ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ

       

У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ

 

25009, м.Кропивницький, вул. Соборна, 7А  
тел.: (0522) 33-32-40, (0522) 33-10-21, e-mail: gus@kr.ukrstat.gov.ua  
 
 
Ласкаво просимо на офіційний веб-сайт Головного управління статистики у Кіровоградській області
 
 

 

 

  СТАТИСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ    
 
Оновлено: 01.11.2016 8:24
Ринок праці
Зайнятість та безробіття
методологічні пояснення
Основні показники ринку праці
   
 
Одиниця виміру
2016
січень - березень
січень - червень
січень - вересень
січень - грудень
Економічно активне населення 
в середньому за період, тис. осіб
       
у віці 15-70 років
430,0
430,4
   
працездатного віку
416,3
418,5
   
Рівень економічної активності населення
у % до населення відповідної вікової групи
       
у віці 15-70 років
60,6
60,6
   
працездатного віку
70,4
70,8
   
Зайняте населення
в середньому за період, тис. осіб
       
у віці 15-70 років
374,7
377,3
   
працездатного віку
361,0
365,4
   
Рівень зайнятості  населення
у % до населення відповідної вікової групи
       
у віці 15-70 років
52,8
53,1
   
працездатного віку
61,0
61,8
   
Безробітне населення (за методологією МОП)
в середньому за період, тис. осіб
       
у віці 15-70 років
55,3
53,1
   
працездатного віку
55,3
53,1
   
Кількість зареєстрованих безробітних
на кінець періоду, тис. осіб
20,4
15,3
   
в середньому за період, тис. осіб
22,3
19,8
   
Рівень безробіття населення (за методологією МОП)
у % до економічно активного населення відповідної вікової групи
       
у віці 15-70 років
12,9
12,3
   
працездатного віку
13,3
12,7
   
Рівень зареєстрованого безробіття населення працездатного віку (в середньому за період)
у % до економічно активного населення працездатного віку
5,4
4,7
   
у % до населення працездатного віку
       
Кількість громадян, які мали статус безробітного 
за період, тис. осіб
29,0
35,2
   
з них
 

 

   
працевлаштовано
тис. осіб
4,5
10,6
   
Потреба в робочій   силі
на кінець звітного періоду,
тис. осіб
2,7
1,4
   
Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце  (вакантну посаду)
на кінець звітного періоду, осіб
8
11
   
Середній розмір допомоги по безробіттю
в останньому місяці  звітного періоду, гривень
1479
1323
   
у % до відповідного періоду попереднього року
119,6
123,2
   
Середньооблікова кількість штатних працівників1
тис. осіб
174,0
175,5
   
Коефіцієнт обороту робочої сили по прийому1
у % до середньооблікової кількості штатних працівників
6,7
14,7
   
Коефіцієнт обороту робочої сили по звільненню1
у % до середньооблікової кількості штатних працівників
5,9
13,7
   
Середньомісячна заробітна плата1
         
номінальна
гривень 
3421
3660
   
реальна 
у % до відповідного періоду попереднього року
90,8
104,8
   
  Примітка: Інформація щодо джерел та визначення показників наведено у методологічних поясненнях до розділу "Статистична інформація".
1 Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.
   
Соціальний захист населення від безробіття (за даними державної служби зайнятості, місячні дані)
   
Попит та пропозиція робочої сили у 2016 році1
   
(на кінець звітного періоду, осіб)

 

Кількість зареєстрованих безробітних

Потреба підприємств у працівниках на заміщення вільних робочих місць (вакантних посад)

Навантаження на одне вільне робоче місце (вакантну посаду)

Січень
22803
799
29
Лютий
23001
1608
14
Березень
20403
2684
8
Квітень
17652
1572
11
Травень
16530
1618
10
Червень
15291
1432
11
Липень
14296
1404
10
Серпень
13925
1880
7
Вересень
13294
1985
7
Жовтень
     
Листопад
     
Грудень
     
  1 Дані наведено за інформацією державної служби зайнятості.
   
Зареєстроване безробіття у 2016 році1
   
(на кінець звітного періоду)

 

Кількість зареєстрованих безробітних
Середній розмір допомоги  за місяць, гривень
осіб
у % до населення працездатного віку
Всього
з них отримують допомогу по безробіттю
Січень
22803
17362
3,84
1440
Лютий
23001
17366
3,87
1450
Березень
20403
14916
3,43
1479
Квітень
17652
12204
2,97
1305
Травень
16530
11716
2,78
1287
Червень
15291
10902
2,61
1323
Липень
14296
9989
2,44
1567
Серпень
13925
9581
2,37
1514
Вересень
13294
9090
2,27
1574
Жовтень
       
Листопад
       
Грудень
       
  1 Дані наведено за інформацією державної служби зайнятості.
   
Працевлаштування зареєстрованих безробітних у 2016 році1
   
 
Працевлаштовано зареєстрованих безробітних за місяць
осіб
у % до кількості громадян, які мали статус безробітного впродовж місяця
Січень
575
2,3
Лютий
950
3,8
Березень
2970
11,9
Квітень
3467
15,1
Травень
1449
7,4
Червень
1219
6,7
Липень
1035
6,2
Серпень
804
5,0
Вересень
1052
6,6
Жовтень
   
Листопад
   
Грудень
   
  1 Дані наведено за інформацією державної служби зайнятості.  
 

 

 

       
   
 
Розробник: Управління інформатизації ГУС