ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ

       

У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ

 

25009, м.Кропивницький, вул. Соборна, 7А  
тел.: (0522) 33-32-40, (0522) 33-10-21, e-mail: gus@kr.ukrstat.gov.ua  
 
 
Ласкаво просимо на офіційний веб-сайт Головного управління статистики у Кіровоградській області
 
 

 

 

  СТАТИСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ    
 
Оновлено: 03.04.2017 8:19
Ринок праці
Зайнятість та безробіття
методологічні пояснення
Основні показники ринку праці
   
 
Одиниця виміру
2016
січень - березень
січень - червень
січень - вересень
січень - грудень
Економічно активне населення 
в середньому за період, тис. осіб
       
у віці 15-70 років
430,0
430,4
429,9
428,8
працездатного віку
416,3
418,5
417,5
416,5
Рівень економічної активності населення
у % до населення відповідної вікової групи
       
у віці 15-70 років
60,6
60,6
60,5
60,4
працездатного віку
70,4
70,8
70,6
70,4
Зайняте населення
в середньому за період, тис. осіб
       
у віці 15-70 років
374,7
377,3
376,0
375,7
працездатного віку
361,0
365,4
363,6
363,4
Рівень зайнятості  населення
у % до населення відповідної вікової групи
       
у віці 15-70 років
52,8
53,1
53,0
52,9
працездатного віку
61,0
61,8
61,5
61,4
Безробітне населення (за методологією МОП)
в середньому за період, тис. осіб
       
у віці 15-70 років
55,3
53,1
53,9
53,1
працездатного віку
55,3
53,1
53,9
53,1
Кількість зареєстрованих безробітних
на кінець періоду, тис. осіб
20,4
15,3
13,3
17,2
в середньому за період, тис. осіб
22,3
19,8
17,9
16,9
Рівень безробіття населення (за методологією МОП)
у % до економічно активного населення відповідної вікової групи
       
у віці 15-70 років
12,9
12,3
12,5
12,4
працездатного віку
13,3
12,7
12,9
12,7
Рівень зареєстрованого безробіття населення працездатного віку (в середньому за період)
у % до економічно активного населення працездатного віку
5,4
4,7
4,3
4,1
Кількість громадян, які мали статус безробітного 
за період, тис. осіб
29,0
35,2
40,5
50,9
з них
 

 

     
працевлаштовано
тис. осіб
4,5
10,6
13,5
16,3
Потреба в робочій   силі
на кінець звітного періоду,
тис. осіб
2,7
1,4
2,0
1,5
Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце  (вакантну посаду)
на кінець звітного періоду, осіб
8
11
7
11
Середній розмір допомоги по безробіттю
в останньому місяці  звітного періоду, гривень
1479
1323
1574
1840
у % до відповідного періоду попереднього року
119,6
123,2
108,5
139,7
Середньооблікова кількість штатних працівників1
тис. осіб
174,0
175,5
176,0
176,7
Коефіцієнт обороту робочої сили по прийому1
у % до середньооблікової кількості штатних працівників
6,7
14,7
22,9
30,3
Коефіцієнт обороту робочої сили по звільненню1
у % до середньооблікової кількості штатних працівників
5,9
13,7
21,9
32,1
Середньомісячна заробітна плата1
         
номінальна
гривень 
3421
3660
3837
3974
реальна 
у % до відповідного періоду попереднього року
90,8
104,8
108,2
107,1
  Примітка: Інформація щодо джерел та визначення показників наведено у методологічних поясненнях до розділу "Статистична інформація".
1 Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.
   
Соціальний захист населення від безробіття (за даними державної служби зайнятості, місячні дані)
   
Попит та пропозиція робочої сили у 2017 році1
   
(на кінець звітного періоду, осіб)

 

Кількість зареєстрованих безробітних

Потреба підприємств у працівниках на заміщення вільних робочих місць (вакантних посад)

Навантаження на одне вільне робоче місце (вакантну посаду)

Січень
19654
1825
11
Лютий
20313
2795
7
Березень
     
Квітень
     
Травень
     
Червень
     
Липень
     
Серпень
     
Вересень
     
Жовтень
     
Листопад
     
Грудень
     
  1 Дані наведено за інформацією державної служби зайнятості.
   
Зареєстроване безробіття у 2017 році1
   
(на кінець звітного періоду)

 

Кількість зареєстрованих безробітних
Середній розмір допомоги  за місяць, гривень
осіб
у % до населення працездатного віку
Всього
з них отримують допомогу по безробіттю
Січень
19654
15033
3,35
1904
Лютий
20313
15842
3,46
1791
Березень
       
Квітень
       
Травень
       
Червень
       
Липень
       
Серпень
       
Вересень
       
Жовтень
       
Листопад
       
Грудень
       
  1 Дані наведено за інформацією державної служби зайнятості.
   
Працевлаштування зареєстрованих безробітних у 2017 році1
   
 
Працевлаштовано зареєстрованих безробітних за місяць
осіб
у % до кількості громадян, які мали статус безробітного впродовж місяця
Січень
526
2,5
Лютий
770
3,5
Березень
   
Квітень
   
Травень
   
Червень
   
Липень
   
Серпень
   
Вересень
   
Жовтень
   
Листопад
   
Грудень
   
  1 Дані наведено за інформацією державної служби зайнятості.  
 

 

 

       
   
 
Розробник: Управління інформатизації ГУС