ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ

       

У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ

 

25009, м.Кропивницький, вул. Соборна, 7А  
тел.: (0522) 33-32-40, (0522) 33-10-21, e-mail: gus@kr.ukrstat.gov.ua  
 
 
Ласкаво просимо на офіційний веб-сайт Головного управління статистики у Кіровоградській області
 
 

 

  СТАТИСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ    
 
Оновлено: 01.06.2017 13:06
Зовнішньоекономічна діяльність та платіжний баланс
Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами Кіровоградської області у І кварталі 2017 року
   
 
Експорт
Імпорт
Сальдо
тис.дол.
США
у % до
І кварталу
2016р.
тис.дол.
США
у % до
І кварталу
2016р.
Усього
127875,5
182,2
56226,6
157,0
71648,9
Австралiя
0,4
10,5
–0,4
Австрiя
1,9
0,7
845,5
202,3
–843,7
Азербайджан
237,7
133,7
237,7
Алжир
565,9
565,9
Ангола
120,4
120,4
Андорра
0,6
0,6
Аргентина
0,8
146,1
36,8
–145,3
Афганiстан
52,3
56,4
52,3
Бангладеш
892,4
262,5
892,4
Бельґiя
215,6
197,8
1747,2
773,0
–1531,6
Бiлорусь
2097,0
27,0
4272,7
237,7
–2175,8
Болгарiя
501,2
104,9
0,2
1,8
501,0
Бразілiя
1250,0
551,2
–1250,0
Велика Британія
1052,9
131,0
3591,0
266,0
–2538,1
В'єтнам
54,5
90,3
1,4
1,8
53,1
Вiрменiя
53,9
48,7
53,9
Гамбiя
9,0
9,0
Гана
21,2
21,2
Гвiнея
54,4
75,5
54,4
Гонконг
0,5
0,9
– 0,5
Грецiя
934,7
26938,3
2,1
8,2
932,6
Грузiя
882,9
128,2
27,5
855,4
Ґватемала
0,8
212,2
–0,8
Данiя
44,6
8889,3
10,4
12,8
34,2
Еквадор
90,1
90,1
Естонiя
14,1
152,8
30,1
–16,0
Єгипет
7820,9
171,7
7820,9
Iзраїль
4639,6
201,7
4639,6
Iндiя
30301,2
956,7
267,7
141,5
30033,5
Iндонезiя
101,6
63,6
750,3
38,0
Iрак
1077,0
1077,0
Iран, Iсламська Республiка
4217,8
415,5
56,1
4161,6
Iрландiя
41,6
0,4
41,2
Iспанiя
6267,7
142,1
409,6
97,3
5858,1
Iталiя
3692,1
189,9
1431,8
145,8
2260,3
Йорданiя
13,7
46,2
0,1
13,6
Казахстан
835,2
138,9
0,1
0,1
835,1
Канада
100,8
60,0
33,8
10,7
67,1
Катар
14,5
29,0
14,5
Кенiя
25,4
107,5
25,4
Киргизстан
10,7
10,7
Китай
4411,2
219,9
8137,0
164,3
–3725,8
Кiпр
386,8
18513,6
386,8
Колишня Югославська Республіка Македонія
52,8
– 52,8
Корея, Республiка
815,3
1878,5
104,9
462,7
710,4
Коста-Ріка
0,0
92,4
–0,0
Кот-д'Івуар
583,6
77,3
583,6
Латвiя
76,9
71,7
8,2
68,7
Литва
781,6
121,8
142,4
430,2
639,2
Лiван
1727,4
85,8
1727,4
Лівія
612,6
2465,5
612,6
Люксембурґ
20,0
–20,0
Мавританiя
376,1
376,1
Мадагаскар
0,3
98,1
– 0,3
Малайзiя
1518,2
2222,3
1,6
179,1
1516,6
Малi
27,6
0,1
27,5
Малi Віддалені Острови США
0,1
–0,1
Мальта
0,3
236,6
–0,3
Марокко
1419,9
102,7
1419,9
Мексика
297,9
58,2
–297,9
Молдова, Республіка
1228,8
112,2
1228,8
М'янма
1055,3
740,3
1055,3
Нiдерланди
4465,9
74,8
1166,4
573,1
3299,5
Нiмеччина
1675,4
60,3
7849,1
203,2
–6173,7
Норвеґія
22,4
20,2
0,00
22,4
Oб'єднанi Арабськi Емiрати
807,6
53,3
807,6
Оман
93,4
93,4
Пакистан
759,5
782,5
759,5
Палестина
445,2
219,5
445,2
Панама
9,1
9,6
9,1
Пiвденна Африка
1154,2
221,1
0,3
190,2
1153,9
Польща
909,2
102,6
2034,6
184,0
–1125,4
Портуґалiя
488,1
4,1
168,6
484,0
Росiйська Федерацiя
13567,0
126,9
1490,7
65,2
12076,3
Румунiя
672,9
46,2
96,6
229,4
576,3
Саудiвська Аравiя
0,4
0,2
0,4
Сенегал
722,7
722,7
Сербія
12,6
158,6
58787,4
– 146,0
Сiнгапур
21,2
35,8
0,1
359,8
21,1
Словаччина
122,8
276,3
301,8
45,3
–179,1
Словенiя
7,2
1294,1
192,3
50,2
–185,1
Судан
654,8
654,8
США
5220,6
526,4
11085,2
165,3
–5864,5
Таджикистан
5,9
50,7
5,9
Тайвань, Провiнцiя Китаю
23,1
17,7
–23,1
Таїланд
1601,1
689,1
29,3
51,6
1571,8
Того
32,2
54,6
32,2
Тунiс
3036,3
221,1
3036,3
Туреччина
4345,4
267,2
3952,7
96,6
392,7
Туркменiстан
685,5
493,8
685,5
Угорщина
124,3
65,5
424,1
403,1
– 299,8
Узбекистан
180,6
69,9
180,6
Фiнляндiя
0,7
1,4
– 0,7
Францiя
299,5
151,0
2449,5
73,3
–2150,0
Чехія
2361,8
146,1
905,4
523,3
1456,3
Швейцарiя
493,8
313,8
520,1
2197,1
– 26,3
Швецiя
23,3
2139,1
288,8
1488,2
–265,5
Японiя
775,1
298,7
105,2
476,4
  Примітка. Суми складових та підсумкових даних по колонках можуть мати незначні розбіжності за рахунок округлення.
 

Примітка. Суми складових та підсумкових даних по колонках можуть мати незначні розбіжності за рахунок округлення.

Товарна структура зовнішньої торгівлі Кіровоградської області у І кварталі 2017 року
   
Код і назва товарів згідно з УКТЗЕД
Експорт
Імпорт
тис.дол.
США
у % до
І кварталу
2016р.
у % до
загального
обсягу
тис.дол. США
у % до
І кварталу
2016р.
у % до
загального
обсягу
Усього
127875,5
182,2
100,0
56226,6
157,0
100,0
I. Живi тварини; продукти тваринного походження
2844,2
286,1
2,2
33,3
34,4
0,1
01 живi тварини
417,8
223,9
0,3
33,3
0,1
04 молоко та молочні продукти, яйця птиці; натуральний мед
2416,6
301,1
1,9
05 інші продукти тваринного походження
9,8
193,7
0,0
II. Продукти рослинного походження
35372,4
194,0
27,7
1861,2
81,9
3,3
07 овочi
73,6
12,0
0,1
145,9
128,9
0,3
08 їстівнi плоди та горiхи
10,6
0,0
66,5
8,9
0,1
09 кава, чай
13,7
87,9
0,0
10 зерновi культури
33245,6
216,8
26,0
141,3
138,1
0,3
11 продукцiя борошномельно-круп'яної промисловості
67,6
44,4
0,1
12 насiння і плоди олійних рослин
1956,3
104,2
1,5
1439,3
114,7
2,6
13 шелак природний
54,3
135,9
0,1
14 рослинні матеріали для виготовлення
18,7
7,9
0,0
ІІІ. 15 Жири та олії тваринного або рослинного походження
48118,3
249,3
37,6
1,4
2,9
0,0
IV. Готові харчові продукти
11517,5
111,9
9,0
231,4
91,4
0,4
16 продукти з м'яса, риби
2,2
31,3
0,0
17 цукор і кондитерські вироби з цукру
3874,6
289,0
3,0
17,0
0,0
18 какао та продукти з нього
543,0
95,4
0,4
8,6
14,9
0,0
19 готові продукти із зерна
149,9
84,9
0,1
20 продукти переробки овочів
130,1
36,6
0,1
2,5
133,7
0,0
21 різнi харчовi продукти
229,5
75,6
0,2
203,2
105,2
0,4
22 алкогольні і безалкогольні напої та оцет
0,6
63,5
0,0
23 залишки і вiдходи харчової промисловості
6587,6
87,4
5,2
V. Мiнеральнi продукти
6197,8
208,6
4,8
811,6
130,6
1,4
25 сіль; сірка; землі та каміння
292,4
52,9
0,2
5,5
89,8
0,0
26 руди, шлак і зола
5902,6
244,1
4,6
27 палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки
2,8
709,6
0,0
806,1
131,0
1,4
VI. Продукція хімічної та пов'язаних з нею галузей промисловостi
1554,2
197,1
1,2
1863,1
89,8
3,3
28 продукти неорганiчної хiмiї
103,6
279,2
0,2
29 органiчнi хiмiчнi сполуки
1157,8
241,4
0,9
420,9
53,7
0,7
31 добрива
189,0
76,8
0,3
32 екстракти дубильнi
38,8
223,5
0,0
23,8
23,4
0,0
33 ефiрнi олії
53,2
388,2
0,0
34 мило, поверхнево-активні органічні речовини
159,3
64,2
0,1
28,7
202,9
0,1
35 бiлковi речовини
428,8
285,3
0,8
37 фотографічні або кiнематографічні товари
1,9
111,4
0,0
38 різноманітна хімічна продукція
145,0
490,2
0,1
666,3
144,0
1,2
VII. Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них
457,5
139,3
0,4
3180,3
166,1
5,7
39 пластмаси, полімерні матеріали
33,0
39,7
0,0
2141,8
215,4
3,8
40 каучук, гума
424,5
173,1
0,3
1038,4
112,8
1,8
VIII. Шкури необроблені, шкіра вичищена
45,4
625,6
0,0
277,0
519,3
0,5
41 шкури
45,2
0,0
153,3
0,3
42 вироби із шкiри
0,2
2,6
0,0
123,7
231,9
0,2
IX. Деревина і вироби з деревини
1530,2
100,3
1,2
11,6
181,3
0,0
44 деревина і вироби з деревини
1530,2
100,3
1,2
11,4
181,0
0,0
45 корок та вироби з нього
0,2
207,5
0,0
X. Маса з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів
22,9
83,3
0,0
100,5
148,6
0,2
48 папiр та картон
9,3
72,2
0,0
100,1
151,3
0,2
49 друкована продукція
13,6
93,1
0,0
0,4
28,3
0,0
ХI. Текстильні матеріали та текстильні вироби
1103,0
94,8
0,9
2059,6
89,8
3,7
51 вовна
90,7
53,6
0,2
52 бавовна
0,7
110,4
0,0
176,7
149,1
0,3
54 нитки синтетичні або штучні
0,3
39,9
0,0
735,6
108,4
1,3
55 синтетичні або штучні штапельні волокна
0,6
52,3
0,0
115,0
17,5
0,2
56 вата
0,1
27,1
0,0
185,8
117,9
0,3
57 килими
0,0
0,0
58 спецiальнi тканини
0,1
218,9
0,0
289,6
222,9
0,5
59 текстильнi матерiали
1,3
0,0
156,6
803,9
0,3
60 трикотажні полотна
0,3
1432,0
0,0
175,1
75,9
0,3
61 одяг та додаткові речі до одягу, трикотажні
5,6
13,7
0,0
1,2
717,0
0,0
62 одяг та додаткові речі до одягу, текстильні
1093,4
97,7
0,9
50,9
174,3
0,1
63 іншi готовi текстильні вироби
0,5
398,9
0,0
82,3
79,7
0,1
XII. Взуття, головнi убори, парасольки
2445,2
493,6
4,3
64 взуття
2429,4
510,8
4,3
65 головнi убори
0,6
8,2
0,0
66 парасольки
11,8
3304,5
0,0
67 обробленi пір'я та пух
3,3
27,4
0,0
XIII. Вироби з каменю, гіпсу, цементу
85,8
298,3
0,1
280,0
76,6
0,5
68 вироби з каменю, гiпсу, цементу
33,7
162,2
0,0
175,8
73,4
0,3
69 керамiчнi вироби
52,1
744,7
0,0
1,9
48,5
0,0
70 скло та вироби із скла
102,3
83,9
0,2
XIV. 71 Перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння
6,9
20,0
0,0
XV. Недорогоцінні метали та вироби з них
192,0
79,8
0,2
3231,0
104,4
5,7
72 чорнi метали
5,0
0,0
971,5
72,6
1,7
73 вироби з чорних металiв
174,7
103,1
0,1
1484,8
150,2
2,6
74 м i дь i вироби з неї
0,6
1,1
0,0
250,6
60,0
0,4
76 алюм i н i й i вироби з нього
199,8
398,7
0,4
81 іншi недорогоціннi метали
6,2
0,0
0,5
0,0
82 інструменти, ножовi вироби
5,2
28,7
0,0
255,5
142,2
0,5
83 іншi вироби з недорогоцінних металiв
0,1
242,8
0,0
68,3
56,7
0,1
XVI. Машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання
17920,9
134,3
14,0
20906,7
204,1
37,2
84 реактори ядерні, котли, машини
17671,2
135,1
13,8
18961,3
207,6
33,7
85 електричнi машини
249,7
96,8
0,2
1945,4
175,2
3,5
XVII. Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби
335,9
74,0
0,3
17498,2
160,3
31,1
86 залізничні локомотиви
0,6
0,0
129,5
430,3
0,2
87 засоби наземного транспорту, крім залізничного
332,3
168,1
0,3
17364,8
159,5
30,9
88 літальні апарати
3,0
1,2
0,0
89 судна
3,9
0,0
XVIII. Прилади та апарати оптичні, фотографічні
21,8
1032,0
0,0
192,2
87,4
0,3
90 прилади та апарати оптичні, фотографічні
21,8
1032,0
0,0
188,5
85,8
0,3
91 годинники
3,6
0,0
XX. Рiзнi промислові товари
555,8
117,5
0,4
1229,1
168,4
2,2
94 меблi
555,7
118,2
0,4
1132,6
193,3
2,0
95 іграшки
44,7
57,9
0,1
96 рiзнi готовi вироби
0,2
52,2
0,0
51,9
77,5
0,1
XXI. Твори мистецтва
1,3
0,0
97 твори мистецтва
1,3
0,0
Товари, придбані в портах
5,1
22,9
0,0
98 Товари, придбані в портах
5,1
22,9
0,0
  Примітка. Суми складових та підсумкових даних по колонках можуть мати незначні розбіжності за рахунок округлення.
 

 

 
Географічна структура зовнішньої торгівлі послугами Кіровоградської області у І кварталі 2017 року
   
 
Експорт
Імпорт
Сальдо
тис.дол. США
у % до
І кварталу
2016
тис.дол. США
у % до
І кварталу
2016
Усього
6777,8
107,0
4597,8
88,9
2180,1
у тому числі
         
Бельґiя
1
1
35,6
106,0
1
Бiлорусь
1
1
1,5
55,9
1
Болгарiя
106,9
104,1
–106,9
Велика Британія
47,2
54,8
152,8
9,1
–105,6
Iндiя
3,8
–3,8
Iталiя
1
1
30,2
257,3
1
Китай
1
1
4,4
0,6
1
Нiдерланди
41,1
52,9
9,3
73,1
31,9
Нiмеччина
507,3
89,8
192,6
125,2
314,7
Польща
94,7
112,9
14,3
155,5
80,4
Росiйська Федерацiя
201,4
143,8
53,2
265,0
148,2
США
4819,4
104,8
1431,3
82,8
3388,1
Францiя
270,4
116,8
8,2
1714,6
262,2
Чехія
1
10,5
711,5
1
Довідково:
         
Країни СНД
225,9
130,5
64,4
217,0
161,5
Країни ЄС
1101,6
96,8
791,1
37,1
310,5
  1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності інформації.
 

 

Структура зовнішньої торгівлі послугами Кіровоградської області у І кварталі 2017 року
   
 
Експорт
Імпорт
тис.дол.
США
у % до
І кварталу
2016
у % до
загального
обсягу
тис.дол.
США
у % до
І кварталу
201 6
у % до
загального
обсягу
Усього
6777,8
107,0
100,0
4597,8
88,9
100,0
Послуги з переробки матеріальних ресурсів
1
1
1
Послуги з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій
1
1
307,1
261,0
6,7
Транспортні послуги
4910,0
103,1
72,4
620,6
51,1
13,5
Послуги, пов’язані
з подорожами
32,9
114,6
0,5
331,2
112,3
7,2
Послуги, пов’язані
з фінансовою діяльністю
1
1
1
Послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги
536,8
128,4
7,9
43,4
399,1
0,9
Ділові послуги
810,6
148,9
12,0
2364,5
91,4
51,4
Послуги приватним особам, культурні та рекреаційні послуги
1
1
1
  1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності інформації.
   
Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) з країн світу1 в економіці Кіровоградської області
   
(млн.дол.США)
Обсяги прямих інвестицій (млн.дол. США)
31 грудня
2016
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Усього
69,8
52,1
59,5
90,9
147,1
70,6
52,5
59,1
у тому числі
               
Велика Британія
29,4
10,2
11,4
25,2
28,9
21,7
18,1
19,4
Кіпр
17,3
18,4
20,5
28,8
41,2
20,7
9,4
13,6
Російська Федерація
1,3
1,4
2,8
10,9
53,5
10,7
10,4
10,4
Нідерланди
6,4
6,7
6,7
6,7
6,6
4,4
3,7
3,4
Віргінські Острови (Брит.)
2,1
2,2
2,9
3,6
2,6
2,3
2,0
2,3
Інші країни
13,3
13,2
15,2
15,7
14,3
10,8
8,9
10,0
 
 1 Перелік країн визначено, виходячи з найбільших обсягів інвестицій, що здійснені в область.
 
          Обсяг прямих інвестицій (акціонерного капіталу) з Кіровоградської області в економіку країн світу станом на 31.12.2016р. склав 5,4 тис.дол. США.

          Примітка. Дані за 2010–2016 рр. про прямі інвестиції сформовано на підставі інформації юридичних осіб-резидентів та постійних представництв нерезидентів в Україні з урахуванням адміністративних даних Національного банку України про ринкову вартість прямих інвестицій (акцій, майна тощо) підприємств та установ.
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
       
   
 
Розробник: Управління інформатизації ГУС