ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ

       

У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ

 

25009, м.Кропивницький, вул. Соборна, 7А  
тел.: (0522) 33-32-40, (0522) 33-10-21, e-mail: gus@kr.ukrstat.gov.ua  
 
 
Ласкаво просимо на офіційний веб-сайт Головного управління статистики у Кіровоградській області
 
 

 

 

  СТАТИСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ    
 
Оновлено: 03.03.2017 8:23
Економічна діяльність
Капітальні інвестиції
методологічні пояснення
Капітальні інвестиції за видами активів у січні–вересні 2016 року
   
 
Освоєно (використано) капітальних інвестицій
тис.грн
у % до загального обсягу
Усього
3866045
100,0
  інвестиції у матеріальні активи
3854050
99,7
    житлові будівлі
107887
2,8
    нежитлові будівлі
534157
13,8
    інженерні споруди
200478
5,2
    машини, обладнання та інвентар
2244547
58,1
    транспортні засоби
668425
17,3
    земля
19880
0,5
    довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва
12594
0,3
    інші матеріальні активи
66082
1,7
  інвестиції у нематеріальні активи
11995
0,3
    з них
   
    програмне забезпечення та бази даних
4142
0,1
    права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні
    права, патенти, ліцензії, концесії тощо
1804
0,0
   
Капітальні інвестиції за джерелами фінансування у січні–вересні 2016 року
   
 
Освоєно (використано) капітальних інвестицій
тис.грн
у % до загального обсягу
Усього
3866045
100,0
  у т.ч. за рахунок
  коштів державного бюджету
36076
0,9
  коштів місцевих бюджетів
159435
4,1
  власних коштів підприємств та організацій
3243405
83,9
  кредитів банків та інших позик
207400
5,4
  коштів іноземних інвесторів
1
1
  коштів населення на будівництво житла
91594
2,4
  інших джерел фінансування
1
1
  1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.
   
Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності у січні–вересні 2016 року
   
 
Освоєно (використано) капітальних інвестицій
тис.грн
у % до загального обсягу
Усього
3866045
100,0
  Сільське, лісове та рибне господарство
2132289
55,2
    Сільське господарство, мисливство та надання пов’язаних із ними послуг
2121855
54,9
    Лісове господарство та лісозаготівлі
1
1
    Рибне господарство
1
1
  Промисловість
1000864
25,9
    Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
75743
2,0
    Переробна промисловість
787485
20,4
    Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
105929
2,7
    Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
31707
0,8
  Будівництво
104359
2,7
  Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
230270
6,0
    Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт
1285
0,0
    Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами
186610
4,8
    Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами
42375
1,1
  Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність
133165
3,4
    Наземний і трубопровідний транспорт
69459
1,8
    Водний транспорт
    Авіаційний транспорт
1
1
    Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту
1
1
    Поштова та кур’єрська діяльність
  Тимчасове розміщування й організація харчування
1069
0,0
    Тимчасове розміщування
1
1
    Діяльність із забезпечення стравами та напоями
1
1
  Інформація та телекомунікації
2891
0,1
    Видавнича діяльність, виробництво кіно та відеофільмів, телевізійних програм, видання
    звукозаписів, діяльність у сфері радіо та телевізійного мовлення
697
0,0
    Телекомунікації (електрозв’язок)
1743
0,0
    Комп’ютерне програмування та надання інших інформаційних послуг
451
0,0
  Фінансова та страхова діяльність
1
1
  Операції з нерухомим майном
25563
0,7
  Професійна, наукова та технічна діяльність
1887
0,0
    Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку, архітектури та інжинірингу, технічні
    випробування та дослідження, діяльність головних управлінь (хед-офісів)
1394
0,0
    Наукові дослідження та розробки
1
1
    Рекламна діяльність і дослідження кон’юнктури ринку, інша професійна, наукова та технічна
    діяльність, ветеринарна діяльність
1
1
  Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
9648
0,2
  Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування
160208
4,1
  Освіта
4199
0,1
  Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
30885
0,8
  Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
27168
0,7
  Надання інших видів послуг
1
1
  1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації
   
Прийняття в експлуатацію житла у січні–вересні 2016 року
   
 
Усього
У т.ч. у міських поселеннях
м2 загальної площі
у % до січня–вересня 2015
м2 загальної площі
у % до січня–вересня 2015
По області
35768
67,4
25381
64,7
    м.Кропивницький
16939
67,3
16939
67,3
    м.Знам’янка
1540
58,2
1540
58,2
    м.Олександрія
1264
29,3
1105
25,6
    м.Світловодськ
2060
88,0
2060
88,0
    райони
       
    Благовіщенський
381
72,2
206
59,2
    Бобринецький
183
45,8
183
107,0
    Вільшанський
60
7,2
60
8,7
    Гайворонський
440
49,7
200
28,9
    Голованівський
– 
    Добровеличківський
114
114
    Долинський
    Знам’янський
53
16,3
    Кіровоградський
7190
81,2
    Компаніївський
695
347,5
695
457,2
    Маловисківський
43
15,9
    Новгородківський
765
956,3
765
956,3
    Новоархангельський
    Новомиргородський
490
172,5
490
215,9
    Новоукраїнський
395
55,2
395
475,9
    Олександрівський
960
63,8
144
10,9
    Олександрійський
594
73,2
75
125,0
    Онуфріївський
288
95,4
216
116,8
    Петрівський
401
158,5
194
179,6
    Світловодський
913
52,7
    Устинівський
   
Прийняття в експлуатацію об’єктів соціальної сфери у січні–вересні 2016 року
   
 
Прийнято в експлуатацію
У % до січня–вересня 2015
Житлові будівлі, м2 загальної площі
35768
67,4
Загальноосвітні навчальні заклади, учнівських місць
Дошкільні навчальні заклади, місць
80
615,4
Лікарні, ліжок
Амбулаторно-поліклінічні заклади, відвідувань за зміну
   
Індекси будівельної продукції за видами у 2016 році1
(уточнені дані)
   
(у % до відповідного періоду попереднього року)
 
Січень
Січень–
лютий
Січень–
березень
Січень–
квітень
Січень–
травень
Січень–
червень
Січень–
липень
Січень–
серпень
Січень–
вересень
Січень–
жовтень
Січень–
листопад
Січень–
грудень
Будівництво
88,2
106,5
118,6
117,3
110,3
107,5
107,5
103,1
104,8
103,3
107,6
111,8
     Будівлі
103,7
127,9
136,1
121,2
119,1
113,4
119,3
107,4
111,8
103,0
107,6
121,7
     з них
                       
житлові
117,1
172,4
162,0
131,6
144,5
131,9
128,0
137,9
128,5
129,0
118,0
120,9
нежитлові
101,7
121,4
131,1
119,2
114,4
110,0
117,6
102,4
108,9
99,0
105,9
121,9
     Інженерні
     споруди
64,6
77,8
92,6
111,0
98,1
100,8
95,9
98,5
97,7
103,5
107,7
101,4
  1 Індекс будівельної продукції розраховано на підставі індексу цін на будівельно-монтажні роботи, без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м.Севастополя.  
   
Обсяг виконаних будівельних робіт за видами будівельної продукції у 2016 році
(уточнені дані)
   
(тис.грн)
 
Січень
Січень–
лютий
Січень–
березень
Січень–
квітень
Січень–
травень
Січень–
червень
Січень–
липень
Січень–
серпень
Січень–
вересень
Січень–
жовтень
Січень–
листопад
Січень–
грудень
Будівництво
13282
35716
63253
95253
136643
200200
257324
336834
422128
520802
628346
821116
     Будівлі
9384
24508
43209
59931
85140
110901
141081
182442
226693
277900
334257
460112
     з них
                       
житлові
1379
4049
7978
10239
15254
19177
23713
30857
36239
43745
47698
58349
нежитлові
8005
20459
35231
49692
69886
91724
117368
151585
190454
234155
286559
401763
     Інженерні
     споруди
3898
11208
20044
35322
51503
89299
116243
154392
195435
242902
294089
361004
   
 
       
   
 
Розробник: Управління інформатизації ГУС