ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ

       

У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ

 

25009, м.Кропивницький, вул. Соборна, 7А  
тел.: (0522) 33-32-40, (0522) 33-10-21, e-mail: gus@kr.ukrstat.gov.ua  
 
 
Ласкаво просимо на офіційний веб-сайт Головного управління статистики у Кіровоградській області
 
 

 

 

  СТАТИСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ   
 
 
 Архів:  2010      2011      2012      2013      2014       2015
Оновлено: 02.02.2017 9:38
     
План-графік оновлення матеріалів розділу “Статистична інформація” веб-сайту
Головного управління статистики у Кіровоградській області у 2016 році
 
Перелік матеріалів
Дата оприлюднення
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
Демографічна та соціальна статистика
Населення та міграція
Чисельність населення
Природний рух населення
Міграційний рух населення
Населення (1995-2015рр.)
                 
Ринок праці
Зайнятість та безробіття
Основні показники ринку праці у 2000-2015рр.
                     
Основні показники ринку праці 
               
Економічна активність населення за статтю та місцем проживання
                     
Попит та пропозиція робочої сили
Зареєстроване безробіття
Працевлаштування зареєстрованих безробітних
Оплата праці та соціально-трудові відносини
Темп зростання/зниження номінальної та реальної заробітної плати за 2002-2015рр.
                     
Динаміка середньомісячної заробітної плати за видами економічної діяльності у 1995-2012рр.
не оновлюється
Динаміка середньомісячної заробітної плати за видами економічної діяльності у 2010-2015рр.
                     
Заборгованість із виплати заробітної плати у 2000-2016 рр.
                     
Темп зростання/зниження номінальної та реальної заробітної плати 
 
0230
Середня номінальна заробітна плата за видами економічної діяльності
 
0230
Середньомісячна номінальна заробітна плата за видами економічної діяльності
 
0230
Заборгованість із виплати заробітної плати
 
0230
Освіта
Дошкільні навчальні заклади
         
           
Загальноосвітні навчальні заклади
                     
Професійно-технічні навчальні заклади
     
               
Вищі навчальні заклади
   
                 
Охорона здоров’я
Заклади охорони здоров’я
                     
Медичні кадри
                     
Захворюваність населення
                     
Доходи та умови життя
Характеристика домогосподарств 
                     
Структура сукупних витрат 
                     
Структура сукупних ресурсів 
                     
Розподіл населення за рівнем середньодушових еквівалентних загальних доходів
                     
Диференціація життєвого рівня населення 
                     
Споживання продуктів харчування в домогосподарствах 
                     
Розподіл домогосподарств за наявністю окремих товарів тривалого користування
один раз на два роки
Соціальний захист
Середній розмір місячної пенсії та кількість пенсіонерів
                     
Чисельність дітей, усиновлених протягом року
                     
Населені пункти та житло
Житловий фонд
                     
Правосуддя та злочинність
Правопорушення
                     
Культура
Заклади культури та мистецтва
         
           
Засоби масової інформації та книговидання
           
         
Економічна статистика
Національні рахунки
Валовий регіональний продукт
                   
Доходи населення
                   
Економічна діяльність
Діяльність підприємств
Кількість підприємств за їх розмірами за видами економічної діяльності 
                   
Кількість зайнятих працівників на підприємствах за їх розмірами за видами економічної діяльності 
                   
Кількість найманих працівників на підприємствах за їх розмірами за видами економічної діяльності 
                   
Витрати на оплату праці на підприємствах за їх розмірами за видами економічної діяльності
                   
Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за їх розмірами за видами економічної діяльності
                   
Основні показники діяльності підприємств по містах обласного значення та районах
                   
Фінансові результати підприємств до оподаткування за видами економічної діяльності
                   
Фінансові результати підприємств до оподаткування за видами промислової діяльності
                   
Фінансові результати підприємств до оподаткування по містах обласного значення та районах
                   
Фінансові результати до оподаткування підприємств за їх розмірами за видами економічної діяльності  
                   
Фінансові результати великих та середніх підприємств до оподаткування за видами економічної діяльності 
                 
Фінансові результати великих та середніх підприємств до оподаткування за видами промислової діяльності 
                 
Рентабельність операційної діяльності підприємств за видами економічної діяльності
                     
Рентабельність операційної діяльності підприємств за видами промислової діяльності
                     
Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності
                 
Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств за видами промислової діяльності
                 
Показники балансу підприємств за видами економічної діяльності 
                     
Показники балансу великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності
                 
Внутрішня торгівля
Роздрібний товарооборот 
Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі, по містах та районах
               
Торгівля
                     
Структура оптового товарообороту підприємств оптової торгівлі (2005–2015рр.)
                     
Структура оптового товарообороту підприємств оптової торгівлі 
                 
Капітальні інвестиції
Капітальні інвестиції за видами активів
               
Капітальні інвестиції за джерелами фінансування 
               
Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності
               
Капітальні інвестиції за видами активів
                     
Капітальні інвестиції за джерелами фінансування
                     
Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності
                     
Сільське, лісове та рибне господарство
Сільське господарство
Індекси обсягу сільськогосподарського виробництва у 2016 році
1631
Індекси обсягів сільськогосподарського виробництва (1991-2015рр.)
                     
Кількість худоби та птиці у 2016 році 
1617
Виробництво основних видів продукції тваринництва у 2016 році
1617
Тваринництво (1995–2015рр.) 
                     
Виробництво основних сільськогосподарських культур у звітному році 
         
Рослинництво (1995–2015рр.)
                     
Середні ціни реалізації продукції сільського господарства у 2016 році
 
0421
Середні ціни реалізації продукції сільського господарства (1996–2015р.)
                     
Лісове господарство та мисливство
Основні показники ведення лісогосподарської діяльності (1990-2015рр.)
                     
Основні показники ведення мисливського господарства (1990-2015рр.)
                     
Заготівля ліквідної деревини (2010-2015рр.)
                     
Рибне господарство
Рибне господарство (1995–2015рр.)
                     
Енергетика
Використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти 
Використання окремих енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти
                     
Залишки енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти у споживачів та постачальників
Промисловість
Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) за видами економічної діяльності
                   
Індекси промислової продукції за основними видами діяльності
 
0128
Індекси промислової продукції за основними видами діяльності (за період з початку року)
 
0128
Індекси промислової продукції за основними видами діяльності (уточнені дані)
                     
Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності
Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності (уточнені дані)
                     
Структура обсягів реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності (уточнені дані)
                     
Виробництво основних видів промислової продукції
 
0128
Індекси промислової продукції за основними видами діяльності 
                     
Виробництво основних видів промислової продукції 
                     
Будівництво
Прийняття в експлуатацію житла 
               
Прийняття в експлуатацію об’єктів соціальної сфери 
               
Прийняття в експлуатацію житла за видами житлових будівель
                     
Прийняття в експлуатацію загальної площі житла та кількість збудованих квартир
                     
Індекси будівельної продукції за видами 
Обсяг виконаних будівельних робіт за видами будівельної продукції
Індекси будівельної продукції за видами (уточнені дані)
                     
Обсяг виконаних будівельних робіт за видами будівельної продукції (уточнені дані)
                     
Транспорт
Вантажні перевезення
Пасажирські перевезення
Відправлення (перевезення) вантажів за видами транспорту
                     
Відправлення (перевезення) пасажирів за видами транспорту загального користування 
                     
Дорожньо-транспортні пригоди та потерпілі у них
                     
Туризм
Готелі та інші місця для тимчасового проживання
не оновлюється
Санаторно-курортні та оздоровчі заклади
не оновлюється
Колективні засоби розміщування
                     
Туристичні потоки
                     
Дитячі заклади оздоровлення та відпочинку, які працювали влітку
                     
Методологічні пояснення
Навколишнє середовище
Викиди забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю в атмосферне повітря (1990-2015рр.)
                     
Викиди діоксиду сірки та оксидів азоту в атмосферне повітря (1990-2015рр.)
                     
Викиди окремих забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю в атмосферне повітря у 2015 році
                     
Основні показники утворення та поводження з відходами (1994-2015рр.)
                     
Основні показники утворення та поводження з відходами у 2015 році
                     
Утворення та поводження з відходами за категоріями матеріалів у 2015 році
                     
Витрати на охорону та раціональне використання природних ресурсів за напрямами природоохоронних витрат у 2015 році
                     
Зовнішньоекономічна діяльність та платіжний баланс
Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) з країн світу в економіці Кіровоградської області
               
Прямі інвестиції (акціонерний капітал)
                     
Методологічні пояснення
Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами
Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами (за уточненими річними даними)
                     
Товарна структура зовнішньої торгівлі 
Товарна структура зовнішньої торгівлі за уточненими річними даними
                     
Географічна структура експорту-імпорту товарів (1996-2015рр.)
                     
Географічна структура зовнішньої торгівлі послугами Кіровоградської області (щоквартальна оперативна інформація)
               
Структура зовнішньої торгівлі послугами Кіровоградської області (щоквартальна оперативна інформація)
               
Експорт-імпорт послуг Кіровоградської області за країнами світу (квартальна інформація за уточненими річними даними)
                     
Структура експорту-імпорту Кіровоградської області за видами послуг (квартальна інформація за уточненими річними даними)
                     
Географічна структура експорту-імпорту послуг Кіровоградської області (1996–2015рр.)
                     
Ціни
Індекси споживчих цін на товари та послуги (до попереднього місяця)
Індекси споживчих цін на товари та послуги (до грудня попереднього року)
Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2007–2015рр. (грудень до грудня попереднього року)
                     
Наука, технології та інновації
Науково-технічна діяльність 
                   
Наукові кадри та кількість організацій
                     
Обсяг виконаних наукових та науково-технічних робіт
                     
Інноваційна активність промислових підприємств
                     
Джерела фінансування інноваційної діяльності
                     
Впровадження інновацій на промислових підприємствах
                     
Інформаційне суспільство
Доходи від надання послуг пошти та зв’язку
               
Засоби телефонного зв’язку
               
Пошта та зв’язок
                     
Багатогалузева статистична інформація
Комплексна статистика
Основні показники соціально-економічного розвитку Кіровоградської області
 
0129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
   
 
Розробник: Управління інформатизації ГУС