ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ

       

У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ

 

25009, м.Кропивницький, вул. Соборна, 7А  
тел.: (0522) 33-32-40, (0522) 33-10-21, e-mail: gus@kr.ukrstat.gov.ua  
 
 
Ласкаво просимо на офіційний веб-сайт Головного управління статистики у Кіровоградській області
 
 

 

  СТАТИСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ    
 
Оновлено: 03.04.2017 13:17
Зовнішньоекономічна діяльність та платіжний баланс
методологічні пояснення
Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами Кіровоградської області у січні 2017 року
   
 
Експорт
Імпорт
Сальдо
тис.дол. США
у % до
січня 2016р.
тис.дол. США
у % до
січня 2016р.
Усього
37817,6
227,0
11506,4
208,2
26311,2
Австрiя                                                                                            
1,9
153,0
174,2
131,0
–172,3
Азербайджан                                                                                        
95,5
159,2
95,5
Андорра                                                                                            
0,6
0,6
Аргентина                                                                                           
90,7
2164249,4
–90,7
Афганiстан                                                                                         
0,1
0,1
Бангладеш                                                                                           
888,3
261,3
888,3
Бельґiя                                                                                            
8,6
11,5
500,9
1787,6
–492,3
Бiлорусь                                                                                            
641,8
41,1
558,9
1388,6
82,8
Болгарiя                                                                                           
107,0
218,5
107,0
Бразілiя                                                                                            
13,7
8,3
–13,7
Велика Британія                                                                                    
102,5
1034,7
446,8
155,4
–344,3
В'єтнам                                                                                             
15,8
27,6
0,7
3,9
15,0
Вiрменiя                                                                                           
18,4
103,6
18,4
Гвiнея                                                                                              
25,3
25,3
Гонконг                                                                                            
0,1
28,7
–0,1
Грецiя                                                                                              
928,0
928,0
Грузiя                                                                                             
231,9
116,4
231,9
Ґватемала                                                                                           
0,3
–0,3
Данiя                                                                                              
38,3
0,3
47,9
38,0
Еквадор                                                                                             
76,6
76,6
Естонiя                                                                                            
15,2
–15,2
Єгипет                                                                                              
3796,1
505,8
3796,1
Iзраїль                                                                                            
1347,9
1519,9
1347,9
Iндiя                                                                                               
9770,9
4679,7
48,7
98,0
9722,2
Iндонезiя                                                                                          
1,1
–1,1
Iрак                                                                                                
1031,2
1031,2
Iран, Iсламська Республiка
1803,6
1803,6
Iспанiя                                                                                            
1900,9
309,3
67,6
101,0
1833,3
Iталiя                                                                                             
734,1
707,8
154,2
513,6
579,9
Казахстан                                                                                           
144,0
144,0
Канада                                                                                             
17,7
22,7
16,8
11806,2
0,9
Киргизстан                                                                                         
10,7
10,7
Китай                                                                                              
825,1
56,2
3169,8
414,3
–2344,7
Кiпр                                                                                               
385,7
385,7
Корея, Республiка                                                                                   
2,8
103,1
–2,8
Кот-д'Івуар                                                                                        
265,3
265,3
Латвiя                                                                                             
13,2
130,7
13,2
Литва                                                                                              
165,0
315,8
24,9
140,1
Лiван                                                                                              
325,1
41,0
325,1
Лівія                                                                                              
447,8
447,8
Малайзiя                                                                                            
192,5
894,0
1,0
191,5
Малi                                                                                               
27,6
27,6
Мальта                                                                                              
0,2
–0,2
Марокко                                                                                             
290,3
290,3
Мексика                                                                                            
28,2
1068,4
–28,2
Молдова, Республіка
195,0
108,0
195,0
М'янма
19,8
20,5
19,8
Нiдерланди                                                                                          
1227,5
60,5
0,9
129,3
1226,5
Нiмеччина                                                                                          
608,4
57,1
1078,6
226,3
–470,2
Oб'єднанi Арабськi Емiрати
585,6
759,0
585,6
Палестина
178,5
703,3
178,5
Пiвденна Африка
1058,3
0,2
1058,1
Польща
249,0
143,5
505,8
309,1
–256,8
Портуґалiя
2,2
660,2
–2,2
Росiйська Федерацiя
3899,3
141,3
314,6
32,5
3584,7
Румунiя                                                                                             
71,0
9,1
1,7
4,4
69,2
Сенегал                                                                                            
12,7
12,7
Сербія                                                                                              
27,4
–27,4
Словаччина                                                                                         
10,1
165,6
295000,6
–155,6
Словенiя                                                                                            
83,3
46,9
–83,3
США                                                                                                
276,6
65,6
2285,1
376,7
–2008,5
Таїланд                                                                                             
701,2
701,2
Тайвань, Провiнцiя Китаю
2,6
2,1
–2,6
Тунiс
377,0
377,0
Туреччина                                                                                          
784,5
58,4
1298,0
115,9
–513,5
Туркменiстан                                                                                       
361,9
667,1
361,9
Угорщина                                                                                           
31,0
114,0
17941,6
–83,0
Фiнляндiя                                                                                          
0,2
1,1
–0,2
Францiя                                                                                            
45,1
23,0
125,4
199,5
–80,2
Чехія                                                                                              
447,5
67,0
68,8
7527,7
378,7
Швейцарiя                                                                                          
2,8
14,4
0,1
21,1
2,7
Швецiя                                                                                             
0,6
18,6
–0,6
Японiя                                                                                             
114,0
165,6
–114,0
  Примітка. Суми складових та підсумкових даних по колонках можуть мати незначні розбіжності за рахунок округлення.
 

Примітка. Суми складових та підсумкових даних по колонках можуть мати незначні розбіжності за рахунок округлення.

Товарна структура зовнішньої торгівлі Кіровоградської області у січні 2017 року
   
Код і назва товарів згідно з УКТЗЕД
Експорт
Імпорт
тис.дол.
США
у % до
січня 2016р.
у % до
загального
обсягу
тис.дол. США
у % до
січня 2016р.
у % до
загального
обсягу
Усього
37817,6
227,0
100,0
11506,4
208,2
100,0
I. Живi тварини; продукти тваринного походження
423,9
182,8
1,1
33,3
68,7
0,3
01 живi тварини
124,7
191,0
0,3
33,3
0,3
04 молоко та молочні продукти, яйця птиці; натуральний мед
299,2
179,6
0,8
II. Продукти рослинного походження
14739,7
335,4
39,0
560,0
72,3
4,9
07 овочi
1,9
168,6
0,0
08 їстівнi плоди та горiхи
5,3
0,0
24,3
5,0
0,2
09 кава, чай
6,6
109,4
0,1
10 зерновi культури
14079,5
452,4
37,2
11,9
30,2
0,1
11 продукцiя борошномельно-круп'яної промисловості
11,1
75,0
0,0
12 насiння і плоди олійних рослин
643,8
51,5
1,7
515,3
212,2
4,5
ІІІ. 15 Жири та олії тваринного або рослинного походження
12368,7
345,5
32,7
IV. Готові харчові продукти
3016,4
126,2
8,0
79,9
61,3
0,7
17 цукор і кондитерські вироби з цукру
362,6
82,2
1,0
18 какао та продукти з нього
85,1
112,7
0,2
19 готові продукти із зерна
14,6
48,5
0,0
20 продукти переробки овочів
21,3
21,6
0,1
1,0
124,9
0,0
21 різнi харчовi продукти
66,8
285,9
0,2
78,9
110,5
0,7
23 залишки і вiдходи харчової промисловості
2466,0
143,8
6,5
V. Мiнеральнi продукти
769,5
68,5
2,0
112,7
106,9
1,0
25 сіль; сірка; землі та каміння
40,5
54,0
0,1
26 руди, шлак і зола
727,5
69,4
1,9
27 палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки
1,6
0,0
112,7
106,9
1,0
VI. Продукція хімічної та пов'язаних з нею галузей промисловостi
449,2
201,3
1,2
274,1
32,7
2,4
28 продукти неорганiчної хiмiї
55,4
174,5
0,5
29 органiчнi хiмiчнi сполуки
272,8
207,3
0,7
10,4
1,7
0,1
32 екстракти дубильнi
29,6
0,1
17,2
57,8
0,1
33 ефiрнi олії
39,2
0,1
34 мило, поверхнево-активні органічні речовини
58,9
64,4
0,2
0,1
1,7
0,0
35 бiлковi речовини
137,8
261,7
1,2
38 різноманітна хімічна продукція
48,7
0,1
53,2
222,5
0,5
VII. Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них
95,2
207,0
0,3
990,2
223,9
8,6
39 пластмаси, полімерні матеріали
11,8
62,0
0,0
622,6
316,9
5,4
40 каучук, гума
83,4
310,0
0,2
367,6
149,6
3,2
VIII. Шкури необроблені, шкіра вичищена
232,7
1205,7
2,0
41 шкури
111,3
1,0
42 вироби із шкiри
121,4
629,1
1,1
IX. Деревина і вироби з деревини
343,6
93,4
0,9
0,1
0,0
44 деревина і вироби з деревини
343,6
93,4
0,9
45 корок та вироби з нього
0,1
0,0
X. Маса з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів
0,2
15,2
0,0
6,4
257,6
0,1
48 папiр та картон
0,2
16,9
0,0
6,4
259,6
0,1
ХI. Текстильні матеріали та текстильні вироби
490,5
76,6
1,3
679,3
148,4
5,9
51 вовна
0,3
53,1
0,0
52 бавовна
0,1
36,1
0,0
75,1
273,6
0,7
54 нитки синтетичні або штучні
0,0
25,9
0,0
193,0
81,8
1,7
55 синтетичні або штучні штапельні волокна
0,6
0,0
16,5
112,1
0,1
56 вата
0,0
78,0
0,0
86,2
145,6
0,7
57 килими
0,0
0,0
58 спецiальнi тканини
0,0
74,0
0,0
142,8
419,3
1,2
59 текстильнi матерiали
1,3
0,0
51,7
299,0
0,4
60 трикотажні полотна
0,0
27,4
0,0
70,4
111,0
0,6
61 одяг та додаткові речі до одягу, трикотажні
4,1
43,2
0,0
0,1
0,0
62 одяг та додаткові речі до одягу, текстильні
484,2
76,9
1,3
41,6
841,3
0,4
63 іншi готовi текстильні вироби
0,1
0,0
1,5
27708,0
0,0
XII. Взуття, головнi убори, парасольки
1089,1
303949,8
9,5
64 взуття
1077,2
9,4
65 головнi убори
0,1
0,0
66 парасольки
11,8
3304,5
0,1
XIII. Вироби з каменю, гіпсу, цементу
54,5
83,0
0,5
68 вироби з каменю, гiпсу, цементу
34,0
52,2
0,3
69 керамiчнi вироби
0,3
0,0
70 скло та вироби із скла
20,2
3521,5
0,2
XV. Недорогоцінні метали та вироби з них
67,7
111,1
0,2
947,5
156,8
8,2
72 чорнi метали
5,0
0,0
457,7
177,5
4,0
73 вироби з чорних металiв
62,6
109,6
0,2
336,0
142,2
2,9
74 мiдь i вироби з неї
49,5
55,5
0,4
76 алюмiнiй i вироби з нього
14,7
759,4
0,1
82 інструменти, ножовi вироби
69,5
598,1
0,6
83 іншi вироби з недорогоцінних металiв
0,1
2376,1
0,0
20,1
276,6
0,2
XVI. Машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання
4860,0
151,8
12,9
3441,7
263,2
29,9
84 реактори ядерні, котли, машини
4856,4
152,9
12,8
3147,6
329,6
27,4
85 електричнi машини
3,6
13,9
0,0
294,1
83,4
2,6
XVII. Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби
30,9
12,6
0,1
2832,4
514,1
24,6
86 залізничні локомотиви
0,6
0,0
87 засоби наземного транспорту, крім залізничного
30,3
0,1
2832,4
514,1
24,6
XVIII. Прилади та апарати оптичні, фотографічні
8,1
0,0
25,8
65,7
0,2
90 прилади та апарати оптичні, фотографічні
8,1
0,0
22,8
58,1
0,2
91 годинники
3,0
0,0
XX. Рiзнi промислові товари
154,0
98,4
0,4
146,5
117,7
1,3
94 меблi
154,0
98,5
0,4
133,9
148,1
1,2
95 іграшки
1,4
5,2
0,0
96 рiзнi готовi вироби
0,0
49,8
0,0
11,1
179,6
0,1
  Примітка. Суми складових та підсумкових даних по колонках можуть мати незначні розбіжності за рахунок округлення.
 

 

 
Географічна структура зовнішньої торгівлі послугами Кіровоградської області у 2016 році
   
 
Експорт
Імпорт
Сальдо
тис.дол.
США
у % до
2015
тис.дол.
США
у % до
2015
Усього
26870,7
96,5
17403,7
77,0
9467,0
у тому числі
         
Австрiя
1
1
13,1
78,1
1
Бельґiя
1
1
146,2
81,1
1
Бiлорусь
37,4
83,2
34,9
106,6
2,5
Болгарiя
1
233,6
208,4
1
Велика Британія
220,5
39,5
5882,1
101,1
–5661,6
Грузiя
3,4
5,2
1
1
1
Iзраїль
50,0
185,7
50,0
Казахстан
1
1
18,7
142,7
1
Китай
5,5
107,6
51,4
548,7
–45,9
Кiпр
223,4
12,3
–223,4
Литва
6,6
24,4
3,2
190,4
3,4
Молдова, Республіка
0,7
9,3
2,3
155,0
–1,6
Нiдерланди
239,1
94,0
35,7
117,6
203,4
Нiмеччина
2344,2
134,0
1085,4
21,9
1258,8
Oб'єднанi Арабськi Емiрати
1
208,7
114,1
1
Панама
378,1
45,3
–378,1
Польща
442,8
140,7
45,1
76,7
397,7
Росiйська Федерацiя
805,3
113,2
157,0
79,0
648,3
Румунiя
1
1
4,7
41,1
1
Словаччина
1
1
1,8
25,3
1
США
18696,3
87,8
4490,6
85,4
14205,7
Туреччина
1
1
122,1
73,6
1
Узбекистан
0,5
1275,0
1
1
1
Францiя
829,9
95,8
12,5
33,4
817,4
Чехія
1
1
44,3
86,8
1
Швейцарiя
10,8
213,2
491,2
334,1
–480,4
Довідково:
         
Країни СНД
934,4
101,5
215,8
86,6
718,7
Країни ЄС
4612,3
110,0
8726,3
61,1
–4114,0
  1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності інформації.
 

 

Структура зовнішньої торгівлі послугами Кіровоградської області у 2016 році
   

 

Експорт
Імпорт
тис.дол.
США
у % до
2015
у % до
загального
обсягу
тис.дол.
США
у % до
2015
у % до
загального
обсягу
Усього
26870,7
96,5
100,0
17403,7
77,0
100,0
Послуги з переробки матеріальних ресурсів
1
1
1
Послуги з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій
1
1
1
1
1
1
Транспортні послуги
19708,4
83,7
73,3
1694,5
78,4
9,7
Послуги, пов’язані з подорожами
131,6
66,0
0,5
1317,7
85,9
7,6
Послуги з будівництва
1
1
Послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю
1
1
1
Роялті та інші послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власності
1
1
1
Послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги
2016,7
116,5
7,5
197,3
215,7
1,1
Ділові послуги
2755,5
587,9
10,3
11915,6
106,8
68,5
Послуги приватним особам, культурні та рекреаційні послуги
1
1
1
  1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності інформації.
   
Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) з країн світу1 в економіці Кіровоградської області
   
(млн.дол. США)

 

Обсяг прямих інвестицій на 1 січня
31 грудня 2016
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Усього
69,8
52,1
59,5
90,9
147,1
70,6
52,5
59,1
у тому числі
               
Велика Британія
29,4
10,2
11,4
25,2
28,9
21,7
18,1
19,4
Кіпр
17,3
18,4
20,5
28,8
41,2
20,7
9,4
13,6
Російська Федерація
1,3
1,4
2,8
10,9
53,5
10,7
10,4
10,4
Нідерланди
6,4
6,7
6,7
6,7
6,6
4,4
3,7
3,4
Віргінські Острови (Брит.)
2,1
2,2
2,9
3,6
2,6
2,3
2,0
2,3
Інші країни світу
13,3
13,2
15,2
15,7
14,3
10,8
8,9
10,0
  ________________________
1 Перелік країн визначено, виходячи з найбільших обсягів інвестицій, що здійснені в область.
Примітка. Дані за 2010–2016 рр. про прямі інвестиції сформовано на підставі інформації юридичних осіб-резидентів та постійних представництв нерезидентів в Україні з урахуванням адміністративних даних Національного банку України про ринкову вартість прямих інвестицій (акцій, майна тощо) підприємств та установ.
.
 
Обсяг прямих інвестицій (акціонерного капіталу) з Кіровоградської області в економіку країн світу станом на 31.12.2016р. склав 5,4 тис.дол. США.

          
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
       
   
 
Розробник: Управління інформатизації ГУС