на 3,3% більше ніж на 1 грудня 2015р.
 
19.12.2016
Роздрібна торгівля Кіровоградської області за 9 місяців 2016 року
 
За 9 місяців 2016р. підприємствами області (юридичними особами), які здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі, реалізовано споживчих товарів на суму 6967,9 млн.грн, що в порівнянних цінах на 4,8% більше, ніж у відповідному періоді 2015 року. У загальному обсязі роздрібного товарообороту питома вага продажу продовольчих товарів становила 48,9%, непродовольчих – 51,1%.
Найбільшу частку серед продажу продовольчих товарів у торговій мережі займали напої алкогольні, м’ясопродукти, вироби тютюнові, вироби кондитерські, продукти молочні, включаючи сир, напої безалкогольні, серед непродовольчих товарів – бензин моторний, товари фармацевтичні, газ стиснений та скраплений для автомобілів, дизельне пальне (газойль), автомобілі та автотовари, товари парфумерно-косметичні, матеріали будівельні та залізні вироби, побутові електротовари та освітлювальне приладдя, аудіо- та відеообладнання, включаючи телекомунікаційне устатковання, засоби для миття, чищення та догляду побутові та для автомобілів, добрива й агрохімічна продукція, товари медичні та ортопедичні.
Обсяг продажу товарів вітчизняного виробництва у торговій мережі становив 71,3% усіх реалізованих товарів.
 
16.12.2016
Оптова торгівля Кіровоградської області за 9 місяців 2016 року
 
Одним із каналів надходження товарів на споживчий ринок є оптова торгівля.
Обсяг оптового товарообороту підприємств області за 9 місяців 2016р. становив 12,4 млрд.грн.
На продаж непродовольчих товарів припадало 89,6% обсягу оптового товарообороту, решта – на продовольчі товари.
Серед продовольчих товарів переважав продаж олії рослинної, м’яса та м’ясних продуктів, продуктів молочних, масла та сирів, шоколаду та виробів кондитерських цукрових, фруктів та овочів, перероблених, хлібобулочних та борошняних кондитерських виробів, серед непродовольчих товарів – насіння гірчиці, ріпаку і кользи, кунжуту, соняшника, добрив, агрохімічної продукції, машин і устаткування сільськогосподарського, для добувної промисловості та будівництва, текстильного, швейного та трикотажного виробництва, газойлів (дизельного пального), пшениці, кукурудзи.
Основу оптового товарообороту області (60,1%) склала продукція, що вироблена на території України.
 
28.11.2016
Фінансовий стан великих та середніх промислових підприємств області у січні–вересні 2016 року
 
Фінансовий результат до оподаткування великих та середніх промислових підприємств області у січні–вересні 2016р. склав 42,3 млн.грн прибутку.
Прибутковими промисловими підприємствами отримано 628,6 млн.грн прибутку, що відповідно на 119,4 млн.грн більше порівняно з відповідним періодом попереднього року. Частка прибуткових промислових підприємств області становила 54,4%.
Найбільші обсяги прибутку до оподаткування одержали підприємства переробної промисловості – 94,6% загальної суми прибутку промислових підприємств області, з них на підприємства машинобудування припало 49,2% прибутку підприємств переробної промисловості, з виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – 42,7%.
Частка збиткових промислових підприємств області становила 45,6%, що на 8,5 в.п. більше порівняно з відповідним періодом попереднього року. Загальний обсяг збитку до оподаткування промислових підприємств у січні– вересні 2016р. склав 586,3 млн.грн. Найбільший відсоток збиткових промислових підприємств припав на підприємства з водопостачання; каналізації, поводження з відходами та добувної промисловості і розроблення кар’єрів. Найбільші обсяги збитку одержали підприємства переробної промисловості – 35,1% загальної суми збитку промислових підприємств області, зокрема підприємства з виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – 48,9% збитку підприємств переробної промисловості області.
 
28.11.2016 
Фінансовий стан великих та середніх підприємств м.Кропивницького у січні–вересні 2016 року
 
Фінансовий результат до оподаткування підприємств м.Кропивницького у січні–вересні 2016р. склав 318,9 млн.грн прибутку.
Прибутковими підприємствами міста, частка яких у загальній кількості становила 62,5%, отримано 637,2 млн.грн прибутку, що відповідно на 1,1 в.п. та 240,3 млн.грн більше порівняно з відповідним періодом попереднього року. Найбільші обсяги прибутку до оподаткування одержали підприємства промисловості – 67,2% загального прибутку по місту, оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів – 27,1%.
За промисловими видами діяльності найбільший прибуток отримали підприємства переробної промисловості – 414,1 млн.грн (96,7% загальної суми прибутку промислових підприємств міста).
Частка збиткових підприємств міста становила 37,5%, що на 1,1 в.п. менше порівняно з відповідним періодом попереднього року, загальний обсяг збитку склав 318,3 млн.грн та зменшився на 6627 млн.грн. Найбільша частка збиткових підприємств була серед підприємств транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності. Найбільші обсяги збитку отримали підприємства промисловості – 223,2 млн.грн (70,1% загальної суми збитку по місту).
 
28.11.2016 
Фінансовий стан великих та середніх підприємств області у січні–вересні 2016 року
 
Фінансовий результат до оподаткування великих та середніх підприємств області у січні–вересні 2016р. склав 195,9 млн.грн прибутку.
Прибутковими підприємствами, частка яких у загальній кількості становила 60,5%, отримано 916,4 млн.грн прибутку до оподаткування, що відповідно на 1,5 в.п. та 197,4 млн.грн більше порівняно з відповідним періодом попереднього року. Найбільші обсяги прибутку до оподаткування одержали підприємства промисловості – 68,6% загального прибутку по області, оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів – 24,5%.
За промисловими видами діяльності найбільший прибуток отримали підприємства переробної промисловості – 594,5 млн.грн (94,6% загальної суми прибутку по промисловості), з яких майже половина припала на підприємства машинобудування (49,2% прибутку підприємств переробної промисловості області) та підприємства з виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів (42,7%).
Частка збиткових підприємств становила 39,5%, що на 1,5 в.п. менше порівняно з відповідним періодом попереднього року. Загальний обсяг збитку до оподаткування підприємств області склав 720,5 млн.грн та зменшився на 7141,9 млн.грн. Найбільша частка збиткових підприємств була серед підприємств, які займаються професійною, науковою та технічною діяльністю. Найбільші обсяги збитку до оподаткування одержали підприємства промисловості – 81,4% загального збитку по області.
 
18.11.2016
Збирання урожаю та проведення інших польових робіт підприємствами області
 
Станом на 1 листопада п.р. господарствами всіх категорій зернові та зернобобові культури (включаючи кукурудзу) скошено й обмолочено на площі 721,6 тис.га, що складає 88,6% площі посіву зернових культур (включаючи кукурудзу), посіяних під урожай 2016 року (торік – 95% таких площ). Із зібраної площі одержано 3236,1 тис.т зерна (у початково оприбуткованій вазі), що на 3% більше ніж на 1 листопада 2015р.
На початок листопада п.р. кукурудзу на зерно зібрано та обмолочено з площі 279,2 тис.га (на 75,8% посівних площ), що на 3,4% менше ніж торік, із зібраної площі одержано 1546,6 тис.т зерна (у перерахунку на сухе зерно) , що на 3% більше ніж на 1 листопада 2015р., при середній врожайності 55,4 ц з 1 га (торік – 52 ц з 1 га).
Господарствами всіх категорій на 1 листопада 2016р. отримано 1244,5 тис.т насіння соняшнику (торік – 1167,6 тис.т), при середній врожайності 22,8 ц з 1 га (торік – 21,8 ц з 1 га).
Порівняно з 1 листопада 2015р. загальне виробництво цукрових буряків для промислової переробки (344,8 тис.т) збільшилося на 29,9%, насамперед за рахунок збільшення середньої врожайності на 87 ц з 1 га та площі збирання – на 2,5%.
Господарствами населення одержано 99,9% обсягу виробництва картоплі, 97,6% – плодів та ягід, 96,6% – овочів.
Станом на 1 листопада п.р. сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) озимі на зерно та зелений корм, включаючи ріпак, під урожай 2017р. посіяно на площі 262,3 тис.га, що на 10,9% менше порівняно з 1 листопада 2015р., у т.ч. зернові на зерно – 220,3 тис.га (на 14,3% менше), ріпак озимий на зерно – 36 тис.га (на 11,7% більше).
 
18.11.2016 
Діяльність операторів, провайдерів телекомунікацій та поштового зв’язку області у січні–вересні 2016 року
 
Доходи від основної діяльності підприємств пошти та зв’язку області у січні–вересні 2016р. склали 648,6 млн.грн, що на 2,3% більше ніж у січні–вересні 2015р.
Найбільший обсяг доходів (446 млн.грн), отриманий від надання послуг рухомого (мобільного) зв’язку, склав 68,8% загального обсягу доходів. Частка доходів від надання Інтернет-послуг склала 10,5%, послуг фіксованого телефонного зв’язку – 9,5%, поштової та кур’єрської діяльності – 7,4%, трансляції теле- та радіопрограм, радіозв’язку – 2,4%.
Підприємства пошти та зв’язку від послуг, наданих населенню у січні–вересні 2016р., отримали доходи на суму 451,3 млн.грн або 69,6% доходів основної діяльності підприємств пошти та зв’язку області.
Телефонна мережа області станом на 1 жовтня 2016р. налічує 122,1 тис. основних телефонів, з них 94,6 тис. (77,5%) – у населення. У міських поселеннях встановлено 100,3 тис. телефонів, у сільській місцевості – 21,8 тис. Рівень телефонізації в середньому по області становив 22 телефонних апарати на 100 сімей, у міських поселеннях – 29, у сільській місцевості – 11.
Станом на 1 жовтня 2016р. кількість абонентів мережі Інтернет становила 200,9 тис. та порівняно з початком 2016р. зросла в 2,7 раза. Водночас кількість абонентів рухомого (мобільного) зв’язку та кабельного телебачення скоротилася на 2,2% та 2,5% і становила 1189,7 тис. та 40 тис. абонентів відповідно.
 
21.10.2016 
Продаж споживчих товарів за усіма каналами реалізації у січні–вересні 2016 року
 
Оборот роздрібної торгівлі, до якого включено товарооборот торгової мережі підприємств роздрібної торгівлі, оборот торгової мережі підприємців-фізичних осіб, обсяги продажу товарів на організованих ринках з продажу сільськогосподарських продуктів та неформальних ринках у січні–вересні 2016р. становив 17854,7 млн.грн, що на 5,6% більше обороту січня–вересня 2015р.
Частка обороту торгової мережі підприємств у загальному обсязі обороту роздрібної торгівлі склала 39,1%, підприємців-фізичних осіб – 43,7%, обороту організованих ринків з продажу сільськогосподарських продуктів та неформальних ринків – 17,2%.
Обсяг обороту роздрібної торгівлі у розрахунку на одну особу в середньому за місяць становив 2038,7 грн, абсолютний приріст – 895,5 грн.
 
16.09.2016
Оптова торгівля Кіровоградської області у І півріччі 2016 року
 
Одним із каналів надходження товарів на споживчий ринок є оптова торгівля.
Обсяг оптового товарообороту підприємств області у І півріччі 2016р. становив 7,8 млрд.грн.
На продаж непродовольчих товарів припадало 90,3% обсягу оптового товарообороту, решта – на продовольчі товари.
Серед продовольчих товарів переважав продаж олії рослинної, продуктів молочних, масла та сирів, м’яса та м’ясних продуктів, шоколаду та виробів кондитерських цукрових, фруктів та овочів, перероблених, хлібобулочних та борошняних кондитерських виробів, серед непродовольчих товарів – насіння гірчиці, ріпаку і кользи, кунжуту, соняшника, добрив, агрохімічної продукції, машин і устаткування сільськогосподарського, для добувної промисловості та будівництва, текстильного, швейного та трикотажного виробництва, кукурудзи, пшениці, газойлів (дизельного пального).
Основу оптового товарообороту області (58,8%) склала продукція, що вироблена на території України.
 
26.07.2016
Житлові умови проживання населення Кіровоградської області
 
Житло забезпечує членам домогосподарства середовище проживання, є місцем ведення домашнього господарства, відпочинку, сімейного виховання дітей, споживання матеріальних і духовних благ, значною мірою визначає здоров’я і добробут сімей, їх стабільність.
У листопаді 2015р. з метою дослідження соціально-демографічних характеристик домогосподарств проводилося опитування домогосподарств, які впродовж 2016р. приймають участь у вибірковому обстеженні умов їх життя.
Забезпеченість житлом є однією з найважливіших характеристик рівня життя населення. Так, переважна більшість домогосподарств області (92%) має окреме житло (окрему квартиру або індивідуальний будинок). Разом з цим 6% домогосподарств проживає у частині індивідуального будинку, 2% – все ще мешкають у гуртожитках.
У власному житлі проживають 95% домогосподарств (без урахування тих, які мешкають у гуртожитках), 4% – у відомчому, 1% – наймають його у фізичних осіб.
Найбільша частина домогосподарств має двокімнатне житло (39%), третина проживає в трьох кімнатних помешканнях, 11% – в одній кімнаті, 17% – чотирьох і більше кімнатах.
Суттєва частка домогосподарств забезпечена житловою площею недостатньою мірою. Житлова площа 31,1% домогосподарств області нижче санітарної норми (13,65 м2 на одну особу). Зокрема, житлова площа більше ніж кожного п’ятого домогосподарства становить від 9,1 до 13,65 м2 на одну особу, 5,4% – менше 7,5 м2, 4,9% домогосподарств – від 7,5 до 9 м2.
 
21.07.2016
Підсумки обліку посівних площ під урожай 2016р. підприємствами області
 
За результатами заключного підсумку сівби під урожай 2016р. сільськогосподарські культури посіяно на площі 1683,9 тис.га, з них аграрними підприємствами – на 1211,2 тис.га (71,9% загальної посівної площі), господарствами населення – на 472,7 тис.га (28,1%).
Порівняно з 2015р. загальна посівна площа сільськогосподарських культур збільшилася на 3,4 тис.га або на 0,2%, у т.ч. в господарствах населення – на 20,3 тис.га (на 5%), в аграрних підприємствах – зменшилася на 17,7 тис.га (на 1,6%).
Майже половина зайнятих посівами площ (48,3%) відведено під зернові і зернобобові культури – 814,3 тис.га (на 2,6 тис.га або на 0,3% більше ніж торік).
Технічні культури посіяно на площі 762,1 тис.га (45,3% посівних площ), що на 0,6 тис.га (на 0,1%) більше ніж у минулому році.
Овочі посіяні на площі 17 тис.га, що на 1,8% більше ніж на 1 червня 2015р., картопля – на площі 40,8 тис.га (на 1,5% більше). Основними виробниками цих видів продукції в області є господарства населення.
У всіх категоріях господарств до закінчення сівби ярих культур площа загибелі озимих на зерно і зелений корм (включаючи ріпак), посіяних восени під урожай 2016р., становила 28,3 тис.га (в 1,7 раза менше площ загиблих озимих культур, посіяних під урожай 2015р.), а її частка у площі посіву склала 7,1% (торік – 10,6%).
 
12.07.2016
Індекс фізичного обсягу валового регіонального продукту у 2015 році
 
За попередніми даними індекс фізичного обсягу валового регіонального продукту Кіровоградської області у 2015 році в порівнянних цінах становив 92,1%, по Україні – 90,1%.
 
05.07.2015
Підсумки одноразового вибіркового опитування домогосподарств щодо самооцінки рівня своїх доходів
 
З метою дослідження самооцінки населенням рівня своїх доходів та економічних очікувань на майбутнє, органи державної статистики у січні 2016 року провели щорічне опитування домогосподарств, які брали участь у вибірковому обстеженні умов їхнього життя впродовж 2015 року.
П’ять з шести обстежених домогосподарств оцінили рівень своїх доходів як достатній (по Україні – більше половини), кожне шосте – як дохід, достатній для нормального харчування, але обмежували себе в споживанні непродовольчих товарів та послуг (по Україні – більше, ніж два з п’яти).
За результатами вибіркового опитування у ході дослідження першочергового спрямування можливих додаткових коштів респондентам було запропоновано визначити три пріоритетні напрямки. У разі значного збільшення доходів 48% та 47% домогосподарств повідомили, що спрямували б додаткові кошти, у першу чергу, на відпочинок та лікування, відповідно (по Україні – 52% та 48%), 44–29% – на поліпшення житлових умов, купівлю одягу та взуття, на накопичення, на придбання побутової техніки, 26–12% – на покращання харчування, на здобуття освіти, на купівлю автомобіля.
Під час опитування домогосподарствам було запропоновано вказати, яка сума грошей необхідна в середньому кожній особі на місяць, щоб не відчувати себе бідними. Це є одним з методологічних підходів до визначення суб’єктивної межі бідності. Переважна більшість домогосподарств області вказала на дохід у розмірі 4000–5000 грн (32%). Наступним за ступенем поширення оцінок був дохід домогосподарств (18%) у розмірі 5000–6000 грн.
За результатами дослідження думки респондентів щодо найбільших соціальних та особистих цінностей, як і у 2014р., вказали здоров’я (70% респондентів), другим – сім’ю, дітей (59%), третім – матеріальний добробут (40%).
 
30.06.2016   
Діяльність підприємств малого бізнесу м.Кіровограда у 2015 році
 
За підсумками 2015р. кількість малих підприємств, які здійснювали діяльність на території м.Кіровограда становила 2430 одиниць (по області – 7337 одиниць). У розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення кількість малих підприємств міста склала 101 одиницю (по області – 75 одиниць). Більша частка загальної кількості підприємств міста склали мікропідприємства – 82,4% або 2102 одиниці.
Підприємствами малого бізнесу міста реалізовано продукції, товарів та надано послуг на суму 7306,3 млн.грн або 33,5% загального обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) малих підприємств області, з них мікропідприємствами – 2620,4 млн.грн.
На малих підприємствах м.Кіровограда зайнято 11880 осіб, у тому числі 11133 найманих працівників або 33,9% загальної кількості найманих працівників малих підприємств області. На мікропідприємствах зайнято 5214 осіб, у тому числі 4514 найманих працівників.
Витрати на персонал підприємств малого бізнесу міста становили 373 млн.грн (на 22,5% більше порівняно з 2014 роком), з них витрати на оплату праці – 273,3 млн.грн.
 
30.06.2016   
Діяльність підприємств м.Кіровограда у 2015 році
 
За підсумками 2015 року кількість підприємств, які здійснювали діяльність на території м.Кіровограда становила 2550 одиниць (по області – 7684 одиниці). У розрахунку на 10 тис.осіб наявного населення кількість підприємств міста склала 106 одиниць (по області – 79 одиниць). Більшу частину підприємств міста становили малі підприємства – 95,3%, з них мікропідприємства – 82,4% (відповідно 2430 та 2102 одиниці).
Підприємствами міста реалізовано продукції, товарів та надано послуг на суму 30186 млн.грн, що на 15,3% менше порівняно з 2014 роком. У загальному обсязі реалізації підприємств області частка м.Кіровограда склала 47%.
На підприємствах міста зайнято 41141 особа, у тому числі найманих працівників 40386 осіб або 45% загальної кількості найманих працівників підприємств області.
Витрати на персонал підприємств м.Кіровограда становили 2071,8 млн.грн (на 14,4% більше порівняно з 2014 роком), з них витрати на оплату праці – 1541,7 млн.грн.
 
30.06.2016   
Діяльність підприємств малого бізнесу Кіровоградщини у 2015 році
 
За підсумками 2015р. кількість малих підприємств, які здійснювали діяльність на території області становила 7337 одиниць, що у розрахунку на 10 тис.осіб наявного населення склало 75 одиниць. Більша частка малих підприємств області (83,3% або 6404 одиниці) визначена як мікропідприємства.
Підприємствами малого бізнесу області реалізовано продукції, товарів та надано послуг на суму 21808,3 млн.грн або 33,9% загального обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг), з них мікропідприємствами – 7483,5 млн.грн (11,6%). Більша частка обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) припала на підприємства сільського, лісового та рибного господарства – 46,7%; оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів – 36%.
Значну частку в економіці області (33,5%) займають малі підприємства м.Кіровограда, обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) яких становив 7306,3 млн.грн, а також м.Світловодська (6,6%), Кіровоградського (6,4%) та Новоукраїнського (3,9%) районів.
Кількість працівників, зайнятих на малих підприємствах області у 2015р. становила 35909 осіб, у тому числі найманих – 32836 осіб. На мікропідприємствах кількість зайнятих працівників склала 15554 особи.
Витрати на персонал підприємств малого бізнесу області склали 1150,1 млн.грн (на 24,4% більше порівняно з 2014 роком), з них витрати на оплату праці – 842,8 млн.грн.
 
30.06.2016   
Діяльність підприємств області у 2015 році
 
За підсумками 2015 року кількість підприємств, які здійснювали діяльність на території області становила 7684 одиниці, що у розрахунку на 10 тис.осіб наявного населення склало 79 одиниць. Більша частка підприємств області (95,5% або 7337 одиниці) визначена як малі підприємства.
Підприємствами області реалізовано продукції, товарів та надано послуг на суму 64244,5 млн.грн, що на 13,7% більше порівняно з 2014 роком. Більша частка обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) припала на підприємства сільського, лісового та рибного господарства – 33%; промисловості – 29,8%, оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів – 28,5%.
Значну частку в економіці області (47%) займають підприємства м.Кіровограда, обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) яких становив 30186 млн.грн, а також м.Світловодська (7,6%), Олександрійського (6,3%) та Кіровоградського (5,5%) районів.
Кількість працівників, зайнятих на підприємствах області, становила 92844 особи, у тому числі найманих – 89726 осіб.
Витрати на персонал підприємств області становили 4222,9 млн.грн (на 13,8% більше порівняно з 2014 роком), з них витрати на оплату праці – 3126,3 млн.грн.
 
24.06.2016
Фінансовий стан малих підприємств області за 2015 рік
 
Фінансовий результат до оподаткування малих підприємств області у 2015р. склав 4413,3 млн.грн прибутку проти 1337,2 млн.грн прибутку у 2014р.
Прибутковими малими підприємствами, частка яких у загальній кількості становила 83,8%, отримано 4969,2 млн.грн прибутку до оподаткування, що на 2883,6 млн.грн більше порівняно з 2014р. Найбільші обсяги прибутку одержали малі підприємства сільського, лісового та рибного господарства (90,5% прибутку малих підприємств області).
За промисловими видами діяльності найбільшу суму прибутку до оподаткування отримали малі підприємства переробної промисловості – 87,4 млн.грн (90,9% загального обсягу прибутку малих промислових підприємств).
Частка збиткових підприємств становила 16,2%, що на 5,5 в.п. менше ніж у 2014р. Загальний обсяг збитку до оподаткування малих підприємств склав 555,9 млн.грн та зменшився на 192,6 млн.грн. Найбільша частка збиткових малих підприємств області була серед підприємств фінансової та страхової діяльності, закладів мистецтва, спорту, розваг та відпочинку. Найбільші обсяги збитку одержали малі підприємства промисловості (21,2% загальної суми збитку малих підприємств області).
 
24.06.2016
Фінансовий стан малих підприємств м.Кіровограда за 2015 рік
 
Фінансовий результат до оподаткування малих підприємств м.Кіровограда у 2015р. склав 85,6 млн.грн прибутку проти 218,8 млн.грн збитку у 2014р.
Прибутковими малими підприємствами міста, частка яких у загальній кількості становила 75,8%, отримано 412,4 млн.грн прибутку до оподаткування, що на 190,4 млн.грн більше порівняно з 2014р. Найбільші обсяги прибутку одержали підприємства сільського, лісового та рибного господарства (40,2% прибутку малих підприємств міста), оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів (31,1%).
Частка збиткових малих підприємств міста становила 24,2%, що на 8,1 в.п. менше порівняно з 2014р. Загальний обсяг збитку до оподаткування малих підприємств м.Кіровограда у 2015р. склав 326,8 млн.грн та зменшився на 114 млн.грн. Найбільша частка збиткових підприємств була серед підприємств фінансової та страхової діяльності, закладів мистецтва, спорту, розваг та відпочинку. Найбільші обсяги збитку отримали малі підприємства промисловості (27,5% загальної суми збитку по місту).
 
24.06.2016
Фінансовий стан підприємств м. Кіровограда за 2015 рік
 
Фінансовий результат до оподаткування підприємств м.Кіровограда у 2015р. склав 11873,9 млн.грн збитку проти 5067,5 млн.грн збитку у 2014р.
Прибутковими підприємствами міста, частка яких у загальній кількості становила 75,7%, отримано 1141 млн.грн прибутку до оподаткування, що на 590,5 млн.грн більше ніж у 2014р. Найбільші обсяги прибутку одержали підприємства сільського, лісового та рибного господарства (35,4% загального обсягу прибутку по місту), промисловості (32,2%), оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів (22,6%).
Частка збиткових підприємств міста становила 24,3%, що на 8,6 в.п. менше порівняно з 2014р. Загальний обсяг збитку до оподаткування підприємств міста склав 13014,8 млн.грн та збільшився на 7396,8 млн.грн. Найбільша частка збиткових підприємств міста була серед підприємств фінансової та страхової діяльності, закладів мистецтва, спорту, розваг та відпочинку. Найбільші обсяги збитку отримали підприємства промисловості (97,2% загальної суми збитку по місту).
 
24.06.2016
Фінансовий стан підприємств області за 2015 рік
 
Фінансовий результат до оподаткування підприємств області у 2015р. склав 4189,1 млн.грн збитку проти 3263,1 млн.грн збитку у 2014р.
Прибутковими підприємствами, частка яких у загальній кількості становила 83,6%, отримано 10410,2 млн.грн прибутку до оподаткування, що на 5961 млн.грн більше порівняно з 2014р. Найбільші обсяги прибутку одержали підприємства сільського, лісового та рибного господарства (87,4% загального обсягу прибутку по області).
За промисловими видами діяльності найбільшу суму прибутку до оподаткування отримали підприємства переробної промисловості – 631,5 млн.грн (89% загального обсягу прибутку промисловості), з яких левова частка припала на підприємства з виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів (55,2% прибутку підприємств переробної промисловості області) та машинобудування (26,9%).
Частка збиткових підприємств становила 16,4%, що на 5,8 в.п. менше порівняно з 2014р. Загальний обсяг збитку до оподаткування підприємств області склав 14599,3 млн.грн та зменшився на 6887,1 млн.грн. Найбільша частка збиткових підприємств була серед закладів мистецтва, спорту, розваг та відпочинку, підприємств фінансової та страхової діяльності. Найбільші обсяги збитку одержали підприємства промисловості (94,4% загальної суми збитку по області).
 
14.06.2015
Інноваційна діяльність промислових підприємств області у 2015 році
 
У 2015р. інноваційною діяльністю в промисловості займалися 25 підприємств області або 24,8% обстежених промислових підприємств.
Серед міст та районів області інноваційно активними були підприємства міст Кіровограда, Світловодська, Голованівського, Кіровоградського та Новоукраїнського районів. У розрізі видів економічної діяльності слід виділити підприємства з виробництва харчових продуктів та машинобудування.
На інновації у 2015р. підприємства витратили 127,7 млн.грн, у тому числі на придбання машин, обладнання та програмного забезпечення – 71,6 млн.грн (56,1% загального обсягу інноваційних витрат), внутрішні науково-дослідні розробки – 51,1 млн.грн (40%). Основним джерелом фінансування інноваційних витрат залишаються власні кошти підприємств.
Інноваційно активними підприємствами впроваджено 19 нових технологічних процесів, з них 7 – маловідходних та ресурсозберігаючих, освоєно виробництво 51 найменування інноваційної продукції.
Інноваційну продукцію у 2015р. реалізовувало 21 підприємство на суму 354,7 млн.грн. Значна кількість підприємств (90,5%) реалізовувала продукцію, яка була новою виключно для підприємства. Її обсяг становив 284,2 млн.грн.
 
14.06.2015
Виконання наукових та науково-технічних робіт у 2015 році
 
У 2015р. наукові та науково-технічні роботи в області виконували 15 організацій (підприємств), з них у галузі технічних наук – 8, природничих та суспільних відповідно 6 та 1.
Чисельність працівників основної діяльності наукових організацій (підприємств) склала 441 особу, з яких 65,1% – дослідники, 15,2% – допоміжний персонал, 13,6% – техніки, 6,1% – інші працівники. Науковий ступінь доктора наук мала 1 особа, кандидата наук – 23 особи.
Загальний обсяг витрат на виконання наукових та науково-технічних робіт становив 59,3 млн.грн, у тому числі витрати на оплату праці – 32,3 млн.грн, матеріальні витрати – 8,2 млн.грн, капітальні витрати – 2,4 млн.грн.
Основним джерелом фінансування наукових та науково-технічних робіт, були власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких профінансовано 85,9% робіт (51 млн.грн). Обсяг фінансування витрат на виконання наукових та науково-технічних робіт за рахунок держбюджету склав 6,4 млн.грн. Значний обсяг коштів держбюджету (86,9%) був спрямований на наукові та науково-технічні роботи в галузі природничих наук.
 
03.06.2016
Утворення та поводження з відходами в області у 2014 році
 
У 2015р. в Кіровоградській області утворилося 33,3 млн.т відходів, що на 16,1% менше порівняно з 2014р., у т.ч. відходів І-ІІІ класів небезпеки – 6,5 тис.т. Із загального обсягу утворених відходів 99,5% (33,2 млн.т) припадає на відходи, що утворились унаслідок економічної діяльності підприємств та організацій.
У загальній кількості відходів, що утворилися у 2015р., найбільшу питому вагу (93,2%) складають відходи гірничої промисловості і розроблення кар'єрів при добуванні та збагаченні руд і мінеральної сировини.
Загальний обсяг утилізованих відходів в області становив 8,6 млн.т, що на 24,2% менше ніж у 2014р. Частка утилізованих, оброблених (перероблених) відходів у загальному обсязі утворених склала 25,8%.
 
26.05.2015
Витрати на охорону навколишнього природного середовища та екологічні платежі
 
Протягом 2015р. витрати підприємств, організацій та установ області на охорону навколишнього природного середовища становили 119,6 млн.грн, з них поточні витрати – 113,4 млн.грн (94,8% обсягу витрат на охорону навколишнього природного середовища), капітальні інвестиції – 6,2 млн.грн (5,2%).
Найбільша частка витрат на охорону навколишнього природного середовища здійснюється підприємствами водопостачання; каналізації, поводження з відходами (78,1% загального обсягу витрат); переробної промисловості (9,2%); державного управління й оборони; обов’язкового соціального страхування (5,5%).
Протягом 2015р. підприємствами, організаціями, установами області фактично сплачено екологічного податку на суму 6,8 млн.грн, що становило 96,6% загальної суми пред’явленого до сплати податку.
 
26.05.2016
Мережа роздрібної торгівлі Кіровоградської області у 2015 році
 
У 2015р. роздрібна торгівля в області здійснювалась через мережу 1160 магазинів (з них 526 – продовольчі) та 318 напівстаціонарних об’єктів торгівлі. Торгова площа магазинів становила понад 137 тис.м2. У міських поселеннях розташовано 76,3% загальної кількості магазинів, найбільше (48,8%) зосереджено в обласному центрі.
Населення області обслуговували один гіпермаркет, 30 універсамів та супермаркетів, де здійснювався продаж широкого асортименту продовольчих та непродовольчих товарів.
Протягом звітного року населення області забезпечували автомобільним пальним та паливно-мастильними матеріалами 196 автозаправних станцій. Найбільше їх розташовано в містах Кіровограді (47) та Олександрії (11), Кіровоградському (26), Ульяновському (14), Голованівському (9) районах.
 
23.05.2016
Роздрібна торгівля Кіровоградської області у 2015 році
 
У 2015р. підприємствами області (юридичними особами), які здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі, реалізовано споживчих товарів на суму 8555,4 млн.грн, що в порівнянних цінах на 19,2% менше, ніж у 2014р. Питома вага продажу непродовольчих товарів у загальному обсязі роздрібного товарообороту області становила 52,9%, продовольчих – 47,1% .
Найбільшу частку серед продажу продовольчих товарів у торговій мережі займали напої алкогольні, м’ясо та м’ясопродукти, вироби тютюнові, вироби кондитерські, напої безалкогольні, чай, кава, какао та прянощі, борошно та вироби хлібобулочні, молоко та продукти молочні, сир сичужний плавлений та кисломолочний, жири, свіжі плоди, ягоди, виноград, горіхи, рибопродукти, свіжі овочі, води мінеральні, серед непродовольчих товарів – бензин моторний, товари фармацевтичні, дизельне пальне (газойль), газ стиснений та скраплений для автомобілів, автомобілі та автотовари, товари парфумерно-косметичні, побутові електротовари та освітлювальне приладдя, матеріали будівельні та залізні вироби, засоби для миття, чищення та догляду побутові та для автомобілів, добрива й агрохімічна продукція, аудіо- та відеообладнання, включаючи телекомунікаційне устатковання, товари медичні та ортопедичні.
Обсяг продажу товарів вітчизняного виробництва у торговій мережі становив 70,8% усіх реалізованих товарів.
 
11.05.2016
Викиди забруднюючих речовин та парникових газів в атмосферне повітря області від стаціонарних джерел забруднення області
 
За 2015р. у повітряний басейн Кіровоградської області від стаціонарних джерел забруднення підприємств та організацій надійшло 14,2 тис.т забруднюючих речовин, що на 19,9% більше ніж у 2014р. У розрахунку на 1 км2 припадає 575,6 кг викидів забруднюючих речовин, на одну особу – 14,5 кг.
Із загальної кількості забруднюючих речовин викиди метану та оксиду азоту, які належать до парникових газів, становили 3,1 тис.т. Крім того, в атмосферу надійшло 1012,1 тис.т діоксиду вуглецю, який також має парникову дію.
 
18.04.2016
Лісогосподарська діяльність у 2015 року
 
Обсяги виробництва продукції (робіт, послуг) лісового господарства у фактичних цінах (без ПДВ) за 2015р. склали по Кіровоградській області 121,7 млн.грн, що в 1,5 раза більше ніж у 2014р.
Обсяги заготовленої ліквідної деревини у 2015р. становили 217,5 тис.м3, що на 10,9% більше порівняно з 2014р. Із загальної кількості заготовленої ліквідної деревини 56,2 тис.м3 становлять лісоматеріали круглі, 13,6 тис.м3 – дрова для опалення, 147,7 тис.м3 – дров’яна деревина для технологічних потреб.
Протягом 2015р. відтворення лісів проведено на 818 га земель лісового фонду, що на 27,7% менше ніж у 2014р., у т.ч. садіння і висівання лісу – 729 га, природне поновлення – 89 га.
Протягом року було зафіксовано 4 випадки лісових пожеж, площа лісових земель, пройдена пожежами, становила 2 га. У 2015р. загинуло 708 га лісових насаджень, що на 171 га більше ніж у 2014р.
 
30.03.2016
Наявність і використання торгової мережі на ринках Кіровоградської області на 1 січня 2016 року
 
Станом на 1 січня 2016р. на території області діяло 60 суб’єктів господарювання (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), у яких на балансі налічувалось 68 ринків. Із загальної кількості ринків – 10 (14,7%) належать фізичним особам-підприємцям.
На ринках налічувалось 22,3 тис. торгових місць. Порівняно з відповідною датою попереднього року їх кількість зменшилась на 1,3% (на 0,3 тис. місць). Найбільша частка торгових місць (35,2%) зосереджена на критих та відкритих столах, у кіосках (контейнерах) – 28,2%, лотках (наметах) – 11,1%.
У 2015р. структура ринків за спеціалізацією порівняно з попереднім роком змінилася: частка універсальних ринків зменшилась на 1,7 в.п. і становила 83,8%. Частка непродовольчих та продовольчих ринків зросла і становила 10,3% та 5,9% відповідно. Речові ринки та автомобільні ринки склали по 28,6% загальної кількості ринків з продажу непродовольчих товарів.
Порівняно з попереднім роком торгова площа продовольчих ринків зросла у 2,1 раза і склала 4,7 тис.м2, універсальних – зменшилась на 2,9% (306 тис.м2), непродовольчих – залишилась без змін (27,1 тис.м2).
 
29.02.2016
Добування водних біоресурсів у 2015 році
 
Протягом 2015 року підприємствами та фізичними особами-підприємцями області виловлено 1832,4 т риби, що на 28,8% більше ніж у 2014 році.
Найбільше риби виловлено підприємствами Онуфріївського району, м.Світловодська та Світловодського району (41% обсягу вилову риби по області).
Фізичними особами-підприємцями області виловлено 870,4 т риби, що складає 47,5% загального обсягу.
 
08.02.2016
Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) підприємствами м.Кіровограда за 2015 рік
 
За 2015 рік підприємствами м.Кіровограда реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 11350,1 млн.грн., що становило 56,6% загального обсягу реалізованої продукції по області (підприємствами міст Світловодська – 2971,1 млн.грн. (14,8%), Олександрії – 969,4 млн.грн. (4,8%) та Знам’янки – 166,1 млн.грн. (0,8%)).
На переробну промисловість міста припадало 75,2% реалізованої продукції. В обсязі реалізації харчових продуктів та напоїв найбільша питома вага припадала на виробництво олії та тваринних жирів (76,8%); машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання – виробництво машин та устатковання для сільського та лісового господарства (41,4%).
На кожного мешканця міста в середньому припадало 47018 грн. реалізованої промислової продукції, що в 2,3 раза більше ніж в середньому по області. За цим показником місто зайняло 3 місце серед міст та районів області після Голованівського району та м.Світловодська.
 
08.02.2016
Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) за 2015 рік
 
За 2015 рік підприємствами області реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 20070,5 млн.грн., з неї продукції добувної та переробної промисловості – на суму 16604,2 млн.грн. (82,8%). У структурі реалізованої промислової продукції на виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів припадало 46,9%, постачання електроенергії, газу пари та кондиційованого повітря – 15,7%, металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устаткування, – 12,8%, машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устаткування, – 9,3%.
В обсязі реалізації харчових продуктів та напоїв найбільша питома вага припадала на виробництво олії та тваринних жирів (66%), м’яса та м’ясних продуктів (11,5%).
Найбільше реалізовано продукції добувної промисловості підприємствами Новомиргородського, Гайворонського, Кіровоградського, Новоукраїнського районів; харчової промисловості – міст Кіровограда, Світловодська, Олександрії, Кіровоградського, Олександрійського, Новомир-городського, Голованівського, Світловодського, Новоукраїнського, районів; машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устаткування, – міст Кіровограда та Олександрії.
Обсяг реалізованої промислової продукції у розрахунку на одну особу за 2015 рік по області становив 20395 грн., найбільше –у Голованівському районі (78476 грн.) та містах Світловодську (55021 грн.), Кіровограді (47018 грн.).
 
02.02.2016
Про оплату населенням області житлово-комунальних послуг та електроенергії станом на 1 січня 2016 року
 
У грудні 2015р. населенню області нараховано за житлово-комунальні послуги (без урахування пільг і субсидій) 55,5 млн.грн., що на 37,6% менше порівняно з груднем 2014р. Рівень оплати населенням житлово-комунальних послуг з початку року становив 113%. Найвищий рівень оплати за житлово-комунальні послуги спостерігався у Бобринецькому, Устинівському, Компаніївському, Світловодському, Олександрівському, Новомиргородському та Онуфріївському районах.
Середні нарахування за житлово-комунальні послуги на одного власника особового рахунку у грудні 2015р. порівняно з відповідним місяцем 2014р. зменшилися на 15,1% і з урахуванням електроенергії (із розрахунку 150 кВт•год) становили 570,55 грн.
У грудні 2015р. мали борг за 3 місяці та більше: з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 20,6% власників особових рахунків, централізоване опалення та гаряче водопостачання – 17,1%, газопостачання – 14,2%, вивезення побутових відходів – 12,2%, централізоване водопостачання та водовідведення – 11%.
У грудні 2015р. населенням області сплачено за спожиту електроенергію 37,6 млн.грн., що на 35,4% більше порівняно з відповідним місяцем 2014р.
 
28.01.2016 
Про основні показники роботи промисловості за 2015 рік
 
За підсумками 2015 року індекс промислової продукції в області становив 83%, у т.ч. у переробній промисловості – 77,6%, постачанні і розподіленні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 87,9%, добувній промисловості і розробленні кар'єрів – 103%.
У виробництві харчових продуктів, напоїв випуск промислової продукції порівняно з 2014р. зменшився на 35,7%, у т.ч. у виробництві олії та тваринних жирів – на 45,2%, хліба, хлібобулочних і борошняних виробів – на 32,4%, продуктів борошномельно-круп’яної промисловості – на 16,7%, інших харчових продуктів – на 15%, м’яса та м’ясних продуктів – на 11,3%, молочних продуктів – на 1%.
 
27.01.2016
Надходження продукції тваринництва на переробні підприємства Кіровоградської області за 2015 рік
 
За 2015р. від усіх категорій сільськогосподарських товаровиробників на переробні підприємства області надійшло 13,4 тис.т живої ваги худоби та птиці, що на 24,7% менше порівняно з 2014р., та 5 тис.т молока та молочних продуктів (в 2,9 раза менше).
Із загального обсягу надходжень переробними підприємствами від усіх категорій сільськогосподарських товаровиробників за 2015р. закуплено 11 тис.т живої ваги худоби та птиці (на 30,5% менше ніж у 2014р.) та 5 тис.т молока та молочних продуктів (в 2,9 раза менше).
 
25.01.2016
Робота підприємств транспортного комплексу м.Кіровограда за 2015 рік
 
За 2015р. автотранспортними підприємствами м.Кіровограда (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами–підприємцями) перевезено 1557,6 тис.т вантажів, що на 13,2% менше ніж за 2014р., вантажооборот знизився на 5% і становив 322,1 млн.ткм.
Питома вага вантажних перевезень автотранспортними підприємствами міста у загальному обсязі вантажних перевезень по області склала 37,8%.
За 2015р. перевізниками м.Кіровограда перевезено 26,3 млн.пасажирів, що на 0,6% менше ніж за 2014р., пасажирооборот зменшився на 1,8% і склав 507,9 млн.пас.км. Питома вага пасажирських перевезень по місту у загальному обсязі пасажирських перевезень по області склала 54,2%.
 
18.01.2016
Ринок праці Кіровоградської області в грудні 2015 року
 
За даними обласного центру зайнятості на обліку цієї установи на кінець грудня 2015р. перебувало 22 тис. безробітних громадян області, що на 19,1% більше ніж на кінець листопада. Статус безробітного протягом місяця отримали 5,6 тис. осіб.
Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області на кінець грудня 2015р. склав 3,74% населення працездатного віку.
Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених роботодавцями до обласного центру зайнятості, на кінець грудня 2015р. становила 570 місць.
Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце (вакантну посаду) в цілому по області на кінець грудня 2015р. склало 39 осіб проти 22 осіб на кінець листопада.
За сприяння обласного центру зайнятості в грудні 2015р. було працевлаштовано 0,6 тис. осіб.
Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю, в грудні 2015р. становила 14,3 тис. осіб, середній розмір допомоги склав 1317 грн.
 
22.12.2015
Формування чисельності населення в містах та районах області за січень–жовтень 2015 року
 
Чисельність наявного населення області на 1 листопада 2015р., за оцінкою, становила 974,7 тис. осіб.
У січні–жовтні 2015р. відбулося зменшення чисельності населення області за рахунок природних втрат (на 5542 особи) та міграційного скорочення населення (313 осіб). Загальне скорочення чисельності мешканців області у розрахунку на 1000 осіб наявного населення становило 7,2 особи.
Чисельність городян зменшилась на 2848 осіб, мешканців сільської місцевості – на 3007 осіб. Найвищими темпами скорочувалась чисельність населення Устинівського (1,07%) та Олександрійського (1,03%) районів (в середньому по області – 0,6%).
Обсяг природного скорочення становив 6,8 особи у розрахунку на 1000 осіб наявного населення (у січні–жовтні 2014 року – 6 осіб). Найнижчий рівень природного скорочення спостерігався на території Кіровоградської міськради (3,7 особи), найвищий – в Світловодському (11,5 особи) та Олександрівському (11,4 особи у розрахунку на 1000 жителів) районах. Рівень народжуваності по області коливався від 8,2 народженого на 1000 жителів на території Світловодської міськради до 11,8 народженого у Бобринецькому та Знам’янському районах (в середньому по області – 9,8 особи). Найнижчий рівень смертності зафіксовано на території Кіровоградської міськради (14 осіб на 1000 жителів), найвищий – в Олександрівському районі (22,2 особи) (середньообласний рівень – 16,6 особи).
У січні–жовтні 2015р. міграційне скорочення населення становило 0,39 особи в розрахунку на 1000 осіб наявного населення (у січні–жовтні 2014р. – 0,95 особи).
Порівняно з січнем–жовтнем 2014р. зросла кількість осіб, які зареєстрували постійне місце проживання в області (на 1,8%), в той же час скоротилась кількість вибулих (на 1,9 %).
 
21.12.2015
Використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти підприємствами та організаціями м. Кіровограда у листопаді 2015 року
 
За листопад 2015р. підприємствами та організаціями м.Кіровограда використано на виробничі, комунально-побутові потреби газойлів (палива дизельного) 1,8 тис.т, вугілля кам’яного – 0,9 тис.т, бензину моторного – 0,4 тис.т. Крім того використання газу природного з урахуванням реалізації населенню становило 42,4 млн.м3.
Порівняно з листопадом 2014р. використання газойлів (палива дизельного) збільшилось на 49,4%. Водночас зменшилось використання вугілля кам’яного на 29,6%, бензину моторного – на 19,2%, газу природного – на 19,1%.
 
21.12.2015
Добування водних біоресурсів у січні–листопаді 2015 року
 
Протягом січня–листопада 2015р. підприємствами Кіровоградської області та фізичними особами-підприємцями, яким надано ліцензії та квоти на вилов риби на території області, добуто 996,1 т риби, що на 10% більше обсягу вилову риби у січні–листопаді 2014р.
Найбільше риби виловлено підприємствами Кіровоградського, Онуфріївського та Світловодського районів, м.Світловодська, що склало 49,1% загального обсягу вилову риби по області.
 
21.12.2015 
Наявність зернових та олійних культур на підприємствах області станом на 1 грудня 2015 року
 
На 1 грудня 2015р. в сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що здійснюють зберігання, переробку зернових культур було в наявності 2001,5 тис.т зерна (на 17,9% більше ніж на 1 грудня 2014р.), у т.ч. 654,9 тис.т пшениці, 125,4 тис.т ячменю, 1152,5 тис.т кукурудзи, 1,1 тис.т жита. Безпосередньо у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) зберігалося 1257,7 тис.т зерна (на 13,5% більше), у т.ч. 442,6 тис.т пшениці, 118,2 тис.т ячменю, 641,2 тис.т кукурудзи, 0,9 тис.т жита. Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності 743,8 тис.т зерна (на 26,2% більше), у т.ч. зернозберігаючі – 689,7 тис.т (на 36,2% більше).
Середня закупівельна ціна зернових культур, яку пропонували при закупівлі зберігаючі та переробні підприємства, на 1 грудня 2015р. становила 2749,3 грн. за т (торік – 1836,7 грн. за т), по Україні – 2627,9 грн. за т (1750,5 грн. за т).
Запаси насіння соняшнику становили 661,5 тис.т (на 6,7% більше ніж на 1 грудня 2014р.), з них безпосередньо в аграрних підприємствах (крім малих) зберігалося 421,2 тис.т (на 5,3% більше), на підприємствах, що здійснюють його зберігання та переробку, – 240,3 тис.т (на 9,3% більше).
Середня ціна закупівлі насіння соняшнику зернозберігаючими та зернопереробними підприємствами області на 1 грудня 2015р. становила 6952,5 грн. за т проти 4101 грн. за т на 1 грудня 2014р., по Україні – 7186,6 грн. за т (3740 грн. за т).
 
25.11.2015
Робота підприємств сфери послуг м.Кіровограда за ІІІ квартал 2015 року
 
За ІІІ квартал 2015р. підприємствами сфери нефінансових послуг м.Кіровограда реалізовано послуг на суму 571,7 млн.грн., з них населенню – 225,6 млн.грн. або 39,5% загального обсягу реалізованих послуг.
Частка послуг, реалізованих підприємствами міста, склала 39,6% загального обсягу послуг, реалізованих по області.
Обсяг реалізованих послуг у розрахунку на одну особу населення міста у ІІІ кварталі 2015р. склав 938 грн.
 
18.11.2015
На переробні підприємства області надійшло 224,3 тис.т цукрових буряків
 
За січень–жовтень 2015р. на переробні підприємства від усіх категорій господарств загалом надійшло 224,3 тис.т цукрових буряків (в 1,8 раза менше порівняно з січнем–жовтнем 2014р.), у т.ч. було закуплено 158,1 тис.т (70,5% всіх надходжень), надійшло на давальницьких засадах – 66,2 тис.т (29,5%).
Середня ціна закупівлі цукрових буряків за січень–жовтень 2015р. склала 687,7 грн. за т проти 485 грн. торік.
 
12.11.2015
Мережа та діяльність дитячих закладів оздоровлення та відпочинку області влітку 2015 року
 
Влітку 2015р. в області працювало 533 дитячих заклади оздоровлення та відпочинку, з яких 6 позаміських закладів оздоровлення та 527 закладів відпочинку.
Протягом літніх канікул в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку області перебувало 37,6 тис. дітей, з яких оздоровилося 3,5 тис. дітей та відпочило 34,1 тис. дітей. Із загального числа дітей 36,5 тис. – діти з Кіровоградської області, 1,1 тис. – з інших регіонів України.
Найбільшу кількість дитячих закладів відпочинку було відкрито у м.Кіровограді (40), Олександрійському (35), Кіровоградському (31), Добровеличківському та Новоукраїнському (по 30 закладів) районах.
Як і в попередні роки, особлива увага приділялася оздоровленню та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, особливих умов для оздоровлення. Влітку в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку області перебувало 9,6 тис. дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей, 2,2 тис. дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 857 дітей-інвалідів та 422 дитини, потерпілі від наслідків Чорнобильської катастрофи. Найбільша чисельність дітей цих категорій відпочивали у закладах відпочинку з денним перебуванням.
 
12.11.2015 
Про діяльність операторів, провайдерів телекомунікацій та поштового зв’язку за січень–вересень 2015 року
 
Головне управління статистики повідомляє, що доходи від основної діяльності підприємств пошти та зв’язку області за січень–вересень 2015 року склали 615,1 млн. грн., що на 26,7% більше ніж за січень–вересень 2014 року.
Найбільший обсяг доходів у січні–вересні 2015р. отриманий від надання послуг мобільного зв’язку – 422,8 млн.грн., що становило 68,7% загального обсягу доходів. Частка доходів від надання послуг телефонного зв’язку склала 12,4%, комп’ютерного – 8,1%, поштового – 7,8%, передачі і прийому телевізійних та радіопрограм, радіозв’язку – 2,4%.
Підприємства пошти та зв’язку від послуг, наданих населенню у січні–вересні 2015р., отримали доходи у сумі 441,3 млн.грн., що на 26% більше ніж у відповідному періоді минулого року. Обсяг від послуг, наданих підпри-ємствам, збільшився на 28,2% і становив 173,8 млн.грн.
Телефонна мережа Кіровоградської області станом на 01 жовтня 2015р. налічує 148,3 тис. основних телефонів (з них 83% – у населення). У міських поселеннях встановлено 123,8 тис. телефонних апаратів, у сільській місцевості – 24,5 тис. Рівень телефонізації становив 29 телефонних апаратів на 100 сімей.
Кількість абонентів мобільного зв’язку станом на 01 жовтня 2015р. cтано-вила 1221,4 тис., що на 18% більше, ніж на 01 жовтня 2014 року.
Чисельність абонентів мережі “Інтернет” зросла на 17,6% і становила 68,9 тис. осіб.
Кількість абонентів кабельного телебачення зменшилась майже на один відсоток і становила 40,7 тис. осіб.
1
 
19.10.2015
Надходження продукції тваринництва на переробні підприємства Кіровоградської області за січень–вересень 2015 року
 
За січень–вересень 2015р. від усіх категорій сільськогосподарських товаровиробників на переробні підприємства області надійшло 10,2 тис.т живої ваги худоби та птиці, що на 21,4% менше порівняно з січнем–вереснем 2014р., та 4,5 тис.т молока та молочних продуктів (в 2,7 раза менше).
Із загального обсягу надходжень переробними підприємствами від усіх категорій сільськогосподарських товаровиробників за січень–вересень 2015р. закуплено 8,6 тис.т живої ваги худоби та птиці (на 31,1% менше ніж за відповідний період торік) та 4,5 тис.т молока та молочних продуктів (в 2,7 раза менше).
 
26.06.2015   
Основні показники діяльності підприємств малого бізнесу Кіровоградщини за 2014 рік
 
За підсумками 2014 року кількість малих підприємств області становила 7286 одиниць, що на 3,9% більше ніж у 2013 році. У розрахунку на 10 тис.осіб наявного населення кількість підприємств становила 74 одиниці. Більша частка малих підприємств області (83,1% або 6350 одиниць) визначена як мікропідприємства.
Підприємствами малого бізнесу реалізовано продукції, товарів та надано послуг на суму 14207,9 млн.грн. або 25,2% загального обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств області, з них мікропідприємствами – 4544,6 млн.грн. (8,1%). Більша частка обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) припала на підприємства оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів – 44,5%; більше третини на підприємства сільського, лісового та рибного господарства. У розрахунку на одного найманого працівника обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) склав 432,8 тис.грн.
Значну частку в економіці області складають малі підприємства міста Кіровограда, обсяг реалізації яких становив 37,7% реалізованої продукції (товарів, послуг) малих підприємств області, а також міст Світловодська – 8,6% та Олександрії – 4,8%, Кіровоградського – 6,9% та Маловисківського – 3,9% районів.
Кількість працівників, зайнятих на малих підприємствах області, становила 36675 осіб, у тому числі найманих – 32825 осіб. На мікропідприємствах у 2014 році зайнято 16279 осіб.
Витрати на персонал підприємств малого бізнесу області склали 924,1 млн.грн., з них витрати на оплату праці – 677 млн.грн.
 
26.06.2015   
Основні показники діяльності підприємств малого бізнесу м.Кіровограда за 2014 рік
 
За підсумками 2014 року кількість малих підприємств м. Кіровограда збільшилась на 11,6% у порівнянні з 2013 роком і становила 2405 одиниць (по області – 7286 одиниць). У розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення кількість підприємств малого бізнесу міста склала 100 одиниць (по області – 74 одиниці). Більшу частку всіх підприємств міста склали мікропідприємства – 81,6% або 2062 одиниці.
Підприємствами малого бізнесу міста реалізовано продукції, товарів та надано послуг на суму 5351,2 млн.грн. або 37,7% загального обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) малих підприємств області, з них мікропідприємствами – 1674,5 млн.грн.
Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) малих підприємств міста у розрахунку на одного найманого працівника склав 483,7 тис.грн.
На малих підприємствах м. Кіровограда зайнято 11903 особи, у тому числі 11064 найманих працівників або 33,7% загальної кількості найманих працівників малих підприємств області. На мікропідприємствах зайнято 4952 особи, у тому числі 4186 найманих працівників.
Витрати на персонал підприємств малого бізнесу м. Кіровограда становили 304,3 млн.грн., з них витрати на оплату праці – 223,1 млн.грн.
 
16.06.2015
Посів ярих культур та проведення інших польових робіт сільськогосподарськими підприємствами області станом на 1 червня 2015 року
 
Станом на 1 червня 2015р. господарствами всіх категорій ярі культури (з урахуванням пересіву по загиблих озимих і багаторічних травах) посіяно на площі 1218,2 тис.га, що на 2,2% менше площ посіву на початок червня 2014р., з них по ярому клину –1177,2 тис.га (на 5,1% менше), по загиблих озимих і багаторічних травах – 41 тис.га (в 8,5 р.б.).
Зернові та зернобобові культури (без кукурудзи) по ярому клину господарствами усіх категорій посіяно на площі 91,5 тис.га, що на 3,2% менше порівняно з відповідною датою 2014р., з них ячменю – 65,8 тис.га (на 7,6% менше).
На початок червня п.р. у структурі ярого клину зернові та зернобобові культури (без кукурудзи) займали 7,5% (торік – 7,6%), кукурудза на зерно – 25,8% (29,6%), соняшник на зерно – 41,8% (42,1%), цукрові буряки (фабричні) – 1,1% (1,2%), соя – 12,6% (11,9%), картопля та овочі – 4,7% (4,5%).
У сільськогосподарських підприємствах (крім малих) збереглося 326,3 тис.га озимих на зерно та зелений корм (включаючи ріпак), посіяних восени 2014р., у т.ч. 303,2 тис.га озимих на зерно. Загибель озимини у зимово-весняний період становила 12% до площі посіву, у т.ч. озимих на зерно – 8,1% (торік відповідно 1,8% та 1,1%).
 
28.05.2015
Утворення та поводження з відходами в м.Кіровограді у 2014 році
 
Протягом 2014р. на підприємствах, організаціях та в домогоспо-дарствах м.Кіровограда утворилося 102,3 тис.т відходів, що у 1,5 раза менше порівняно з 2013р., у т.ч. від економічної діяльності підприємств, установ та організацій – 40,2 тис.т, у домогосподарствах – 62,1 тис.т. Із загального обсягу утворених відходів 123,3 т становили відходи І-ІІІ класів небезпеки, що на 5,2 % менше порівняно з 2013р.
В основному відходи утворюються у домогосподарствах 62 тис.т (60,7% загального обсягу) та на підприємствах переробної промисловості – 25,5 тис.т (25%).
Протягом 2014р. підприємствами м.Кіровограда утилізовано 1,9 тис.т відходів, що на у 2,7 раза більше ніж у 2013р., розміщено у спеціально відведених місцях та об’єктах на території міста – 101,4 тис.т (на 14,9% менше), спалено – 2,8 тис.т (в 7,6 раза більше).
На кінець 2014р. у спеціально відведених місцях і об’єктах на території міста накопичилось 2,6 млн.т відходів, що на 3,6% більше ніж у 2013р., у т.ч. відходи І–ІІІ класів небезпеки – 7,3 тис.т.
Із загального обсягу відходів, накопичених протягом екплуатації, у спеціально відведених місцях чи об`єктах за 2014 р. побутові та подібні відходи становили 99,4% загального обсягу.
 
22.05.2015
Роздрібна торгівля та ресторанне господарство області у 2014 році (за уточненими даними)
 
У 2014р. підприємствами області (юридичними особами), що здійснювали роздрібну торгівлю та ресторанне господарство, реалізовано споживчих товарів на суму 7629 млн.грн., що в порівнянних цінах на 2,5% менше ніж у попередньому році. Питома вага продажу продовольчих товарів у загальному обсязі роздрібного товарообороту області становила 43,8% (3338 млн.грн.), непродовольчих – 56,2% (4291 млн.грн.).
Найбільшу частку серед продажу продовольчих товарів у торговій мережі займали вироби тютюнові, м’ясо копчене, солоне та ковбасні вироби, пиво, кондитерські вироби, м’ясо та птиця свіжі та заморожені, горілка та лікеро-горілчані вироби, напої безалкогольні, молоко та продукти молочні, серед непродовольчих товарів – бензин моторний, товари фармацевтичні, автомобілі та автотовари, дизельне пальне, газ стиснений та скраплений для автомобілів, матеріали будівельні та залізні вироби, побутові електротовари та освітлювальне приладдя, аудіо- та відеообладнання, включаючи телекомунікаційне устаткування, товари парфумерно-косметичні.
Обсяг продажу товарів вітчизняного виробництва у торговій мережі становив 71,1% усіх реалізованих товарів.
 
18.05.2015 
Про авіаційні перевезення у Кіровоградській області за січень–квітень 2015 року
 
Головне управління статистики повідомляє, що у січні–квітні 2015р. підприємствами авіаційного транспорту області перевезено 1,7 тис.т вантажів, що на 9,9% більше ніж у січні–квітні 2014р. Порівняно з січнем–квітнем 2014р. вантажооборот авіаційного транспорту збільшився на 1,7% і склав 0,6 млн. ткм.
Кількість перевезених пасажирів у січні–квітні 2015р. порівняно з січнем–квітнем 2014р. збільшилась на 14,7% і становила 22,6 тис. осіб, пасажирооборот збільшився на 21,8% і становив 10,6 млн.пас.км.
 
07.05.2015
Професійна підготовка та підвищення кваліфікації кадрів у 2014 році
 
Система навчання кадрів включає професійну підготовку (первинну професійну підготовку, перепідготовку) та підвищення кваліфікації персоналу.
У 2014р. кількість працівників, які пройшли професійну підготовку та підвищення кваліфікації, становила 21,1 тис. осіб або 11,2% облікової кількості штатних працівників підприємств, установ, організацій (юридичних осіб та відокремлених підрозділів юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб).
Із усієї кількості працівників, які пройшли навчання упродовж 2014р., професійну підготовку та підвищення кваліфікації отримали у більшості випадків працівники промисловості (40%), освіти (18,5%), транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності (13,3%).
Первинну професійну підготовку та перепідготовку пройшли 3,1 тис. осіб або 1,6% облікової кількості штатних працівників. При цьому основною формою навчання була професійна перепідготовка працівників безпосередньо на виробництві.
Підвищення кваліфікації за різними формами навчання (на виробничо-технічних курсах, курсах цільового призначення, через стажування, спеціалізацію, довгострокове та короткотермінове навчання) пройшли 18 тис. осіб або 9,5% облікової кількості штатних працівників.
 
28.04.2015
Кількісний і якісний склад державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування станом на 31 грудня 2014 року
 
На 31 грудня 2014р. кількість працівників, які мали статус державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування відповідно до законів України “Про державну службу” та “Про службу в органах місцевого самоврядування” по області становила 11,1 тис. осіб або 5,9% облікової кількості працівників області по підприємствах, установах, організаціях (юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб).
Кількість державних службовців на 31 грудня 2014р. становила 8312 осіб, посадових осіб місцевого самоврядування – 2773 особи.
Як для державних службовців, так і для органів місцевого самоврядування характерний стабільний кадровий склад. Найбільша частка державних службовців (24,4%) перебувала на державній службі від 5 до 10 років, посадових осіб місцевого самоврядування (27,8%) – від 10 до 15 років.
 
23.04.2015
Наукова та науково-технічна діяльність в області за 2014 рік
 
У 2014р. виконанням наукових та науково-технічних робіт в області займалось 14 організацій. Чисельність працівників основної діяльності склала 458 осіб. Науковою і науково-технічною діяльністю займалися 296 дослідників, 74 техніки, 63 особи допоміжного персоналу та 25 осіб – інші працівники. Науковий ступінь доктора наук мали 3 особи, кандидата наук – 31 особа.
У 2014р. внутрішні витрати на виконання наукових та науково-технічних робіт за видами витрат становили 33,8 млн.грн., у тому числі на оплату праці – 21,9 млн.грн., капітальні витрати – 0,7 млн.грн. Фінансування витрат на виконання наукових та науково-технічних робіт за рахунок держбюджету у 2014р. склало 7,4 млн.грн.
Загальний обсяг наукових та науково-технічних робіт, виконаних власними силами наукових організацій, становив 33,9 млн.грн., у т.ч. обсяг науково-технічних розробок – 25,3 млн.грн. (74,6%), прикладних – 5,9 млн.грн. (17,4%), науково-технічних послуг 1,5 млн.грн (4,4%), фундаментальних досліджень – 1,2 млн.грн. (3,6%).
 
20.04.2015
Стан незавершеного будівництва в області
 
За даними обстеження станом на 1 січня 2015р. на Кіровоградщині налічувався 341 об’єкт, що знаходився в стадії незавершеного будівництва.
Кількість об’єктів незавершеного будівництва щороку скорочується, за 2014р. їх кількість скоротилася на 3 одиниці або на 0,9%.
Із загальної кількості незавершених об’єктів 61 (17,9%) знаходився в стадії будівництва, а на 280 (82,1%) – будівництво тимчасово припинено.
Недобудованими є 238 будівель, з яких 94 – житлові будівлі загальною площею 255,1 тис.м2, 7 загальноосвітніх навчальних закладів, 6 дошкільних закладів, 5 лікарень, 2 поліклініки, 8 клубів та будинків культури, 30 промислових та 22 торговельні будівлі та інші.
Найбільша кількість об’єктів незавершеного будівництва зосереджена в містах Кіровограді (15,8% загальної кількості по області) та Олександрії (6,2%), а також у Долинському (11,7%), Олександрівському (9,4%) та Маловисківському (8,5%) районах.
Основною причиною припинення будівництва та появи “довгобудів”, як зазначають забудовники, є відсутність фінансування, через що не будувалися 95,7% об’єктів.
Незважаючи на нестачу коштів, забудовники мають наміри продовжити будівництво 165 будівель і споруд (58,9%), на яких будівельні роботи тимчасово припинено.
 
09.04.2015
Дошкільні навчальні заклади Кіровоградської області у 2014 році
 
На кінець 2014р. в області налічувалося 518 дошкільних навчальних закладів, що на 12 менше порівняно з 2013р., з них 515 – системи Міністерства освіти і науки України.
Переважна більшість дошкільних навчальних закладів, що функціонували в області (468 або 90,3%), – заклади загального розвитку. Крім цих закладів працювали 42 (8,1%) комбінованих, 4 (0,8%) спеціальні та 2 (0,4%) санаторні заклади.
Серед дошкільних навчальних закладів 49,6% становили дитячі садки, 28,2% – ясла-садки та 22,2% – навчально-виховні комплекси.
Кількість місць у дошкільних закладах, які працювали на кінець 2014р., становила 29709, що на 1,5% більше порівняно з 2013р.
На кінець 2014р. 17 (3,3%) дошкільних навчальних закладів не працювали впродовж року, з них 2 перебували на капремонті. Усі ці заклади знаходилися у сільській місцевості.
Чисельність дітей у дошкільних навчальних закладах склала 32554 особи, що на 0,6% більше порівняно з 2013р. Із загальної чисельності дітей 48% – дівчатка.
У дошкільних навчальних закладах області виховувалося 186 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 184 дитини-інваліда та 161 дитина, яка постраждала внаслідок аварії на ЧАЕС.
За попередніми даними у 2014р. охоплення дітей дошкільними навчальними закладами, включаючи дітей, охоплених соціально-педагогічним патронатом, склало 62% чисельності дітей відповідного віку, у тому числі в міських поселеннях – 74%, сільській місцевості – 43%. Найбільше охоплення дітей дошкільним вихованням спостерігалось у містах Світловодську (84%), Кіровограді (79%), Знам’янці (77%), Олександрії (69%), Голованівському та Петрівському районах по (68%), найменше – у Світловодському (23%), Компаніївському (29%) та Онуфріївському (36%) районах.
У 498 дошкільних навчальних закладах 32359 (99,4%) дітей навчалися лише українською мовою. Також функціонували 3 дошкільні навчальні заклади, які здійснювали навчання виключно російською мовою, в яких виховувалося 195 дітей (0,6%).
Чисельність педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів області склала 3528 осіб (у 2013р. – 3536), з яких 97,5% – жінки. Серед них найбільшу питому вагу складали вихователі – 69,2%, завідувачі – 10,8% та музичні керівники – 9,5%. Із загальної чисельності педагогічних працівників – 1581 (44,8%) особа закінчила вищі навчальні заклади І–ІІ рівнів акредитації; 1927 (54,6%) – завершили навчання у вузах ІІІ–ІV рівнів акредитації.
 
24.03.2015
Викиди забруднюючих речовин та парникових газів в атмосферне повітря області від стаціонарних джерел забруднення за 2014 рік
 
За попередніми даними за 2014р. у повітряний басейн області від стаціонарних джерел забруднення підприємств та організацій надійшло 11,8 тис.т забруднюючих речовин, що на 3,9 тис.т (на 24,9%) менше ніж у 2013р.
У середньому від діяльності одного підприємства у повітря надійшло 56,5 т забруднюючих речовин. У розрахунку на 1 км2 припадає 480,6 кг викидів забруднюючих речовин, на одну особу – 12 кг.
Із загальної кількості забруднюючих речовин викиди метану та оксиду азоту, які належать до парникових газів, становили 1,8 тис.т. Крім того, в атмосферу надійшло 963,2 тис.т діоксиду вуглецю, який також має парникову дію.
Основними забруднювачами довкілля області є підприємства, які здійснюють виробництво чавуну, сталі та феросплавів (28,5% загального обсягу забруднюючих речовин), олії та тваринних жирів (14,4%), а також підприємства, які здійснюють діяльність у сфері трубопровідного транспорту (16,5%).
Найбільший обсяг викидів забруднюючих речовин в області надійшов в атмосферне повітря Голованівського району (29%), м.Кіровограда (20,6%), Світловодського (8,1%) та Олександрівського (7,5%) районів.
 
24.03.2015
Підсумки збору врожаю сільськогосподарських культур всіма категоріями господарств області за 2014 рік
 
Господарствами усіх категорій у 2014р. одержано 3469,1 тис.т зерна (включаючи кукурудзу) у вазі після доробки, з них зерна продовольчих культур – 1066,4 тис.т (30,7%), фуражних зернових культур – 2402,6 тис.т (69,3%). Порівняно з 2013р. виробництво зерна зменшилося на 8,3%, що зумовлено як зменшенням зібраної площі на 59,7 тис.га (на 7%), так і зменшенням урожайності на 0,6 ц з 1 га (на 1,4%).
Сільськогосподарськими підприємствами вироблено 2835 тис.т зерна (81,7% загального валового збору), господарствами населення – 634,1 тис.т (18,3%). Середня врожайність зернових культур порівняно з 2013р. зменшилася в аграрних підприємствах на 1,1 ц з 1 га та становила 45,4 ц з 1 га, у господарствах населення – збільшилася на 1,7 ц (37,1 ц з 1 га).
У 2014р. зібрано кукурудзи на зерно 1834,4 тис.т (на 14,8% менше порівняно з 2013р.), що зумовлено зменшенням зібраної площі на 22,3 тис.га (на 5,7%) та середньої врожайності на 5,4 ц з 1 га (на 9,8%).
Валовий збір соняшнику на зерно становив 1165,5 тис.т і порівняно з 2013р. зменшився на 5,2% за рахунок зменшення середньої врожайності на 2,8 ц з 1 га (на 11,6%).
Загальне виробництво цукрових буряків для промислової переробки становило 526,4 тис.т і порівняно з 2013р. зросло в 1,9 раза за рахунок збільшення площі збирання в 1,8 раза та середньої врожайності на 14 ц з 1 га, у т.ч. аграрними підприємствами накопано 523,1 тис.т (в 1,9 р.б), при середній врожайності 354,1 ц з 1 га (у 2013р. – 342,5 ц з 1 га).
У господарствах усіх категорій валовий збір картоплі (542,4 тис.т) збільшився проти 2013р. на 23,3%, що зумовлено збільшенням її середньої врожайності на 25,9 ц з 1 га; овочів (236,2 тис.т) – на 18,1% за рахунок збільшення урожайності на 25,5 ц з 1 га.
Господарствами населення у 2014р. вирощено 99,7% загального урожаю картоплі, 97,2% овочів та 97,9% плодів і ягід.
 
16.03.2015
Особисті селянські господарства області у 2014 році
 
На початок 2015р. на території сільської місцевості налічувалось 143,6 тис. домогосподарств з реєстрацією місця проживання на території ради, з них кількість домогосподарств, членам яких надані земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства – 126,3 тис. домогоспо-дарств (88% загальної кількості).
Протягом 2014 року кількість особистих селянських господарств зменшилась на 1,7 тис. домогосподарств (на 1,3%), площа земельних ділянок збільшилася – на 8,5 тис.га (на 2,9%).
Станом на 1 січня 2014р. у користуванні особистих селянських господарств знаходилося 300,2 тис.га землі, у тому числі 24,2 тис.га (8,1%) відведено під будівлі та для обслуговування житлового будинку і господарських будівель; 88,6 тис.га (29,5%) – для ведення особистого селянського господарства; 187,3 тис.га (62,4%) – для ведення товарного виробництва (з них 34,9 тис.га взято в оренду). У середньому на одне домогосподарство припадає 2,4 га сільськогосподарських земель.
Станом на 1 січня 2015р. кількість особистих селянських господарств, що утримували худобу та птицю зменшилася на 2,7% та становила 92,2 тис. домогосподарств, в яких утримувалося 63,2 тис.голів великої рогатої худоби (на 13,9% менше порівняно з 1 січня 2013р.), корів – 38,7 тис.голів (на 4,7% менше), поголів’я свиней – 86,4 тис.голів (на 9,4% менше).
На початок 2015р. у власності 6,8 тис. домогосподарств, членам яких надані земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства (5,4% загальної кількості по області) налічувалось 7 тис. тракторів, що на 6,8% більше порівняно з відповідною датою 2014р., 1,9 тис. вантажних автомобілів (на 0,6% більше) та 0,9 тис. комбайнів (на рівні минулого року).
 
04.03.2015
Підсумки обліку худоби і птиці у господарствах області станом на 1 січня 2015 року
 
За підсумками проведеного обліку худоби в господарствах усіх категорій станом на 1 січня 2015р. в області налічувалось 108,3 тис.голів великої рогатої худоби, що на 12,9% менше ніж торік, у т.ч. у господарствах населення – 81,7 тис.голів (на 13,2% менше), сільськогосподарських підприємствах – 26,6 тис.голів (на 11,9% менше). Чисельність поголів’я корів в усіх категоріях господарств зменшилась на 6% та склала 59,1 тис.голів, у т.ч. у господарствах населення – на 5,2% (49,2 тис.голів), сільськогосподарських підприємствах – на 10% (9,9 тис.голів).
В усіх категоріях господарств порівняно з 1 січня 2014р. чисельність поголів’я свиней скоротилась на 3,8% і становила 255,6 тис.голів, у т.ч. у господарствах населення – на 8,1% (128,3 тис.голів), сільськогосподарських підприємствах – збільшилася на 1% (127,3 тис.голів).
Чисельність поголів’я овець та кіз у господарствах усіх категорій зменшилась на 4,1% і становила 42,6 тис.голів, в т.ч. у господарствах населення – на 2,9% (36,3 тис.голів), сільськогосподарських підприємствах – на 10% (6,3 тис.голів).
Станом на 1 січня 2015 року загальна чисельність поголів’я птиці всіх видів в області становила 4654,7 тис.голів (на 2,2% менше ніж торік), у т. ч. у сільськогосподарських підприємствах – 309,9 тис.голів (у 2,1 раза менше), у господарствах населення – 4344,8 тис.голів (на 5,4% більше).
 
17.02.2015
Наявність зернових та олійних культур на підприємствах області станом на 1 cічня 2015 року
 
На 1 січня 2015р. в сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що здійснюють зберігання, переробку зернових культур було в наявності 1455,4 тис.т зерна (на 9,1% більше порівняно з 1 січня 2014р.), у т.ч. 430,8 тис.т пшениці, 112,4 тис.т ячменю, 861 тис.т кукурудзи, 1,5 тис.т жита. Безпосередньо у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) зберігалося 949,5 тис.т зерна (на 25,4% більше порівняно з 1 січня 2014р.), у т.ч. 286,8 тис.т пшениці, 522,8 тис.т кукурудзи, 99,5 тис.т ячменю, 1,2 тис.т жита. Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності 505,9 тис.т зерна (на 12,2% менше), у т.ч. зернозберігаючі – 430,2 тис.т (на 15,6% менше).
Середня закупівельна ціна зернових культур, яку пропонували при закупівлі зберігаючі та переробні підприємства, на 1 січня 2015р. становила 1838 грн. за т (торік – 1404,9 грн. за т), по Україні – 1764,8 грн. за т (1379 грн. за т).
Запаси насіння соняшнику становили 561 тис.т (на 30,2% менше порівняно з 1 січня 2014р.), з них безпосередньо в аграрних підприємствах (крім малих) – 359 тис.т (на 9,1% більше), на підприємствах, що здійснюють його зберігання та переробку – 202 тис.т (в 2,3 раза менше).
Середня ціна закупівлі насіння соняшнику зернозберігаючими та зернопереробними підприємствами області на 1 січня 2015р. становила 4158,4 грн. за т проти 4091,9 грн. за т на 1 січня 2014р., по Україні – 3869,3 грн. за т (3588,8 грн. за т).
 
11.02.2015 
Про наявність засобів зв'язку станом на 01 січня 2015 року
 
Телефонна мережа Кіровоградської області станом на 01 січня 2015р. налічує 158,8 тис. основних телефонів (з них 83,6% – у населення). У міських поселеннях встановлено 133,4 тис. телефонних апаратів, у сільській місцевості – 25,4 тис. Рівень телефонізації становив 31 телефонний апарат на 100 сімей.
Кількість абонентів мобільного зв’язку станом на 01 січня 2015р. становила 1059,2 тис., що на 5,1% більше, ніж на 01 січня 2014 року. Чисельність абонентів мережі “Інтернет” зросла на 24,1% і становила 62,8 тис. осіб. Кількість абонентів кабельного телебачення збільшилась на 3,7% і становила 39,6 тис. осіб.
 
20.06.2014
Фінансовий стан промислових підприємств області за 2013 рік
 
Фінансовий результат (сальдо) до оподаткування промислових підприємств області за 2013 рік склав 318,5 млн.грн. прибутку проти 581,4 млн.грн. прибутку за 2012 рік.
Прибутковими підприємствами, частка яких у загальній кількості становила 65%, отримано 700,4 млн.грн. прибутку, що на 184 млн.грн. менше порівняно з попереднім роком. Зменшення прибутку зумовлено результатами діяльністі підприємств з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря.
Найбільші обсяги прибутку до оподаткування одержали підприємства переробної промисловості – 675,9 млн.грн. (96,5% загальної суми прибутку промислових підприємств області), з яких левова частка припала на підприємства з виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – 561,7 млн.грн. (83,1% прибутку підприємств переробної промисловості) та машинобудування – 73,1 млн.грн. (10,8%).
Загальний обсяг збитку промислових підприємств області за 2013 рік склав 381,9 млн.грн., що на 78,9 млн.грн. більше порівняно з попереднім роком. Частка збиткових підприємств у загальній кількості становила 35%.
Найбільші обсяги збитку до оподаткування одержали підприємства добувної промисловості і розроблення кар’єрів – 131,6 млн.грн. (34,5% загальної суми збитку промислових підприємств області), переробної промисловості та постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 112,3 млн.грн. (29,4%).
 
20.06.2014
Фінансовий стан підприємств малого бізнесу Кіровоградської області за 2013 рік
 
За 2013 рік підприємства малого бізнесу Кіровоградщини отримали прибутковий фінансовий результат у сумі 361,2 млн.грн. проти 1022,9 млн.грн. у 2012 році. Майже три чверті малих підприємств області (74,9% загальної кількості малих підприємств) спрацювали прибутково та отримали прибуток у сумі 942,7 млн.грн., що на 0,7 в.п. більше та 408,6 млн.грн. менше порівняно з 2012 роком.
Найбільші суми прибутку до оподаткування отримали підприємства сільського господарства, лісового господарства та рибного господарства – 729,9 млн.грн. або 77,4% загальної суми прибутку малих підприємств області; оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів – 95,5 млн.грн. (10,1%).
Збиток до оподаткування у сумі 581,6 млн.грн. у 2013 році отримали 25,1% малих підприємств області, що відповідно на 253,2 млн.грн. більше та 0,7 в.п. менше порівняно з результатами попереднього року.
 
25.04.2014   
Про стан умов праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці у 2013 році
 
Державне статистичне спостереження про стан умов праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці охоплює підприємства (крім статистично малих) промисловості, сільського господарства, будівництва, транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності.
Станом на 31 грудня 2013р. на цих підприємствах було зайнято 80 тис. осіб.
На підставі результатів проведеної атестації робочих місць за умовами праці 18,1 тис. осіб або 22,7% працювали в несприятливих умовах, в тому числі у промисловості – 11,2 тис. осіб (28,1%), транспорті, складському господарстві, поштовій та кур’єрській діяльності – 5,4 тис. осіб (27,6%), будівництві – 0,3 тис. осіб (21,1%), сільському господарстві – 1,2 тис. осіб (6,2%).
Серед промислових видів діяльності найбільше працівників, які зайняті в умовах, що не відповідають встановленим санітарно-гігієнічним нормам, зосереджені на підприємствах по добуванню металевих руд (23,6%), постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (15,9%) металургійного виробництва (14%).
Найбільш розповсюдженим серед небезпечних факторів виробничого середовища, був підвищений рівень шуму, інфразвуку, ультразвуку. Під дією цього фактору працювали 8,7 тис. осіб або 10,8% облікової кількості штатних працівників.
Кількість працівників, яким встановлено хоча б один із видів пільг та компенсацій за роботу зі шкідливими і важкими умовами праці, особливий характер праці та право на пенсію за віком на пільгових умовах у 2013р. становила 23,4 тис. осіб або 29,2% облікової кількості штатних працівників, з яких більше половини працівників було зайнято на підприємствах промисловості.
 
 
 
       
   
 
Розробник: Управління інформатизації ГУС