ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ

       

У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ

 

25009, м.Кропивницький, вул. Соборна, 7А  
тел.: (0522) 33-32-40, (0522) 33-10-21, e-mail: gus@kr.ukrstat.gov.ua  
 
 
Ласкаво просимо на офіційний веб-сайт Головного управління статистики у Кіровоградській області
 
 

 

 

  СТАТИСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ    
 
Оновлено: 03.04.2017 8:17
Економічна діяльність
Капітальні інвестиції
методологічні пояснення
Капітальні інвестиції за видами активів у січні–грудні 2016 року
   
 
Освоєно (використано) капітальних інвестицій
тис.грн
у % до загального обсягу
Усього
6150606
100,0
  інвестиції у матеріальні активи
6132643
99,7
    житлові будівлі
161633
2,6
    нежитлові будівлі
909484
14,8
    інженерні споруди
453874
7,4
    машини, обладнання та інвентар
3344060
54,4
    транспортні засоби
1093562
17,8
    земля
23498
0,4
    довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва
21072
0,3
    інші матеріальні активи
125460
2,0
  інвестиції у нематеріальні активи
17963
0,3
    з них
   
    програмне забезпечення та бази даних
8325
0,1
    права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні
    права, патенти, ліцензії, концесії тощо
2164
0,0
   
Капітальні інвестиції за джерелами фінансування у січні–грудні 2016 року
   
 
Освоєно (використано) капітальних інвестицій
тис.грн
у % до загального обсягу
Усього
6150606
100,0
  у т.ч. за рахунок
   
  коштів державного бюджету
132611
2,2
  коштів місцевих бюджетів
464522
7,6
  власних коштів підприємств та організацій
5023198
81,7
  кредитів банків та інших позик
276825
4,5
  коштів іноземних інвесторів
125565
2,0
  коштів населення на будівництво житла
112338
1,8
  інших джерел фінансування
15547
0,2
 
   
Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності у січні–грудні 2016 року
   
 
Освоєно (використано) капітальних інвестицій
тис.грн
у % до загального обсягу
Усього
6150606
100,0
  Сільське, лісове та рибне господарство
3485151
56,7
    Сільське господарство, мисливство та надання пов’язаних із ними послуг
3470469
56,4
    Лісове господарство та лісозаготівлі
1
1
    Рибне господарство
1
1
  Промисловість
1299983
21,1
    Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
87141
1,4
    Переробна промисловість
998391
16,2
    Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
171977
2,8
    Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
42474
0,7
  Будівництво
161640
2,6
  Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
293042
4,8
    Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт
2578
0,1
    Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами
232676
3,8
    Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами
57788
0,9
  Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність
244087
4,0
    Наземний і трубопровідний транспорт
151820
2,5
    Водний транспорт
    Авіаційний транспорт
1
1
    Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту
1
1
    Поштова та кур’єрська діяльність
  Тимчасове розміщування й організація харчування
1154
0,0
    Тимчасове розміщування
1099
0,0
    Діяльність із забезпечення стравами та напоями
55
0,0
  Інформація та телекомунікації
7071
0,1
    Видавнича діяльність, виробництво кіно та відеофільмів, телевізійних програм, видання
    звукозаписів, діяльність у сфері радіо та телевізійного мовлення
1060
0,0
    Телекомунікації (електрозв’язок)
4150
0,1
    Комп’ютерне програмування та надання інших інформаційних послуг
1861
0,0
  Фінансова та страхова діяльність
1
1
  Операції з нерухомим майном
57473
0,9
  Професійна, наукова та технічна діяльність
11257
0,2
    Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку, архітектури та інжинірингу, технічні
    випробування та дослідження, діяльність головних управлінь (хед-офісів)
10292
0,2
    Наукові дослідження та розробки
1
1
    Рекламна діяльність і дослідження кон’юнктури ринку, інша професійна, наукова та технічна
    діяльність, ветеринарна діяльність
1
1
  Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
11810
0,2
  Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування
469671
7,6
  Освіта
12877
0,2
  Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
62273
1,0
  Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
30385
0,5
  Надання інших видів послуг
1
1
  1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації
   
Прийняття в експлуатацію житла у 2016 році
   
 
Усього
У т.ч. у міських поселеннях
м2 загальної площі
у % до 2015
м2 загальної площі
у % до 2015
По області
53601
45,8
39687
45,9
    м.Кропивницький
27563
50,9
27563
50,9
    м.Знам’янка
2147
47,4
2147
47,4
    м.Олександрія
2105
30,5
1946
28,2
    м.Світловодськ
2480
41,8
2480
41,8
    райони
       
    Благовіщенський
381
35,1
206
32,9
    Бобринецький
183
12,2
183
15,0
    Вільшанський
314
27,9
60
6,1
    Гайворонський
1512
53,0
1272
50,2
    Голованівський
    Добровеличківський
114
134,1
114
134,1
    Долинський
491
19,4
177
8,8
    Знам’янський
142
7,5
    Кіровоградський
9775
49,0
    Компаніївський
695
111,6
695
151,7
    Маловисківський
43
4,4
    Новгородківський
765
234,7
765
493,5
    Новоархангельський
    Новомиргородський
712
91,8
712
99,0
    Новоукраїнський
656
83,5
656
426,0
    Олександрівський
960
26,6
144
5,1
    Олександрійський
594
33,4
75
19,2
    Онуфріївський
370
40,7
298
66,4
    Петрівський
401
60,9
194
42,4
    Світловодський
1198
40,5
    Устинівський
   
Прийняття в експлуатацію об’єктів соціальної сфери у 2016 році
   
 
Прийнято в експлуатацію
У % до 2015
Житлові будівлі, м2 загальної площі
53601
45,8
Загальноосвітні навчальні заклади, учнівських місць
Дошкільні навчальні заклади, місць
120
428,6
Лікарні, ліжок
Амбулаторно-поліклінічні заклади, відвідувань за зміну
   
Індекси будівельної продукції за видами у 2017 році1
   
(у % до відповідного періоду попереднього року)
 
Січень
Січень–
лютий
Січень–
березень
Січень–
квітень
Січень–
травень
Січень–
червень
Січень–
липень
Січень–
серпень
Січень–
вересень
Січень–
жовтень
Січень–
листопад
Січень–
грудень
Будівництво
132,3
208,3
                   
     Будівлі
104,4
138,3
                   
     з них
                       
житлові
173,8
115,0
                   
нежитлові
91,3
143,3
                   
     Інженерні
     споруди
200,0
360,6
                   
  1 Індекс будівельної продукції розраховано на підставі індексу цін на будівельно-монтажні роботи, без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м.Севастополя.  
   
Обсяг виконаних будівельних робіт за видами будівельної продукції у 2017 році
   
(тис.грн)
 
Січень
Січень–
лютий
Січень–
березень
Січень–
квітень
Січень–
травень
Січень–
червень
Січень–
липень
Січень–
серпень
Січень–
вересень
Січень–
жовтень
Січень–
листопад
Січень–
грудень
Будівництво
19593
84025
                   
     Будівлі
10859
38516
                   
     з них
                       
житлові
2630
5120
                   
нежитлові
8229
33396
                   
     Інженерні
     споруди
8734
45509
                   
   
 
       
   
 
Розробник: Управління інформатизації ГУС