ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ

       

У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ

 

25009, м.Кропивницький, вул. Соборна, 7А  
тел.: (0522) 33-32-40, (0522) 33-10-21,  
 
 
Ласкаво просимо на офіційний веб-сайт Головного управління статистики у Кіровоградській області
 
 

 

 

 
 
 Архів:     2012      2013      2014       2015      2016
Оновлено: 02.01.2018 8:01
СТАТИСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ
 
План-графік оновлення матеріалів розділу “Статистична інформація” веб-сайту
Головного управління статистики у Кіровоградській області у 2017 році
 
Перелік матеріалів
Дата оприлюднення
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
Демографічна та соціальна статистика
Населення та міграція
Чисельність населення
Природний рух населення
Міграційний рух населення
Населення (1995-2016рр.)
Ринок праці
Зайнятість та безробіття
Основні показники ринку праці у 2000-2016рр.
Основні показники ринку праці 
Економічна активність населення за статтю та місцем проживання
Попит та пропозиція робочої сили
Зареєстроване безробіття
Працевлаштування зареєстрованих безробітних
Оплата праці та соціально-трудові відносини
Темп зростання/зниження номінальної та реальної заробітної плати за 2002-2016рр.
                     
Динаміка середньомісячної заробітної плати за видами економічної діяльності у 1995-2012рр.
не оновлюється
Динаміка середньомісячної заробітної плати за видами економічної діяльності у 2010-2016рр.
Заборгованість із виплати заробітної плати у 2000-2016 рр.
Темп зростання/зниження номінальної та реальної заробітної плати 
Середня номінальна заробітна плата за видами економічної діяльності
Середньомісячна номінальна заробітна плата за видами економічної діяльності
Заборгованість із виплати заробітної плати
Освіта
Дошкільні навчальні заклади
                     
Загальноосвітні навчальні заклади
                     
Професійно-технічні навчальні заклади
     
               
Вищі навчальні заклади
   
                 
Охорона здоров’я
Заклади охорони здоров’я
                     
Медичні кадри
                     
Захворюваність населення
                     
Доходи та умови життя
Характеристика домогосподарств 
Структура сукупних витрат 
Структура сукупних ресурсів 
Розподіл населення за рівнем середньодушових еквівалентних загальних доходів
Диференціація життєвого рівня населення 
Споживання продуктів харчування в домогосподарствах 
Розподіл домогосподарств за наявністю окремих товарів тривалого користування
Соціальний захист
Середній розмір місячної пенсії та кількість пенсіонерів
       
           
Чисельність дітей, усиновлених протягом року
       
           
Населені пункти та житло
Житловий фонд
                     
Правосуддя та злочинність
Правопорушення
                     
Культура
Заклади культури та мистецтва
         
           
Засоби масової інформації та книговидання
                     
Економічна статистика
Національні рахунки
Валовий регіональний продукт
                   
Доходи населення
                   
Економічна діяльність
Діяльність підприємств
Кількість підприємств за їх розмірами за видами економічної діяльності 
Кількість зайнятих працівників на підприємствах за їх розмірами за видами економічної діяльності 
Кількість найманих працівників на підприємствах за їх розмірами за видами економічної діяльності 
Витрати на оплату праці на підприємствах за їх розмірами за видами економічної діяльності
Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за їх розмірами за видами економічної діяльності
Основні показники діяльності підприємств по містах обласного значення та районах
Фінансові результати підприємств до оподаткування за видами економічної діяльності
Фінансові результати підприємств до оподаткування за видами промислової діяльності
Фінансові результати підприємств до оподаткування по містах обласного значення та районах
Фінансові результати до оподаткування підприємств за їх розмірами за видами економічної діяльності  
Фінансові результати великих та середніх підприємств до оподаткування за видами економічної діяльності 
Фінансові результати великих та середніх підприємств до оподаткування за видами промислової діяльності 
Рентабельність операційної діяльності підприємств за видами економічної діяльності
Рентабельність операційної діяльності підприємств за видами промислової діяльності
Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності
Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств за видами промислової діяльності 
Показники балансу підприємств за видами економічної діяльності 
Показники балансу великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності
Внутрішня торгівля
Роздрібний товарооборот 
Роздрібний товарооборот підприємств, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, по містах та районах
Основні показники роздрібної торгівлі
Структура оптового товарообороту підприємств оптової торгівлі (2005–2016рр.)
Структура оптового товарообороту підприємств оптової торгівлі 
Капітальні інвестиції
Капітальні інвестиції за видами активів
Капітальні інвестиції за джерелами фінансування 
Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності
Капітальні інвестиції за видами активів
Капітальні інвестиції за джерелами фінансування
Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності
Сільське, лісове та рибне господарство
Сільське господарство
Індекси сільськогосподарської продукції
Індекси сільськогосподарської продукції (1991-2016рр.)
Кількість сільськогосподарських тварин у звітному році 
Виробництво основних видів продукції тваринництва у звітному році
Тваринництво (1995–2016рр.) 
Виробництво основних сільськогосподарських культур у звітному році 
Рослинництво (1995–2016рр.)
Середні ціни реалізації продукції сільського господарства сільськогосподарськими підприємствами у звітному році
Середні ціни реалізації продукції сільського господарства сільськогосподарськими підприємствами (1996–2016р.)
Лісове господарство та мисливство
Основні показники ведення лісогосподарської діяльності (1990-2016рр.)
                     
Заготівля ліквідної деревини (2010-2016рр.)
                     
Основні показники ведення мисливського господарства (1990-2016рр.)
                     
Рибне господарство
Добування водних біоресурсів (1995–2016рр.)
                     
Енергетика
Використання палива
Запаси палива
Промисловість
Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) за видами економічної діяльності
Індекси промислової продукції за основними видами діяльності
Індекси промислової продукції за основними видами діяльності (за період з початку року)
Індекси промислової продукції за основними видами діяльності (уточнені дані)
Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності 
Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності (уточнені дані)
Структура обсягів реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності (уточнені дані) 
Виробництво основних видів промислової продукції
Індекси промислової продукції за основними видами діяльності 
Виробництво основних видів промислової продукції 
Будівництво
Прийняття в експлуатацію житла 
Прийняття в експлуатацію об’єктів соціальної сфери 
Прийняття в експлуатацію житла за видами житлових будівель
Прийняття в експлуатацію загальної площі житла та кількість збудованих квартир
Індекси будівельної продукції за видами 
Обсяг виконаних будівельних робіт за видами будівельної продукції
Індекси будівельної продукції за видами (уточнені дані)
Обсяг виконаних будівельних робіт за видами будівельної продукції (уточнені дані)
Транспорт
Вантажні перевезення
Пасажирські перевезення
Відправлення (перевезення) вантажів за видами транспорту
Відправлення (перевезення) пасажирів за видами транспорту загального користування 
Дорожньо-транспортні пригоди та потерпілі у них
Туризм
Готелі та інші місця для тимчасового проживання
не оновлюється
Санаторно-курортні та оздоровчі заклади
                     
Колективні засоби розміщування
                     
Туристичні потоки
                     
Дитячі заклади оздоровлення та відпочинку, які працювали влітку
                     
Навколишнє середовище
Викиди забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю у атмосферне повітря (1990-2016рр.)
                     
Викиди діоксиду сірки та оксидів азоту в атмосферне повітря (1990-2016рр.)
                     
Викиди окремих забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення у звітному році
                     
Утворення та поводження з відходами (1994-2016рр.)
                     
Утворення та поводження з відходами у звітному році
                     
Утворення та утилізація відходів за категоріями матеріалів у звітному році
                     
Витрати на охорону та раціональне використання природних ресурсів за напрямами природоохоронних заходів у звітному році
                     
Зовнішньоекономічна діяльність та платіжний баланс
Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) з країн світу в економіці Кіровоградської області
Прямі інвестиції (акціонерний капітал)
Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами
Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами за уточненими річними даними
Товарна структура зовнішньої торгівлі 
Товарна структура зовнішньої торгівлі за уточненими річними даними
Географічна структура експорту-імпорту товарів (1996-2016рр.)
Географічна структура зовнішньої торгівлі послугами Кіровоградської області (щоквартальна оперативна інформація)
Структура зовнішньої торгівлі послугами Кіровоградської області (щоквартальна оперативна інформація)
Експорт-імпорт послуг Кіровоградської області за країнами світу (квартальна інформація за уточненими річними даними)
Структура експорту-імпорту Кіровоградської області за видами послуг (квартальна інформація за уточненими річними даними)
Географічна структура експорту-імпорту послуг Кіровоградської області (1996–2015рр.)
Ціни
Індекси споживчих цін на товари та послуги (до попереднього місяця)
Індекси споживчих цін на товари та послуги (до грудня попереднього року)
Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2007–2016рр. (грудень до грудня попереднього року)
Наука, технології та інновації
Кількість працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок, за категоріями персоналу
Витрати на виконання наукових досліджень і розробок власними силами організацій за видами робіт
Інноваційна активність промислових підприємств
Джерела фінансування інноваційної діяльності
Впровадження інновацій на промислових підприємствах
Інформаційне суспільство
Доходи від надання послуг пошти та зв’язку
Засоби телефонного зв’язку
Пошта та зв’язок
Багатогалузева статистична інформація
Комплексна статистика
Основні показники соціально-економічного розвитку Кіровоградської області

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
Розробник: Управління інформатизації ГУС