ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ

       

У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ

 

25009, м.Кропивницький, вул. Соборна, 7А  
тел.: (0522) 33-32-40, (0522) 33-10-21, e-mail: gus@kr.ukrstat.gov.ua  
 
 
Ласкаво просимо на офіційний веб-сайт Головного управління статистики у Кіровоградській області
 
 

 

 

  СТАТИСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ    
 
Оновлено: 01.06.2017 13:03
Промисловість
 
Індекси промислової продукції за основними видами діяльності у січні–квітні 2017 року
 
(відсотків)

 

Код за КВЕД-2010
Квітень 2017р. до березня 2017р.
Квітень 2017р. до квітня 2016р.
Січень–квітень 2017р. до січня–квітня 2016р.
Промисловість
B+C+D
75,6
90,8
108,1
Добувна та переробна промисловість
B+C
75,1
90,2
108,7
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
B
77,2
123,4
121,5
Переробна промисловість
С
74,3
81,7
104,6
з неї
       
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів
10-12
68,9
78,5
106,6
Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
13-15
132,7
130,2
82,8
Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність
16-18
79,6
84,0
109,2
Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
19
Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
20
102,8
115,9
122,4
Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
21
35,9
53,7
80,0
Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції
22, 23
105,3
192,1
184,9
Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання
24, 25
96,7
91,9
95,4
Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання
26-30
80,8
67,6
84,5
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
D
80,5
95,3
104,0
 
Індекси промислової продукції за основними видами діяльності у 2017 році
 
(відсотків до відповідного періоду попереднього року)
 
Код за КВЕД-2010
Січень
Січень-
лютий
Січень-
березень
Січень-
квітень
Січень-
травень
Січень-
червень
Січень-
липень
Січень-
серпень
Січень-
вересень
Січень-
жовтень
Січень-
листопад
Січень-
грудень
Промисловість
B+C+D
121,4
108,0
113,8
108,1
               
Добувна та переробна промисловість
B+C
125,5
108,1
114,9
108,7
               
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
B
109,7
101,1
120,9
121,5
               
Переробна промисловість
С
132,6
110,8
112,9
104,6
               
з неї
                         
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів
10-12
153,4
116,2
117,3
106,6
               
Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
13-15
54,6
54,8
71,0
82,8
               
Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність
16-18
136,2
111,5
122,4
109,2
               
Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
19
               
Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
20
226,6
144,6
125,5
122,4
               
Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
21
85,6
76,1
88,0
80,0
               
Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції
22, 23
227,8
159,6
133,8
184,9
               
Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання
24, 25
87,0
89,8
96,9
95,4
               
Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання
26-30
97,1
94,5
91,9
84,5
               
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
D
102,5
107,8
106,4
104,0
               
 
Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності
у січні–березні 2017 року
   
 
Код за КВЕД-2010
Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу
тис.грн
у % до всієї реалізованої продукції
Промисловість
B+C+D+Е
6498541,4
100
Добувна та переробна промисловість; постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
B+C+D
6430288,1
98,9
Добувна та переробна промисловість
B+C
4370444,8
67,2
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
B
314490,3
4,8
Переробна промисловість
С
4055954,5
62,4
з неї
 
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів
10-12
2156917,7
33,2
Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
13-15
25269,8
0,4
Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність
16-18
118649,1
1,8
Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
19
...1
...1
Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
20
85717,7
1,3
Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
21
26157,6
0,4
Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції
22,23
127991,6
2,0
Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання
24,25
524750,9
8,1
Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання
26-30
716412,2
11,0
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
D
2059843,3
31,7
Забір, очищення та постачання води
Е
68253,3
1,1
  1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності інформації.
   
Виробництво основних видів промислової продукції за січень–квітень 2017 року
   

 

Вироблено за
січень–квітень 2017
Січень–квітень 2017 до січня–квітня 2016, у %
Граніт, необроблений або начорно оброблений (валовий), тис.т
280,1
153,5
Гранули, щебінь (камінь дроблений), крихта та порошок; галька, гравій, тис.т
1361,2
103,0
М’ясо великої рогатої худоби свіже чи охолоджене, т
609
85,1
М’ясо свиней свіже чи охолоджене, т
917
60,4
Субпродукти харчові великої рогатої худоби, свиней, баранів, овець, кіз, коней, інших тварин родини конячих, свіжі чи охолоджені, т
139
47,8
Вироби ковбасні, т
4967
90,9
Горіхи, арахіс та насіння, смажені, солені чи приготовані в інший спосіб, т
162
120,9
Олія соєва нерафінована та її фракції (крім хімічно модифікованих), т
1624
32,0
Олія соняшникова нерафінована та її фракції,(крім хімічно модифікованих), т
262713
109,9
Сири сичужні та плавлені, т
149
115,5
Борошно, т
7696
63,7
Крупи, т
2118
78,1
Хліб та вироби хлібобулочні, нетривалого зберігання, т
3474
88,5
Вироби здобні (булочки підвищеної калорійності, листкові, рулети з маком, рогалики тощо), т
220
117,6
Печиво солодке і вафлі, т
970
110,2
Вироби кондитерські цукрові (у.т.ч. шоколад білий), що не містять какао, т
5240
101,9
Корми готові для тварин, що утримують на фермах, крім борошна та гранул із люцерни, т
20353
100,0
Деревина уздовж розпиляна чи розколота, розділена на частини чи лущена, завтовшки більше 6 мм; шпали з деревини для залізничних чи трамвайних колій,
непросочені, тис.м 3
3,8
76,0
Паливні брикети та гранули з деревини та іншої природної сировини, т
30418
128,8
Журнали реєстраційні, книги бухгалтерські, швидкозшивачі (папки), формуляри і бланки, вироби канцелярські інші, з паперу чи
картону, т
112
123,1
Етикетки з паперу чи картону, т
122
174,3
Газети, які виходять менше чотирьох разів на тиждень, віддруковані, тис.прим. 4–шп газет ф.А2
1115,4
48,6
Фарби та лаки на основі акрилових або вінілових полімерів, у водному середовищі, т
433
122,0
Фарби та лаки, інші; сикативи готові, т
2663
112,0
Бутлі, пляшки, флакони, фляги та вироби подібні, з пластмас, тис.шт
56280,9
109,4
Вікна та їх рами, двері та їх коробки і пороги, з пластмас, тис.шт
20,5
84,0
Блоки та цегла з цементу, бетону або каменю штучного для будівництва, тис.т
6,7
82,7
Елементи конструкцій збірні для будівництва з цементу, бетону або каменю штучного, тис.м 3
17,4
127,0
Розчини бетонні, готові для використання, тис.т
14,8
187,3
Камінь декоративний і будівельний оброблений інший і вироби з нього; гранули та порошок із каменю природного інші, штучно забарвлені; вироби з агломерованого сланцю, т
6783
908,0
Конструкції збірні будівельні з чавуну чи сталі, т
307
204,7
Трансформатори електричні, шт
3043
56,7
Крани мостові на нерухомих опорах, щт
3
23,1
Вантажопідіймачі та конвеєри пневматичні та іншої безперервної дії, для товарів і
матеріалів, шт
20
47,6
Меблі для офісів і підприємств торгівлі, шт
43690
74,2
Електроенергія, млн.кВт × год
470,6
120,0
 
 
       
   
 
Розробник: Управління інформатизації ГУС