ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ

       

У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ

 

25009, м.Кропивницький, вул. Соборна, 7А  
тел.: (0522) 33-32-40, (0522) 33-10-21, e-mail: gus@kr.ukrstat.gov.ua  
 
 
Ласкаво просимо на офіційний веб-сайт Головного управління статистики у Кіровоградській області
 
 

 

 

  СТАТИСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ    
 
Оновлено: 01.03.2017 8:24
Ринок праці
Зайнятість та безробіття
методологічні пояснення
Основні показники ринку праці
   
 
Одиниця виміру
2016
січень - березень
січень - червень
січень - вересень
січень - грудень
Економічно активне населення 
в середньому за період, тис. осіб
       
у віці 15-70 років
430,0
430,4
429,9
 
працездатного віку
416,3
418,5
417,5
 
Рівень економічної активності населення
у % до населення відповідної вікової групи
       
у віці 15-70 років
60,6
60,6
60,5
 
працездатного віку
70,4
70,8
70,6
 
Зайняте населення
в середньому за період, тис. осіб
       
у віці 15-70 років
374,7
377,3
376,0
 
працездатного віку
361,0
365,4
363,6
 
Рівень зайнятості  населення
у % до населення відповідної вікової групи
       
у віці 15-70 років
52,8
53,1
53,0
 
працездатного віку
61,0
61,8
61,5
 
Безробітне населення (за методологією МОП)
в середньому за період, тис. осіб
       
у віці 15-70 років
55,3
53,1
53,9
 
працездатного віку
55,3
53,1
53,9
 
Кількість зареєстрованих безробітних
на кінець періоду, тис. осіб
20,4
15,3
13,3
 
в середньому за період, тис. осіб
22,3
19,8
17,9
 
Рівень безробіття населення (за методологією МОП)
у % до економічно активного населення відповідної вікової групи
       
у віці 15-70 років
12,9
12,3
12,5
 
працездатного віку
13,3
12,7
12,9
 
Рівень зареєстрованого безробіття населення працездатного віку (в середньому за період)
у % до економічно активного населення працездатного віку
5,4
4,7
4,3
 
у % до населення працездатного віку
       
Кількість громадян, які мали статус безробітного 
за період, тис. осіб
29,0
35,2
40,5
 
з них
 

 

     
працевлаштовано
тис. осіб
4,5
10,6
13,5
 
Потреба в робочій   силі
на кінець звітного періоду,
тис. осіб
2,7
1,4
2,0
 
Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце  (вакантну посаду)
на кінець звітного періоду, осіб
8
11
7
 
Середній розмір допомоги по безробіттю
в останньому місяці  звітного періоду, гривень
1479
1323
1574
 
у % до відповідного періоду попереднього року
119,6
123,2
108,5
 
Середньооблікова кількість штатних працівників1
тис. осіб
174,0
175,5
176,0
 
Коефіцієнт обороту робочої сили по прийому1
у % до середньооблікової кількості штатних працівників
6,7
14,7
22,9
 
Коефіцієнт обороту робочої сили по звільненню1
у % до середньооблікової кількості штатних працівників
5,9
13,7
21,9
 
Середньомісячна заробітна плата1
         
номінальна
гривень 
3421
3660
3837
 
реальна 
у % до відповідного періоду попереднього року
90,8
104,8
108,2
 
  Примітка: Інформація щодо джерел та визначення показників наведено у методологічних поясненнях до розділу "Статистична інформація".
1 Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.
   
Соціальний захист населення від безробіття (за даними державної служби зайнятості, місячні дані)
   
Попит та пропозиція робочої сили у 2017 році1
   
(на кінець звітного періоду, осіб)

 

Кількість зареєстрованих безробітних

Потреба підприємств у працівниках на заміщення вільних робочих місць (вакантних посад)

Навантаження на одне вільне робоче місце (вакантну посаду)

Січень
19654
1825
11
Лютий
     
Березень
     
Квітень
     
Травень
     
Червень
     
Липень
     
Серпень
     
Вересень
     
Жовтень
     
Листопад
     
Грудень
     
  1 Дані наведено за інформацією державної служби зайнятості.
   
Зареєстроване безробіття у 2017 році1
   
(на кінець звітного періоду)

 

Кількість зареєстрованих безробітних
Середній розмір допомоги  за місяць, гривень
осіб
у % до населення працездатного віку
Всього
з них отримують допомогу по безробіттю
Січень
19654
15033
3,35
1904
Лютий
       
Березень
       
Квітень
       
Травень
       
Червень
       
Липень
       
Серпень
       
Вересень
       
Жовтень
       
Листопад
       
Грудень
       
  1 Дані наведено за інформацією державної служби зайнятості.
   
Працевлаштування зареєстрованих безробітних у 2017 році1
   
 
Працевлаштовано зареєстрованих безробітних за місяць
осіб
у % до кількості громадян, які мали статус безробітного впродовж місяця
Січень
526
2,5
Лютий
   
Березень
   
Квітень
   
Травень
   
Червень
   
Липень
   
Серпень
   
Вересень
   
Жовтень
   
Листопад
   
Грудень
   
  1 Дані наведено за інформацією державної служби зайнятості.  
 

 

 

       
   
 
Розробник: Управління інформатизації ГУС