ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ

       

У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ

 

25009, м.Кропивницький, вул. Соборна, 7А  
тел.: (0522) 33-32-40, (0522) 33-10-21, e-mail: gus@kr.ukrstat.gov.ua  
 
 
Ласкаво просимо на офіційний веб-сайт Головного управління статистики у Кіровоградській області
 
 

 

 

  СТАТИСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ    
 
Оновлено: 01.06.2017 13:02
Економічна діяльність
Капітальні інвестиції
Капітальні інвестиції за видами активів у січні–березні 2017 року
   
 
Освоєно (використано) капітальних інвестицій
тис.грн
у % до загального обсягу
Усього
1143850
100,0
  інвестиції у матеріальні активи
1141779
99,8
    житлові будівлі
27124
2,4
    нежитлові будівлі
81811
7,1
    інженерні споруди
16120
1,4
    машини, обладнання та інвентар
742537
64,9
    транспортні засоби
247009
21,6
    земля
4252
0,4
    довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва
4620
0,4
    інші матеріальні активи
18306
1,6
  інвестиції у нематеріальні активи
2071
0,2
    з них
   
    програмне забезпечення та бази даних
1349
0,1
    права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні
    права, патенти, ліцензії, концесії тощо
111
0,0
   
Капітальні інвестиції за джерелами фінансування у січні–березні 2017 року
   
 
Освоєно (використано) капітальних інвестицій
тис.грн
у % до загального обсягу
Усього
1143850
100,0
  у т.ч. за рахунок
   
  коштів державного бюджету
8271
0,7
  коштів місцевих бюджетів
69384
6,1
  власних коштів підприємств та організацій
969272
84,7
  кредитів банків та інших позик
74752
6,5
  коштів іноземних інвесторів
  коштів населення на будівництво житла
20509
1,8
  інших джерел фінансування
1662
0,2
 
   
Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності у січні–березні 2017 року
   
 
Освоєно (використано) капітальних інвестицій
тис.грн
у % до загального обсягу
Усього
1143850
100,0
  Сільське, лісове та рибне господарство
741650
64,8
    Сільське господарство, мисливство та надання пов’язаних із ними послуг
740139
64,7
    Лісове господарство та лісозаготівлі
1511
0,1
    Рибне господарство
  Промисловість
205994
18,0
    Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
8678
0,8
    Переробна промисловість
176676
15,4
    Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
14481
1,3
    Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
6159
0,5
  Будівництво
33065
2,9
  Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
41011
3,6
    Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт
716
0,1
    Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами
28224
2,5
    Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами
12071
1,0
  Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність
77503
6,8
    Наземний і трубопровідний транспорт
61096
5,3
    Водний транспорт
    Авіаційний транспорт
1
1
    Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту
1
1
    Поштова та кур’єрська діяльність
  Тимчасове розміщування й організація харчування
124
0,0
    Тимчасове розміщування
124
0,0
    Діяльність із забезпечення стравами та напоями
  Інформація та телекомунікації
594
0,1
    Видавнича діяльність, виробництво кіно та відеофільмів, телевізійних програм, видання
    звукозаписів, діяльність у сфері радіо та телевізійного мовлення
1
1
    Телекомунікації (електрозв’язок)
427
0,0
    Комп’ютерне програмування та надання інших інформаційних послуг
1
1
  Фінансова та страхова діяльність
1
1
  Операції з нерухомим майном
7083
0,6
  Професійна, наукова та технічна діяльність
430
0,0
    Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку, архітектури та інжинірингу, технічні
    випробування та дослідження, діяльність головних управлінь (хед-офісів)
1
1
    Наукові дослідження та розробки
    Рекламна діяльність і дослідження кон’юнктури ринку, інша професійна, наукова та технічна
    діяльність, ветеринарна діяльність
1
1
  Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
2817
0,2
  Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування
26595
2,3
  Освіта
635
0,1
  Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
4798
0,4
  Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
1465
0,1
  Надання інших видів послуг
1
1
  1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності
інформації
   
Прийняття в експлуатацію житла у січні–березні 2017 році
   
 
Усього
У т.ч. у міських поселеннях
м2 загальної площі
у % до січня–березня 2016
м2 загальної площі
у % до січня–березня 2016
По області
6835
72,3
4802
77,8
    м.Кропивницький
3059
88,5
3059
88,5
    м.Знам’янка
128
33,7
128
33,7
    м.Олександрія
287
254
    м.Світловодськ
145
19,4
145
19,4
    райони
       
    Благовіщенський
112
124,4
112
    Бобринецький
    Вільшанський
    Гайворонський
171
118,8
138
    Голованівський
    Добровеличківський
    Долинський
383
383
    Знам’янський
    Кіровоградський
1452
57,3
    Компаніївський
    Маловисківський
    Новгородківський
    Новоархангельський
    Новомиргородський
    Новоукраїнський
74
29,4
74
29,4
    Олександрівський
203
42,5
203
285,9
    Олександрійський
620
442,9
105
140,0
    Онуфріївський
    Петрівський
71
71
    Світловодський
    Устинівський
130
130
   
Прийняття в експлуатацію об’єктів соціальної сфери у січні–березні 2017 року
   
 
Прийнято в експлуатацію
У % до січня–березня 2016
Житлові будівлі, м2 загальної площі
6835
72,3
Загальноосвітні навчальні заклади, учнівських місць
Дошкільні навчальні заклади, місць
20
50,0
Лікарні, ліжок
Амбулаторно-поліклінічні заклади, відвідувань за зміну
45
   
Індекси будівельної продукції за видами у 2017 році1
   
(у % до відповідного періоду попереднього року)
 
Січень
Січень–
лютий
Січень–
березень
Січень–
квітень
Січень–
травень
Січень–
червень
Січень–
липень
Січень–
серпень
Січень–
вересень
Січень–
жовтень
Січень–
листопад
Січень–
грудень
Будівництво
132,3
208,3
217,1
206,4
               
     Будівлі
104,4
138,3
149,5
153,9
               
     з них
                       
житлові
173,8
115,0
86,6
95,3
               
нежитлові
91,3
143,3
164,7
166,9
               
     Інженерні
     споруди
200,0
360,6
362,8
296,3
               
  1 Індекс будівельної продукції розраховано на підставі індексу цін на будівельно-монтажні роботи, без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м.Севастополя.  
   
Обсяг виконаних будівельних робіт за видами будівельної продукції у 2017 році
   
(тис.грн)
 
Січень
Січень–
лютий
Січень–
березень
Січень–
квітень
Січень–
травень
Січень–
червень
Січень–
липень
Січень–
серпень
Січень–
вересень
Січень–
жовтень
Січень–
листопад
Січень–
грудень
Будівництво
19593
84025
155869
223700
               
     Будівлі
10859
38516
74182
106746
               
     з них
                       
житлові
2630
5120
7625
10858
               
нежитлові
8229
33396
66557
95888
               
     Інженерні
     споруди
8734
45509
81687
116954
               
   
 
       
   
 
Розробник: Управління інформатизації ГУС